Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fngenc adu.edu.tr

Prof.Dr.
FATMA NEVAL GENÇ

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 6360 Sayılı Kanunun Hizmet Verimliliğine Etkisi: Acıpayam (Denizli) Mahalleleri Örneği
Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi

2023 Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Afet ve İklim Değişikliği Politikaları
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

2023 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Türkiye'de Afet Yönetim Sistemi
TESAM Strateji Dergisi

2022 Afetler karşısında Kentsel Dirençlilik: Antalya, Isparta, Burdur Örnekleri
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 6360 Sayılı Kanunun Kıyı Belediyelerine Etkisi: Kuşadası Belediyesi Örneği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022 Yöneticilerin Bakış Açısından Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları: Aydın Örneği
Medeniyet Araştırmaları Dergisi

2022 KAMU YÖNETİMİ BAKIŞ AÇISINDAN ARKEOLOJİK ALAN YÖNETİMİ: PRİENE ÖRNEĞİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

2022 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

2021 Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımında Kamu Hizmet ve Kamu Yöneticisi
Bakü Avrasya Üniversitesi Sivilizasiya Dergisi

2019 6360 Sayılı Kanunun Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylere/Yeni Mahallelere Etkisi: Aydın Örneği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
YUNUS TEKÇE FATMA NEVAL GENÇ
2018 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi:İncirliova Belediyesi Örneği
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ hüseyin özerk mehmet sefa ülkü
2018 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi:Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
mehmet ali çamdere FATMA NEVAL GENÇ
2017 Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Kriz Yönetimi
Turkish Studies
FATMA NEVAL GENÇ
2017 Afet risklerinin Azaltımazı amacıyla Kentsel Dönüşüm
Yüzüncü yıl üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ BULUT DOĞAN
2017 6360 Sayılı Kanun’la Tüzel Kişiliği Kaldırılan Belde Belediyelerinde Halkın Uygulamaya İlişkin Algısı: Atça (Sultanhisar-Aydın) Örneği
Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSosyal ve Ekonomik AraGtırmalar Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ ERHAN KORKİN
2017 ”6360 Sayılı Kanunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarının Rolü: Aydın Örneği
Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi
cengiz sune FATMA NEVAL GENÇ
2016 Büyükşehir Belediyelerinin Çalışanlarına Yönelik Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri
İnsan kaynakları Yönetimi
FATMA NEVAL GENÇ
2016 YEREL YÖNETİMLERİN ULUSLARARASI YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
ONUR DURUKAL FATMA NEVAL GENÇ
2016 THE E GOVERNMENT IMPLEMENTATIONS IN NATIONAL EDUCATION THE CASE OF FATİH PROJECT IN AYDIN PROVINCE
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
FATMA NEVAL GENÇ AHMET ERHAN DİNÇER
2016 6360 SAYILI KANUNUN KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNA ETKİSİ: BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH
FATMA NEVAL GENÇ SEYFETTİN DAŞÇI
2015 Türkiye de Üniversite Etik Kurulları Üzerine Bir İnceleme
akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
BERİL ALEV FATMA NEVAL GENÇ
2015 Avrupa Birliği Reform Süreci Çerçevesinde Türkiye de Yargı Reformları
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
CEREN ŞAKAR FATMA NEVAL GENÇ
2015 Belediiyelerde Dış Mali Kaynak Kullanımı Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Drgisi
ONUR DURUKAL FATMA NEVAL GENÇ
2014 6360 sayılı kanun ve Aydın a etkileri
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2013 Gecekonduyla mücadeleden kentsel dönüşüme Türkiye de kentleşme politikaları
Adan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2012 The Possible Sources of Eyhical Isuues in Urban Physical Planning in Turkey
Turkish Studies
GÖKÇEN KILINÇ ÜRKMEZ HÜSEYİN ÖZGÜR FATMA NEVAL GENÇ
2010 Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı
Türk İdare Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2009 Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği
Verimlilik Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2009 Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 The Role Of International Organizations in Disaster Response
Amme İdaresi Dergisi
Eyüp isbir FATMA NEVAL GENÇ
2008 Ethical Structuring in the Process of Public Administration Reform in Turkey
TODAİE's Review of
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Turkey s Disaster Management System Towards International Disaster Response Law
TODAİE's Review of Public Administration
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Doğal Afet Riskleri A çısından Türkiye de Kentleşme
Türk İdare Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Kuşadası Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ HÜSEYİN ÖZGÜR
2008 Türkiye de Kentsel Dönüşüm Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü Yönetim ve Ekonomi
Yönetim ve Ekonomi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Kriz İletişimi 1999 Marmara Depremi Örneği
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Doğal Afet Risklerinin Azaltılmasında Sigortacılığın Rolü Zorunlu Deprem Sigortası Örneği ve DASK
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Türkiye de Kamu Yönetimi Sürecinde Etik Yapılanma
Amme İdaresi Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Afetlere Müdahalede Uluslararası Örgütlerin Rolü 1999 Marmara Depremi
Amme İdaresi Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2008 Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru Türk Afet Yönetim Sistemi
Amme İdaresi Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2007 Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Risk Yönetimi
Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
2007 Planlamanın Avrupa Birliği Boyutu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi
MUSTAFA DEMİRCİ FATMA NEVAL GENÇ
2007 Yerel Yönetimlerde Personelin Eğitim İhtiyacı Aydın Örneği
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi
FATMA NEVAL GENÇ
Ulusal Tam metin bildiri
11.01.2022 İklim Değişikliği Etkisi Altında Afet Riski: Bütünleşik Afet Yönetimi / TMMOB 2. Afet Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.08.2022 Uygulayıcıların Gözünden YİKOB'lar: Aydın, Muğla, Denizli Örnekleri / 21. Kamu Yönetimi Forumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2022 COVİD-19 KRİZ YÖNETİMİNDE FARKLI POLİTİKALAR / Kartepe Zirvesi- Dirençli Kentler ve Şehrin Dönüşümü

Uluslararası Tam metin bildiri
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÇALIŞMALARI / Mardin Artuklu Üniversitesi 1. Uluslararası İktisadi İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
COVID-19 PANDEMİSİNDE KRİZ YÖNETİMI: FARKLI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER / 18. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2020 Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Uygulamaları ve E-Belediye Hizmetleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi Örneği / Uluslararası Sürdürülebilir Şehirler Sempozyumu ‘Akıllı Şehirler’

Uluslararası Tam metin bildiri
YENİ KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMINDA KAMU HİZMETİ VE KAMU YÖNETİCİSİ / Kamu Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi: Genel Eğilimler ve Ulusal Deneyimler

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 YEREL YÖNETİMLERDE İMAR ETİĞİ GİRESUN, DOĞANKENT, DERELİ BELEDGYELERi ÜZERiE BiR iNCELEME / Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel dönüşüm (KAYFOR 17)

Uluslararası Tam metin bildiri
27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A DARBE SÖYLEMLERİ ANALİZİ / 2. Uluslararası darbe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
LEGAL STATUS OF BITCOIN: EXAMPLES WITH CURRENT ASSESSMENT FROM TURKEY AND THE WORLD / 1st International Congress of Political, Economic and Financial Analysis -2018 (PEFA’xx2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.09.2017 Kentsel Dönüşüm Mevzuatında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Görevleri / ıı. International Research Congress On Social Sciences-USOBAG 2017

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2013 Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Aydın Örneği / Yerel - Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları KAYSEM7

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2013 Yerel Kalkınmaya Yönelik Mali Destekler ve Yerel Yönetimler Aydın Örneği / Yerel - Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları KAYSEM7

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2012 Türkiye de Kentleşme Politikalarının Değişen Yüzü Gecekondu Yıkımından Kentsel Dönüşüme / 10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR X)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2007 Türkiye de Doğal Afet Riskleri ve Kentleşme / 38. Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi-ICANAS’38

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2010 Kriz ve Afet Yönetiminde İletişim Teknolojilerinin Rolü / KAYFOR 8

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2008 Kuşadası Söke Kentsel Alanı Sorunları ve Yönetimi / II. Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2009 Küreselleşme Karşısında Kamu Hizmetinin Dönüşümü Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı / 7. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 7)

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2009 Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Aydın Merkez İlçe ve Kuşadası Söke Örnekleri / TODAİE-4. Yerel Yönetimler Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2009 Seçilmiş Uluslararası Kamu Yönetimi Dergilerinde Etikle İlgili Kuramsal ve Kavramsal Tartışmalar / TODAİE-Kamu Etiği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2009 Etik Bağlamında Çevre Kent ve Planlama / 4. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2007 Planlama Etkinliğini Artırma Açısından İletişimsel Planlama / 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, 30. Dünya Şehircilik Günü

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2007 AB ne Girme Sürecinde Türkiye de Planlama ve Mekansal Planlama Politikasına Etkisi / AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2007 Yerel Yönetimlerde Hizmet içi Eğitim Ampirik Bir Çalışma Aydın Örneği / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2006 Kamu Yönetimi Reform Sürecinde Etik Yapılanma / 4. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR IV),

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2005 Türkiye de Engelli Kadınların Eğitimi ve İstihdamı Yeni Bir Umut Yeni Bir Fırsat Projesi / Engelli Kadınların Sorunları Ve Çözümleri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimlerde Karar Verme Sistemleri ve Bilgisayar Sistemlerinin Kullanılışı / 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar Çerçevesinde Türkiye Orta Asya Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler / Küresellşeme Sürecinde kafkasya ve Orta Asya 2. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.11.2006 Türkiye de AB ne Uyum Çabaları ve Sivil Toplum / 3.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.08.2012 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Çalışmaları Özelinde Bir Değerlendirme Polonya Yarı Başkanlık Sistemi ve Türkiye / KAYFOR9 (2011)

Ulusal Tam metin bildiri
05.05.2016 Milli Eğitimde E devlet Uygulamaları FATİH Projesi Örneği / XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI

Uluslararası Sözlü Bildiri
Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar Çerçevesinde Türkiye Orta Asya Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler / Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya 2. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Public Administration and Resent Reforms in Turkey / ITT Academy Riga-Aluksne-Cesis, Letonya

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2012 Sustainability and Using Information Technologies in Disaster Management / 3rd International Symposium on Development

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2012 The Applicability of Green Economy Policies Governance Approach and Sustainable Development / 3rd International Symposium on Sustainable Development

Ulusal Tam metin bildiri
Yerel Yönetimlerde Acil Durum Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması / Yerel Yönetimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
02.12.2007 Doğal Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 1999 Marmara Depremi Örneği / Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2007 The Role of NGO s in Disasters / 5th EUPRA General Conference

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2007 Avrupa Birliği'ne Girme Sürecinde Türkiye de Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmet / AB'2ye Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Disaster Management and the Role of International Organisations From the Perspective of Public Admnistration / IASIA

Ulusal Sözlü Bildiri
Kentsel Sit Alanlarının Korunması ve Yenilenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar Söke Kemalpaşa Mahallesi Örneği / TMMOB Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Yerel Yönetim Personelinin Eğitim İhtiyacı / Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2007 Mevzuat ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye de Kentsel Dönüşüm / KAYFOR 5

Ulusal Sözlü Bildiri
Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimine Aydın İlinden İki Örnek Kuşadası Söke Aydın Merkez / KAYFOR 5

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2007 Planlama Paardigmalarında Değişim Çerçevesinde Türkiye de Stratejik Planlama / 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2007 Türkiye de Kentleşme ve Doğal Afet Riskleri ile İlişkisi / Afet Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Türkiye de Çok Sektörlü Bir Yanıt Oluşturma / ESCCDS in Turkey

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2008 Doğal Afetlerde Hasar Görebilirlik Unsuru Olarak Yoksulluk / Deniz Feneri Yoksullluk Araştırmaları Merkezi Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2008 Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi ve Sorunları Nazilli Örneği / KAYFOR 6

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2008 Ege Bölgesi Büyük Köylerinin ve Küçük Belediyelerinin Belediyeleşme Süreci Sorunlar ve Çözümler / 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2008 Sanayi Mirasının Eğitim Kurumuna Dönüşümü Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası / 32. Şehircilik Günü Kolokyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Küreselleşme Karşısında Kamu Hizmetinin Dönüşümü yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı / KAYFOR 7

Ulusal Sözlü Bildiri
Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Aydın Merkez İlçe ve Kuşadası Söke Örnekleri / 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2011 Yönetişimin Aracı Olarak Kent Konseyleri ve Web Yapılanmalrının İşlevselliği / Kent Konseyleri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2011 Girişimcilik / Nazilli 1. Girişimcilik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Afet ve Kentsel Dönüşüm / Aydın Afet Risklerini Azaltma Semineri

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2013 Üniversitede Etik Yapılanma Üniversite Etik Kurulları Üzerinden Bir İnceleme / 2. Kamu Yönetiminde Etik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Dönüşen Kamu Yönetimi ve Teoriden Uygulamaya Halkın Yönetime Katılım Araçları / 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2013 E Belediyecilik ve Mahremiyet / Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2016 İzmir Kentinin Afet Geçmişi ve Günümüz Afet Politikalarına Etkisi / KAYFOR 12

Ulusal Tam metin bildiri
09.05.2016 Küreselleşmenin Türkiye de Kamu Yönetimine Etkisi 4 Yargı Reformu Paketi Örneği / KAYSEM 9

2023 2000’li Yıllarda Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Reform , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Yönetimlerin Afet Risklerini Azaltmadaki Rolü
GENÇ FATMA NEVAL
SETA,Nebi Miş, Cenay Babaoğlu
978-625-8322-52-1
2022 Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Covid-19 Kriz Yönetiminde Farklı Politikalar
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayınevi,Ayşegül Mengi
978-605-72931-2-1
2022 Kuruluşunun 100. yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası: Kent Kimliğindeki Yeri, Dönüşümü ve İşlevselliği
GENÇ FATMA NEVAL
Akademisyen Kitabevi,Sedat Akkurnaz, Ercan Sepetçioğlı, A. Özver
9786258299038
2022 Kamu Yönetiminde Katılım Üzerine Güncel Tartışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Afet Yönetiminde Vatandaş Katılımı
GENÇ FATMA NEVAL
Gazi Kitabevi,Ezgi Seçkiner Bingöl
978-625-8275-22-3
2022 Kurumsal ve İşlevsel Boyutlarıyla Türkiye'de İnsan Hakları Problematiği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde İnsan Haklarının Korunması: Kamu Görevlileri Etik Kurulu
GENÇ FATMA NEVAL, ALEV BERİL
Ekin Yayınevi,Abdullah Yılmaz, Duru Şahyar Akdemiir
978-625-8117-90-5
2022 Kamu Sektöründe Kriz Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kriz Yönetimi Süreci: Anlama, Müdahale ve Çözüm
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayınevi,Veysel Eren
9784254176319
2021 Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimde Bürokrasinin Dönüşümü
GENÇ FATMA NEVAL, KORKIN ERHAN
Ekin Yayınevi,Abdullah Yılmaz, Tahsin Güler
9786258024357
2021 Kriz Yönetimi: Covid - 19 Pandemisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayınevi,
978-625-439-626-7
2021 Afet Yönetimi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayınevi,
978-625-439-120-0
2021 Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),STRATEGIC DISASTER MANAGEMENT: THE CASE OF TURKEY
KORKIN Erhan,GENÇ FATMA NEVAL
Hershey, PA, USA: IGI Global,Cenay Babaoglu, Elvettin Akman, Onur Kulac
10.4018/978-1-7998-4978-0.ch016
2020 Local Government- A Turkish Perspective , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Municipalities
GENÇ FATMA NEVAL
Savaş Yayınları,Hamza Ateş
978-6 -625-7127-966-7
2020 Kamu Yönetimi Teorileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı
GENÇ FATMA NEVAL
Savaş Yayınevi,Hamza Ateş
9786257127820
2020 TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-TİCARET , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bitcoin’in Yasal Statüsü: Türkiye ve Dünyada Örneklerle Güncel Değerlendirme
GENÇ FATMA NEVAL,DEMİRKOL DENİZHAN
Değişim Yayınları,Sema Ay, Hilal Yıldırır Keser
978-605-2083-65-9
2020 Kamu yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Afet Yönetimi: Mevcut durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Akademik yayıncılık,Emre Akçagündüz, Ömür Aydın
978-625-406-572-9
2019 Gündem çevre: Disiplinlerarası Bir Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÇEVRE MEVZUATI GEREĞİ SORUMLULUKLAR VE GÖREVLER
GENÇ FATMA NEVAL
Alter,Metin Dam
978605191166
2019 Türk Kamu Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Kamu Yönetiminde Değişim ve Reform Eğilimleri
GENÇ FATMA NEVAL
Savaş yayınları,Hamza Ateş
978-605-7867-09-4
2018 İnsan ve Biyosfer , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sustainability Activities of High Technology Industries from Environment Perspective”
GENÇ FATMA NEVAL,ergün can zeliha,kutlu karabıyık büşra
«T?HSİL»,
2079-3808
2018 Türkiye’de Kentsel Alan ve Çevre Politkası Analizleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikalarının Gelişimi
GENÇ FATMA NEVAL
Ekin,Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu
9876053277644
2016 Türkiye de Yani Kamu Yönetimi Yerel Yönetim Reformu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),6360 sayılı Yasa ve Büyükşehir Belediyelerinde Dönüşüm
GENÇ FATMA NEVAL
Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD),Yüksel Demirkaya
2016 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Büyükşehir Modeli ve UYgulama Sorunları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ SİSTEMİNDE6360 SAYILI KANUN VE ETKİLERİ
GENÇ FATMA NEVAL
Hacettepe Üniversitesi Basımevi,Uğur Ömürgünülşen, Uğur Sadioğlu
978-975-491-438-2
2016 New Public Management in Turkey Local Government Reform , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
GENÇ FATMA NEVAL
Routledge,Yüksel Demirkaya
2015 Kamu Yönetiminde Yeni Paradigma Arayışları Yeni kamu İşletmeciliği ve Ötesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Kamu Hizmeti: Vatandaş ve Kamu Yararı Temelinde Kamu Hizmetini Yeniden Düşünmek
GENÇ FATMA NEVAL
Dora Yayınevi,Özer Köseoğlu, Mehmet Zahit Sobacı
2015 Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Kamu Yönetimi Alanında Düzenlenen Bilimsel Etkinliklerde kamu Yönetimi Teması.
GENÇ FATMA NEVAL
Ekin Kitabevi,Murat Okçu, Bekir Parlak, Elvettin Akman
2015 İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BELEDİYELERİN TEMEL SORUN ALANLARI
GENÇ FATMA NEVAL
bekad,Mehmet Mecek, Bekir Parlak
2014 Kamu Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni kamu İşletmeciliği
GENÇ FATMA NEVAL,ZEREN HALİM EMRE
Merdiven Yayın,Yüksel Koçak
2014 12 Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarihsel Süreçte İzmir'de Afet ve Afet Yönetimi Uygulamaları
GENÇ FATMA NEVAL,DOĞAN BULUT
Adnan Menderes Üniversitesi,Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ
978-975-8254-538 Erişim Linki
2013 Kamu Politikası Kuram ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),türkiye'de Afet Yönetimi ve Politikalarının Dönüşümü
GENÇ FATMA NEVAL
Adres yayınları,Mete Yıldız, M. Zahid Sobacı
2013 Kamu yönetiminde Çağdaş yaklaşımlar , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Afet Yönetimi
GENÇ FATMA NEVAL
AÖF yayınları,
2013 Küreselleşme ve Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kamu Yönetimi Perspektifi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Demokrasi ve Kalkınma Bağlamında SivilToplum Kuruluşlarının Rolü: Aydın Örneği
GENÇ FATMA NEVAL,Erdoğan Ümran
Orion,Mustafa Ökmen, Uluç Çağatay, Ayça Berna Görmez
2012 Yerel ve Kentsel Politikalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Kent Yenileme ve Yerel Yönetimler: Kamu Yönetimi Perspektifi"
GENÇ FATMA NEVAL
Çizgi Kitabevi,M.A. Çukurçayır, A..Tekel
2012 Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yönetişim, Yönetime Katılma ve Farklı Katılım Türleri
GENÇ FATMA NEVAL
Ekin yayınevi,Fatma Neval Genç
6055335847
2012 E devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Afet Yönetimi ve İletişim Teknolojilerinin Rolü
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel,Mehmet Zahit Sobacı, Mete Yıldız
2010 Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Etik Bağlamında Çevre, Kent ve Planlama, Yerel Yönetimler,
GENÇ FATMA NEVAL,ÖZGÜR HÜSEYİN,KILINÇ ÜRKMEZ GÖKÇEN
Dora Yayınları,Bekir Parlak
2009 Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kamu Etiği Akademik Araştırmaları , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik
GENÇ FATMA NEVAL
Fersa Ofset Baskı Tesisleri,
2009 Prepared for Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey Project Academic Research Report , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Planning Ethics in Local Level
KILINÇ ÜRKMEZ GÖKÇEN,ÖZGÜR HÜSEYİN,GENÇ FATMA NEVAL
Strasbourg, CEDEX, France,
2009 18 Yüzyıldan 21 Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi ve Sorunları: Nazilli Örneği
GENÇ FATMA NEVAL
Desan Ofset,
2008 Dönüşen Kentler Değişen Yerel Yönetimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Söke Kentsel Alanının Yönetimi ve Sorunları
GENÇ FATMA NEVAL
Gazi Kitabevi,F.N.Genç. H.Özgür ve A.Yılmaz
2008 Research Synergies in Social Professions , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation Of Social Services And Construction Of Social Work In Turkey
MAVİLİ ALİYE,GENÇ FATMA NEVAL,DEMİRCİ MUSTAFA
Carocci Publishing,M. Michailidis, S. Fargion, R. Sanders
2008 Research Synergies in Social Professions , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Towards More Social Cohesion: A Case Study of Urban Community Development in Turkey
MAVİLİ ALİYE,DEMİRCİ MUSTAFA,GENÇ FATMA NEVAL
Carocci Publishing,M. Michailidis, S. Fargion, R. Sanders
2008 Research Synergies in Social Professions , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Evaluation Of Social Services And Construction Of Social Work In Turkey"
GENÇ FATMA NEVAL
Carocci Publishing,
2007 Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Globalleşme, Sosyal Sorunlar, Sosyal Belediye"
GENÇ FATMA NEVAL
Gazi Kitabevi,A. Yılmaz ve Y. Bozkurt
2007 Kamu Yönetimi Yazıları Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar Türkiye'nin Küreselleşme Politikası ve Türk Kamu Yönetimine Etkileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'nin Küreselleşme Politikası ve Kamu Yönetimine Etkileri
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayın Dağıtım,Bilal Eryılmaz
9786053950202
2007 Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Doğal Afetler Nedeniyle Kent Yenileme
GENÇ FATMA NEVAL
Nobel Yayın Dağıtım,
2006 Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Kamu Yönetiminde Değişim ve Cumhuriyet'in 80. Yılında Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü"
GENÇ FATMA NEVAL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,A.A.Öztürk, Günver Güneş
2006 Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Türkiye ve AB Ülkelerinde Planlama Sistemlerinin ve Planlama Politikalarının Karşılaştırılması"
GENÇ FATMA NEVAL,DEMİRCİ MUSTAFA
Alfa Aktüel Yayınları,Hüseyin Özgür, Bekir Parlak
2003 Yerel ve Kentsel Politkalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kent Yönetimi ve Yerel Yönetimler: Kamu Yönetimi Perspektifi
GENÇ FATMA NEVAL
Çizgi Kitabevi,M.Akif Çukurçayır, M.A. tekel