Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gulnur.tandogan adu.edu.tr

Doç.Dr.
Gülnur Karakaş Tandoğan

Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Relationship between Tourist Motivations and Purchase Intentions: A Mixed Method Research on Germany
Journal of Humanities and Tourism Research

2023 Çevre Dostu Konaklama İşletmelerine Fazla Ücret Ödeme Eğiliminin Kuşaklara Göre Değişikliğinin İncelenmesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2022 Karekod (Qr Kod) Menü Kullanan Restoran İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği
Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi

2022 Milliyetlerine Göre Turist Motivasyonlarının Satın Alma Niyeti ile İlişkisi: Bulgaristan Üzerine Bir Araştırma
Journal of Travel and Tourism Research

2022 Pazarlama Etiğinin Marka İmajına Etkisi: Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
Romaya Journal (RESEARCHES ON MULTIDISCIPLINARY APPROACHES)

2021 Sosyal Medyanın Turizm Öğrencilerinin Üniversite Tercih Sürecine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2021 Turizm Rehberliğinde Kişisel Markalaşma
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Amasya’da Yaşayan Yerel Halkın Turist Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi

2020 Butik Otellerde Markalaşma ve Turistlerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN ÖZLEM ÖZKEROĞLU
2019 DOMESTIC TOURISTS’ UNETHICAL BEHAVIORS IN PACKAGE TOURS
International Journal of Contemporary Tourism Research
Mahmut Efendi GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN
2019 Yerli Turistlerin Paket Turlarda Yaptıkları Etik Dışı Davranışlar Üzerine Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Mahmut Efendi GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN
2018 Otobüs Kaptanlarının Yerli Turistlerin Etik Dışı Davranışlarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
Journal of Travel and Tourism Research
Mahmut Efendi GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN
2008 Kent Turizmi Kapsamında Fuar ve Sergilerin İzmir Turizmine Olası Etkileri
SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
NİLÜFER KOÇAK GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN
2002 Otel İşletmelerinde Çalışan Servis Personelinin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Turizm Akademik
MERYEM AKOĞLAN KOZAK GÜLNUR KARAKAŞ TANDOĞAN
Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2022 Yerli Turistlerin Kış Sporları Turizmine Katılma Motivasyonunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi / 22. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2022 Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesinin Konaklama İşletmeleri Gözüyle Değerlendirilmesi / 22. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.03.2022 Sinop İlinde Düzenlenen Festivallerin Turizme Etkileri Açısından Değerlendirilmesi / Sinop Kültür ve Turizm Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2010 Otel İşletmelerinde Pazarlama Aracı Olarak Veri Madenciliğinin Kullanımı / 11. Ulusal Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
The Relation Between Internal Brand Promise, Psychological Contract and Intention to Quit / World Congress on Administrative and Political Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.2015 KUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN 5 YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN OTELPUAN.COM SİTESİNDEKİ TÜKETİCİ YORUMLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / 16. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
19.10.2019 KUŞADASI’NDA YAPILAN FESTİVALLERİN KONAKLAMA İŞLETMESİYÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN YÖREYE ETKİLERİ / 20. Ulusal Turizm Kogresi

Ulusal Tam metin bildiri
25.10.2001 Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Açısından Kültürel Farklılık ve Farklılık Yönetimine İlişkin Bir Uygulama / 1. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.05.2008 Otel İşletmelerinde Kadınların Üst ve Tepe Yönetime Yükseltilmesinde Cam Tavan Etkisi Üzerine Bir Araştırma / 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.10.2008 İçsel Pazarlamada İç Müşteri Tatmininin Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması Nevşehir de Dört Yıldızlı Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma / 13. Ulusal Pazarlama Kongresi

2022 Turizmde Sürdürülebilir Kavramlar ve Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çevresel Unsur
AVŞAR MELAHAT, KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayınevi,Çolakoğlu, Ülker ve Duran, Nüket
9786052545737
2021 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İçsel Pazarlama Yaklaşımı
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayınevi,AYYILDIZ YAZICI, Ahu ve AYYILDIZ, Tuğrul
978-605-254-455-6
2021 İşletmecilik, Pazarlama ve Kültür Perspektifinden Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde Satış Geliştirme
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR, BİLGİÇ Yunus Emre
Detay Yayınevi,KARABULUT, Şahin
978-605-254-424-2
2020 Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Otel İşletmelerinde Dağıtım Kanalları
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE, KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayıncılık,Osman Nuri ÖZDOĞAN
978-605-254-335-1
2019 Turizm Ansiklopedisi- Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu (FICC), Uluslararası SKAL Birliği
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayınevi,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer
978-605-254-085-5
2017 Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İş Etiği
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayınevi,Çolakoğlu, Osman ve Gürdoğan, Arzu
9786059440974
2013 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde Markalaşma
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayınevi,Tükeltürk Aydın, Şule ve Boz, Mustafa
9786055216665
2011 Uluslararası Turizm İşletmeciliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Otel Markalarının Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Nobel Yayın,Pırnar, İge
978-605-133-161-4