Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fsumer adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Feride Öncan Sümer

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Foliar Application of Zinc Improves Agronomical and Quality Parameters and Biofortification of Cowpea (Vigna sinensis) under Deficit Irrigation
AGRONOMY-BASEL

2022 The Effects of Foliar Zinc Application on Yield and Quality Components of Pea (Pisum sativum L.) in Mediterranean Climate Conditions
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2022 Farklı Fosfor Dozlarının Baklada (Vicia faba L.) Verim ve Verim Komponentleri ile Protein Oranı Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2022 Yemeklik Dane Baklagillerde Yer Alan Bazı Besinsel ve Antibesinsel Faktörler
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi

2022 Performance of Local Cowpea Genotypes Grown Under Deficit Irrigation Conditions
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES

2022 Soya Tane Verimi ve Protein Oranının Çinko Uygulaması ile Geliştirilmesi
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2010 Farklı Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Verim, Verim Öğeleri ve Ekmeklik Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

2007 Einfluss von Sorte und mineralischer N Düngung auf Ertrag und Brauqualität von Sommergerste
Archives of Agronomy and Crop Science

2006 Einfluss differenzierter Stickstoffdüngung auf Kornertrag und Backqualität von Winterweizen
Archives of Agronomy and Soil Science

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2005 İleri Arpa Hatlarında Verim, Verim Öğeleri ve Agronomik Özelliklerin Belirlenmesi / VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya

Ulusal Tam metin bildiri
05.06.2008 Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Aydın Koşullarındaki Verim, Verim Öğeleri ve Kimi Ekmeklik Kalite Özellikleri / Ülkesel Tahıl Sempozyumu, KONYA

Ulusal Tam metin bildiri
20.09.2005 İleri Ekmeklik Buğday Hatlarında Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi / VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya

Ulusal Tam metin bildiri
09.09.2005 İleri makarnalık buğday hatlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi / VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2022 YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLERİN ÜRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR / 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH,2-3 Kasım 2022, Gaziantep

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2022 BAKLAGİLLERDE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMASI VE YARAYIŞLILIĞI / 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, 2-3 Kasım 2022, Gaziantep

Uluslararası Tam metin bildiri
30.06.2022 THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZER APPLICATIONS ON SEED YIELD IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.) / INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI, May 27-29, 2022/Van-Türkiye

Uluslararası Tam metin bildiri
30.06.2022 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÜZERİNE ETKİLERİ / INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-VI, May 27-29, 2022/Van-Türkiye

Uluslararası Tam metin bildiri
14.08.2022 TARIMSAL ÜRÜNLERDE KARBON AYAKİZİ / ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 JULY 2022-SİVAS / TÜRKİYE

Uluslararası Tam metin bildiri
14.08.2022 BAKLA (Vicia faba L.) ile BEZELYE (Pisum sativum L.) KARIŞIK EKiM ve YAPRAKTAN ÇİNKOLU GÜBRE UYGULAMASININ TANE VERİMİNE ETKİSİ / ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT 18-19 JULY 2022-SİVAS / TÜRKİYE

Uluslararası Tam metin bildiri
30.03.2022 THE EFFECT OF ZINC AND ORGANIC FERTILIZER ON THE SEED YİELD AND SOME OF THE YIELD COMPONENT CHARACTERISTICS IN SOYBEAN SECOND CROP / 2. INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, SIIRT UNİVERSITY, 21-23 March, 2022

Uluslararası Özet bildiri
17.12.2021 The effects of different tillage methods and farmyard manure on some physicochemical properties of soils and yield in Aydın, Turkey / International Soil Science Symposium on Soil Science & Plant Nutrition

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2020 The effects of deficit irrigation & zinc fertilizer application on dry matter and yield in cowpea (Vigna unguiculata L.) / II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1-3 September, 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
29.09.2020 INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ZINC FERTILIZER APPLICATION ON YIELD AND PROTEIN IN FABA BEAN (VICIA FABA L.) / II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1-3 September, 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 Sustainable Agriculture and the Nitrogen Fixation Potential of Soybean (Glycine Max L. Merr) / ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineeringand Architecture Sciences