Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
HAKAN ARSLANER

Aydın İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
Mali Hukuk Anabilim DalıHakemli , ARSLANER HAKAN , Kamu Alacaklarının Tahsilatını Sağlamaya Yönelik Bire Önlem: Tasarrufun İptali Davaları,Sosyoekonomi,4,2017
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Kamu Alacaklarının Cebri Tahsil Sürecinde Öne Sürülen İstihkak İddiaları ve Yargı Süreci,Mali Hukuk Dergisi,8,2017
Hakemli , Özdemir Tarık,ARSLANER HAKAN , Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözüm Sürecinde Etkinlik Sorunu Aydın İli Özelinde Bir Çalışma,Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12,2017
Hakemli , ARSLANER HAKAN,KARACA YAKUP , Türkiye Kamu Yönetiminde Yönetişim Algisi: Aydin İli Vergi Dairelerinde Bir Uygulama,Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12,2017
Hakemli , ARSLANER HAKAN,YAVAN SERCAN , 6360 Sayılı Kanunun Getirmiş Olduğu Yerel Kamusal Hizmet Sunum Farklılıkları,Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11,2016
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümünde Uzlaşma Müessesesi ve Etkinliği Sorunu,Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,1,2016
Hakemli , ARSLANER HAKAN,Çobanoğlu Sefa , Serbest Bölgelerde Vergi Avantajları,Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12,2016
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Vergi Hukukunda Uzlaşma Müessesesi,Legal Mali Hukuk Dergisi,12,2015
Hakemli , ARSLANER HAKAN,ŞEKERCİ DEMET , Türkiye de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü,Adnan Menders Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3,2014
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Kamu Alacaklarının Cebri Tahsil Usulünde Hacizli Malların Satışa Çıkış Süresi Üç Ay mı Üç Yıl mı,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,11,2015
Hakemli , ARSLANER HAKAN,ŞEKERCİ DEMET , 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerinde Yer Alan Suçlarda Maddi Unsurun Varlığı,Sayıştay Dergisi,10,2014
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Amme Alacaklarının Teferruğ Yoluyla Tahsili,Legal Mali Hukuk Dergisi,5,2015
Hakemli , BEKÇİOĞLU SELİM,ARSLANER HAKAN , Vergilendirme İşlemlerinde Yeminli Mali Müşavirler YMM lerin Sorumluluğunun Sınırı,Muhasebe ve Denetime Bakış,10,2010
Hakemli , ARSLANER HAKAN , Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Finansman Giderleri ve Düzeltme Kaydı,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,9,2013
Uluslararası
Özet bildiri
ARSLANER HAKAN,KARACA YAKUP
Türkiye Kamu Yönetiminde Yönetişim Algisi: Aydin İli Vergi Dairelerinde Bir Uygulama
EUREFE
22.12.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,ARSLANER HAKAN,KADERLİ YUSUF,GÜMÜŞ UMRAN
FİNANSAL OKURYAZARLIK: AYDIN MERKEZ İLÇE BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EUROEFE17 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İKTİSADİ, İDARİ VE SİYASAL DÖNÜŞÜM: ETKİLERİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
01.11.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,ARSLANER HAKAN
Hediye çeki (Alışveriş Çeki) Uygulamasının Vergisel Boyutu ve Muhasebe Kaydı
Scientific Cooperation for the Future In Economics and Asministrative Sciences
08.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
ARSLANER HAKAN,DURUKAL ONUR
Maliye Eğitimi Alan Öğrencilerde Vergi Bilinicinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Çalışması
Uluslararası Mesleki be Teknik bilimler Kongresi
20.04.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
HOTUNLUOĞLU HAKAN,ARSLANER HAKAN
TÜRKIYE DE İŞSIZLIK ORANININ VERGI GELIRLERI ÜZERINDEKI ETKISI
Eurefe Ekonomi Kongresi
10.09.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Sözlü Bildiri
ARSLANER HAKAN,GÜMÜŞ UMUT TOLGA
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Düzeltme Kaydı
1. Uluslar Arası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimler
01.06.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
Refika Yıldız Çakır,ÇAKIR ENGİN,ARSLANER HAKAN
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçlarının Belediye Gelirleri İçindeki Yeri Bir İlçe Belediyesi Örneği
1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi
30.05.2014
Ulusal
Tam metin bildiri
ARSLANER HAKAN,KESKİN SABİHA
E Ticaret ve Vergilendirilmesi
1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi
30.05.2014 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ACARTÜRK ERTUĞRUL,TEKELİ RECEP,ARSLANER HAKAN
Geçiş Ekonomilerinde Devletin Ekonomik Rolü Türkiye Modeline Eleştirel Bakış
Proceedings of the First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies
24.09.2004
Uluslararası
Tam metin bildiri
ACARTÜRK ERTUĞRUL,ARSLANER HAKAN
Geçiş Ülkelerinde Devletin Ekonomik Rolü Yabancı Sermaye ve Özelleştirme
Proceeding of the First International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies
24.09.2004
Uluslararası
Özet bildiri
ARSLANER HAKAN,KESKİN SABİHA
Türkiye de Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergi ve Diğer Mâli Yükümlülükler
1. Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi
06.12.2015 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLANER HAKAN
Bölgesel Kalkınma Hedeflerinde Vergisel Teşviklerin Rolü
Sosyal Sermaye
30.10.2015
Uluslararası
Özet bildiri
ARSLANER HAKAN,KADERLİ YUSUF
Taxation of Capital Market Instruments A Comparison of Turkey and Germany
1 st. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
31.10.2015
Ulusal
Tam metin bildiri
ARSLANER HAKAN
Vergi Cezalarının Mükelleflerce Algılanış Biçimi Konusunda Bir Alan Çalışması Aydın İli Örneği
30. Maliye Sempozyumu
20.06.2015 Erişim Linki
VERGİ KABAHAT ve SUÇLARININ UNSURLARI , Bilimsel Kitap , Tümü,,ARSLANER HAKAN,,Ekin Yayınevi2017,978-605-327-474-2
Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yerel Yönetimlerde Yerinden Denetim,ARSLANER HAKAN,Recep Tekeli,Nobel Yayınevi2015,978-605-320-265-3
Kamu Alacaklarının Haciz Yolu ile Tahsili , Bilimsel Kitap , Tümü,,ARSLANER HAKAN,,Yetkin Yayınevi2010,978-975-464-570-5
Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi,ARSLANER HAKAN,Adil Adnan Öztürk, Günver Güneş,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2006,
Avrupa Birliği Üzerine Notlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Maastricht Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği´nde Ekonomik ve Parasal Birlik ve Türkiye,ACARTÜRK ERTUĞRUL,ARSLANER HAKAN,Oğuz Kaymakçı,Nobel Yayınevi2005,978-975-591-733-7