Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bhelva adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
İhsan Bülent Helva

Çine Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi Pr.

CV (PDF)


2023 Effects of breeder age and dietary methionine level on growth performance, carcass traits and breast meat properties of broiler chickens
European Poultry Science

2021 Effect of temperature manipulation during incubation on body weight, plasma parameters, muscle histology, and expression of myogenic genes in breast muscle of embryos and broiler chickens from two commercial strains
British Poultry Science

2019 Effects of monochromatic light on growth performance, welfare and hormone levels in broiler chickens
European Poultry Science
İHSAN BÜLENT HELVA MUSTAFA AKŞİT ZİŞAN SERVET YALÇIN
2018 Etlik Piliçlerin Kesim Öncesi Elektrik ile Bilinçsizleştirilmesinde Farklı Dalga Tipi ve Frekans Değerlerinin Bazı Refah Parametreleri ve Karkas Kusurları Üzerine Etkileri
Hayvansal Üretim
İHSAN BÜLENT HELVA MUSTAFA AKŞİT
2017 Etlik Piliçlerde Farklı Yerleşim Sıklığı ve Kesikli Aydınlatmanın Verim ve Tibia Kemiği Özellikleri Üzerine Etkisi
Hayvansal Üretim
MUSTAFA AKŞİT İHSAN BÜLENT HELVA ZEYNEP YARDIM
2017 Etlik Piliçlerin Kesim Öncesi Bilinçsizleştirilmesinde Kullanılan Farklı Akım ve Dalga Tipindeki Elektrik Değerlerinin Karkas Kusurları ve Göğüs Eti Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İHSAN BÜLENT HELVA MUSTAFA AKŞİT
2016 Kesim Öncesi Bilinçsizleştirme Akım Seviyesinin Etlik Piliçlerin Karkas ve Göğüs Eti Kalitesi Üzerine Etkisi
Hayvansal Üretim
İHSAN BÜLENT HELVA MUSTAFA AKŞİT
2013 Kesim Sırasında Farklı Frekanslarda Alternatif ve Doğru Akım Uygulamalarının Etlik Piliçlerin Bazı Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Hayvansal Üretim
İHSAN BÜLENT HELVA MUSTAFA AKŞİT
2009 GnRH or eCG Treatment Fails to Restore Reproductive Function in GnRH Immunized Ewes
Animal Reproduction Science

Uluslararası Tam metin bildiri
Kuluçka ve Yetiştirme Dönemi Sıcaklığı ve Kesim Sonrası Bekletme Koşullarının Etlik Piliç Butlarında Siyah Kemik Sendromu Üzerine Etkisi / 6.Uluslararası Beyaz Et Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 LED IŞIK KAYNAKLARININ ETLİK PİLİÇLERİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri (the 9th International Scientific Research Congress -Science and Engineering- )

Uluslararası Tam metin bildiri
08.10.2005 PMSG or LHRH Injection Fails In Restoring Reproductive Functions In Ewes Immunized Against LHRH / 8th International Symposium Modern Trends İn Livestock Production

Uluslararası Özet bildiri
23.06.2019 Broiler Genetic Strain Affects Breast Meat Quality, Histology, White Striping Incidence and Gene Expression / XVIII European Symposium on The Quality of Eggs and Egg Products and XXIV European Symposium on The Quality of Poultry Meat

Uluslararası Tam metin bildiri
28.04.2019 Etlik Piliçlerin Kesim Öncesi Yemsiz ve Susuz Kalma Sürelerinin Elektrik Direnci, Et Kalite Özellikleri ve Karkas Kusurlarına Etkisi / 5.Uluslararası Beyaz Et Kongresi - 5th International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
07.08.2018 Süt ineklerinin laktasyon başı beslenmesinde dikkat edilecek noktalar / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018)

Uluslararası Özet bildiri
07.08.2018 Organik iz mineraller ve süt ineklerinin beslenmesinde kullanımları / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018).

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2018 Kanatlı Hayvanların Kesim Öncesi Bilinçsizleştirilmesi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.04.2017 Etlik Piliçleri Düşük-Yüksek Frekanslı, Kare-Chirp Dalga Tipli ve AC-pDC Elektrik Akımıyla Bilinçsizleştirmenin Bazı Refah Parametreleri ve Karkas Kusurları Üzerine Etkisi / 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi -4 th International Poultry Meat congress

Uluslararası Tam metin bildiri
28.09.2016 Doğum Öncesi ve Laktasyonda Rasyonda Bulunan Ayçiçeği Yağının Saanen Keçileri ve Oğlaklarında Konjuge Linoleik Asit Düzeyi ile Bazı Performans Değerleri Üzerine Etkisi / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi (1st International Animal Nutrition Congress)

Ulusal Tam metin bildiri
09.10.2014 Etlik Piliçlerin Kesim Öncesinde Bilinçsizleştirilmesi İçin Uygulanan Farklı Seviyelerindeki Yüksek Frekanslı Akımın Bazı Karkas Kusurları ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri / Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014

Uluslararası Tam metin bildiri
18.05.2016 Çine Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Edilme Durumlarının Değerlendirilmesi / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
18.05.2016 Tarım ve Gıda Alanında Mesleki Eğitime İlişkin Sorunlar Sektör Beklentileri ve Bazı Öneriler / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2011 Tavuğun Evcilleştirilmesi ve Yayılışı / VII. Zootekni Öğrenci Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2011 Türkiye de Tarımsal Mesleki Eğitimin Durumu ve Geleceği / 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2011 Çine Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi / 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
14.09.2011 Hindinin Kökeni ve Yayılışı / 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
13.06.2012 Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi / Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu (UMÇÖS) 2012,

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2013 Ette Duyusal Analizler / 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2013 Kesim Sırasında Farklı Frekanslarda Alternatif ve Doğru Akım Uygulamalarının Etlik Piliçlerin Bazı Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi / 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi