Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bcelik adu.edu.tr

Doç.Dr.
Bülent Çelik

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Yeniçağda Osmanlı Piyadelerinin Askeri Potansiyeli
ANASAY

2022 H.1132-1149/1720-1737 Yılları Arasında Sakız Muhassıllığına Bağlı Bazı Mukataalardan Yapılan Havaleler
Tarih ve Gelecek

2022 18. yy'da Aydın Muhassıllığına Bağlı Bir Kaza Merkezi Olarak Birgi
Tarih Çevresi

2021 XVIII. Yüzyıl'da Sakız Adası'nda Muhassıllık İdaresine Dair Bazı Bilgiler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Osmanlı Dönemi'nde İzmir Ve Çevresinde Avcılık
Tarih ve Gelecek

2021 1829 Yılında Kuşadası Ve Güvercinada'da Yapılan Osmanlı İnşaâtına Dair Keşif Kayıtları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi

2019 Aydın Güzelhisar Merkezi’ndeki Vakıfların Tarihsel Dönüşümleri Üzerine Bazı Tespitler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2019 Yeniçerilerin Esnaflaşmasında Orducu Görevinin Rolüne Dair Bazı Tespitler
BELGİ Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2018 Osmanlı Seferlerinde Orducu Esnafı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2018 1742 İzmir Yangını Sonrasında Yangından Zarar Gören Bina Ve Arsalar Üzerindeki Mülkiyet Problemleri
BELGİ Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2018 Osmanlı Seferleri’nde Orducu Esnafı’nın Fonksiyonları
VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
BÜLENT ÇELİK
2018 Osmanlı Devleti’nde Timar Rejimi Sona Ererken Aydın Sancağı’nda Darphaneye Devredilen Çiftlikler Hakkında Bazı Bilgiler
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2018 Osmanlı Seferleri’nde Orducu Esnafı
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2017 III. Selim Döneminde Osmanlı Devleti’nde İzmir Şehri’ndeki Bazı Olaylarda Adem-i Merkeziyetçi Unsurlar
İzmir Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK TANJU DEMİR
2015 XVIII. Yüzyılda Rodos’un Sosyo-Ekonomik, Dinî ve Kültürel Durumu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BÜLENT ÇELİK UĞUR ÜNEN
2007 XVII. Yüzyıl Sonlarında Aydın da Bir Osmanlı Bürokratı: Defterdar İsmail Paşa (Kirli)
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
TANJU DEMİR BÜLENT ÇELİK
2005 Gerçekleşmemiş Bir Yol Hikayesi 19 Yüzyıl ın Son Çeyreğinde Menderes Nehrinin Ulaşıma Açılması Projesi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2004 Osmanlı Lonca Sistemi İçinde Yamaklık Olgusu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2004 1530 da Aydın Livasında Vergilendirilen Nebatat Hayvanat ve Cisimat Hakkında
KEBİKEÇ
BÜLENT ÇELİK
2004 Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Kentli Esnafın Getirdiği Çözümler: Orducu Esnafı
Electronic Journal Of Oriental Studies (EJOS)
BÜLENT ÇELİK
2003 Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Esnaf Temsilcileri Orducular
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
2000 XVIII. Yüzyıl İzmir Ticareti Hakkında Düşünceler Ve Vezir Hanları
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
BÜLENT ÇELİK
1996 XIV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Ordusu Hakkında Düşünceler
Askeri Tarih Bülteni
BÜLENT ÇELİK
Ulusal Tam metin bildiri
XVI. Yüzyıl Başlarında Menteşe Sancağındaki Mukataalar / Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal Muğla Tarihi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
H.1151-1168/M.1738-1755 Yılları Arasında Sakız Muhassıllığına Bağlı Bazı Mukataalardan Yapılan Havaleler / Türkiye İktisat Kongresi 2023

Uluslararası Tam metin bildiri
05.09.2022 XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Nazilli ve Çevresinde Osmanlı İdaresi / Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli

Uluslararası Tam metin bildiri
XVI. Yüzyıl Başlarında Saruhan Sancağı’ndaki Kaleler ve Fonksiyonları / Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu-II

Ulusal Tam metin bildiri
XVI. Yüzyıl’da Aydın Güzelhisar Kazasında Konar-Göçer Aşiretler / T.C. Aydın Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yörük Toyu Çalıştayı

Ulusal Özet bildiri
XVI. Yüzyılın Başlarında İzmir Ve Çevresinde Türkmen Toplulukları / Ege Üniversitesi İzmir Araştırma Ve Uygulama Merkezi Uluslararasıİzmir Sempozyumu ”Algı ve Değerler”

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2019 Öküz Mehmed Paşa Vakfının Düşündürdükleri:İstanbul-İskenderiye Deniz Yolu Üzerinde Kuşadası Öküz Mehmed Paşa Kervansarayı / Kuşadası Öküz Mehmed Paşa Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 I Süleyman Dönemine Ait İki Tahrir Defteri nde Aydınoğulları na Ait Bazı Bilgiler / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu- I

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Aydınoğlu Topraklarında Osmanlı Yönetimi XIII XV Yüzyıllar / Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2016 XV. Yüzyılın Sonlarında Tire Kazası / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
07.05.2018 Osmanlı Devleti’nde Aydın Muhassıllığı İdaresi Altında Tire / Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.02.2018 Yirminci Yüzyıl Başlarında Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti Hakkında Bir Osmanlı Bürokratı’nın Gözlemleri. Arifzade Ali Fuad ve Eseri: Adalarımız Türkiye’den Ayrılamaz / Adalarda Türk ve İslam Kültürü Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2015 XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Muhassıllık Uygulaması / OSARK Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.10.2008 XVIII. Yüzyıl’da Kuşadası Kalesi / Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 İzmir Valisi Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa Dönemine Ait Aydın Vilayetinde Faaliyet Gösteren Efe ve Zeybek Gruplarının Takibine Dair Bir Rapor / Zeybek Ateşi Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2007 XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Denizli Kentinde Yapılan Tevziler / Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2017 1402 Ankara Savaşı Sonrasında Osmanlı Devleti nde İktidar Mücadelesi ve Börklüce Mustafa İsyanı / Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2018 Aydın Muhassıllığı İdaresinde Saruhan Sancağı (XVII-XVIII. Yüzyıllar) / Uluslararası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi- Kültürü Ekonomisi

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2018 Bir Osmanlı Devlet Adamının Yaratmaya Çalıştığı Ticari Ağ: Öküz Mehmed Paşa Vakfiyesi ve Düşündürdükleri / Uluslararası 9. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.01.2018 Osmanlı Devleti nde İktidarın Sınırlarını Çizen Bir Güç Olarak Yeniçeri Ocağı / Uluslararası Darbe Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2016 Divan ı Hümayun Kayıtlarına Göre XVII ve XVIII Yüzyıllarda Tire / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2016 Osmanlılar Zamanında Menteşe Sancağı XV XVII Yüzyıllar / Uluslarası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu II

Ulusal Tam metin bildiri
XVII Yüzyıl’da Balyanbolu Kazası / Beydağ Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2016 Mühimme Kayıtlarına Göre XVI Yüzyılda İzmit Şehri / Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II

2023 TEKİRDAĞ Kuruluşunun 100. Yılına Armağan (1922-2022) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Marmara Denizi'nde Önemli Bir Osmanlı Liman Şehri: Mühimme Defterlerinde Rodosçuk
ÇELİK BÜLENT
Artikel Akademi,Üreten,Hüseyin-Sina,Ayşen
978-625-8088
2022 Manisa Akademik Araştırmalar Işığında (Tarih&Felsefe) Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI. Yüzyıl Başlarında Saruhan Sancağı'ndaki Kaleler Ve Fonksiyonları
ÇELİK BÜLENT
Berikan Yayınevi,Doç. Dr. Hasan AKYOL, Doç. Dr. Aylin ÇANKARA, Araş. Gör. Mehmet ESENDEMİR
978-625-8365-97-9
2022 Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura Antik Kenti , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Devri'nde Mastaura (XV-XIX. Yüzyıllar)
ÇELİK BÜLENT
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,Sedat AKKURNAZ, Arzu ÖZVER, Aytekin KALKAN
978-605-396-566-4
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Nazilli Ve Çevresinde Osmanlı İdaresi
ÇELİK BÜLENT
Akademisyen Yayınevi,Sedat AKKURNAZ, Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU, Arzu ÖZVER
978-625-8299-03-8
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVIII. Yüzyıl'da Şikâyet Defterlerinde Sakız Adası İle İlgili Bazı Bilgiler
ÇELİK BÜLENT
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Basımevi,Sarıbey Haykıran, Aysun, Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay, Demir, Tanju, Üreten, Hüseyin
978-605-73815-1-4
2021 Vakıf ve Sosyal Kalkınma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın'da Vakıflar ve Vakıf Eserleri (XIV-XX. Yüzyıllar)
DEMİR TANJU, ÜLKÜ OSMAN, ÇELİK BÜLENT
İLSAM İlahiyat İlimleri Araştırma Merkezi,KUDAT, Aydın
978-625-439-420-1
2020 IZMIR: Search of the Past , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turkoman Communities In Izmir Region At The Beginning Of The XVIth Century
ÇELİK BÜLENT
Ege Üniversitesi Matbaası,CİHAN ÖZGÜN
978-605-338-305-5
2019 Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVIII. Yüzyıl Başlarında Rodos Adası’ndaki Müslümanlara Ait Evkaf
ÇELİK BÜLENT
Eğitim Yayınevi,Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Fırat Yaldız
978-6057786-10-4
2019 Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII ve XVIII. Yüzyılarda Osmanlı Devleti’nde Muhassıllık Uygulaması
DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT
Kronik,Arif Bilgin-Burhan Çağlar
978-605-7635-36-5
2019 Turkish Foundations In Rhodes And Kos , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Muslim Waqfs In The Islands Of Rhodes Beginning Of The XVIII The Century
ÇELİK BÜLENT
Eğitim Yayınevi,Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Fırat Yaldız
978-605-7786-13-5
2018 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MANİSA Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın muhassıllığı İdaresinde Saruhan Sancağı (XVII-XVIII. Yüzyıllar)
DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları,Muzaffer TEPEKAYA, Zafer ATAR
978-975-8628-75-9
2018 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınlı Bir Ayan: Hamzabali-zade İbrahim Bey’e Dair Arşiv Kaynakları
DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz
978-605-288-393-8
2018 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Batı Anadolu’da Mukataa Yönetimi
ÇELİK BÜLENT
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler, Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz
978-605-288-393-8
2016 Osmanlı Devlet Teşkilatı nın Kadim Bir Kurumu Defterdarlık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı İdari-Mali Teşkilatında (XVII Ve XVIII. Yüzyıllar) Muhasıllık Kurumu Ve Muhassıl Defterdarlar
DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT
Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş,
2014 Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyo-Ekonomik Bir Kurum Olan Ahiliğin Anadolu Selçuklu Ve Osmanlı Devletlerindeki Görüntüsü
ÇELİK BÜLENT
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınevi,Hüseyin Üreten, Mehmet Başaran, Günver Güneş
978-975-8254-51-4
2013 İzmir Kent Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),XVI. ve XVIII. Yüzyıllarda İzmir’in Ekonomik Gelişimi
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
APİKAM,Oktay Gökdemir, Kemal Arı, Fevzi Çakmak
978-975-18-0146-3
2013 Türk Tarihinde Balkanlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Rumelisi’ndeki Bazı Kalelere Anadolu’dan Gönderilen Havaleler
ÇELİK BÜLENT
Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları,Yrd. Doç. Dr. Zeynep İskefiyeli, Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı
978-605-4735-15-0
2013 Prof.Dr. Özer Ergenç’e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Malî-İdarî Ortaklığı: Aydın Muhassıllığı’nın Bergama’daki Kaynakları
ÇELİK BÜLENT
Bilge Kültür Sanat,EKİN Ümit
978-605-5261-84-9
2012 Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVIII. Yüzyıl’da Osmanlı Sarayında Damat Olmuş Bir Aydınlı: Abdullah Paşa
DEMİR TANJU,ÇELİK BÜLENT
Aydın Belediyesi Basın Yayın Birimi,Günver Güneş
978-605-86585
2012 Tarihsel Süreçte Aydın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın Oğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Aydın
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
Aydın Belediyesi Basın Yayın Birimi,Günver Güneş
978-605-86585
2012 Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Döneminde Aydın Güzelhisarı (XV-XVIII. Yüzyıllar)
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
T.C. Aydın Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Özyurt Matbaacılık,Serap Yaylalı, Zeynep Mercangöz, Engin Akdeniz, Aslı Saraçoğlu vd.
978-605-359-578-6
2012 Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğlu Beyliği Döneminde Aydın (13-15. Yüzyıllar)
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
T.C. Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Özyurt Matbaacılık,YAYLALI Serap, MERCANGÖZ Zeynep AKDENİZ Engin, SARAÇOĞLU Engin vd.
978-605-359-578-6
2010 Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI Ve XVII. Yüzyıllar’da Bozdoğan Kazası
ÇELİK BÜLENT
Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayınları,Sabri Sürgevil
978-605-88180-0-2
2010 Osmanlı Devleti nde Bir İdari Mali Yeniden Yapılanma Uygulaması Örneği Aydın Muhassıllığı XVII ve XVIII Yüzyıllar , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,
978-975-8254-41-5
2009 Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Fizyokratlar Maddesi
ÇELİK BÜLENT
Ebabil Yayıncılık,Ahmet Cevizci
978-9944-446-55-6
2009 Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Mali-İdari Tarihine Katkı:XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Aydın Muhassıllığı
ÇELİK BÜLENT,DEMİR TANJU
Pamuk Yayıncılık,İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sabriye Serap Kurbanoğlu
978-975-294-253-0
2006 Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan Cilt 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarih Ve Tarihçiliğimizin Gelişimi
BAŞARAN MEHMET,ÇELİK BÜLENT
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınevi,Yrd. Doç. Dr. Adil Adnan Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş
1999 Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan Gaziantep , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XVI. ve XVII Yüzyıllarda Antep’te Ticaret ve bu Konuda Karşılaşılan Bazı Zorluklar
ÇELİK BÜLENT
Gaziantep Üniversitesi Vakıf Kültür Yayınları,Yusuf KÜÇÜKDAĞ
975-95279-6-0