Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mgunes adu.edu.tr

Doç.Dr.
Müslime Güneş

Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Cumhuriyet Halk Partisi Parti Müfettişlik Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Halkevleri
Tarih ve Günce

2023 19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında Aydın Sancağında Eğitim
ANASAY

2019 Heyet-i Milliye’xxden Heyet-i Merkeziye’xxye Sivil Temelli Direniş Nazilli Kongreleri
Belgi Dergisi
GÜNVER GÜNEŞ MÜSLİME GÜNEŞ
2019 Heyet-i Milliye’xxden Heyet-i Merkeziye’xxye Sivil Temelli Direniş Nazilli Kongreleri
Belgi
GÜNVER GÜNEŞ MÜSLİME GÜNEŞ
2019 II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’xxde Eğitim Yaşamı
İzmir Araştırmaları Dergisi
MÜSLİME GÜNEŞ
2019 2005 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMIN İLE2017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAYER ALAN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİKONU VE KAZANIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
MÜSLİME GÜNEŞ SİBEL DÜNDAR
2018 Öğretmen Görüşlerine Göre Kurtuluş Savaşı Konularının Öğretiminde Yerel Tarihin Kullanımı: Aydın Örneği
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
MÜSLİME GÜNEŞ
2017 II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Basını
İzmir Araştırmaları Dergisi
MÜSLİME GÜNEŞ
2017 1923-1938 YILLARI ARASINDA ÖDEMİŞ’xxTE EĞİTİM
İZMİR ARAŞTIRMALARI
MÜSLİME GÜNEŞ
2016 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Aydın’xxda Hava Taarruzlarına Karşı Uygulanan Sivil Savunma Tedbirleri
Askeri Tarih Araştırmaları
MÜSLİME GÜNEŞ
2012 Adnan Menderes ve Halkevleri
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
MÜSLİME GÜNEŞ
2007 Cumhuriyet Dönemi’xxnde Manisa’xxnın Sosyo-kültürel Yaşamında Halkevi’xxnin Yeri ve Önemi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
GÜNVER GÜNEŞ MÜSLİME GÜNEŞ
Ulusal Özet bildiri
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Müfettişlik Raporlarına Göre II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir Halkevleri / İzmir'in 100 Yılı Sempozyumu,15-16-17 Aralık 2022

Ulusal Tam metin bildiri
16.01.2022 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Küçük Menderes Havzasında Madencilik / XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2007 II. Dünya Savaşı Yıllarında Denizli / Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 Yunanlıların Aydın Sancağını İşgali ve Direniş Kuva-yı Milliye’xxnin Aydınlı Kadınları / 19 MAYIS’xxIN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLALİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
30.07.2019 Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruzun Aydın Sancağındaki Etkileri ve Sonuçları / Sakarya Meydan Muharebesi ve III. Uluslararası Haymana Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kültürünün Tanıtılması, Korunması ve Yaşatılmasında Halkevlerinin Rolü Halkevlerinde Folklor Faaliyetleri (1932-1951) / Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2019 Demokrat Parti Dönemi Aydın’xxda Deve Güreşleri 1950-1960 / III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Osmanlıdan Cumhuriyte Küçük Menderes Havzasında Madencilik / 18. Türk Tarih Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2009 Türk Ocakları ve Harf İnkılabı / 80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
17.06.2017 II. Dünya Savaşında Türkiye’xxde Çocuk Olmak / Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Ekonomik ve Sosyal Tarihi

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2017 İLKLER FUTBOL’UN BULUŞTURDUĞU İKİ ÜLKE TÜRKİYE ve ROMANYA / Türkiye -Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
15.03.2019 İLKLER FUTBOLUN BULUŞTURDUĞU İKİ ÜLKE TÜRKİYE VE ROMANYA / TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
18.10.2017 MANİSA HALKEVİ’NİN MANİSA’NIN EĞİTİM HAYATINA OLAN ETKİLERİ / ULUSLARARASI MANİSA SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
10.12.2016 SOSYAL YAPIYA ETKİLERİ İLE TARİHSEL SÜREÇTE AYDIN’xxDA DEVE GÜREŞLERİ / I. ULUSLARARASI SELÇUK-EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU

2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Dünya Savaşı Sürecinde Nazilli'de Eğitim ve Kültür Hayatı
GÜNEŞ MÜSLİME, KARABACAK Özlem
Akademisyen Kitapevi,Akkurnaz,Sedat; Sepetçioğlu, Tuncay Ercan; Özver, Arzu
978-625-8299-03-8
2021 II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA BATI ANADOLU KENT VE TAŞRASINDA SOSYO EKONOMİK YAŞAM (İZMİR, AYDIN, DENİZLİ, BODRUM, KUŞADASI) , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜNEŞ MÜSLİME, GÜNEŞ GÜNVER
KRİTER YAYINEVİ,
978-625-8012-47-7
2021 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türklerde Hukuk
GÜNEŞ MÜSLİME
Vize Yayıncılık,Ali Sinan Bilgili
978-625-7103-76-3
2021 MİLLİ MÜCADELE '1921' , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Devrimin Eğitim Alanındaki İlk Atılımı: 1921 Maarif Kongresi ve Önemi
GÜNEŞ MÜSLİME
Nobel,İbrahim Bozkurt, Umut Karabulut
978-625-417-337-0
2021 İPEK KUMAŞA YAZILMIŞ Bİ ÖMÜRDÜ TARİH: PROF. DR. SERAP YILMAZ'A ARMAĞAN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI
GÜNEŞ MÜSLİME
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,AYSUN SARIBEY HAYKIRAN, OLCAY PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, TANJU DEMİR, HÜSEYİN ÜRETEN
978-605-73815-1-4
2019 İzmir Spor Tarihi, İzmir Spor Tarihinden Sayfalar, Oyunlar, Spor Kulüpleri ve Sporcular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’xxde Spor Yaşamı
GÜNEŞ MÜSLİME
Ütopya,GÜNVER GÜNEŞ , BAHRİ OKUMUŞ
978-605-9378-68-0
2018 Çaka Bey’xxden Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kuşadası
GÜNEŞ MÜSLİME
Adnan Menderes Üniversitesi,mustafa Yıldırım,Kemal Ramazan Haykıran
978975825466-8
2017 Türkiye’xxde Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın’xxda Deve Güreşleri Tarihsel Bir Analiz
GÜNEŞ GÜNVER,GÜNEŞ MÜSLİME
Gece Kitaplığı,Devrim Ertürk- Süleyman Şanlı
978-605-288-154-5
2017 TARİHSEL SÜREÇTE ANADOLU’DA SITMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İZMİR’DE SITMA İLE MÜCEDELE
GÜNEŞ MÜSLİME
BUHASDER YAY.,