Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

afatih adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu

Aydın Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Otomotiv Teknolojisi Pr.

CV (PDF)


2023 DETERMINATİON OF THE FIELD PERFORMANCE OF A PROTOTYPE COMBINED POPPY HARVESTER
American Society of Agricultural and Biological Engineers

2020 Büyük tohumların ekimde kullanılan bir hava emişli hassas ekim makinasının çıplak ve peletle kaplı soğan tohumlarını ekim başarısı
Mediterranean Agricultural Sciences

2020 Tohum kaplama makinası kazan çapının marul (Lactuca sativa L.) tohumunda bazı kaplama kriterlerine etkisi
Mediterranean Agricultural Sciences

2020 Prototip bir marul tohumu temizleme ve sınıflandırma makinasının tasarımı ve imalatı
ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
CENGİZ ÖZARSLAN AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU TANER AKBAŞ
2019 Some physico-mechanical properties of carrot (Daucus carota L.), cherry belle (Rhaphanus sativus L.) and nigella (Nigella sativa L.) seeds coated with pellets
Akademik Ziraat Dergisi
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU TANER AKBAŞ
2018 Haşhaş Hasat Makinası Geliştirilmesi
Bilge International Journal of Science and Techonolgy Research
CENGİZ ÖZARSLAN TÜRKER SARAÇOĞLU AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU
2018 Bazı Sabit Süt Sağım Tesislerinde Kullanılan Vakum Pompalarının Kurulu Elektrik Gücünün İncelenmesi
European Journal of Science and Technology
TANER AKBAŞ MUSTAFA ÇETİN AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU
2017 Determining Surface Topography for Cylinder Liner Surfaces Using 2D Fast Fourier Transform
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
PINAR DEMİRCİOĞLU İSMAİL BÖĞREKCİ HİLMİ SAYGIN SUCUOĞLU AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU
2016 Determination of SomePhysico mechanical and Nutritional Properties of Jujube Zizyphusjujuba Mill Fruit and Recomandations for its Mechanization
IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN TANER AKBAŞ
2016 Investigation of Tractor Dealer Profile in Aydın Province
Journal of Biology, Agriculture and Healtcare
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ALTUĞ ÖZDEN ZAFER KORKMAZ
2016 The Profiles of Tractor Owners and the Criteria of Their Tractor Preference in Aydin Province
IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS)
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN ZAFER KORKMAZ ALGIN OKURSOY
2015 Bazı Küçük Çaplı Tohumlara Peletle Tohum Kaplama Yönteminin Uygulanması
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU TANER AKBAŞ ERKAN ŞİMŞEK
2015 Some Innovative Developments in Agricultural Tractors
International Journal of Mechanical Engineering and Automation
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ZAFER KORKMAZ
2015 Plant Nutrient Element Pellet Seed Coating Application to Barley Seeds
International Journal of Scientific and Technological Research
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ALİ ERKUL
2015 Innovative Developments in the Seed Coating Systems
International Journal of Scientific and Technological Research
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ERKAN GÜLER
Uluslararası Poster
The Agriculture and Mechanization Problems of Opium Papaversomniferum in Burdur Province / 8th. International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture

Ulusal Poster
Havlı Pamuk Gossypium Hirsitum L Tohumunun Kaplanması ve Ekimi Üzerine Etkileri / 21. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Poster
Bazı Pamuk Gossypium Hirsitum L Çeşitlerinde Tohum Kaplamanın Verim Ve Verim Komponentleri Üzerine Etkileri / 21.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Poster
Haşhaş Ekim Yöntemlerinin İyileştirilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma / 21. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Poster
07.09.2012 Türkiye de Haşhaş Tarımında Mekanizasyon Zinciri / 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 Marul (Lactuca Sativa L.) Tohumunda Farklı Doz Bitki Besin Elementli Pelet Kaplamanın Bazı Çimlenme Parametrelerine Etkisi / International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Studies

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2108 Haşhaş Hasat Makinası Geliştirilmesi / International Conference on Science and Technology ICONST 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2017 Intelligent Surface Finish Model for Industry 4.0 and Roughness Measurement For Cylinder Liner Surfaces Based on Experimental Learning Based Knowledge System / ISPR 2017 – International Symposium for Production Research Transition to Industry 4.0

Uluslararası Sözlü Bildiri
28.09.2016 A Research on the Means of Preparing Rocket Eruca Sativa and Coriander Coriandrum Satium Seeds to Planting by Applying the Pelleting Method / 27. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry

Ulusal Sözlü Bildiri
05.02.2016 Tarımda Mobil Uygulamalar / 18. Akademik Bilişim Konferansı

Ulusal Poster
Peletle Tohum Kaplama İlkeleri / 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.04.2015 Bazı Buğday Tohumu Çeşitlerine Kazanda Peletle Tohum Kaplama Yöntemi İle Bitki Besin Elementleri Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Targid 2015

Ulusal Poster
28.05.2015 Hibrit P G 98 ve Antcin Mısır Tohumuna Peletle Tohum Kaplama Yöntemi ile Farklı Bitki Besin Elementleri Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Targid 2015

Uluslararası Sözlü Bildiri
Innovation in Agricultural Tractors / ISITES 2014 2ND. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE

Uluslararası Poster
The Profiles of Tractor Owners and the Criteria of Their Tractor Preference in Aydın Province / ADAGENG 2014 12TH. International Congress on Mechanization&Energy in Agricultura, Cappadocia, Turkey

Uluslararası Poster
Investigation of Tractor Dealer Profile in Aydın Province / ADAGENG 2014 12TH. International Congress on Mechanization&Energy in Agricultura, Cappadocia, Turkey

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Development of a Harvest System for Capsules of Opium Under Laboratuary Conditions / ADAGENG 2014 12TH. International Congress on Mechanization&Energy in Agricultura, Cappadocia, Turkey

2018 Lectures notes in mechanical engineering , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Structural and Modal Analyses of Naca 66-206 Aircraft Wing Model
SUCUOĞLU HİLMİ SAYGIN,BÖĞREKCİ İSMAİL,DEMİRCİOĞLU PINAR,HACIYUSUFOĞLU AHMET FATİH,ELAFF IHAB ABDALLA IBRAHIM MOHAMED
SPRİNGER,Durakbasa N
978-3-030-31343-2