Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

berna.akyuz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Berna Akyüz Sizgen

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Şebnem İşigüzel'in Çöplük'ünden Taşanlar
Journal Of Modernism and Postmodernism Studies

2018 ”Yeşil Peri Gecesi” Romanında Nihilizm Etkisi
Yeni Türk Edebiyatı
BERNA AKYÜZ SİZGEN
2017 Leyla’nın Evi Romanında Mekân Unsuru
Yeni Türk Edebiyatı
BERNA AKYÜZ SİZGEN
2017 Silahçı Tahsin’in Girid Adlı Eseri Hakkında Bir İnceleme
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
BERNA AKYÜZ SİZGEN
2014 Ayla Kutlu nun İki Romanında Dünya Savaşları
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

2014 Bab-ı Esrar Romanında Fantastik Unsurlar
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
BERNA AKYÜZ SİZGEN
2013 Sabahattin Eyuboğlu nun Denemelerine Genel Bir Bakış
Turkish Studies

2013 Yusuf un Masalını İnsanlığın Masalı Olarak Okumak
Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi

2010 Cemal Süreya
Türk Dili

2009 Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Romanlarında İstanbul'un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası
Turkish Studies

2009 Cemal Süreya nın Şiirlerinin Tematik İncelemesi
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanının Şeyh Şamil’xxe ve Mücadelesine Yaklaşımı / II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Ulusal 
Leyla'nın Evi Romanında Şehir-Kadın İlişkisi / XII. Frankofoni Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2017 Erhan Bener in Öykülerinde Mizah / Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi (Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah)

2023 Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Selim İleri'nin Romanlarındaki Yaşlı Kişiler
AKYÜZ SİZGEN BERNA
Nobel Akademik Yayıncılık,Camcı, Cihan., Gür, Aysun.
978-625-397-072-7
2023 Postmodernizm Kavşağında Selim İleri Romancılığı , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKYÜZ SİZGEN BERNA
Günce Yayınları,Yivli, Oktay
978-625-8264-45-6
2018 Batı Edebiyatında Akımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Natüralizm
AKYÜZ SİZGEN BERNA
Günce Yayınları,Oktay Yivli
978-605-68800-1-8
2018 Batı Edebiyatında Akımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Realizm
AKYÜZ SİZGEN BERNA
Günce Yayınları,Oktay Yivli
978-605-68800-1-8