Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gbozbas adu.edu.tr

Prof.Dr.
Gülnur Taşçı Bozbaş

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Osteoporosis Patients
Türk Osteoporoz Dergisi

2023 Correlation of clinical signs and magnetic resonance imaging findings in patients with lumbar spondylosis
Archives of Rheumatology

2022 The clinical, functional, and radiological features of handosteoarthritis: TLAR-osteoarthritis multi-center cohort study
Archives of Rheumatology

2019 OVEREKTOMI·ZE RATLARDA KEMI·K DAYANIKLILIGˆI U¨ZERI·NE D VI·TAMI·NI·, OMEGA-3 VE EGZERSI·ZI·N ETKI·SI·
BARNAT
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ FİGEN SEVİL KİLİMCİ HALE UYAR HAZAR FATİH HAZAR GÜLCAN GÜRER BUKET DEMİRCİ
2019 Association between serum uric acid and inflammationmarkers in ankylosing spondylitis patients treated with tumornecrosis factor-? or nonsteroidal anti-inflammatory drugs
The European Research Journal
betül sargin GÜLCAN GÜRER GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ HAKAN ÖZTÜRK
2018 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA EROZYON ŞİDDETİ FONKSİYONEL DURUMUN BELİRLEYİCİSİ OLABİLİR Mİ?
Namık Kemal Tıp Dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ÖMER FARUK ŞENDUR
2018 Does the lower extremity alignment affect the risk of falling?
Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2018 Frequency of joint hypermobility in Turkish patients with knee osteoarthritis: a cross sectional multicenter study
International Journal of Rheumatic Diseases
GÜLCAN GÜRER GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ TİRAJE TUNCER Ayşe İyiyapıcı Ünübol ÜLKÜ UÇAR özge memetoğlu
2018 The relation between joint erosion and forearm bone mineral density in female patient with rheumatoid arthritis
Pamukkale Tıp Dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER ÖMER FARUK ŞENDUR
2018 The Effect of Electrodiagnostic Findings on Clinical and The Effect of Electrodiagnostic Findings on Clinical and Functional Status in Carpal Tunnel Syndrome Functional Status in Carpal Tunnel Syndrome
Akdeniz Tıp dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ Ayşe İyiyapıcı Ünübol ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLCAN GÜRER
2018 The Knowledge Level of Turkish Rheumatoid ArthritisPatients About Their Diseases
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2018 Effect of Ozone in Freund’s Complete Adjuvant-Induced Arthritis
Archives of Rheumatology
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ MUSTAFA YILMAZ esra paşaoğlu GÜLCAN GÜRER rasime ivgin BUKET DEMİRCİ
2017 Fibromiyalji Sendromu
Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon özel sayısı
ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2017 An often overlooked joint in rheumatoid arthritis: cricoarytenoid joint
BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ CEREN GÜNEL GÜLCAN GÜRER RASİME İVGİN barış ermişler
2017 Primary knee osteoarthritis increases the risk of falling
JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ÖMER FARUK ŞENDUR ALİ HAKAN AYDEMİR
2017 Diz Osteoartritinde Propriyosepsiyon Egzersizlerinin Düşme Riski Üzerine Etkisi
Türk Osteoporoz Dergisi
ALİ HAKAN AYDEMİR ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2017 Which factors affect the functional situation and quality of life in patients with Ankylosing Spondylitis?
Ankara Medical Journal
GÜLCAN GÜRER GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ Ayşe İyiyapıcı Ünübol TİRAJE TUNCER BÜLENT BÜTÜN
2017 Recurrent ovary cancer presenting with scleroderma - a rare case report
Medical Science and Discovery
betül sargin GÜLCAN GÜRER GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ FATİH NOYAN kayra barut CANTEN TATAROĞLU
2016 Kas İskelet Sisteminde Görüntülemeye Genel Bakış
türkiye klinikleri fiziksel tıp ve rehabilitasyon özel sayı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2016 Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik DayanıklılığıÜzerine Olan Etkisi
Türk Osteoporoz Dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ FİGEN SEVİL KİLİMCİ MUSTAFA YILMAZ GÜLCAN GÜRER BUKET DEMİRCİ
2016 Migratory Transient Osteoporosis: Atypical Migration to the Bilateral Knee After Childbirth
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER ÖMER FARUK ŞENDUR aslıgül alkan
2016 New Therapeutıc Aproach in Rheumatoıd Arthrıtıs: Ozone
International Journal of Physiatry
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ÖMER FARUK ŞENDUR
2016 Seronegative brucellosis of the spine: A case of psoas abscess secondary to brucellar spondylitis
European Journal of Rheumatology
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ayşe iyiyapıcı ünübol GÜLCAN GÜRER
2015 Romatolojik Hastalıklarda Evde Bakım
türkiye klinikleri aile hekimliği özel sayısı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2015 Ailevi Akdeniz Ateşi Etiyopatogenezi ve Genetiği
türkiye klinikleri fizik tedavi ve rehabilitasyon özel sayı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ÖMER FARUK ŞENDUR
2014 Reaktif Artrit Tedavisi
türkiye klinikleri fizik tedavi ve rehabilitasyon özel sayı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2013 Fibromiyalji sendromu
Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2013 An Evaluation of Mean Platelet Volume and Serum Lipid Profile in Patients with Fibromyalgia Syndrome
Archives of Rheumatology
AYŞE İYİYAPICI ÜNÜBOL GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ MUSTAFA ÜNÜBOL GÜLCAN GÜRER
2011 A Case of Sacroiliitis Developing After Löfgrens Syndrome
Archives of Rheumatology
GÜLCAN GÜRER İYİYAPICI ÜNÜBOL AYŞE GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2011 Bası Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları
sakarya tıp dergisi
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2010 Postmenapozal osteoporoz tedavisi
Actual medicine
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2009 Servikal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları
türkiye klinikleri fizik tedavi verehabilitasyon özel sayı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2009 Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri Ölçümü ve Bu Sonuçları Etkileyen Faktörler
türkiye klinikleri fizik tedavi ve rehabilitasyon özel sayı
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2008 Juvenil idiyopatik artritte sınıflandırma ve klinik özellikler
Lokomotor
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ GÜLCAN GÜRER
2007 The frequency of hypermobility and its relationship with clinicalfindings of fibromyalgia patients
Clinical Rheumatology
ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLCAN GÜRER GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2006 Postmenapozal Osteoporozda Kalsitonin ve Alendronat Tedavilerinin 2 Yıllık Sonuçları
Türk Osteoporoz Dergisi
GÜLCAN GÜRER ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ ENGİN TAŞTABAN
2006 Benign rheumatoid nodules in childhood
Pediatrics International
GÜLCAN GÜRER ÖMER FARUK ŞENDUR GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
2004 Osteoporozda Kalsiyum ve D Vitamini Tedavisi
Hipokrat Lokomotor
GÜLNUR TAŞÇI BOZBAŞ
Ulusal Özet bildiri
22.10.2023 Romatoid Artrit’te VEGF ve HIF-1? Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi / Genç TRASD Romatoloji Okulu

Ulusal Özet bildiri
08.04.2021 TRAVMATİK BEYİN HASARI OLGUSUNDA EVRE 4 BASI YARASINA PRP UYGULAMASI / 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.04.2021 SON DURUM ÖLÇÜTLERİ:Hangisi, hangi durumda? / Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.05.2021 İnflamatuar Romatizmal Hastaliklar ve Diyet / Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.09.2021 Romatizmal hastalıklarda beslenme / VIII. Ulusal Nöralterapi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.06.2018 THE RADIOLOGICAL, CLINICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF HAND OSTEOARTHRITIS AND THEIR RELATION WITH RADIOLOGICAL FINDINGS IN A TURKISH POPULATION: TLAR-OA STUDY / Annual European Congress of Rheumatology 2018

Uluslararası Özet bildiri
08.07.2018 Parameters affecting pain, physical function and radiology in patients with hip osteoarthritis:a preliminary report of multicenter longutidunal study / 12th ISPMR Word Congress

Uluslararası Özet bildiri
13.06.2018 The relationship between MRI findings, pain and functional status in the patients with lumbar osteoarthritis / Annual European Congress of Rheumatology (EULAR)

Ulusal 
ağrıda ozon tedavisi / tamamlayıcı tıp ligi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2017 Diz osteoartritinde hyaluronik asid enjeksiyonunun ağrı üzerine olan etkisi / 3. İlaç Ve Tedavi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
25.04.2017 Enteropatik artritler / 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2018 the relationship between MRI findingss, pain and disability in the patients with cervikal osteoarthritis / word gongress on osteoporosis , osteoarthritis and musculoskeletal disease

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2018 The frequency and association of knee, hip, hand and spine osteoarthritis in Turkish population: A preliminary report of multicenter longutidunal study / word congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculoskeletal disease

Uluslararası Tam metin bildiri
03.10.2018 ROMATOİD ARTRİT HASTALRINDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ / international intermediate ultrasound course rheumatology symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
28.03.2018 Ankilozan Spondilit hastaları hastalıklarını ne kadar tanıyor? / uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi 2018

Ulusal Tam metin bildiri
13.04.2018 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA EROZYON ŞİDDETİ FONKSİYONEL DURUMUN BELİRLEYİCİSİ OLABİLİR Mİ? / 3. Aydın İç Hastalıkları Günleri

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 Neuropatic Pain in patients with knee osteoarthritis and related factors: a multicenter longitudinal study-preliminary report / 2017 ACR/ARHP Annual Meeting

Uluslararası Özet bildiri
26.03.2017 Romatolojik hastalıklarda fibromiyalji sıklığı: kesitsel çalışma / Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017

Ulusal Özet bildiri
10.04.2011 Löfgren sendromu ve sakroilliit birlikteliği:olgu sunumu / 8. Türk Romatoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.12.2016 Brusella spondilitine sekonder gelişen psoas absesi:olgu sunumu / 8. Türk Romatoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
kemik dansitesi değerlendirmesinde kullanılan kalkaneal kantitatif ultrasonografi ölçüm sonuçları ile hipermobilite arasındaki ilişki / 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
kemik dansitesi değerlendirmesinde kullanılan kalkaneal kantitaif ultrasongrafi sonuçları ile osteoporoz için belirlenen risk faktörlerinin korelasyonu / 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.04.2007 Fibromiyaljili hastalarda hipermobilite / 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Kemik dansitesi değerlendirmesinde kullanılan kalkaneal kantitatif ultrasonografi ölçümleri ile DEXA sonuçlarının korelasyonu / 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Kronik bel ağrılı hastalarda balneoterapinin etkinliği / 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Temporomandibular eklem disfonksiyonu: olgu sunumu / 5. Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
behçet hastalığı ve epididimoorşit:olgu sunumu / 5. Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Behçet hastalarında görülen bulguların sıklığı ve oranları / 5. Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Paget hastalığı ve sakroiliitin tesadüfi birlikteliği / 5. Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.12.2013 Fibromiyalji sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi / 5. Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.06.2016 Atipik transient osteoporoz:olgu sunumu / 11. Türk Romatoloji sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Fibromiyalji hastalarında balneoterapinin etkinliği / 11. Türk Romatoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Osteoporoz hastalarında risk faktörlerinin analizi. / 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.03.2017 Anti TNF tedavi ve NSAİİ tedavi alan ankilozan spondilit hastalarında tiroid fonksiyonlarının karşılaştırılması / Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.03.2017 Nadir görülen bir olgu: Serebrotendinöz ktsantomatozis / Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2017

Ulusal Özet bildiri
Romatoid artrit hastalarında radyolojik skorların fonksiyonel durum ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi. / . Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Romatoid artrit hastalarında hastalık aktivitesi ve el özürlülüğü arasındaki ilişki. / 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Romatoid artrit hastalarında fonksiyonel değişiklikler ve hastalık aktivitesi arasındaki ilişki / 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Lomber spinal stenozlu hastalarda gabapentin tedavisinin etkinliği. / 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Benign hipermobilite sendromunda otonomik disfonksiyon. / 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Gutu taklit eden romatoid artrit olgusu / 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Karpal tünel sendromunda klinik ve elektrodiyagnostik bulguların şiddeti ile el fonksiyonları arasındaki ilişki / 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Primer diz osteoartritinde propriyosepsiyon egzersizlerinin düşme riski üzerine olan etkisi. / 22. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The comparison of effects of calcitonine and alendronate treatments in male osteoporosis. / 8.European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis

Uluslararası Özet bildiri
The comparison of effects of alendronate and raloxifene treatment in postmenopausal women with osteoporosis. / 8.European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis

Uluslararası Özet bildiri
The relationship between bone mineral density and radiolographic joint damage in the patients with rheumatoid arthritis / . 8.European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis

Uluslararası Özet bildiri
Transient hip osteoporosis / . 8.European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis

Ulusal Özet bildiri
Juvenil ankilozan spondilit, ailesel Akdeniz ateşi ve takayasu arteritli bir olgu. / 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Primer bilier siroz tanılı romatoid artritli hastada rituksimab tedavisine olumlu yanıt. / 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Metotreksat kullanımına bağlı eritrezma / 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Akciğerin büyük hücreli nöroendokrin tümörüyle tetiklenen bir dermatomiyozit olgusu. / 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2017 Association between serum uric acid and inflammation in Ankylosing Spondylitis. / MIRCIM 2017TIHUD-TIP Joint Meeting

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Neuropathic Pain in Patients with Knee Osteoarthritis and Related Factors: A Multicenter Longitudinal Study- Preliminary Report / ACR/ARHP Annual Meeting

Ulusal Özet bildiri
28.05.2017 Diz osteoartritinde hyaluronik asid enjeksiyonun ağrı üzerine olan etkisi / 3. İlaç ve Tedavi kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.08.2016 Ozonun romatoid artrit hayvan modelinde inflamasyon ve oksidatif stres üzerine olan etkisi / 7. Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi,

Ulusal Özet bildiri
Diz ve ayak diziliminin düşme riski üzerine olan etkisi / 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri

Ulusal Tam metin bildiri
Osteoporozda kalsiyum ve D vitamini tedavisi / 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The microbiata in rheumatic disease. / VI. International Congress for Neural Theraphy

Ulusal Özet bildiri
overektomize sıçanlarda D vitaminin egzersiz ve balık yağının kemik dayanıklılığı üzerine etkisi / ilaç ve tedavi kongresi 2016

2018 Romatoloji e-kitap , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nonsteroidal Anti-İnflamatuar İlaçlar, Analjezikler, Kas Gevşeticiler
TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR,GÜRER GÜLCAN
e-kitap,Şebnem Ataman, Hatice Bodur
978-605-81727-0-8 Erişim Linki
2017 Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Multipl Skleroz Tedavi ve Rehabilitasyonu
ŞENDUR ÖMER FARUK,TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR
Bilmedya,
2016 Current Tanı ve Tedavi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),romatolojik hastalıklarda rehabilitasyon
ŞENDUR ÖMER FARUK,TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR
ema tıp kitabevi,
2016 ortopedik rehabilitasyon el kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kompleks bölgesel ağrı sendromu
ŞENDUR ÖMER FARUK,TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR
akademi,Elif Akalın, Ömer Faruk Şendur, Selimin Gülbahar
2016 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MULTİPL SKLEROZ VE REHABİLİTASYONU
ŞENDUR ÖMER FARUK,TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR
YÜCE YAYIM,TURGUT GÖKSOY
2011 Romatoloji , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Kas iskelet sistemi ve eklem fizyolojisi
TAŞÇI BOZBAŞ GÜLNUR
rotatıp,Tansu Arasıl, Tuncay Duruöz, Kemal Dinçer, Hatice Uğurlu, Kazım Şenel
978-605-81727-0-8