Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

osaslanturk adu.edu.tr

Doç.Dr.
Özlem Sultan Aslantürk

Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Genel Biyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Anticancer effect of umbelliferone on MKN-45 and MIA PaCa-2 cell lines
Elsevier BV

2023 Phytochemical screening and in vitro assessments of antioxidant and cytotoxic potentials of extracts from Aesculus hippocastanum L. green fruit mesocarps
International Journal of Secondary Metabolite

2022 Antioxidant and cytotoxic activities of Fumaria parviflora Lam. and Fumaria capreolata L.
KSU Tarım ve Doğa Dergisi

2021 Evaluation of the antioxidant and cytotoxic potency of  Euphorbia rigida and Arbutus andrachne methanol extracts in human hepatocellular carcinoma cell lines in vitro
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences

2021 Cytotoxic and apoptotic effects of 1,2-diborolanes with strong donor substitutes on human cancer cells
Bioorganic Chemistry

2019 Investigation of Antioxidant and In Vitro Wound Healing Activity of Fulvic Acid
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK YUSUF MERT SÖNMEZ
2019 In vitro cytotoxic and apoptotic effect of vic-dioxime ligandand its metal complexes
Applied Organometallic Chemistry
TÜLAY ÇELİK NURSABAH SARIKAVAKLI ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2019 Cytogenetic effects of Fulvic acid on Allium cepa L. root tip meristem cells.
Caryologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2019 Aydın İl Merkezinde Faaliyet Gösteren Aktarların Kişisel ve Mesleki Özelliklerinin Belirlenmesi
Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
TÜLAY ÇELİK MUHYETTİN ŞENTÜRK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2018 Carpobrotus acınaiformis L. Metanol Ekstresinin Fitokimyasal Taraması ve Ekstrenin İnsan Metastatik Meme Kanseri (MCF-7) ve İnsan Kolon Kanseri (Caco-2) Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkisinin Araştırılması
Marmara Fen Bilimleri Dergisi
TÜLAY ÇELİK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2018 Cytotoxic and Genotoxic Effects of Aqueous Extracts of Rosmarinus officinalis L., Lavandula stoechas L. and Tilia cordata Mill. on in vitro Human Peripheral Blood Lymphocytes
Cumhuriyet Science Journal
TÜLAY ÇELİK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2017 Genotoxic risk assessment in professionals working hairdressers area using buccal micronucleus assay, in Aydın City, Turkey
Environmental Science and Pollution Research
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2017 Active Phytochemical Detecting, Antioxidant, Cytotoxic, Apoptotic Activities of Ethyl Acetate and Methanol Extracts of Galium aparine L.
British Journal of Pharmaceutical Research
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK BURÇİN KARABEY FATİH KARABEY
2016 Protective effect of lycopene against cytotoxic and genotoxic effects induced by mixture of two pesticides dimethoate and lambda cyhalothrin on human peripheral blood lymphocytes
Caryologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY AŞKIN ÇELİK
2013 Potential Antioxidant Activity and Anticancer Effect of Extracts from Dracunculus vulgaris Schott Tubers on MCF 7 Breast Cancer Cells
International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2013 Antioxidant Cytotoxic and Apoptotic Activities of Extracts from Medicinal Plant Euphorbia platyphyllos L
Journal of Medicinal Plants Research
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2013 Investigation of antioxidant cytotoxic and apoptotic activities of the extracts from tubers of Asphodelus aestivus Brot
African Journal of Pharmacy and Pharmacology
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2013 Antioxidant activity and anticancer effect of Vitex agnus castus L Verbenaceae seed extracts on MCF 7 breast cancer cells
Caryologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2010 Evaluation of Cytotoxicity and Genotoxicity of iInula viscosa/i Leaf Extracts with Allium Test/title
Journal of Biomedicine and Biotechnology
TÜLAY ÇELİK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2009 Investigation of Cytotoxic Genotoxic effects of Ecballium elaterium Juice based on Allium Test
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology
TÜLAY ÇELİK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2009 Genotoxic and Antimutagenic Effects of Capparis spinosa L Aqueous Extract on the Allium cepa L Root Tip Meristem Cells
Caryologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2007 Cytotoxic and Genotoxic Effects of Lavandula stoechas Aqueous Extracts
Biologia
TÜLAY ÇELİK ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK
2006 Protective Effect of Lycopene on Ethyl Methane Sulfonate induced Chromosome Aberrations in Allium cepa
Caryologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2006 Anti mitotic and Anti mutagenic Effects of Plantago lanceolata Aqueous Extract on Allium cepa Root Tip Meristem Cells
Biologia
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
2005 Preventive Effect of Lycopene on Chromosome Aberrations in Allium cepa
Pakistan Journal of Biological Sciences
ÖZLEM SULTAN ASLANTÜRK TÜLAY ÇELİK
Ulusal Tam metin bildiri
04.06.2010 Toprak ve Su Kirliliğinin Canlılarda Oluşturduğu Genotoksik Etkilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kısa Zamanlı Test sistemleri / I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Uluslararası Poster
Investigation of in vitro Cytotoxic and Genotoxic Effect on Human Peripheral blood Lymphocytes of the Extracts Lavandula stoechas L and Tilia cordata Mill / International Science and Technology Conference

Ulusal Poster
Serbest Radikaller Antioksidantlar ve Kanser Arasındaki İlişki / Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Likopenin Kromozom Hasarını Önleyici Etkisinin Araştırılması / XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Poster
Karabaş Otu Lavandula stochas L nun In vitro Sitotoksik ve Genotoksik Etkileri / 18.Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Poster
Kebere Capparis spinosa nın Antimitotik ve Antimutagenik Aktivitesinin Allium Test ile Belirlenmesi / 18.Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Poster
Inula viscosa L Aiton Yaprak Ekstraktının Antioksidant Aktivitesinin ve Allium cepa Kök Ucu Hücreleri Üzerindeki Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması / 19.Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Poster
Lavanta Lavandula angustifolia L Sulu Ekstraktının Hidrojen Peroksit i Süpürme Aktivitesinin Belirlenmesi / VIII. Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal Poster
Biberiye Rosmarinus officinalis L ve Elma Sirkesinin Saç Boyamasında Oksidasyon İşlemi İçin Kullanılan Hidrojen Peroksit i Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmes / VIII. Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Vitex Agnus Castus Tohumlarının MCF 7 Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin Trypan Blue Exclusıon Ve Comet Assay Yöntemleri İle Araştırılması / 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi

Ulusal Poster
Bazı Pestisid Karışımlarının İnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerinde Oluşturduğu Sitotoksik ve Genotoksik Etkiye Karşı Likopenin Koruyucu Etkisinin Araştırılması / Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal Poster
Lambda Cyhalothrin ve Dimethoate Karışımının İnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkisinin Araştırılması / Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal Poster
Ceviz Yaprağı ve Turunç Kabuğu Ekstrelerinin Saç Boyamasında Oksidasyon İşlemi İçin Kullanılan Hidrojen Perksit i Süpürme Aktivitelerinin Belirlenmesi / 1. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Lavanta ve Kereviz Yaprağı Sulu Ekstreleri Saç Boyamasında Oksidasyon İşlemi İçin Kullanılan Hidrojen Perksit i Süpürücü Aktivite Gösterir mi / 1. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Bitkisel İçerikli Bir Anti Akne formülasyonu / 2. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Doğal Yöntemlerle Elde Edilmiş Bitkisel İçerikli Anti Akne Sabunu / 2. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Rosmarinus officinalis L den Elde Edilen Sulu Ekstrelerin İnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik ve genotoksik Etkisinin Araştırılması / 21. Ulusal Biyoloji kongresi

Ulusal Poster
Asphodelus aestivus Brot Kök Yumrularından Elde Edilen Ekstrelerin İnsan Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması / 21. Ulusal Biyoloji kongresi

Ulusal Poster
Hidrazon Grubu Taşıyan Vic Dioksim Ligandı ve Onun Bakır Cu II Kompleksinin İnsan Kolon Kanseri Hücreleri Caco 2 Üzerindeki in vitro Sitotoksik Etkisinin Araştırılması / IV Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.12.2012 Dracunculus vulgaris Schott Kök Yumrularından Elde Edilen Etil Asetat ve Metanol Ekstrelerinin MCF 7 Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması / IV Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

Uluslararası Poster
Cytotoxic and Genotoxic Effects of Ecballium elaterium Fruit Juice on Onion Allium Cepa L Root Tip Cells / 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium

Uluslararası Poster
Determination of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity of Strawberry Trees Arbutus unedo Fruits / International Symposium on Food, Nutrition and Cancer

Uluslararası Poster
Investıgatıon of Antıoxıdant Activity in the Leaves of Some Edible Plants / International Symposium on Food, Nutrition and Cancer

Uluslararası Poster
Antiproliferative Effects of Carpobrotus acinaciformis Methanol Extract on Human Cancer Cells / EACR-Anticancer Agents Research Congress

Uluslararası Poster
Investıgatıon of Cytotoxic and Genotoxic Effects of Methanol and Water Extracts from Euphorbia platyphyllos L on MCF 7 Breast Cancer Cells / EACR-Anticancer Agents Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2018 Tuz Stresi Koşullarında Baklanın Antioksidan Aktivitesi Üzerine Yapraktan Silikon Uygulamasının Etkisi / Uluslar arası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.11.2017 Poşet Çaylara Alternatif Bitkisel Küp Çay / Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 7. Ar-Ge Proje Pazarı

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2017 Anti-Genotoxic and Anti-Cytotoxic Effect of Basil (Ocimum basilicum L.) Against Sodium Benzoate Induced Cytotoxic and Genotoxic Damage in Allium cepa Linn. / International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2017 Investigation of Cytotoxic Effects of Extracts of Momordica charantia L. on Hep3b Human Hepatocellular Carcinoma Cells / International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2017 Active phytochemical detection and cytotoxic effects of the methanol/acetone mixture extract of Plantago major L. subsp. Intermedia. / I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ”Natural and Healthy Life”

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2017 Active phytochemical detection and evaluation cell proliferative and in vitro wound healing activity of the methanol and water extracts of Aesculus hippocastanum. / I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ”Natural and Healthy Life”

Ulusal Özet bildiri
04.10.2016 Makas otu Carpobrotus acinaciformis L L Bol un Toplam Fenolik İçeriğinin ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi / III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
04.10.2016 Gallium aparine L Yoğurt Otu Bitkisi metanol Ekstresinin Toplam Genolik İçeriğinin ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi / III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu

Ulusal Poster
Yaraların Tedavisinde Kullanılabilecek Bitkisel Kökenli Doğal Yara İyileştirici Yeni Bir Alternatif / Kimyevi Maddeler ve Mamülleri Sektöründe 3. Arge-Proje Pazarı.

Ulusal Poster
Tester Olarak Kullanılan ve Kullanılmamış Rujlarda Bakteriyel Kontaminasyonun Araştırılması / 4. Ulusal Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi.

Ulusal Poster
Kuaför Salonlarında Çalışan bireylerdeki Genotoksik Riskin Değerlendirilmesi / 4. Ulusal Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi.

Ulusal Tam metin bildiri
Bitkisel kökenli Hammaddeler / 5. Ulusal Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi.

2018 Genotoxicity A Predictable Risk to Our Actual World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),In Vitro Cytotoxicity and Cell Viability Assays: Principles, Advantages, and Disadvantages
ASLANTÜRK ÖZLEM SULTAN
IntechOpen,Larramendy Marcelo L., Soloneski Sonia
978-1-78923-418-3
2016 Kozmetik Mikrobiyolojisi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Kozmetiklerin korunmasında Tüketici Güvenliği ile İlgili Hususlar
ASLANTÜRK ÖZLEM SULTAN
Cosming,Philip A. Geis
978-605-9017-37-4