Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fergin adu.edu.tr

Prof.Dr.
Filiz Abacıgil

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Push and Pull Factors of Why Medical Students Want to Leave Türkiye: A Countrywide Multicenter Study
Teaching and Learning in Medicine

2023 Knowledge and Practice Towards Family Planning Among Reproductive Age Women in Herat City - Afghanistan
Meandros Medical and Dental Journal

2023 Evaluation of online training programme for health service providers developed for prevention of child marriages and forced marriages
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology

2023 Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Artırılması
Afet ve Risk Dergisi

2022 Hemşirelerde İş Doyumu ve İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Adnan Menderes University Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 The Validity and Reliability of the Turkish Pet Attitude Scale
Galenos Yayinevi

2022 Covid-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri, Uyku Kalitesi ve Kas-İskelet Ağrıları Arasındaki İlişki
SDU Journal of Health Sciences

2021 Blood Count Parameters as Inflammation Indicators in Children and Adolescents Diagnosed with Depressive Disorder
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

2021 ENGELLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOK SEKTÖRLÜ YAKLAŞIM
The Journal of Social Sciences

2021 Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2021 Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers (tur)
Journal of Clinical Psychiatry

2021 The Relationship Between the Activity Level, Internet Addiction, and Depressive Symptoms of University Students During the Coronavirus Disease-2019 Outbreak Cross-Sectional Study
Meandros Medical and Dental Journal

2019 Validity and reliability of the Turkish version of the European Health Literacy Survey Questionnaire
HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL
FİLİZ ABACIGİL HACER HARLAK PINAR OKYAY EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ SELEN GÜRSOY TURAN GÜLNUR SARUHAN KAĞAN KARAKAYA HAKAN TÜZÜN EMİNE BARAN DENİZ ÖMER TONTUS ERDAL BEŞER
2019 BİRİNCİ SINIFTAN ÜÇÜNCÜ SINIFA DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN VE AİLELERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞİŞİMİ
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
PINAR OKYAY GÖKHAN ÖZKAN ALİ ARIKAN FİLİZ ABACIGİL Yağmur Köksal Yasin IŞIL SÖNMEZ
2019 The Prevelance of Low Back Pain and Risk Factors Among Nurses Working in a University Hospital: A Cross Sectional Study
Meandros Medical and Dental Journal
Özlem Akçakaya Koğa PINAR ÖZDEMİR DENİZ FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2019 Ultrasonography of Bladder Dysfunction in Children: Does Sex Affect the Measurements and Diagnosis?
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
YASEMİN POLAT Gizem Esen FERAH SÖNMEZ FİLİZ ABACIGİL MEHMET BİLGEN
2019 HEKİM ADAYLARININ AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI ALIŞKANLIKLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ali Arıkan GÖKHAN ÖZKAN Serhat Pirinççi FİLİZ ABACIGİL SULTAN KELEŞ PINAR OKYAY
2019 Rational Use of Drugs Among Inpatients and Its Association with Health Literacy
Meandros Medical and Dental Journal
FİLİZ ABACIGİL SELEN GÜRSOY TURAN FİLİZ ADANA PINAR OKYAY BUKET DEMİRCİ
2019 Attitudes of Pharmacy Workers on Rational Drug Therapy: A Cross Sectional Survey
Medical Bulletin of Haseki
BUKET DEMİRCİ Fatma Ayhan FİLİZ ABACIGİL
2019 Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
Turk J Child Adolesc Ment Health
Serhat Pirincci HATİCE AKSU FİLİZ ABACIGİL PINAR OKYAY
2019 Beliefs of Nursing Students About Mental Illnesses and Social Distance:The Effects of Theoretical and Practical Psychiatric Nursing Education
Yeni Symposium
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA Şule Karadağ Hatice çalık Koyak
2019 YETERSİZ SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ ETKİLERİ
The Journal of Social Sciences
FİLİZ ABACIGİL Pelin Bilgin Kahveci
2019 Social and Psychiatric Results of Migration among Women in a Western City in Turkey
Meandros Medical and Dental Journal
Orhan Okur FİLİZ ABACIGİL FERHAT YILDIZ EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ PINAR OKYAY ERDAL BEŞER
2018 The Association Between DentalAnxiety and Oral Health Related Qualityof Life Among Individuals with MildIntellectual DisabilityHaff Seviyede Zihinsel Engeli Bulunan Bireylerde Dental Anksiyeteve Ağız Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
MEANDROS MEDİCAL AND DENTAL JOURNAL
SULTAN KELEŞ FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA DUYGU YEŞİLFİDAN PINAR OKYAY
2018 SAĞLIKTA EKONOMİK EŞİTSİZLİK VE GÖRELİ YOKSUNLUĞUNBELİRLENMESİNDE YENİ BİR KAVRAM: YİTZHAKİ İNDEKSİ
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science
FERHAT YILDIZ FİLİZ ABACIGİL PINAR OKYAY
2018 ORAL HEALTH STATUS AND ORAL HEALTH RELATEDQUALITY OF LİFE AMONG ADOLESCENT WORKERS
Clujul Medical
SULTAN KELEŞ FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA
2018 General Health Status, Music Performance Anxiety,and Coping Methods of Musicians Working inTurkish State Symphony OrchestrasA Cross-Sectıonal Study
MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS
ONUR TOPOĞLU DERYA KARAGÜLLE TUBA USLAY KESKİN FİLİZ ABACIGİL PINAR OKYAY
2018 Relationship between premenstrual syndrome and basicpersonality traits: a cross-sectional study
Sao Paulo Medical Journal
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL ŞULE ÇİNAKLİ
2018 FREQUENCY OF ORAL AND DENTAL HEALTH EMERGENCYINCIDENTS AND ELIMINATION OF REQUIREMENTS
CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH
GÖKHAN ÖZKAN SULTAN KELEŞ PINAR OKYAY FİLİZ ABACIGİL ALİ ARIKAN
2018 THE IMPACT OF HYPODONTIA ON ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFEHİPODONTİNİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA BAĞLI YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
SULTAN KELEŞ HÜLYA YILMAZ SILA GÜNER YILMAZ SERA ŞİMŞEK DERELİOĞLU FİLİZ ABACIGİL
2018 The role of tomosynthesis in intraoperative specimenevaluation
The Breast Journal
YASEMİN DURUM POLAT FÜSUN TAŞKIN MEHMET BURAK ÇİLDAĞ AHMET TANYERİ AYKUT SOYDER FİLİZ ABACIGİL
2018 Oral Aspects in Children with Nephrotic SyndromeNEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA AĞIZ BULGULARI
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences
KADRİYE GÖRKEM ULU GÜZEL DİLEK YILMAZ FİLİZ ABACIGİL SERHAT PİRİNÇCİ
2017 Bir Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye
Sağlık ve Toplum
BURAK ÇAPACI FİLİZ ABACIGİL PINAR OKYAY HATİCE ER ERDAL BEŞER
2017 Hemodiyaliz Hastalarında Depresif Belirti GörülmeDurumu
Sağlık ve toplum
Burak Capaci ALİ ARIKAN FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2017 The effects of ozone on bacterial growth and thiol-disulphide homeostasis in vascular graft infection caused by MRSA in rats
Acta Cirurgica Brasileira
Barcın Ozturk Tunay Kurtoglu SELİM DURMAZ Leyla Didem Kocacı FİLİZ ABACIGİL Bulent Ertugrul Ozlem Erel
2016 ORAL HEALTH STATUS OF ELDERLY RESIDENTSIN A NURSING HOME CROSS SECTIONAL ANALYTICAL STUDY IN A WESTERN CITY INTURKEY
Turkish Journal Of Geriatrics
Gokhan Ozkan Ali Arıkan FİLİZ ABACIGİL Serhat Pirinççi PINAR OKYAY
2016 The opinions of adults about the ban on cigarette sales to minors
Tobacco Induced Diseases
LÜTFİYE HİLAL ÖZCEBE Nazmi Bilir Ebru Inal HANDE ÜNLÜ ERDAL BEŞER GAMZE ÇAN EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ PINAR OKYAY DİDEM ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL V Şenol E Turhan S Gökgöz ELİF OKŞAN ÇALIKOĞLU ZAHİDE KOŞAN
2016 KADIN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM
Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Özel Dergisi
FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2016 The Association Between Dental Anxiety and Oral Health Related Quality of Life Among Individuals with Mild Intellectual Disability
Meandros Medical and Dental Journal
Sultan Keles FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA DUYGU YEŞİLFİDAN PINAR OKYAY
2016 Knowledge of Hepatitis B Virus Infection and Infection Control Practices Among Faculty of Dentistry Workers in Aydin
TAF Preventive Medicine Bulletin
FİLİZ ABACIGİL Görkem Ulu Serhat Pirinççi Ali Arıkan PINAR OKYAY ERDAL BEŞER
2015 THE PRIORITIES OF BUDGET PLANNING DURING CRISIS PERIOD IN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY
Jurnal Medical Brosovean
Soytürk Gulcan Senocak Suleyman Umit FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL
2015 Knowledge and attitudes of a group of students toward sexualty in aged people
Jurnal Medical Brasovean
FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL Çabuk Muge Çetinkaya Serife Özgür Demir
2015 THE FACILITIES OF THE SCHOOLS GIVING NURSING EDUCATION IN TURKEY IN BACHELOR S DEGREE
Jurnal Medical Brosevean
FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL Umit Süleyman Senocak Gülten Baydar Tuğba Dağlar
2015 Perceptions of health personnel about work safety and its relationship with occupational injuries
Jurnal Medical Brasovean
FİLİZ ABACIGİL Capacı Burak Beser Erdal Gurcan Bugrahan Avcil Mucahit Ugurlu Anıl Merve Demir
2015 Loneliness in Elderly People Associated Factors and Its Correlation with Quality of Life A Field Study from Western Turkey
Iranian journal of public health
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ADANA FİLİZ ABACIGİL D Kayar G Acar
2015 H pylori positivity and various pathological endoscopic and clinical features correlated with each other
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association
ADİL COŞKUN ABDULVAHİT YÜKSELEN İBRAHİM METEOĞLU FİLİZ ABACIGİL GÜRHAN KADIKÖYLÜ MEHMET HADİ YAŞA ALİ ONDER KARAOĞLU
2015 ilköğretim öğrencilerinde depresif belirti sıklığı ve ilişkili faktörler
Psikiyatri hemşireliği dergisi
FİLİZ ADANA ÖZGÜ ULUMAN HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL
2014 Physicians Awareness About The Importance Of Environmental History In Medical Diagnosis
Journal of Environmental Protection and Ecology
KARAGÜLLE DERYA EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL Orhan Okur Gursoy Turan Selen
2013 Yaşlı Bakım Teknikerliği Programı Yeni Bir Meslek Dalı İçin Öğrencilerin Beklentileri
ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Saruhan Gulnur EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER HULKİ BAŞALOĞLU
2013 İlköğretim Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin Toplumsal Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi Aydın İlinde Betimsel Bir Çalışma
International Journal Of Human Sciences
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ RUKEN AKAR VURAL Ö Yılmaz Ozelci T Vural FİLİZ ABACIGİL
2012 Prevalence and Risk Factors of Elder Abuse and Neglect it in Western City of Turkey A Community Based Study
Bulletin Of The Transilvania University Of Brasov
FİLİZ ABACIGİL EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ Saruhan Gülnur Benli Cenk PINAR OKYAY ERDAL BEŞER
2012 Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevalansı Ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi
ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi
NURTEN KIRCAN FİLİZ ABACIGİL FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ
2012 Domestic Violence During Pregnancy in an Eastern City of Turkey A Field Study
Journal of Interpersonal Violence
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ADANA FİLİZ ABACIGİL N GEY N BICER N KIRANSAL
2012 Local decision makers awareness of the social determinants of health in Turkey a cross sectional study
BMC Public Health
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL Orhan Okur saruhan Gulnur ERDAL BEŞER
2012 Prevalence and predictors of burden among family caregivers of the elderly in a Western City in Turkey a community based cross sectional study
Journal of Medicine and Medical Sciences
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL G Saruhan Cenk Benli ERDAL BEŞER Orhan Okur PINAR OKYAY
2011 Views of Male University Students About Social Gender Roles An Example From East of Turkey
Journal of Family Violence
FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL N BICER N KIRANSAL S SAHİN
2011 Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması Aydın
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FATMA DEMİRKIRAN SAKİNE MEMİŞ FİLİZ ABACIGİL METE ÖNDE MEHMET ALİ BİLGEN ERDAL BEŞER
2011 Tetanus seroepidemiology and factors influencing immunity status among farmers of advanced age
Health Policy
SERKAN ÖNCÜ Önde Mete Selcen Öncü FİLİZ ABACIGİL ŞERİFE BARÇIN ÖZTÜRK
2011 LONELINESS DEPRESSION SOCIAL SUPPORT AND RELATED FACTORS ININDIVIDUALS BETWEEN 50 AND 65 YEARS
TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL
2010 Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin nicelik ve nitelliği
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
FİLİZ ABACIGİL HİLMİYE AKSU HÜSEYİN DEMİRÖZ
2010 The role of oxidative stress and endothelial injury in diabetic neuropaty and neuropathic pain Neuroendocrine Letters 31 2 101 104 2010
Neuroendocrine Letters
AYÇA ÖZKUL MEDİHA AYHAN ÇİĞDEM YENİSEY ALİ AKYOL FİLİZ ABACIGİL
2010 Aydın Bölgesindeki Kolon Kanserlerinin Özellikleri
Nobel Medıcus
Adil Coskun Hadi Yasa Ö Ayvaz ABDULVAHİT YÜKSELEN FİLİZ ABACIGİL Karaoğlu Ali Önder
2009 Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
HÜLYA ARSLANTAŞ FİLİZ ABACIGİL NEVİN BALKAYA
2009 A population based study on awareness of heart attack in Aydin city Turkey Anadolu Kardiyo Dergi
Anadolu Kardiyo Dergisi
SAKİNE BOYRAZ EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2008 Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Konularındaki Bilgi Düzeyleri ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi
Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
HİLMİYE AKSU BANU KARAÖZ FİLİZ ABACIGİL
2008 Burun tıkanıklığına neden olan alt konka hipertrofisinde radyofrekans uygulamasının klinik etkinliği
Türk Rinoloji Dergisi
HÜLYA EYİGÖR FİLİZ ABACIGİL HALİL YÜREKLİ
2008 Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin Turkey
BMC Neurology.
SAKİNE BOYRAZ EMEL TUĞRUL EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL
2007 A population based study on awareness of stroke in Turkey
European Journal of Neurology
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ SAKİNE BOYRAZ FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2007 Aydın İl Merkezinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
ERDAL BEŞER FİLİZ ABACIGİL YUSUF ALPER SÖNMEZ
2007 Aydın da 15 49 yaş arası kadınlarda tetanoz bağışıklamasında kaçırılmış fırsatlar
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
METE ÖNDE FİLİZ ABACIGİL GONCA ATASOYLU ADALET ÇIBIK
2007 The effect of Blastocystis hominis on the growth status of children
Med Sci Monit.
SEMA ERTUĞ SACİDE KARAKAŞ PINAR OKYAY FİLİZ ABACIGİL SERKAN ÖNCÜ
2007 Nature of cell kinetics in psoriatic epidermis
J Cutan Pathol.
Firuzan Kaçar Doğer EMEL DİKİCİOĞLU FİLİZ ABACIGİL E UNAL NESLİHAN ŞENDUR MELTEM USLU
2007 The household garbage in the western coast region of Turkey and its relationship with the socio economic characterstics
J Environ Biol., 28(2):225-229 (2007).
ATASOYLU GONCA EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ ERTAN Kaya FİLİZ ABACIGİL TIKIR DERYA ERDAL BEŞER
2007 Nutritional status and risk factors of chronic malnutrition in children under five years of age in Aydin a western city of Turkey
Turk J Pediatr.
FİLİZ ABACIGİL PINAR OKYAY ATASOYLU GONCA ERDAL BEŞER
2007 Measurement of selected indoor physical environmental factors in hairdresser salons in a Turkish City Environ Monit Assess 134 1 3 471 7 2007
Environ Monit Assess.
ŞENİZ AKGÖR EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ MEHMET DİNÇER BİLGİN ZENCİRCİ SG FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2006 Home accidents in the elderly in Turkey
Tohoku J Exp Med.
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2006 Mammographically detected breast arterial calcifications Indicators for arteriosclerotic diseases
Eur J Radiol.
Fisun Taşkın Alev Akdilli CAN ZAFER KARAMAN Alpaslan Ünsal ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU FİLİZ ABACIGİL
2006 Analysis of Zinc and Magnesium Levels in Pinealectomized Chicks Roles on Development of Spinal Deformity
Biological Trace Element Research
MEHMET TURGUT ÇİĞDEM YENİSEY M Bozkurt FİLİZ ABACIGİL T Bıçakçı
2006 Psychiatric disorder profile in patients with chronic pharyngitis
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg
HÜLYA EYİGÖR G ARIHAN FİLİZ ABACIGİL Y BARLIK
2006 Aydın İl Merkezinde özürlülük prevalansı etiyolojisi ve sosyal boyutu
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
ERDAL BEŞER GONCA ATASOYLU ŞENİZ AKGÖR FİLİZ ABACIGİL EMRE ÇULLU
2006 Aydın Belediyesi içme suyu bakiye klor değerlerinin suyla bulaşan hastalıklar ile ilişkisi
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
ŞENİZ AKGÖR EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ PINAR OKYAY FİLİZ ABACIGİL GONCA ATASOYLU ERDAL BEŞER
2005 Aydın Merkezinde İstenmeyen Gebelikler ve Risk Faktörleri
Sağlık ve Toplum Dergisi
FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER PINAR OKYAY
2005 Güvenli olmayan doğumlar ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
FİLİZ ABACIGİL PELİN BAŞAR BANU KARAHASANOĞLU ERDAL BEŞER
2005 Aydın ili kent merkezinde hava kirliliği 1997 2004
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
PELİN BAŞAR PINAR OKYAY FİLİZ ABACIGİL SÜHEYLA COŞAN ADNAN YILDIZ
2005 Limb Lengths of Primary School Children in a City From Western Region of Turkey
Coll Antropol.
SACİDE KARAKAŞ PINAR OKYAY FİLİZ ABACIGİL Özlem Önen ERDAL BEŞER
2004 Aydın İlinde Bazı Önemli Bulaşıcı Hastalıkların Beş Yıllık Süreçte Değişimleri
Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni
PELİN BAŞAR ERDAL BEŞER FİLİZ ABACIGİL KAMİL YAVAŞ
2004 Aydın İli İlköğretim Okulları Öğrencilerinde Oturma Yüksekliği ile Boy Ağırlık ve Beden Kitle İndeksi İlişkisi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
SACİDE KARAKAŞ PINAR OKYAY ÖZLEM ÖNEN FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2004 Growth Of 7 14 Year Old Children Aydin Province Turkey
Man in India
SACİDE KARAKAŞ PINAR OKYAY onen özlem FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
2003 Aydın Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Bazı Sağlık ve Güvenlik Faktörleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi
FİLİZ ABACIGİL ERDAL BEŞER
Uluslararası Özet bildiri
SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN GEBELERDE BEBEK BESLENME TUTUMUNUN İNCELENMESİ / 4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 Engelli çocuğun sağlığının geliştirilmesinde etkili müdahaleler / 3. Uluslararsı 21. ulusal halk sağlığı kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 Adliye Çalışanlarında Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları ve Etkileyen Faktörler / 3. Uluslararası 21. ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 SOCIAL AND PSYCHIATRIC RESULTS OF MIGRATION AMONG WOMEN IN A WESTERN CITY IN TURKEY / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences 1-3 February 2018 Kusadası, Turkey

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2017 The relationship between morphologic MRI findings and molecular subtypes in women with breast cancer / ESMRMB (24th annual meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Hemşirelerde İş Doyumu ve İş Yaşamı Kalitesinin İlişkisi / Birinci Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Tıpta Radyasyon Farkındalığı / Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2017 The Relationship Between MRI Findings and Molekuler Subtypes in Women With Breast Cancer / European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology 2017 Congress, Barcelona, Spain

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2017 A new Health Literacy Scale: Turkish Health Literacy Scale and its psychometric properties / 10th European Public Health Conference

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2017 Eczanelerde Çalışan Personelin Akılcı İlaç Uygulamalarındaki Rolü: Kesitsel Çalışma / 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2017 Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Araştırma Görevlilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları / 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2017 Bir Yaş Altı Bebeği Olan Annelerin Gebelik Dönemi Ağız Ve Diş Sağlığı İle Bebeklerinin Ağız Ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Tutum Ve Davranışları / 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2017 Evde Yaşayan Yaşlılarda Kognitif Düzey, Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve Evde Bakım Gereksiniminin Belirlenmesi / 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 Relationship Between Oral Health And Oral Health Related Quality Of Life Among Child Workers / 10th European Public Health Congress, (poster walk), Stockholm, Sweden

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2017 Health Promotion Behaviours in Medical Students and Research Assistants, Aydin, Turkey / 10th European Public Health Congress, Stockholm, Sweden

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Aydın’daki Veteriner Hekimlerde İş Kazaları ve İş Güvenliği Uygulamaları: Kesitsel Çalışma / 1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri: Kesitsel Çalışma / 1.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Work related diseases İn healthcare workers and its cost / International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Eurefe 14-16 July 2016, Aydın, turkey

Uluslararası Sözlü Bildiri
09.01.2016 Ortaöğretim öğretmenlerinin ruhsal hastalıklara ilişkin inanç ve sosyal mesafe durumları / IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 kasım 2016, manisa

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2016 Bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının hastane ortam riskleri ile ilgili görüşleri ve iş kazalarına maruziyetleri / I. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, KKTC

Uluslararası Sözlü Bildiri
17.08.2016 The relationship between personality traits and premenstrual syndrome prevalance on students of health high schools / 6th World nursing and healthcare conference, London

Uluslararası Sözlü Bildiri
oral aspects in children with nephrotic syndromes / 13th congress of the european academy of paediatric dentistry

Uluslararası Sözlü Bildiri
Does maternal dental anxiety affect caries experience of children / 13th congress of the european academy of Paediatric dentistry

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2015 The Perceptions of Adults on Cigarette Sales to Minors / 8. EUPHA

Uluslararası Özet bildiri
06.10.2015 A new Health Literacy Scale Turkish Health Literacy Scale and its psychometric properties / 8. EUPHA

Uluslararası Sözlü Bildiri
Physicians Awareness About The Importance Of Environmental History In Medical Diagnosis / Greinsus Congress, İzmir, Turkey, 2014

2021 Halk sağlığı bakış açısıyla Covid-19 pandeminin ilk yılı (yapılanlar-yapılamayanlar-yapılması gerekenler) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engelsiz toplum çalışma grubu
MEYDAN ACIMIŞ NURHAN, ARAS AYSUN, BALCI ELÇİN, İNANDI TACETTİN, KOŞAN ZAHİDE, Özyurt Beyhan, ŞAHİN HATİCE, BİLGE YERLİ EZEL
Hipokrat,Pınar Okyay, Sarp Üner (Bölüm editörü Filiz Abacıgil)
978-605-7874-98-6 Erişim Linki
2020 Türkiye Sağlık Raporu-2020 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engelli bireylerde cinsel sağlık üreme sağlığı
ABACIGİL FİLİZ
Hipokrat,Pınar Okyay, Sarp Üner
978-605-7874-83-2
2020 Türkiye Sağlık Raporu-2020 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engelli bireylerin sağlığını geliştirmede yardımcı teknoloji ürünleri
ABACIGİL FİLİZ,Cevik İsmail
Hipokrat,Pınar Okyay, Sarp Üner
978-605-7874-83-2
2020 Türkiye Sağlık Raporu-2020 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engellilerle ilgili hizmet planlamasına bütüncül yaklaşım-engelilikle ilgili tanımlar ve mevcut durum
ABACIGİL FİLİZ,Kerman Beyza
Hipokrat,Pınar Okyay, Sarp Üner
978-605-7874-82-2
2020 Yaşlı Sağlığına Çok Yönlü Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırmanın temel ilkeleri ve araştırma sürecinde dikkatedilmesi gereken unsurlar
ABACIGİL FİLİZ
Gazi Kitapevi,Güzel Dişçigil
9786257727617
2019 Göç ve Sağlık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlığın sosyal belirleyicileri ve göç
CANBAZ SEVGİ,ABACIGİL FİLİZ
Uzerler Matbaacılık,Yıldız Pekşen, Fatih Kara, Murat Topbaş, Melikşam Ertem, Özlem Bozbaş
978-975-590-734-5
2018 Tarihsel bakışla Türkiye’xxde Halk Sağlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlaç ve Teknoloji üretiminin tarihi
ABACIGİL FİLİZ
Trakya Üniversitesi Matbaası,Pınar Okyay, Necati Dedeoğlu, Zafer Öztek
978-605-66954-6-9
2016 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışmaları , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Sağlık Okuryazarlığı Senaryo Olceği (Soy-Sen) Geliştirilmesi On Calışması,
ABACIGİL FİLİZ,HARLAK HACER,OKYAY PINAR
Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti.Özveren Sokak No:13/A Kızılay / ANKARA,Pınar okyay, Filiz abacıgil
2016 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışmaları , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Turkiye Sağlık Okuryazarlığı Olceği-32
OKYAY PINAR,ABACIGİL FİLİZ,HARLAK HACER
Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti.Özveren Sokak No:13/A Kızılay / ANKARA,Pınar Okyay, Filiz Abacıgil
2016 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışmaları , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Olceği Turkce Uyarlaması,
ABACIGİL FİLİZ,HARLAK HACER,OKYAY PINAR
Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti.Özveren Sokak No:13/A Kızılay / ANKARA,Pınar Okyay, Filiz Abacıgil
2016 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik ve geçerlilik Çalışması , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
OKYAY PINAR,ABACIGİL FİLİZ,HARLAK HACER,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BEŞER ERDAL
Anıl reklam matbaa ltd.şti.,Pınar Okyay, Filiz Abacıgil
978-975-590-594-5
2006 Ergenlikte cinsel sağlık ve üreme sağlığı , , Bölüm(ler),
ERGİN FİLİZ
Aydın konaklı Matbabası,
2006 Loğusa Bakımı Anne sütü ve Emzirme Üreme Sağlığı Rehberi , , Bölüm(ler),
ERGİN FİLİZ
Fama Ajans,
2005 Aile planlaması Yöntemleri Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık El Kitabı , , Bölüm(ler),
ERGİN FİLİZ
Alban Tanıtım,
2001 İnfeksiyonun önlenmesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastane İnfeksiyon Kontrolü El Kitabı , , Bölüm(ler),
ERGİN FİLİZ
Adnan Menderes Üniversitesi Matbabası,