Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gerbas adu.edu.tr

Prof.Dr.
Göksel Erbaş

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Detection of Tick Borne Zoonotic Bacteria by PCR in Dogs
Animal Health Production and Hygiene

2023 Determining the Potency of Vaccines Containing Clostridium perfringens Epsilon Toxoid via Toxicity Analysis in MDCK Cell Lines
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

2023 Pathotyping and Antibiotic Resistance Characteristics of Escherichia coli Isolates from Calf Diarrhea
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES

2022 Investigation of The Presence of Brucella canis in Dogs inWestern Part of Turkey
Indian Journal of Animal Research
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL DOLGUN ŞÜKRÜ KIRKAN SÜHEYLA TÜRKYILMAZ SERAP SAVAŞAN
2022 Determination of Enterococcus Species and Antibiotic Resistance in Budgerigars
Animal Health Production and Hygiene

2020 Investigation of bacterial and fungal agents from cutaneous lesions in canine Leishmaniasis
Indian Journal of Animal Research
UĞUR PARIN GÖKSEL ERBAŞ KEREM URAL SERAP SAVAŞAN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL GAMZE BALAT ŞÜKRÜ KIRKAN
2019 Molecular detection of feline and canine periodontal pathogens
Veterinary and Animal Science
VOLKAN ÖZAVCI GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL DOLGUN ŞÜKRÜ KIRKAN
2019 Köpeklerde Burun Boşluğundan Pseudomonas aeruginosa’nın İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
Seyfullah Zeyrek GÖKSEL ERBAŞ
2019 Waterborne Major Bacterial Zoonoses
Animal Health Production and Hygiene
UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN GÖKSEL ERBAŞ HAFİZE TUĞBA YÜKSEL DOLGUN Abuzer Işık
2019 Köpeklerde Kronik Otitis Eksterna’ya Sebep Olan Mikroorganizmaların Dağılımı ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Animal Health Production and Hygiene
GÖKSEL ERBAŞ ŞÜKRÜ KIRKAN UĞUR PARIN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL DOLGUN
2019 Okul tuvaletlerindeki enterik bakteriyel kontaminasyonun araştırılması
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Banu Türkseven GÖKSEL ERBAŞ
2018 Broiler Sürülerinde Ornithobacterium rhinotracheale İnfeksiyonunun Seroprevalansının ELISA Yöntemi ile Araştırılması
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
CENK Güllü GÖKSEL ERBAŞ
2018 MOLECULAR IDENTIFICATION OF TICK-BORNE ZOONOTIC BACTERIA IN ONE HUMPED CAMEL (Camelus dromedarius)
JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN SERAP SAVAŞAN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL GAMZE BALAT
2018 Molecular identification of Corynebacterium pseudotuberculosis in sheep
Acta Veterinaria Brno
UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN KEREM URAL SERAP SAVAŞAN GÖKSEL ERBAŞ MEHMET GÜLTEKİN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL CANBERK BALIKÇI
2017 Determination of Virulence Factors of Staphylococci Isolated fromBovine Mastitis
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
SERAP SAVAŞAN ŞÜKRÜ KIRKAN GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ALPER ÇİFTCİ
2017 Detection of Nocardia sp with Submandibular and Parotid Abscesses in Sheep
Journal of Hellenic Veterinary Medicine
ŞÜKRÜ KIRKAN KEREM URAL UĞUR PARIN Onur Örtlek Canberk Balıkçı GÖKSEL ERBAŞ ÜMİT KARADEMİR İBRAHİM AKIN
2017 Isolation and Identification of Candida spp. from Mastitis Cattle Milk and Determination of Antifungal Susceptibilities
International Journal of Veterinary Science
Mustafa Sönmez GÖKSEL ERBAŞ
2017 Aydın ili Ketem’den toplanan vaginal örneklerde Gardnerella vaginalis’in izolasyon, identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi
Kocatepe Tıp Dergisi
Sinem Öztürk GÖKSEL ERBAŞ
2017 Antimicrobial resistance of Vibrio (Listonella) anguillarum isolatedfrom rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss)
Indian Journal of Animal Research
UĞUR PARIN GÖKSEL ERBAŞ SERAP SAVAŞAN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL SAADET GÜRPINAR ŞÜKRÜ KIRKAN
2017 KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AŞI KULLANIMI VE UYGULAMALARI
Türkiye Klinikleri - Kanatlı Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik ve İlaç Kullanımı Özel Sayısı
GÖKSEL ERBAŞ ŞÜKRÜ KIRKAN UĞUR PARIN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL
2017 KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARININ HALK SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ
Türkiye Klinikleri - Kanatlı Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik ve İlaç Kullanımı Özel Sayısı
SERAP SAVAŞAN ŞÜKRÜ KIRKAN GÖKSEL ERBAŞ HAFİZE TUĞBA YÜKSEL
2017 Identification of Candida Strains with Nested Pcr in Bovine Mastitis and Determination of Antifungal Susceptibilities
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN SERAP SAVAŞAN VOLKAN ÖZAVCI HAFİZE TUĞBA YÜKSEL
2017 Antifungal susceptibilities and identification of Candida species by using maldi-tof microbial identification system from cervicovaginal samples
International Journal of Research in Medical Sciences
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN SÜHEYLA TÜRKYILMAZ SERAP SAVAŞAN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL SİNEM ÖZTÜRK
2017 Detection of Candida species by nested PCR method in one-humped camels (Camelus dromedarius)
Tropical Animal Health and Production
UĞUR PARIN GÖKSEL ERBAŞ ŞÜKRÜ KIRKAN SERAP SAVAŞAN HAFİZE TUĞBA YÜKSEL GAMZE BALAT
2016 Distributions of Antibiotic resistance genes in Enterococcus spp isolated from mastitis bovine milk
ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN SÜHEYLA TÜRKYILMAZ neşe uçan mehmet öztürk osman kaya
2016 Comparative evaluation of dietary supplementation with mannan oligosaccharide and oregano essential oil in forced molted and fully fed laying hens between 82 and 106 weeks of age
POULTRY SCIENCE
MEHMET BOZKURT EROL BİNTAŞ ŞÜKRÜ KIRKAN HASAN AKŞİT KAMİL KÜÇÜKYILMAZ GÖKSEL ERBAŞ METİN ÇABUK DİLEK AKŞİT UĞUR PARIN GÖKHAN EGE BAHATTİN KOÇER KAMİL SEYREK AHMET ENGİN TÜZÜN
2016 INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUB SP. PISCICIDA STRAINS IN SEA BASS (DICENTRARHUSLABRAX) AND GILTHEAD SEA BREAM(SPARUSAURATA)
International Journal of Resent Scientific Research
UĞUR PARIN GÖKSEL ERBAŞ SERAP SAVAŞAN h tugba yuksel saadet gurpınar ŞÜKRÜ KIRKAN
2016 Sığırlarda Digital Dermatitis te İyileşme
Türkiye Klinikleri J. Vet. Sci. Surg-Special Topics
İBRAHİM AKIN GÖKSEL ERBAŞ MURAT SARIERLER
2016 Identification of bacterial pathogens that cause urinary tract infections and detection of their antibiotic suspectibility
Indian Journal of Animal Research
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN KEREM URAL H Tugba yüksel Gamze balat
2016 The Determination of Virulence Factors among Fish Originated Enterococci
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
SERAP SAVAŞAN ŞÜKRÜ KIRKAN GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ALPER ÇİFTCİ
2016 FOKLARDA GÖRÜLEN BAKTERİYEL HASTALIKLAR VE TEDAVİSİ
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Farmakoloji ve Toksikoloji
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ÜMİT KARADEMİR ŞÜKRÜ KIRKAN
2016 Antibiyotik Dirençli Bakterilerin Tedavi ve Biyokontrolünde BakteriyofajKullanımı
Animal Health Productiın and Hygene
HAFİZE TUĞBA YÜKSEL GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN
2015 Sığırların klinik mastitislerinden Pseudomonas aeruginosa nın izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY
Cemil Şahin GÖKSEL ERBAŞ
2015 Prototekal Mastitisler
Animal Health, production and hygiene
GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN ŞÜKRÜ KIRKAN
2014 Florfenicol Therapy during naturally occuring Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep and goats in Aydin Turkey
Animal Health, Production and Hygiene
KEREM URAL ŞÜKRÜ KIRKAN DENİZ ALIÇ URAL GÖKSEL ERBAŞ MEHMET GÜLTEKİN UĞUR PARIN balıkçı canberk
2014 Detection of Antimicrobial Resistance in Staphylococcus aureus isolated from Saanen Goats with Subclinical mastitis
Animal Health, Production and Hygiene
ŞÜKRÜ KIRKAN GÖKSEL ERBAŞ SERAP SAVAŞAN uçan neşe gürpınar saadet VOLKAN ÖZAVCI
2014 Sığırların Yaz Mastitislerinden Trueperella pyogenes in İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Dirençliliklerinin Belirlenmesi
Animal Health, Production and Hygiene
Uluışık Uğur GÖKSEL ERBAŞ
2013 Prevalence of Rickettsia rickettsii infection in dogs from the urban and rural areas of western Turkey
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ŞÜKRÜ KIRKAN SERAP SAVAŞAN GÖKSEL ERBAŞ UĞUR PARIN
2011 Bakteriyel Biofilmler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
GÖKSEL ERBAŞ OSMAN KAYA
2011 Veteriner Aşı ve Biyolojik Maddelerin Kalite KontrollerindeAlternatif Metotlar
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

2008 Aydın ve İzmir Bölgesindeki Sığırlardan Pasteurella multocida nın izolasyonu Tiplendirilmesi ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg
GÖKSEL ERBAŞ OSMAN KAYA
2003 The effects of dietary probiotic supplementation on some productivityand blood parameters of laying quails raised under constant heat stress
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES
AHMET GÖKHAN ÖNOL MUSTAFA SARI FATMA KARAKAŞ OĞUZ BEYHAN GÜLCAN GÖKSEL ERBAŞ
Ulusal Özet bildiri
21.09.2012 Prevalence of Rickettsia rickettsii infection in dogs from the urban and rural areas of western Turkey / X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Diferences in the Magnitude of Cytotoxic Activities of Mannheima and Bibersteinia serotypes associated with ovine pneumonia / 2nd Internatinal Congress of Veterinary Microbiology

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Molecular Identification of Corynebacterium pseudotuberculosis in Sheep / 2nd International Congress of Corynebacterium pseudotuberculosis in Sheep

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Identification of Candida strains with nested pcr in bovine mastitis and determination of antifungal susceptibilities / 2nd International Congress of Veterinary Microbiology

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Investigation of the seroprevalance of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler hens / 2nd International Congress of Veterinary Microbiology

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2018 COAGULATION PROFILE IN NEONATAL DIARRHEAL CALVES INFECTED WITH E. COLI / 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.01.2018 Tek Hörgüçlü Develerde (Camelus Dromedarıus) Kene Kökenli Zoonotik Bakterilerin Moleküler İdentifikasyonunun Araştırılması / II. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
20.01.2018 Tek Hörgüçlü Develerde (Camelus Dromedarıus) Candıda Türlerinin Nested PCR İle Araştırılması / II. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
22.11.2012 Antibacterial susceptibility of Pasteurella multocida isolated from cattle trachea in South-western Aegean region of Turkey / International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology

Uluslararası Özet bildiri
04.09.2017 The determination of virulence factors among fish originated enterococci / 7th International Veterinary Congress

Uluslararası Özet bildiri
04.09.2017 Determination of virulence factors and epidemiology of staphylococci isolated from bovine mastitis / 7th International Veterinary Congress

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2016 ANTIBACTERIAL EFFICACIES OF VIBRIO ANGUILLARUM STRAINS ISOLATED FROM RAINBOW TROUTS ONCORHYNCHUS MYKISS / 3rd International Vetistanbul Group Congress

Ulusal Özet bildiri
25.10.2016 Mastitisli sığır sütlerinden candida türlerinin izolasyonu ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi / 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)

Ulusal Özet bildiri
20.10.2016 Tek hörgüçlü develerde Camelus Dromedarius kene kökenli zoonotik bakterilerin varlığının araştırılması / XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.10.2016 Tek Hörgüçlü develerde Camelus Dromedarius Candida türlerinin nested pcr ile araştırılması / XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.10.2014 Yavru Levrek ve Çipuralardan İzole Edilen Photobacterium damsale subsp piscicda Suşlarının İnvitro Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi / XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya

Ulusal Özet bildiri
25.10.2014 Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Zoonotik İnfeksiyonların PCR ile Tanısı / XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya

Uluslararası Özet bildiri
26.12.2016 Identification of Trueperella pyogenes from Bovine Mastitis and Detection of Antibiotic resistance / International Congress on Veterinary and Animal Science

Ulusal Özet bildiri
21.10.2014 Sığırların Klinik Mastitislerinden Pseudomonas aeruginosa nın izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları / XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya

Ulusal Özet bildiri
25.05.2015 Canine Visceral Leishmaniasis ile İlişkili Kutanöz Lezyonlardan Diğer İnfeksiyöz Patojenlerin İdentifikasyonu / 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SAMSUN

Ulusal Özet bildiri
25.05.2015 İdrar Yolu İnfeksiyonlarına Neden olan Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi / 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SAMSUN

Ulusal Özet bildiri
18.09.2014 Mastitisli Sığır Sütlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Dağılımı / XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.10.2014 Subklinik Mastitisli Saanen Keçilerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlerinin Belirlenmesi / XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi

2022 Zoonozlar — İnsan ve Hayvanları Etkileyen Enfeksiyonlar / Halk Sağlığı Yönlerine Odaklanma , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ürünleriyle İlişkili Bakteriyel Patojenler
DİKER KADİR SERDAR, PARIN UĞUR, YÜKSEL DOLGUN HAFİZE TUĞBA, KIRKAN ŞÜKRÜ, SAVAŞAN SERAP
Palme Yayınevi,Prof. Dr. Cihan Kaçar, Doç. Dr. Binali Çatak
978-605-282-862-5 Erişim Linki