Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
GÖKSEL ERBAŞ

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim DalıHakemli , ERBAŞ GÖKSEL,KAYA OSMAN , Aydın ve İzmir Bölgesindeki Sığırlardan Pasteurella multocida nın izolasyonu Tiplendirilmesi ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları,Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg,,2008
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,KAYA OSMAN , Bakteriyel Biofilmler ve Antibiyotik Duyarlılıkları,Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,,2011
Hakemli , ERBAS GOKSEL, KAYA OSMAN , Veteriner Aşı ve Biyolojik Maddelerin Kalite KontrollerindeAlternatif Metotlar,F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg.,1,2011
Hakemli , KIRKAN ŞÜKRÜ, SAVAŞAN SERAP, ERBAS GOKSEL, PARIN UĞUR , Prevalence of Rickettsia rickettsii infection in dogs from the urban and rural areas of western Turkey,Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,1,2013
Hakemli , Sekkin S. , Boyacioglu M. , Erbas G. , Kirkan S. , Kum C. , Aksit D. , Baysan E. , Antibacterial susceptibility of Pasteurella multocida isolated from cattle trachea in South western Aegean region of Turkey,JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS,,2012
Hakemli , Onol AG , Sari M , Oguz FK , Gulcan B , Erbas G , The effects of dietary probiotic supplementation on some productivityand blood parameters of laying quails raised under constant heat stress,TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES,,2003
Hakemli , SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA , KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARININ HALK SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ,Türkiye Klinikleri - Kanatlı Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik ve İlaç Kullanımı Özel Sayısı,,
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE , Detection of Candida species by nested PCR method in one-humped camels (Camelus dromedarius),Tropical Animal Health and Production,10,2017
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,GÜRPINAR SAADET,KIRKAN ŞÜKRÜ , Antimicrobial resistance of Vibrio (Listonella) anguillarum isolatedfrom rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss),Indian Journal of Animal Research,,2017
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,ÖZAVCI VOLKAN,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA , IDENTIFICATION OF CANDIDA STRAINS WITH NESTED PCR IN BOVINE MASTITIS AND DETERMINATION OF ANTIFUNGAL SUSCEPTIBILITIES,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,12,2017
Hakemli , SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER , Determination of Virulence Factors of Staphylococci Isolated fromBovine Mastitis,Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,9,2017
Hakemli , Sönmez Mustafa,ERBAŞ GÖKSEL , Isolation and Identification of Candida spp. from Mastitis Cattle Milk and Determination of Antifungal Susceptibilities,International Journal of Veterinary Science,4,2017
Hakemli , Öztürk Sinem,ERBAŞ GÖKSEL , Aydın ili Ketem'den toplanan vaginal örneklerde Gardnerella vaginalis'in izolasyon, identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi,Kocatepe Tıp Dergisi,4,2017
Hakemli , SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER , The Determination of Virulence Factors among Fish Originated Enterococci,Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,12,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KARADEMİR ÜMİT,KIRKAN ŞÜKRÜ , FOKLARDA GÖRÜLEN BAKTERİYEL HASTALIKLAR VE TEDAVİSİ,Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Farmakoloji ve Toksikoloji,10,2016
Hakemli , BOZKURT MEHMET,BİNTAŞ EROL,KIRKAN ŞÜKRÜ,AKŞİT HASAN,KÜÇÜKYILMAZ KAMİL,ERBAŞ GÖKSEL,ÇABUK METİN,AKŞİT DİLEK,PARIN UĞUR,EGE GÖKHAN,KOÇER BAHATTİN,SEYREK KAMİL,TÜZÜN AHMET ENGİN , Comparative evaluation of dietary supplementation with mannan oligosaccharide and oregano essential oil in forced molted and fully fed laying hens between 82 and 106 weeks of age,POULTRY SCIENCE,5,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ , Prototekal Mastitisler,Animal Health, production and hygiene,12,2015
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,uçan neşe,öztürk mehmet,kaya osman , Distributions of Antibiotic resistance genes in Enterococcus spp isolated from mastitis bovine milk,ACTA VETERINARIA-BEOGRAD,9,2016
Hakemli , AKIN İBRAHİM,ERBAŞ GÖKSEL,SARIERLER MURAT , Sığırlarda Digital Dermatitis te İyileşme,Türkiye Klinikleri J. Vet. Sci. Surg-Special Topics,3,2016
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,yuksel h tugba,gurpınar saadet,KIRKAN ŞÜKRÜ , Investigation of Antimicrobial Resistance of Photobacteriun Damsela Sub Sp Piscicida Strains in Sea bass Dicentrarhuslabrax and Gilhead sea bream Sparusaurata,International Journal of Resent Scientific Research,5,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,yüksel H Tugba,balat Gamze , Identification of bacterial pathogens that cause urinary tract infections and detection of their antibiotic suspectibility,Indian Journal of Animal Research,2,2016
Hakemli , URAL KEREM,KIRKAN ŞÜKRÜ,ALIÇ URAL DENİZ,ERBAŞ GÖKSEL,GÜLTEKİN MEHMET,PARIN UĞUR,canberk balıkçı , Florfenicol Therapy during naturally occuring Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep and goats in Aydin Turkey,Animal Health, Production and Hygiene,,2014
Hakemli , KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,neşe uçan,saadet gürpınar,ÖZAVCI VOLKAN , Detection of Antimicrobial Resistance in Staphylococcus aureus isolated from Saanen Goats with Subclinical mastitis,Animal Health, Production and Hygiene,,2014
Hakemli , Uğur Uluışık,ERBAŞ GÖKSEL , Sığırların Yaz Mastitislerinden Trueperella pyogenes in İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Dirençliliklerinin Belirlenmesi,Animal Health, Production and Hygiene,,2014
Hakemli , Şahin Cemil,ERBAŞ GÖKSEL , Sığırların klinik mastitislerinden Pseudomonas aeruginosa nın izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları,JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY,,2015
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR
Prevalence of Rickettsia rickettsii infection in dogs from the urban and rural areas of western Turkey
X. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi
21.09.2012
Uluslararası
Özet bildiri
SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER
The determination of virulence factors among fish originated enterococci
7th International Veterinary Congress
04.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER
Determination of virulence factors and epidemiology of staphylococci isolated from bovine mastitis
7th International Veterinary Congress
04.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL H TUBA,GÜRPINAR SAADET
ANTIBACTERIAL EFFICACIES OF VIBRIO ANGUILLARUM STRAINS ISOLATED FROM RAINBOW TROUTS ONCORHYNCHUS MYKISS
3rd International Vetistanbul Group Congress
22.05.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ERBAŞ GÖKSEL,sönmez Mustafa
Mastitisli sığır sütlerinden candida türlerinin izolasyonu ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi
1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)
25.10.2016
Ulusal
Özet bildiri
PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,yüksel h tuğba,balat gamze,KIRKAN ŞÜKRÜ
Tek hörgüçlü develerde Camelus Dromedarius kene kökenli zoonotik bakterilerin varlığının araştırılması
XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
20.10.2016
Ulusal
Özet bildiri
ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,SAVAŞAN SERAP,yüksel h tuğba,balat gamze,KIRKAN ŞÜKRÜ
Tek Hörgüçlü develerde Camelus Dromedarius Candida türlerinin nested pcr ile araştırılması
XII. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
10.10.2016
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,neşe uçan,Saadet Gürpınar
Yavru Levrek ve Çipuralardan İzole Edilen Photobacterium damsale subsp piscicda Suşlarının İnvitro Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya
21.10.2014
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,PARIN UĞUR,SAVAŞAN SERAP,ERBAŞ GÖKSEL,Deha Ali Deniz,KAYA OSMAN
Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Zoonotik İnfeksiyonların PCR ile Tanısı
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya
25.10.2014
Uluslararası
Özet bildiri
ERBAŞ GÖKSEL,Uğur Uluışık
Identification of Trueperella pyogenes from Bovine Mastitis and Detection of Antibiotic resistance
International Congress on Veterinary and Animal Science
26.12.2016
Ulusal
Özet bildiri
Şahin Cemil,ERBAŞ GÖKSEL
Sığırların Klinik Mastitislerinden Pseudomonas aeruginosa nın izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıkları
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi Antalya
21.10.2014
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,H Tuğba YÜKSEL,GÜLTEKİN MEHMET,Balıkçı Canberk
Canine Visceral Leishmaniasis ile İlişkili Kutanöz Lezyonlardan Diğer İnfeksiyöz Patojenlerin İdentifikasyonu
11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SAMSUN
25.05.2015
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,H Tuğba yüksel,Gamze Balat,S Melda Erinç,GÜLTEKİN MEHMET
İdrar Yolu İnfeksiyonlarına Neden olan Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı) SAMSUN
25.05.2015
Ulusal
Özet bildiri
ERBAŞ GÖKSEL,KAYA OSMAN,öztürk mehmet,PARIN UĞUR,neşe uçan
Mastitisli Sığır Sütlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Dağılımı
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
18.09.2014
Ulusal
Özet bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,neşe uçan,saadet gürpınar,ÖZAVCI VOLKAN
Subklinik Mastitisli Saanen Keçilerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlerinin Belirlenmesi
XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
25.10.2014
Livestock Science , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bacterial Tick-Borne Diseases of Livestock Animals,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,Selim Sekkin,Intech open2017,978-953-51-2864-9 Erişim Linki