Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
GÜLSEN DEMİR

Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim DalıHakemli , Gülsen Demir, Fazilet Dalfidan , Türkiye de Muhafazakar Modernleşme ve Kadın,VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,,2014
Hakemli , Gülsen Demir, Özge Acar , Eğitimin Sosyal İşlevleri Bağlamında Dersaneler,VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,,2014
Hakemli , Gülsen Demir, Serdar Ünal , Göç Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Türkiye de Balkan Göçmenleri,VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi,,2014
Hakemli , Gülsen Demir, Kadir Şahin , Ataerkillik ve Cinsiyet Bağlamında Gizil Bir İktidar çatışmasının Örneği Olarak İç Göçlerin Analizi,Sosyoloji Araştımaları Dergisi,,2010
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Çalışan Kadınlar ve Rol Çatışmaları Değişik Meslek Grupları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme,Bildiri Kitabı,,2010
Hakemli , Gülsen Demir, Arife Cengiz , Göç Sürecinde Kadın,Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı,,2009
Hakemli , Gülsen Demir, Kadir Şahin, Serdar Ünal , Hızlı Bir Gelişme ve Kalkınma Süreci İçinde Yer Alan Turizm Sektörünün Hakim Olduğu Kuşadası nda Farklı İş Kollarında Çalışan Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme,Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,,2007
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Yaklaşımlar Eğilimler ve Sorunlar,Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Bildiri Kitabı,,2006
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Aile Sosyolojisi Açısından Eski Kastamonu Düğünleri,II.Kastamonu Kültür Sempozyumu Kitabı,,2005
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Eşitsizliğin Bilinen Örneği Çalışan Kadınlar Bağlamında Kadın Polisler,IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kit4bı,,2003
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Depremin Öğrettikleri,Deprem ve Sosyal Hizmet Sempozyumu,,2002
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Deprem ve Sonrası,Bolu Bilim Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi,,2001
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Farklılaşma ve Yenileşmede Yeni Bir Süreç Deprem ve Sonrası,III. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı,,2001
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Nüfus Kybeden Bir İlçe Kıbrıscık İki Grup Modelden Hareketle Göç Nedenleri Göç Nedenleri ve Ulaşılan Sonuçlara İlişkin Bir İnceleme,Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,,1999
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Göç Çözüm mü,Bilim, Sanat Ve Kültür Araştırmaları Dergisi,,1998
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Bolu Semt Pazarında Faaliyet Gösteren Köylü Kadınlar,BOLU Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi,,1998
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Nüfus Kaybeden Bir İlçe Kıbrıscık İki Grup Modelden Hareketle Göç Nedenleri Göç Nedenleri ve Ulaşılan Sonuçlara İlişkin Bir İnceleme,Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,1,1999
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Göç Nedenleri ve Göçenlerin Beklentilerindeki Gerçekleşme Durumu Bolu İli Kıbrıscık İlçesi Örneği,II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri Kitabı,,1997
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Eğitim Meslek Çalışma Bağlamında Kadın,Çağdaş Eğitim Dergisi,,1997
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Temel Eğitimde Anadili İyi Kullanma Alışkanlıklarının Geliştirilmesi,Çağdaş Eğitim Dergisi,,1996
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Değişen Toplumda Kadın ın Değişen Statüsü,I. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı,,1994
Hakemli , DEMİR GÜLSEN , Okul Radyosu Programlarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma,İnönü Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi,,1987
Hakemsiz , DEMİR GÜLSEN , Okul Radyosu Programlarının Etkinliği,Çağdaş Eğitim Dergisi,,1985
Ulusal
Özet bildiri
GÜLSEN DEMİR, KADİR ŞAHİN
Gettolaşma İçgöç ve Bütünleşme Sorunsalında Yaşanan Kavramsal Kargaşalar ve Öneriler
VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi
Uluslararası
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Değişen Toplum Değişen Kentler
1.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi
25.12.2017
Uluslararası
Özet bildiri
DEMİR GÜLSEN
Erken Yaş Evliliklerinin ”istismar” Bağlamında Değerlendirilmesi
2.Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitimi Kongresi
19.11.2017
Ulusal
Özet bildiri
YILDIZ MEHMET EDİP,DEMİR GÜLSEN
Kimliğin Siyasallaşması: Tunceli (Dersim) Örneği
VIII.Ulusal Sosyoloji Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
ERTÜRK DEVRİM,DEMİR GÜLSEN
Bir Enformal Kimlik Aracı Olarak Türkiye'de Deve Güreşleri
1. Uluslararası Selçuk-EFES Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN,ŞAHİN KADİR
1980 Sonrası Göçler ve Kentle Bütünleşme Sorunu
Uluslararası Türk Göç Kongresi
01.12.2016
Uluslararası
Özet bildiri
Kaya Şerife Sibel,DEMİR GÜLSEN
Türk Toplumunda Erken yaş Evlilikleri ve Çocuk Gelinler
Kültürel Değerler ve Kadın Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası
Özet bildiri
DEMİR GÜLSEN,Bolat Semra
Çerkez Kültüründe Kadının Yeri
Kültürel Değerler ve Kadın Uluslararası Sempozyumu
Ulusal
Tam metin bildiri
Gülsen Demir, Selahattin Yaman
Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları
3. Kozmetik Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
DEMİR GÜLSEN
İsabetler ve Tesadüfler Arası Gelgitler Ziyan Olan Hayatlar
I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi
Ulusal
Özet bildiri
Gülsen Demir, Kadir Şahin
Göç ve Kentle Bütünleşme Süreci İçe Kapanma Mekanizmaları çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Vı. Ulusal Sosyoloji Kongresi
Ulusal
Özet bildiri
Gülsen Demir, Kadir Şahin
Göç ve Kentle
Kuruluşundan Bugüne Karabük Demir Çelik Sempozyumu
Ulusal
Tam metin bildiri
Gülsen Demir, Fazilet Dalfidan
Türkiye de Muhafazakar Modernleşme ve Kadın
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
Gülsen Demir, Özge Acar
Eğitimin Sosyal İşlevleri Bağlamında Dersaneler
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Göç Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Türkiye de Balkan Göçmenleri
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
Uluslararası
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Ataerkillik ve Cinsiyet Bağlamında Gizil Bir İktidar çatışmasının Örneği Olarak İç Göçlerin Analizi
Sosyoloji Araştımaları Dergisi
Uluslararası
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Çalışan Kadınlar ve Rol Çatışmaları Değişik Meslek Grupları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Bildiri Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Göç Sürecinde Kadın
Sakarya Üniversitesi Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
Gülsen Demir
Gelişmişlik Açısından Bir Kent Tarihçesi Hasankeyf
V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
Gülsen Demir, Kadir Şahin, Serdar Ünal
Hızlı Bir Gelişme ve Kalkınma Süreci İçinde Yer Alan Turizm Sektörünün Hakim Olduğu Kuşadası nda Farklı İş Kollarında Çalışan Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Eşitsizliğin Bilinen Örneği Çalışan Kadınlar Bağlamında Kadın Polisler
IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kit4bı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Aile Sosyolojisi Açısından Eski Kastamonu Düğünleri
II.Kastamonu Kültür Sempozyumu Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Depremin Öğrettikleri
Deprem ve Sosyal Hizmet Sempozyumu
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Farklılaşma ve Yenileşmede Yeni Bir Süreç Deprem ve Sonrası
III. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Nüfus Kybeden Bir İlçe Kıbrıscık İki Grup Modelden Hareketle Göç Nedenleri Göç Nedenleri ve Ulaşılan Sonuçlara İlişkin Bir İnceleme
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Karakaya Baraj Gölü Sonrası Meydana Gelen Sosyal Yapı Değişikliği Kadıköy Örneği
4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildirileri. İnsan, Toplum, Bilim Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Göç Nedenleri ve Göçenlerin Beklentilerindeki Gerçekleşme Durumu Bolu İli Kıbrıscık İlçesi Örneği
II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri Kitabı
Ulusal
Tam metin bildiri
DEMİR GÜLSEN
Değişen Toplumda Kadın ın Değişen Statüsü
I. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitapçığı
Sosyoloji KOnferansları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çerkezler’xxde Kimlik ve Aidiyet,DEMİR GÜLSEN,BOLAT Semra,,İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi2017,
Prof.Dr. Mahmut Tezcan’xxa armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Toplumunda Erken Yaş Evlilikleri ve Çocuk Gelinler,DEMİR GÜLSEN,KAYA Şerife Sibel,,Ankara Üniversitesi Basımevi2017,
1. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve GüreşleriSempozyumu 1. Cilt: Sosyal Bilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Enformal Kültür Aracı Olarak Türkiye’xxde Deve Güreşleri,ERTÜRK DEVRİM,DEMİR GÜLSEN,,Selçuk Belediyesi2016,
Türk Göçü- Seçilmiş Bildiriler 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),1980 Sonrası Göçler ve Kentle Bütünleşme Sorunu,DEMİR GÜLSEN,ŞAHİN KADİR,,ABC2016,978-1-910781-36-4
Cities in The Globalizing World and Turkey A Theoreretical Perspective , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Migration and Integration Wıth The Cıty,DEMİR GÜLSEN,ŞAHİN KADİR,Emin ATASOY,ST.KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS2014,978-954-07-3768-3
The Science and Education at the Beginning of the 21th Century in Turkey , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,DEMİR GÜLSEN,,St. Kliment Ohridski University Press2013,978-954-07-3605-1
Sosyolojinin Yaşamla Dansı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,DEMİR GÜLSEN,,Sosyoloji Derneği Yayınları2013,978-975-98503-4-0
Prof Dr Nihat Nirun a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,DEMİR GÜLSEN,,Hacettepe Üniversitesi Yayınları2007,975-491-237-8
Ege de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Tümü,,DEMİR GÜLSEN,,Milas Kaymakamlığı Kültür Yayınları2005,975-585-508-4
İnsan Toplum Bilim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,DEMİR GÜLSEN,,Kavram Yayınevi1995,975-366-115-0