Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ngezer adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
NURDAN GEZER

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Relationship Between Perioperative Care Quality and Postoperative Comfort Level in Patients With Hip Replacement Surgery
Journal of PeriAnesthesia Nursing

2023 The effect of discharge training developed based on nursing interventions classification (NIC) on surgical recovery in oncology patients: Randomized controlled trial - A pilot study 1
Wiley

2023 Information and Practices of Surgical Nurses Regarding Venous Thromboembolia
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing

2023 Mobilization Levels of Cardiac Surgery Patients in the Early Postoperative Period
Dubai Medical Journal

2022 Alt Ekstremite Periferik Arter Hastalığında Mobil Sağlık Uygulamalarının Kullanımı
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

2021 Mekanik Kalp Kapak Cerrahisi Geçiren Hastaların Warfarin Kullanımına İlişkin Bilgi ve Davranışları
H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Acil Servis ve 112'de Çalışan Sağlık Personelinin Yaşadığı Rol Çatışması ve Belirsizliğinin İş Stresine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 KORONER ARTER HASTALIĞINDA ÇEVRİMİÇİ SAĞLIK UYGULAMALARI
Van Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Hemşirelik Öğrencilerinin FizikMuayeneye Yönelik Deneyimleri:Nitel Bir Çalışma
ACU Sağlık Bil Derg
DİLARA ŞAHAN NURDAN GEZER
2020 The Effect of Preoperative Fasting Period On Comfort of The Patient
Journal of Academic Research in Nursing
NURDAN GEZER DİLARA ŞAHAN Şule Özgün Ezgi Demir Büşra Özdemir Gözde Çetinkaya Semra İbik
2020 Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Hasta Konforuna Etkisi
Journal of Academic Research in Nursing
NURDAN GEZER DİLARA KUNTER Şule ÖZGÜN Ezgi DEMİR Büşra ÖZDEMİR Gözde ÇETİNKAYA Semra İBİK
2020 Ameliyathane Hemşirelerinin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi
RAHŞAN ÇAM NURDAN GEZER Nurcan Boyacıoğlu Mehmet Halil Öztürk
2019 Ülkemizde Parenteral Beslenmede Hemşirelik Uygulamaları: Bir Literatür İncelemesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
NURDAN GEZER EZGİ TEMEL
2019 AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI ÇALIŞMA
İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY HEALTH SCIENCES JOURNALIDUHES
NURDAN GEZER HAVVA YÖNEM DİLARA KUNTER BÜŞRA ŞAHİN FADİME YAVUZARSLAN
2019 The Effect of Cold Application Before Breathing Exercises on Sternotomy Pain: A Quasi-Experimental Study
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
DİLARA KUNTER NURDAN GEZER
2019 Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ameliyat Sonrası Hemşirelik İzlem Formunun Geliştirilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2019 Üniversite Öğrencilerinin Temel İlkyardım Uygulamalalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
EZGİ TEMEL BÜŞRA ŞAHİN NURDAN GEZER RAHŞAN ÇAM
2018 Obtructive Sleep Apnea Syndrome: Symptoms and Associated Factors in Children.
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
SEHER SARIKAYA KARABUDAK FİLİZ ADANA NURDAN GEZER SAFİYE ÖZVURMAZ
2018 X ve Y Kuşağındaki Kadın Hastaların Erkek Hemşire Algısının Değerlendirilmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi
Nurcan Boyacıoğlu SULTAN ÖZKAN NURDAN GEZER Özge ABA Meryem TEKEL Kevser TEYEK
2018 Ostructuive sleep apnea syndrome: Symptoms and associated factors in children
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
FİLİZ ADANA NURDAN GEZER SAFİYE ÖZVURMAZ SEHER SARIKAYA KARABUDAK
2017 Vajinal Doğumda Epidural Analjezi Kullanımı ve Anne-Bebek Sağlığına Etkisi
Lokman Hekim Dergisi
ZEKİYE KARAÇAM NURDAN GEZER
2017 Factors in the Critical Thinking Disposition and Skills of Intensive Care Nurses
Journal of Nursing Care
NURDAN GEZER BELGİN YILDIRIM ESMA ÖZAYDIN
2017 Perioperative Monitoring of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Journal of Anesthesia Intensive Care Medicine
NURDAN GEZER İBRAHİM KURT
2017 The effects of nursing education on professional values: A longitudinal study
Nurse Education Today
FİLİZ KANTEK AYLA KAYA NURDAN GEZER
2017 Factors in the Critical Thinking Disposition and Skills of Intensive Care Nurses
Journal of Nursing Care
NURDAN GEZER BELGİN YILDIRIM Esma ÖZAYDIN
2015 Comparison of effects of training programs for final year nursing students in Turkey Differences in self efficacy with regard to information literacy
Nurse Education Today
FATMA ŞEYDA ÖZBIÇAKÇI NURDAN GEZER ÖZLEM BİLİK
2015 The Relationship Between Professional Values Student s Satisfaction and Tendency To Leave The School
ijonte
FİLİZ KANTEK AYLA KAYA NURDAN GEZER
2014 Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara ilişkin Bilgi ve Görüşleri
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
FİLİZ ADANA NURDAN GEZER SERDAL ÖĞÜT
2010 Faculty members use of power midwifery students perceptions and expectations
Midwifery
FİLİZ KANTEK NURDAN GEZER
2010 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
İjonte International Conference on New Trendsin Education and Their İmplications Kongre kitabı
FİLİZ KANTEK NEZAKET YILDIRIM NURDAN GEZER
2010 Profile and critical thinking levels of nursing students in a health school
Procedia - Social and Behavioral Sciences
NURDAN GEZER FİLİZ KANTEK
2009 Conflict in schools Student nurses conflict management styles
Nurse Education Today
FİLİZ KANTEK NURDAN GEZER
2006 Sorumlu Hemşirelerin Güç Kullanımı Hastane Yönetimi
Hastane Yönetimi
FİLİZ KANTEK NURDAN GEZER
Ulusal Özet bildiri
20.11.2022 Mobilization levels of cardiac surgery patients in the early postoperative period / 17. Türk Kalp Damar ve Cerrahisi Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.01.2022 Crush Sendromu / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Uluslararası Özet bildiri
16.01.2022 Hasta Savunuculuğu / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Uluslararası Özet bildiri
16.01.2022 Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının Cep Telefonu ve İnternet Kullanımları / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Uluslararası Özet bildiri
13.01.2022 Kuşaklar Arasındaki Farklılığın Hemşirelerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkisi / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Ulusal Özet bildiri
16.01.2022 2 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Algılarının Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi Örneği / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Ulusal Özet bildiri
16.01.2022 Kalça Protezi Ameliyatı Olan Hastalarda Ameliyat Sırası Bakım Kalitesi ile Ameliyat Sonrası Konfor Düzeyi Arasındaki İlişki / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRES

Uluslararası Özet bildiri
16.01.2022 Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşünceleri Ve Etkileyen Faktörler” / "4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerilerini Etkileyen Faktörler / 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İl Merkezinde Yaşayan Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Belirtileri ve İlişkili Faktörler / 6. EgePediatri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri Türk İngiliz Ortak Pediatri Toplantısı

Ulusal Tam metin bildiri
Ameliyathane Hemşireliği ve Karşılaşılan Sorunlar / 2. Hemşirelik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Cerrahi Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Bilişim Teknolojisi Kullanma Durumları / 2. Hemşirelik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoni Görülme Oranları / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “ Uluslararası Katılımlı ”

Ulusal Özet bildiri
21.10.2011 Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hemşirelik İzlem Standardının Geliştirilmesi / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “ Uluslararası Katılımlı ”

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasında Belirledikleri NANDA Tanılarının İncelenmesi / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “ Uluslararası Katılımlı''

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara Pozisyon Verme Uygulamalarının İncelenmesi / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “ Uluslararası Katılımlı ''

Ulusal Tam metin bildiri
21.10.2011 Aydın İl Merkezinde Yaşayan Kadınlarda Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Belirtileri ve İlişkili Faktörler / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi “ Uluslararası Katılımlı ”

Ulusal Tam metin bildiri
Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
08.05.2011 Total Kalça Protezli Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerinde Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi / 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
08.05.2011 Hastaların Genel Anestezi Almaya İlişkin Deneyimleri / 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İl Merkezinde Yer Alan Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları / 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Adli Hemşirelik ve Adli Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri / 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Gebelik ve Kanser / II Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Gebelik ve Meme Kanseri / 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi / International Conference on New Trends in Education and Their İmplications

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İl Merkezinde İlk Öğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri / 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşireler İçin Yeni Bir Çalışma Alanı Adli Hemşirelik / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Savaşın Çevre Üzerine Etkisi / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Savaşın İnsan Üzerine Olumsuz Etkileri / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşirelik ve Zaman Yönetimi / Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Birinci Basamak Hizmetlerde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İş Doyumu Düzeyleri / 12.Ulusal Hemşirelik “Uluslar arası katılımlı” Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Ameliyat Olacak Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Hastaların Bakımı / 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Hastanede Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu TUAS Farkındalığı / 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Staja Çıkan Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kesici Delici Aletle Yaralanma Ve Tıbbi Yardım Alma Durumlarının İncelenmesi / 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Poster
Hemşire ve Ebelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İş Doyumunun İncelenmesi / XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Ev Kazası Nedeniyle Başvuran Olguların İncelenmesi / 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Tam metin bildiri
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Hakkındaki Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi / Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi ( Uluslar arası Katkılı )

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite ve Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Değişime karşı Tutumlarının İncelenmesi / Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi ( Uluslar arası Katkılı )

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Aids e İlişkin bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / IX . Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.10.2005 Günübirlik Ortopedik Cerrahi Hastalarına Verilen Taburcu Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi / 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
İzmir İli Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş İle İlgili Tutumları Tükenmişlik / II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
İzmir ili Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stre / II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Uluslararası Poster
Conflict Management Styles and Power Bases Relations / 1.st International Congrees on Nursing Education, Research &Practice Thessaloniki, Greece

Ulusal Tam metin bildiri
Refakatçilerin Hastane Deneyimleri ve Anksiyete Düzeyleri / 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Stress And Job Satisfaction of The Nurses Working in The Health İnsttitutions in Muğla / I. International Nursing Management Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 Kusaklar Arası Farkların Cerrahi Birimlerde Çalısan Hemsirelerin Mesleğe Bağlılık Düzeylerine EtkisiThe Effect On Professıonal Commıtment Levels Of Nurses Workıng In Surgıcal Unıts Of Dıfferences Between Generatıons / 3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Bariatrik cerrahi sonrası görülen komplikasyonlar ve hemşirelik yönetimi / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.09.2019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA YAŞADIKLARI SORUNLAR : DERLEME / Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu II

Ulusal Özet bildiri
13.09.2019 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMADA YAŞADIKLARI SORUNLAR: DERLEME / Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu II: Ölçe Değerlendirme Program Değerlendirme Sürekli İyileştirme

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2019 Acil Ve Planlanmıs¸ Ameliyat Olan Hastaların Ameliyata Özgü Kaygı Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalıs¸ma / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.10.2019 Kus¸aklar Arası Farkların Cerrahi Birimlerde Çalıs¸an Hems¸irelerin Mesleğe BağlılıkDüzeylerine Etkisi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2019 Yoğun Bakım Hastalarında Braden Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği İle Perfüzyon İndeksi Ölçümlerinin Kars¸ılas¸tırılması / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.10.2019 TIBBİ CİHAZ ve ÜRÜN DEĞERLENDİRME-MANUEL KİMYASAL YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 Knowledge and attitudes of nurses towards nutritional support / 9TH EORNA CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2019 A survey of the clinical nurses’ knowledge and practices of nurses on thromboembolism prophylaxis in Turkey / 9TH EORNA CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
06.09.2019 YAPILANDIRILMIŞ VAKA ÇALIŞMASI OTURUMLARININ HEMŞİRELİKÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK PERFORMANS ÖZ YETERLİLİĞİNE ETKİSİ / Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 Hems¸irelik Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Performans Öz Yeterliliğinin Belirlenmesi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2019 Ostomi Hemşireliğinde Yenilikler: Yara, Ostomi ve İnkontinansHemşireleri Derneği 2018 Klinik Rehberi / 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve AmeliyathaneHemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The effect of cold steam application on sore throat in the patients extubated after surgery / 9 th EORNA Congress

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 Investıgatıon of the early improved applıcatıons in the surgıcal patıents in eras framework / European Operating Room Nurses Congress 2019

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 Investıgatıon of the early improved applıcatıons in the surgıcal patıents in eras framework / European Operating Room Nurses Congress 2019

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 Investıgatıon of the early improved applıcatıons in the surgıcal patıents in eras framework / European Operating Room Nurses Congress 2019

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2019 Investıgatıon of the early improved applıcatıons in the surgıcal patıents in eras framework / European Operating Room Nurses Congress 2019

Ulusal Özet bildiri
15.04.2018 Hastaların Kullandıkları Mizah Tarzları ile Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 21.Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Acil Servise Başvuran Travmalı Hastalarda Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi : Retrospektif Bir Çalışma / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Yoğun Bakım Üniteleri ve Servis Hemşirelerinin Mizah Tarzlarının İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir çalışma / 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK AMELİYATHANE VE CERRAHİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 Orem Öz Bakım Eksikliği Kuramına Göre İskelet Traksiyonu Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu / ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 ÜlkemizdePArenteral Beslenmede Hemşirelik Uygulamaları: Bir Literatür İncelemesi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİĞİ KURAMINA GÖRE İSKELET TRAKSİYONU UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU SUNUMU / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2018 KLİNİKTE HEMŞİRELİK REHBERLERİNİN KULLANIMI:KAROTİS ENDERTAREKTOMİ ÖRNEĞİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 Aydın il merkezinde yaşayan yaşlılarda tıkayıcı uyku apne sendromu belirtileri / 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 AYDIN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU BELİRTİLERİ / 1.ULUSLARARASI.2.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
16.04.2018 Median Sternotomi Üzerine Yapılan Soğuk Uygulamaya İlişkin Hasta İfadeleri / 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
16.04.2018 Hastaların kullandıkları mizah tarzları ile ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / 21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK MUAYENE İLE İLGİLİ DENEYİMLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 KALP DESTEK CİHAZI OLAN HASTALARDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ SON SINIFÖĞRENCİLERİNİNKARİYER PLANLARININ İNCELENMESİ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2018 PARENTERAL BESLENME DESTEĞİNDEKANITA DAYALI HEMŞİRELİK: GÜNCEL BAKIŞ / 1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 AN IMPORTANT DANGER IN THE SAFETY OF PREGNANT PATIENT AND EMPLOYEE RADIATION EXPOSURE / 8 th EORNA Congress

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2017 USING OF EPIDURAL ANALGESIA IN THE VAGINAL BIRTH AND ITS EFFECTS ON THE HEALTH OF MOTHER AND BABY / 8 th EORNA Congress

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Acil Servislerde ÇalışanSağlık Personelinin Yaşadığı Rol Çatışması ve Belirsizliğinin İş Stresi Üzerine Etkisi / I. Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2017 The Investigation of Early Stage Hypothermia Incidences In Patients After Surgery / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2017 The Causes of Sore Throat in The Extubated Patients in Postoperative Period / 8 th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Bariatrik Cerrahi Sonrası Görülen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
the causes of sore throat in the extubated patients in postoperative period and nursing approaches / 8 th EORNA Congress

Uluslararası Özet bildiri
04.05.2017 Preoperative Nutritional Evaluation of Older Patients / 8 th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA)

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Yaşlı Hastaların Ameliyat Öncesi Dönemde Beslenme durumlarının değerlendirilmesinde Kullanılan iki ölçeğin Karşılaştırılması / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ VE SERVİS HEMŞİRELERİNİN MİZAH TARZLARININ İNCELENMESİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA / 2. Uluslararası 10. Ulusal Kongresi Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMALI HASTALARDA UYGULANAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA / 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 HEMŞİRELERİN OTONOMİ VE HASTA BAKIM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNİNCELENMESİ / I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF THE NURSES’ IDEAS WHO WORK IN INTENSIVECARE CLINICS RELATED TO NOISE / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 PREOPERATIVE NUTRITIONAL EVALUATION OF OLDER PATIENTS / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Yaşlı Hstaların ameliyat Öncesi Dönemde Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan İki Ölçeğin Karşılaştırılması / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 KALP CERRAHİSİ SONRASI YENİ BİR ALAN:KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 PREOPERATIVE NUTRITIONAL EVALUATION OF OLDER PATIENTS / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 THE INVESTIGATION OF SURGICAL SERVICE NURSES / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 PHYSICAL EXAMINATION STATUS OF NURSING STUDENTS / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA).

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 THE EFFECT OF COLD APPLICATIONAPPLIED ON MEDIAN STERNOTOMYBEFORE DEEP BREATHING AND COUGHING EXERCISEON THE STERNOTOMY PAIN:QUASI-EXPERIMENTAL STUDY / 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association

Uluslararası Özet bildiri
17.08.2016 Nurses nurse patıent ınteractıon maıntenance orıented for attıtude and behavıor / 6th World Nursing and Healthcare Conference

Uluslararası Özet bildiri
15.08.2016 Inference Factors Of Critical Thinking Dispositions And Skills Of Nurses Working In Intensive Care Units / 6. World Nursing and Healthcare Conference

Ulusal Davetli konuşmacı
Radyasyona Maruz Kalmanın Önlenmesi / 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
OMURGA CERRAHİSİNDE YARA BAKIMINDA KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI / X1 . Uluslar arası Türk Omurga Kongresi 1. Ulusal Omurga Cerrahisi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları / Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2015 Nurses Making Physical Examination Status / 7th Congress of European Operating Room Nurses Association (EORNA)

2023 Cerrahi Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Solunum Sistemi ile İlgili Uygulamaları Olan Hastaların Bakımı
GEZER NURDAN, ŞAHAN DİLARA
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Yavuz van GİERSBERGEN Meryem,
978-625-7564-97-7
2022 Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mikrobiyatanın Sağlık ve Hastalıktaki Rolü
GEZER NURDAN, ARSLAN EZGİ
Serüven Yayınevi,Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha
• 978-625-6399-00-6
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yumuşak Doku Sarkomlarında Hemşirelik Yönetimi
GEZER NURDAN, ARSLAN EZGİ
duvar Yayınları,Atik Dilek
978-625-8261-86-8
2022 Sağlık Bilimi Alanında Yeni Trendler I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cerrahi Hastalarında Uygulanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
GEZER NURDAN, ÇİNAR HALİSE
duvar Yayınları,Atik Dilek
978-625-8261-61-5
2022 Ameliyathane Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kimyasal Güvenlik
GEZER NURDAN
Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri,Yavuz van GİERSBERGEN Meryem, Kaymakçı Şenay
978-625-00-0496-8
2021 Research Advancements in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nursing care in Heart lung Transplantation
GEZER NURDAN, ÇİNAR HALİSE
St. Kliment Ohridsky University Press,Chernopolsky Plamen Michev, Shapekova Neyla Lukpanovna, Ak Bilal
978-954-07-5201-3
2021 Türkiye Klinikleri Özel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolü ve Hemşirelik
GEZER NURDAN
ürkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Özbayır Türkan
978-625-401-382-9 Erişim Linki
2018 Hemşireilk Hizmetleri Uygulama Talimatı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yoğun Bakım Ünitesi
GEZER NURDAN,Cengar Hatice,Acar Dilek,Er Feyza
Aydın Tuna Matbaacılık,Demirkıran Fatma
978-605-245-708-5
2016 Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hipotermi- Hipertermi
GEZER NURDAN
Akademisyen Yayınevi,Eti Aslan Fatma, Olgun Nermin
978-605-9942-59-1
2016 YOĞUN BAKIM Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hipotermi-Hipertermi
GEZER NURDAN
GÜNEŞ TIP KİTABEVİ,Fatma Eti ASLAN
9786059942591
2015 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
ÇAM RAHŞAN,GEZER NURDAN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Demirkıran F. , Memiş S.
978-975-8254-47-7
2015 Ameliyathane Hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Kimyasal Güvenlik
GEZER NURDAN
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Yayını,Meryem Yavuz van Giersbergen , Şenay Kaymakçı
yok
2007 Hemşirelik Bakım Planları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Artroskopi
GEZER NURDAN
Alter Yayıncılık,Akbayrak Nalan, Erkal İlhan Sibel, Ançel Gülsüm, Albayrak Ayla
978-975-9007-43-0
2007 Hemşirelik Bakım Planları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Torakotomi
GEZER NURDAN
Alter yayıncılık,Akbayrak Nalan, Erkal İlhan Sibel, Ançel Gülsüm, Albayrak Ayla
978-975-9007-43-0
2007 Hemşirelik Bakım Planları Artroskopi , , Bölüm(ler),
GEZER NURDAN
Birlik Matbaası,
ISBN 978-975-9007-43-0
2005 Ebelik beceri öğrenim rehberi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gebelikte Cerrahi Girişimler ve Bakım
GEZER NURDAN, ÇAM RAHŞAN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,Akdolun Balkaya Nevin, Çalışır Hüsniye
975-8254-18-9
2004 Gebelikte Cerrahi Girişim ve Bakım Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),
GEZER NURDAN, ÇAM RAHŞAN
dnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,
2003 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Beceri Öğrenim Rehberleri I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
GEZER NURDAN, ÇAM RAHŞAN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Demirkıran Fatma, Memiş Sakine
yok
2001 Muğla İl Sınırları İçersindeki Yerleşim Birimlerinde Toprak Ve Su İyot Düzeyleri İle İnsanlarda Troid Hormon Düzeylerinin Araştırılması , , ,
GEZER NURDAN
Muğla Üniversitesi Basımevi,
975-7207-13-6