Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

smemis adu.edu.tr

Prof.Dr.
Sakine Boyraz Özkavak

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Knowledge and attitudes of apheresis donors regarding apheresis blood donation
Transfusion Medicine

2022 Investigation of The Usage of Traditional and Complementary Medicine by Patients With Diabetic Foot Wounds
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2022 Knowledge and Applications of the Nurses: the Application of Corticosteroid
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2021 Yeni Koronavirüs Hastalığı Pandemisinde Akut İskemik İnmede Hemşirelik Bakımının Yönetimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

2021 Are the Alarm Settings of the Monitors in Intensive Care Units Correct Enough?
Journal of Cardiovascular Nursing

2021 Effect of atrial fibrillation on quality of life (AFEQT) questionnaire: A Turkish validity and reliability study
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology

2021 Diabetes Risk Assessment with Blood Parameters of The First Degree Relatives of Patients with Type-2 Diabetes Mellitus
Clinical and Experimental Health Sciences

2020 75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
SERAP GÖKÇE SAKİNE BOYRAZ FİLİZ ADANA FATMA DEMİRKIRAN EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ BETÜL AKTAŞ SAFİYE ÖZVURMAZ BELGİN YILDIRIM
2020 Acute Stroke Nursing: Standards and practical applications Turkish Society of Cerebrovascular Disease and the Society of Neurological Nursing: Joint Strategy Project
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Mehmet Akif Topçuoglu ZELİHA TÜLEK SAKİNE BOYRAZ AO Ozdemir AYLİN ÖZAKGÜL A GÜLER BİJEN NAZLIEL C, Togay Işikay E YAKA ETHEM MURAT ARSAVA G ÇAĞLAR HADİYE ŞİRİN I MİDİ MM ATMACA NAİLE ALANKAYA N ONGUN N YILDIRIM O AYKAÇ ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ ÖZNUR USTA YEŞİLBALKAN R BAYDEMİR S ÖZTURK T ACAR MUKADDER MOLLAOĞLU AYFER KARADAKOVAN ZEHRA DURNA
2019 Malnutrition in old patients with stroke
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AYNUR CİN SAKİNE BOYRAZ VESİLE ÖZTÜRK ERDEM YAKA
2018 İnmeli Bireyde Evde Bakım
Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics
SAKİNE BOYRAZ
2016 Nörolojik Hastaların Evde Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar
Türkiye Klinikleri
SAKİNE BOYRAZ
2016 Parkinson Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı
Türkiye Klinikleri
SAKİNE BOYRAZ
2015 LİSE ÖĞRETMENLERİNDE İNME ALARM BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ FARKINDALIĞI
TürkBeyin Damar Hastalıkları Dergisi
GÜLİSTAN ÇELİK SAKİNE BOYRAZ
2015 Diyabetli Bireylerde Kardiyovasküler Hastalık Riskleri ve Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
SEVGİ DOĞAN ESİN ÇINAR PAKYÜZ SEZGİ SAKİNE BOYRAZ
2015 İnmeli Bireylerde Yutma ve Beslenme
Türkiye Klinikleri
SAKİNE BOYRAZ
2015 İnmede Akut Dönem Bakımı ve Komplikasyonların Önlenmesi
Türkiye Klinikleri
SAKİNE BOYRAZ
2015 Diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastalık riskleri ve risk faktörleri bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Formu

2012 Relationships Between Region Frequent Cleaning Area Storage Location Legal Regulation and Cleaning Substance Poisining A Cross Sectional Study
Bulletin of the Transilvania University of Braşov-Series VI: Medical Sciences-1

2011 Depression and Dementia in Parkinson s Disease
Turkish Journal of Geriatrics

2011 Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması Aydın
TAF Prev Med Bull
SAKİNE BOYRAZ
2009 Knowledge Attitudes and Behaviors of Nursing and Midwifery Students Regarding Breast Self Examination in Turkey
Oncology Nursing Forum

2009 A Population Based Study on Awareness of Hearth Attach in Turkey
Anadolu Kardiyol Derg

2009 Knowledge attitudes and behaviors of nursing and midwifery students regarding breast self examination in Turkey
Oncology Nnursing Forum
SAKİNE BOYRAZ NEVİN AKDOLUN BALKAYA FATMA DEMİRKIRAN
2008 Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin Turkey
BMC Neurology

2008 Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin Turkey
BMC Neurology.

2007 İnme Bakımında 2015 Yılı Hedefleri
Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi

2007 How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self examination Are They Reliable Sources of Information
BMC Public Health
FATMA DEMİRKIRAN SAKİNE BOYRAZ NEVİN AKDOLUN BALKAYA GÜLENGÜN TÜRK SAFİYE ÖZVURMAZ
2007 The Effects of Breast Self exam Education on The Performance of Nursing and Midwifery Students A 6 month Follow up Study
J Cancer Educ

2007 A Population Based Study on Awareness of Stroke in Turkey
European Journal of Neurology

2006 Hemşireilk ve Ebelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde HbsAg ve AntiHbs Pozitifliğinin ve Hepatit B Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Viral Hepatit Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2006 Hemşirelik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirme
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2005 Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine KKMM İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2005 İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü
Sendrom
SAKİNE BOYRAZ
2004 İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında Hemşirenin Rolü
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

2003 İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında Hemşirenin Rolü
C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2002 Radyoterapide Hasta ve Hemşire Eğitimi
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2002 Uzman Hemşirenin Yeri ve Önemi
Modern Hastane Yönetimi Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2001 Parkinson Hastalarında Beslenme ve Eliminasyon Sorunlarında Bakımın Yönetimi
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2001 Parkinson Hastalığının Düzenli İlaç Tedavisinde Hemşirenin Rolü
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2001 Parkinson Hastasının Değerlendirilmesi
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2001 Parkinson Hastalığının Tanımı Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2001 Onkolojide mesleki Riskler ve Korunma
İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2000 İnmelerde Akut Dönemde Hemşirelik Bakımının Yönetimi
Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
2000 Koroner Anjiografi Sonrası Kanama Komplikasyonu ve Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Yoğun Bakımlar Hemşireleri Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
1998 Parkinson Hastalığında Günlük Yaşamı Kolaylaştırıcı İpuçları
Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
1998 Parkinson Hastalarının Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolü
Şişli Eftal Hastanesi Hemşirelik Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
1994 Bilgisayar Sektöründe Çalışanlarda Sırt Ağrıları
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
SAKİNE BOYRAZ
1993 Sigara İçmeyen Hekim Hemşire ve Öğretmenlerin Duyarlılıklarının ve Önlem Önerilerinin Değerlendirilmesi
Hemşirelik Bülteni
SAKİNE BOYRAZ
Uluslararası Özet bildiri
13.05.2017 Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş Ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları Ve Sağlık Durumları / Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2016 Diabetes risk assessment of the first degree relatives of patients with type-2 diabetes mellitus / 6th World Nursingand Healthcare Conference

Uluslararası Özet bildiri
Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları / Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
13.12.2018 Bir kronik yara bakım ünitesinde çalışan hemşire ve hekimlerin işleyişe ilişkin algıları nasıldır? Tek durumlu olay çalışması / 13. Ulusal Yara Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Tam metin bildiri
27.11.2018 Lyme Disease / 1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 HASTANE ÖNCESİ İNME TANILAMA VE YÖNETİMİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 AFEREZ DONÖRLERİNİN AFEREZE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları / Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2017 Aydın merkezde yaşayan 75 yaş ve üzeri yaşlıların yaşam koşulları ve sağlık durumları / Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2017 AYDIN MERKEZDE YAŞAYAN 75 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KOŞULLARI VE SAĞLIK DURUMLARI / ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
HEKİM VE HEMŞİRELERİN HASTALARINSİGARA BIRAKMA GİRİŞİMİNE YÖNELİKGÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
14.11.2017 HEKİM VE HEMŞİRELERİN HASTALARIN SİGARA BIRAKMA GİRİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI / TÜSAD 39. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Nebülizatör ile ilaç uygulanan yetişkin hastalarda nebülizer kullanımının değerlendirilmesi / I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları / Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.07.2017 YOĞUN BAKIMLARDAKİ MONİTÖR ALARM AYARLARININ İNCELENMESİ / I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2017 Akut İskemik İnmenin acil Serviste Yönetimi: Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Nebülizatörle İlaç uygulanan Yetişkin Hastalarda Nebülizer Kullanımının Değerlendirilmesi / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2016 Identify of malnutrition in the elderly stroke patients in Turkey / 6th World Nursing and Healthcare Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2016 Diabetes risk assessment of the first degree relatives of patients with type 2 diabetes mellitus / 6th World Nursing and Healthcare Conference

Ulusal Davetli konuşmacı
Bilinç Düzeyi Değişikliği Olan Hastada Değerlendirme ve Bakım / Hemşirelik Bilimsel Programı, 15. Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Ulusal Davetli konuşmacı
İleri Derecede Serebral Hasarlı Hastanın Yönetimi / Nöroyoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 5. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Türk Nöroloji Derneği

Ulusal Davetli konuşmacı
İnmeli Hastanın Evde Bakımı / Evde Bakım Hemşireliği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi DEÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ulusal Davetli konuşmacı
İnme Ünitesinde Hemşirelik / İnme Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu

Ulusal Davetli konuşmacı
Konuşma ve Yutma Bozuklukları / 48. Ulusal Nöroloji Kongresi Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği

Ulusal Davetli konuşmacı
Nörolojik Hastada Beslenme / 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği

Ulusal Davetli konuşmacı
Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi / Hemşire Sempozyumu, 3. Ulusal Haseki Tıp Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Kanserde Yara Bakımı / Kemoterapi Hemşireliği Kursu, V. Aydın Onkoloji Günleri Onko-Farmakoloji Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
Akut İnmeli Hastanın Acil Serviste Yönetimi Hemşirelik Bakımı / İnme Hemşireliği Kursu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Ulusal Davetli konuşmacı
Baş Ağrıları ve Hemşirelik Bakımı / Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş 9. Ege Dahili Tıp Günleri

Ulusal Davetli konuşmacı
Uzmanıyla Buluşma Sorun Söyleyelim / Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 3.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
Menenjit Ensefalit ve Hemşirelik / VIII. Ege Dahili Tıp Günleri

Ulusal Davetli konuşmacı
Nörolojik Hastalıklarda Vaka Yönetimi Epilepsi / 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
İnmeli Hastanın Tedavisinde Hemşirenin Sorumlulukları ve Bakım Uygulamaları / I.Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Akut İnmeli Hastanın Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik / Prof.Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
İnme / Yaşlı Bakım Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
İnme Ünitesi Ekip Ve Ekip İçinde Hemşirenin Yeri / Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği II. Ulusal Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
İnmeli Hastanın Bakımı / XII. Ulusal Yoğun Bakım

Ulusal Davetli konuşmacı
İnme ve Hemşirelik Bakımı / 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Radyoterapide Hasta ve Hemşire Eğitimi / XIV. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
İnmelerde Akut Dönemde Hemşirelik Bakımının Yönetimi / I.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi–İç Hastalıkları Hemşireliği Programı

Ulusal Davetli konuşmacı
Mesleki Riskler ve Korunma Önlemleri / Mesleki Riskler ve Korunma Önlemleri

Ulusal Sözlü Bildiri
Kısa Nütrisyonel Değerlendirme Ölçeği 65 / 48. Ulusal Nöroloji
Ulusal Sözlü Bildiri
Koroner Kalp Hastalarında Kalp Krizi Alarm Belirtileri ve Risk Faktörleri Farkındalığı / II. İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Menenjit Ensefalit ve Hemşirelik / VIII. Ege Dahili Tıp Günleri

Ulusal Sözlü Bildiri
İnmeli Hastanın Tanılama Tedavisinde Hemşirenin Srumlulukları ve Bakım Uygulamaları / I. ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Epilepsi / 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Yoğun Bakımda Yaşlı Hastanın Bakımı / Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III: Ulusal Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Aydın Merkezde Yaşayan Halkın Kalp Krizi Farkındalığı / 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Aydın İlinin Göç Alan Kesiminde Kalp Krizi Farkındalığı / 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin beslenme Alışkanlıkları Benlik Saygıları e Kendilerini Kabullenmeleri / 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Aydın İl Merkezinde Çalışan Hemşire Ebelerin Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Erken Tanı Metotlarına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları / 6. ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Nörolojik Aciller / 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
35 Yaş Üzeri Hemşire ve Ebelerde Meme Kanseri Riski / 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Hemşireler Meslek Derneklerine Neden Sıcak Bakmıyorlar / 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı / 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Bekarete İişkin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler / 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Toplumda Seçilen Bir Örnekte İnme Risk Farkındalığı Araştırması / III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Akut İnmeli Hastalarda Hastaneye Ulaşım Zamanı ve Etkileyen Faktörler / III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
İnme Ünitesi Ekip ve Ekip İçinde Hemşirenin Yeri / Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği II. Ulusal Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Akut İnmeli Hastanın Bakımı / XII. Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Akut İnmeli Hastanın Beslenmesinde Heşirenin Rolü / XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Parkinson Hastasının Eğitimi / 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hepatit B Seroprevelansı ve Risk Faktörleri / 7. Ulusal Viral Hepatit Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Edip Aktin İnme Ünitesi İnmeli Hasta Multidisipliner Bakım Kalitesini İyileştirme Çalışması / I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Radyoterapi Tedavisinde Hasta ve Hemşirenin Eğitimi / XIV. Ulusal Kanser Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Parkinson Hastalarının Fonksiyonel Durumlarının Saptanmasında Hemşirenin Rolü / VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Öğrencilerin Problem Çözmeye İlişkin Algılama ve Başarma Durumlarının Değerlendirilmesi / IV. Ulusal Hemşirelik Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Kanserde Birincil Majör Koruma Önlemlerine İlişkin Sağlık eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi / Ulusal Cerrahi Kongresi'96

Ulusal Sözlü Bildiri
Hekim Hemşire ve Öğretmenlerin Sigara İçme Davranışı ve Buna İlişkin Özelliklerin İncelenmesi / I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
İstanbul İli Halkalı Sağlık Ocağına Bağlı İki Mahallede Yapılan 0 12 Aylık Bebek Beslenmesine İlişkin Annelerin Bilgi Düzeyi ve Alışkanlıklarının Araştırılması ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi / I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Meme Tümörlerinde İlk Defa Işın Tedavisine Alınan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması / II. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Indoor Threat The Relationship of Household Cleaning Substances / IFEH 12th World Congress on Environmental Health

Uluslararası Sözlü Bildiri
Reliability and validity of the Turkish versions of a Parkinson s disease questionnaire PDQ 39 and European quality of life EQ 5D / 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies

Uluslararası Sözlü Bildiri
A Population Based Study on Awareness of Heart Attack In Turkey / 2nd ınternational Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention

Uluslararası Sözlü Bildiri
Multiple Causes For Delay In Arrival At Hospital In Acute Stroke Patients In Aydın Turkey / 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention

Uluslararası Sözlü Bildiri
Dementia and Depression in Parkinson s Dİsease / 11th International Congress Of Parkinson's Disease And Movement Disorders

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Beden İmajı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Davranışları / 4. Uluslararsı Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Aydın İl Merkezindeki 15 49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler / 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşire ve Öğretmenlerin Kendi Kendine Meme Muayenesi KKMM Bilgi Tutum ve Uygulamaları / 3. Uluslararsı - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine KKMM İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi / 3. Uluslararsı - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşirelik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirme / 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında Hemşirenin Rolü / 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi Tututm ve Davranışlarına Eğitimin Etkisi / 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı / 2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi Tutum ve Davranışları / 2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Nurses Knowledge In Thrombolytic Treatment In Myocardial Infarction Patients / 1st Conference of the European Federation of Critical Care Nursing Associations

Uluslararası Sözlü Bildiri
Uzman Hemşirenin Rolü Ve Önemi / 1. Uluslararası ve 5. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Evaluation Of Education And Problems Concerning The Use Of Metered Dose Inhaler In Asthmatic Patients / European Respiratory Journal World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress

Ulusal Sözlü Bildiri
18.11.2015 Diyabetli Bireylerin Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgilerinin Belirlenmesi / 51. Ulusal Diyabet Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Akut İnme Tedavisi / 51.Ulusal Nöroloji Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Bedensel ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Derecelendirilmesi Kazanılması ve Sürdürülmesi / Evde Bakım Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
İnmeli Hastalarda Erken Rehabilitasyon ve Beslenme / 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Nöroyoğun Bakımda Profilaksi Gastrik DVT PTE Enfeksiyon / 6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Aydın Merkezde Yaşayan 75 yaş ve üzeri yaşlıların yaşam koşulları ve sağlık durumları / 17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Bekarete İlişkin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler / 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

2022 Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Algoritmalar ve Klinik Karar Verme İç Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geçici İskemik Atak
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, KALAV SİMGE
Hipokrat Yayıncılık,Elif Ünsal Avdal
978-625-7399-64-7
2021 Lösemiler ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lösemiler, Etiyoloji, Risk Faktörleri, Tanı ve Sınıflandırma
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE
Türkiye Klinikleri,Boyraz Sakine
978-625-401-480-2 Erişim Linki
2021 Endokrin Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hipogonadizm
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE
Hipokrat Yayıncılık,Elif Ünsal Avdal
978-605-7874-84-9
2020 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Romatizmal Hastalıklar
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan
978-605-9354-82-0
2020 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hematolojik Hastalıklar
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan
978-605-9354-82-0
2020 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hematolojik sistemin değerlendirilmesi
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan
978-605-9354-82-0
2020 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Denge Stres ve Adaptasyon
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE, AYGİN DİLEK
Akademisyen Kitabevi,Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan
978-605-9354-82-0
2020 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
AKDEMİR NURAN, BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Akdemir N, Birol L
9786052585214
2020 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nörolojik Değerlendirme ve Tanı Testleri
AKDEMİR NURAN, BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Akdemir N, Birol L
9786052585214
2020 İÇ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sinir Sisteminin Yapı ve Fonksiyonları
AKDEMİR NURAN, BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Akdemir N, Birol L
9786052585214
2020 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE 500 SORU & 500 YANIT: SİSTEMLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
BOYRAZ SAKİNE
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,Ünsal Avdal E, Özgürsoy Uran BN
978-605-2369-25-8
2020 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE 500 SORU & 500 YANIT: DENEME SINAVI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE 500 SORU & 500 YANIT: DENEME SINAVI
BOYRAZ SAKİNE
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,Ünsal Avdal E, Özgürsoy Uran BN
978-605-2369-28-9
2020 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE 500 SORU & 500 YANIT: SİSTEMLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİLİNÇ DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BOYRAZ SAKİNE
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,Ünsal Avdal E, Özgürsoy Uran BN
978-605-2369-25-8
2020 Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Onkoloji Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spinal Kord Basısı
BOYRAZ SAKİNE,TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE
Hipokrat Yayıncılık,Sevgisun Kapucu, Sevinç Kutlutürkan
978-605-7874-47-4
2019 Onkoloji Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lösemi ve Myelodisplastik Sendrom
BOYRAZ SAKİNE,TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE
Nobel Tıp Kitapevleri,Gülbeyaz CAN
978-605-335-505-2
2018 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Özel Sayısı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnmeli Bireyde Evde Bakım
BOYRAZ ÖZKAVAK SAKİNE
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi,Mukadder MOLLAOĞLU
1308-092X Erişim Linki
2018 GÖĞÜS HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Astımlı Hastanın Hemşirelik Bakımı
BOYRAZ SAKİNE,GÖKÇE SERAP
Bilimsel Tıp Yayınevi,Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan Prof. Dr. Zehra Durna Prof. Dr. Nermin Olgun Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl
978-605-68474-0-0
2017 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ROMATİZMAL HASTALIKLAR
BOYRAZ SAKİNE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,PROF. DR. AYFER KARADAKOVAN PROF. DR. FATMA ETİ ASLAN
978-605-9354-83-7
2017 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DENGE STRES VE ADAPTASYON
BOYRAZ SAKİNE,ETİ ASLAN FATMA,AYGİN DİLEK
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Prof. Dr. Fatma Eti ASLAN
2017 YAŞLILIK VE YAŞLI SAĞLIĞIYaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller İçin , Ders Kitabı , Bölüm(ler),PARKİNSON VE HEMŞİRELİK BAKIMI
GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE
VİZE YAYINCILIK,NAİLE BİLGİLİ, YETER KİRİŞ
978-605-9278-21-8
2017 YAŞLILIK VE YAŞLI SAĞLIĞIYaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller İçin , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İNMELİ HASTA VE HEMŞİRELİK BAKIMI
BOYRAZ SAKİNE,GÖKÇE SERAP
VİZE YAYINCILIK,NAİLE BİLGİLİ, YETER KİRİŞ
978-605-9278-21-8
2017 Evde Bakım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İnmeli Hastanın Evde Bakımı
BOYRAZ SAKİNE,GÖKÇE SERAP
Akademi Basın,Zuhal Bahar, Ayşe Beşer
978-605-82106-0-8
2017 Fizyopatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kan ve Kanla İlişkili Bozukluklar
BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun
978-605-9354-41-7
2016 Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hıçkırık
GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Yayınevi,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun
978-605-9942-59-1
2016 Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Epileptik Nöbet
GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Kitabevi,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun
978-605-9942-59-1
2016 Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hıçkırık
GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE
Akademisyen Tıp Kitabevi,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun
9786059942591
2015 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İç Hastalıkları Hemşireliği
BOYRAZ SAKİNE,GÜNEŞ ZEYNEP,Serap Gökçe
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:40,Fatma Demirkıran Sakine Memiş
978-975-8254-47-7
2015 Hemşirelik Terimleri Sözlüğü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A,B,C,Ç ile başlayan sözcükler
BOYRAZ SAKİNE
Türk Dil Kurumu,Ayla Bayık Temel, Cengiz Yakıncı
978-975-16-3125-1
2015 Onkoloji Hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Lösemi ve Myelodisplastik Sendrom
BOYRAZ SAKİNE
Nobel Tıp Kitabevleri,Doç. Dr. Gülbeyaz Can
978-605-335-068-2
2015 İlk Yardım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlarda İlk Yardım
SERAP GÖKÇE,BOYRAZ SAKİNE
Lisans Yayıncılıkj,Hicran Yıldız Emine Çatal
978-605-5044-59-6
2014 Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sık Görülen Hareket Bozukluklarında Bakım
MEMİŞ SAKİNE
Nobel Tıp Kitabevleri,M.A. Topcuoğlu, Z. Durna, A.Karadakovan
13:978-975-420-963-1
2014 Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konuşma ve Yutma Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı
MEMİŞ SAKİNE
Nobel Tıp Kitabevleri,M.A. Topcuoğlu, Z. Durna, A.Karadakovan
13:978-975-420-963-1
2013 İç Hastalıkları Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kan Hastalıkları ve Bakım
BOYRAZ SAKİNE
Akademi Basım ve Yayıncılık,DURNA ZEHRA
978-605-64411-0-3
2012 Kronik Hastalıklar ve Bakım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Parkinson Hastalığı ve Bakım
MEMİŞ SAKİNE
Nobel Tıp Kitabevleri,Zehra Durna
978-975-420-909-9
2010 Parkinson Hastalığı , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.,,
978-975-277-259-5
2010 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsensusu , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Nobel Tıp Kitabevleri,
978-975-420-775-0
2010 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Adana Nobel Kitabevleri,
978-605-397-055-2
2010 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Adana Nobel Kitabevleri,
978-605-397-055-2
2010 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Romatizmal Hastalıklar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Romatizmal hastalıklar
MEMİŞ SAKİNE
Adana Nobel Kitabevleri,
978-605-397-055-2
2010 Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Adana Nobel Kitabevleri,
978-605-397-055-2
2010 Parkinson Hastalığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Terminal Dönem Parkinson Hastalığı: Sorunlar ve Çözümler
BOYRAZ SAKİNE
Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul,
978-277-259-5
2007 Sağlıklı Yaşlanmak ve Yaşamdan Zevk Almak Yaşlanmak Güzeldir , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Ablan Tanıtım,
2007 Sağlıklı Yaşlanmak ve Yaşamdan Zevk Almak Yaşlanmak Güzeldir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı
BOYRAZ SAKİNE
Ablan Tanıtım, Aydın,
2006 Parkinson Hastalığı ile Yaşamak Hasta ve Yakınları İçin , , ,
MEMİŞ SAKİNE
Yelken Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,
975-92061-2-9
2006 Parkinson Hastalığı ile Yaşamak Doktorlar İçin , , ,
MEMİŞ SAKİNE
Yelken Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,
975-92061-3-7
2004 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi Yardımcı Ders Kitabı , , Bölüm(ler),
MEMİŞ SAKİNE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,
975-8254-21-9
2003 Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı , Ders Kitabı , Tümü,
BOYRAZ SAKİNE,KRESPİ YAKUP,DURNA ZEHRA,TÜLEK ZELİHA
İ.Ü.Basımevi,
975-404-672-7
2003 Akut İnmeli Hastalarda Hemşirelik Bakımı Uygulama Rehberi , , ,
MEMİŞ SAKİNE
İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü,
975-404-673-5
2003 Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı , , ,
MEMİŞ SAKİNE
İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü,
975-404-672-7