Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
SAKİNE BOYRAZ

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim DalıHakemli , MEMİŞ SAKİNE , İnme Bakımında 2015 Yılı Hedefleri,Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi,,2007
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , Relationships Between Region Frequent Cleaning Area Storage Location Legal Regulation and Cleaning Substance Poisining A Cross Sectional Study,Bulletin of the Transilvania University of Braşov-Series VI: Medical Sciences-1,,2012
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , Depression and Dementia in Parkinson s Disease,Turkish Journal of Geriatrics,1,2011
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , A Population Based Study on Awareness of Hearth Attach in Turkey,Anadolu Kardiyol Derg,,2009
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,DEMİRKIRAN FATMA , Knowledge attitudes and behaviors of nursing and midwifery students regarding breast self examination in Turkey,Oncology Nnursing Forum,,2009
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , Multiple causes for delay in arrival at hospital in acute stroke patients in Aydin Turkey,BMC Neurology,,2008
Hakemli , DEMİRKIRAN FATMA,BOYRAZ SAKİNE,AKDOLUN BALKAYA NEVİN,TÜRK GÜLENGÜN,ÖZVURMAZ SAFİYE , How Do Nurses and Teachers Perform Breast Self examination Are They Reliable Sources of Information,BMC Public Health,,2007
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , The Effects of Breast Self exam Education on The Performance of Nursing and Midwifery Students A 6 month Follow up Study,J Cancer Educ,,2007
Hakemli , MEMİŞ SAKİNE , A Population Based Study on Awareness of Stroke in Turkey,European Journal of Neurology,,2007
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Nörolojik Hastaların Evde Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar,Türkiye Klinikleri,,2016
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı,Türkiye Klinikleri,,2016
Hakemli , ESİN SEVGİ DOĞAN,SEZGİ ÇINAR PAKYÜZ,BOYRAZ SAKİNE , Diyabetli Bireylerde Kardiyovasküler Hastalık Riskleri ve Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi,Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu,7,2015
Hakemli , ÇELİK GÜLİSTAN,BOYRAZ SAKİNE , LİSE ÖĞRETMENLERİNDE İNME ALARM BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ FARKINDALIĞI,TürkBeyin Damar Hastalıkları Dergisi,8,2015
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Hemşireilk ve Ebelik Birinci Sınıf Öğrencilerinde HbsAg ve AntiHbs Pozitifliğinin ve Hepatit B Risk Faktörlerinin Belirlenmesi,Viral Hepatit Dergisi,,2006
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Hemşirelik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirme,Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,,2006
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine KKMM İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi,Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,,2005
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü,Sendrom,,2005
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında Hemşirenin Rolü,C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,,2003
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Radyoterapide Hasta ve Hemşire Eğitimi,İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi,,2002
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Uzman Hemşirenin Yeri ve Önemi,Modern Hastane Yönetimi Dergisi,,2002
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalarında Beslenme ve Eliminasyon Sorunlarında Bakımın Yönetimi,Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,,2001
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalığının Düzenli İlaç Tedavisinde Hemşirenin Rolü,Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,,2001
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastasının Değerlendirilmesi,Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,,2001
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalığının Tanımı Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi,Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,,2001
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Onkolojide mesleki Riskler ve Korunma,İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi,,2001
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , İnmelerde Akut Dönemde Hemşirelik Bakımının Yönetimi,Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi,,2000
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Koroner Anjiografi Sonrası Kanama Komplikasyonu ve Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi,Yoğun Bakımlar Hemşireleri Dergisi,,2000
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalığında Günlük Yaşamı Kolaylaştırıcı İpuçları,Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi,,1998
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Parkinson Hastalarının Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolü,Şişli Eftal Hastanesi Hemşirelik Dergisi,,1998
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Bilgisayar Sektöründe Çalışanlarda Sırt Ağrıları,Marmara Üniversitesi Hemşirelik Dergisi,,1994
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Sigara İçmeyen Hekim Hemşire ve Öğretmenlerin Duyarlılıklarının ve Önlem Önerilerinin Değerlendirilmesi,Hemşirelik Bülteni,,1993
Hakemli , BOYRAZ SAKİNE , Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması Aydın,TAF Prev Med Bull,,2011
Hakemsiz , BOYRAZ SAKİNE , İnmeli Bireylerde Yutma ve Beslenme,Türkiye Klinikleri,6,2015
Hakemsiz , BOYRAZ SAKİNE , İnmede Akut Dönem Bakımı ve Komplikasyonların Önlenmesi,Türkiye Klinikleri,6,2015
Ulusal
Özet bildiri
BOYRAZ SAKİNE,TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE,BULUT EBRU,CEYLAN EMEL
HEKİM VE HEMŞİRELERİN HASTALARIN SİGARA BIRAKMA GİRİŞİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI
TÜSAD 39. Ulusal Kongresi
14.11.2017
Uluslararası
Özet bildiri
TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE,BULUT EBRU,BOYRAZ SAKİNE,Altınöz Gamze,Çalışkan Aysel,CEYLAN EMEL
Nebülizatör ile ilaç uygulanan yetişkin hastalarda nebülizer kullanımının değerlendirilmesi
I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
29.06.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE,ADANA FİLİZ,DEMİRKIRAN FATMA,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,AKTAŞ BETÜL,ÖZVURMAZ SAFİYE,YILDIRIM BELGİN
Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları
Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi
11.05.2017
Uluslararası
Özet bildiri
GÖKÇE SERAP,ER FEYZA,BOYRAZ SAKİNE,KURT İBRAHİM
YOĞUN BAKIMLARDAKİ MONİTÖR ALARM AYARLARININ İNCELENMESİ
I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
29.07.2017
Uluslararası
Özet bildiri
BOYRAZ SAKİNE,BULUT EBRU,TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE
Akut İskemik İnmenin acil Serviste Yönetimi: Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar
1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
26.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
TARLABELEN KARAYTUĞ EMİNE,BULUT EBRU,BOYRAZ SAKİNE,CEYLAN EMEL
Nebülizatörle İlaç uygulanan Yetişkin Hastalarda Nebülizer Kullanımının Değerlendirilmesi
1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Uluslararası
Tam metin bildiri
BOYRAZ SAKİNE,Cin Aynur
Identify of malnutrition in the elderly stroke patients in Turkey
6th World Nursing and Healthcare Conference
17.08.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
BOYRAZ SAKİNE,Etbaş Hatice
Diabetes risk assessment of the first degree relatives of patients with type 2 diabetes mellitus
6th World Nursing and Healthcare Conference
17.08.2016
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Bilinç Düzeyi Değişikliği Olan Hastada Değerlendirme ve Bakım
Hemşirelik Bilimsel Programı, 15. Ulusal İç hastalıkları Kongresi, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İleri Derecede Serebral Hasarlı Hastanın Yönetimi
Nöroyoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 5. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Türk Nöroloji Derneği
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastanın Evde Bakımı
Evde Bakım Hemşireliği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi DEÜ Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnme Ünitesinde Hemşirelik
İnme Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Konuşma ve Yutma Bozuklukları
48. Ulusal Nöroloji Kongresi Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Nörolojik Hastada Beslenme
47. Ulusal Nöroloji Kongresi Nöroloji Hemşireliği Kursu, Türk Nöroloji Derneği
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Kronik Hastalıklarda Bakımın Yönetimi
Hemşire Sempozyumu, 3. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Kanserde Yara Bakımı
Kemoterapi Hemşireliği Kursu, V. Aydın Onkoloji Günleri Onko-Farmakoloji Sempozyumu
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnmeli Hastanın Acil Serviste Yönetimi Hemşirelik Bakımı
İnme Hemşireliği Kursu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Baş Ağrıları ve Hemşirelik Bakımı
Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş 9. Ege Dahili Tıp Günleri
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Uzmanıyla Buluşma Sorun Söyleyelim
Nörolojik Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 3.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Menenjit Ensefalit ve Hemşirelik
VIII. Ege Dahili Tıp Günleri
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Nörolojik Hastalıklarda Vaka Yönetimi Epilepsi
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastanın Tedavisinde Hemşirenin Sorumlulukları ve Bakım Uygulamaları
I.Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnmeli Hastanın Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Hemşirelik
Prof.Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnme
Yaşlı Bakım Sempozyumu
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnme Ünitesi Ekip Ve Ekip İçinde Hemşirenin Yeri
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği II. Ulusal Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastanın Bakımı
XII. Ulusal Yoğun Bakım
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnme ve Hemşirelik Bakımı
2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Radyoterapide Hasta ve Hemşire Eğitimi
XIV. Ulusal Kanser Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnmelerde Akut Dönemde Hemşirelik Bakımının Yönetimi
I.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi–İç Hastalıkları Hemşireliği Programı
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Mesleki Riskler ve Korunma Önlemleri
Mesleki Riskler ve Korunma Önlemleri
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Kısa Nütrisyonel Değerlendirme Ölçeği 65
48. Ulusal Nöroloji
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Koroner Kalp Hastalarında Kalp Krizi Alarm Belirtileri ve Risk Faktörleri Farkındalığı
II. İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Menenjit Ensefalit ve Hemşirelik
VIII. Ege Dahili Tıp Günleri
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastanın Tanılama Tedavisinde Hemşirenin Srumlulukları ve Bakım Uygulamaları
I. ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Epilepsi
10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Yoğun Bakımda Yaşlı Hastanın Bakımı
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III: Ulusal Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Aydın Merkezde Yaşayan Halkın Kalp Krizi Farkındalığı
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Aydın İlinin Göç Alan Kesiminde Kalp Krizi Farkındalığı
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelik Öğrencilerinin beslenme Alışkanlıkları Benlik Saygıları e Kendilerini Kabullenmeleri
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Aydın İl Merkezinde Çalışan Hemşire Ebelerin Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Erken Tanı Metotlarına İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
6. ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Nörolojik Aciller
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
35 Yaş Üzeri Hemşire ve Ebelerde Meme Kanseri Riski
9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşireler Meslek Derneklerine Neden Sıcak Bakmıyorlar
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşireler Organ ve Doku Bağışı Konusunda Yeterince Duyarlı mı
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Üniversite Öğrencilerinin Bekarete İişkin Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Faktörler
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Toplumda Seçilen Bir Örnekte İnme Risk Farkındalığı Araştırması
III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnmeli Hastalarda Hastaneye Ulaşım Zamanı ve Etkileyen Faktörler
III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
İnme Ünitesi Ekip ve Ekip İçinde Hemşirenin Yeri
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği II. Ulusal Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnmeli Hastanın Bakımı
XII. Yoğun Bakım Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnmeli Hastanın Beslenmesinde Heşirenin Rolü
XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Parkinson Hastasının Eğitimi
6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hepatit B Seroprevelansı ve Risk Faktörleri
7. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Edip Aktin İnme Ünitesi İnmeli Hasta Multidisipliner Bakım Kalitesini İyileştirme Çalışması
I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Radyoterapi Tedavisinde Hasta ve Hemşirenin Eğitimi
XIV. Ulusal Kanser Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Parkinson Hastalarının Fonksiyonel Durumlarının Saptanmasında Hemşirenin Rolü
VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Öğrencilerin Problem Çözmeye İlişkin Algılama ve Başarma Durumlarının Değerlendirilmesi
IV. Ulusal Hemşirelik Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Kanserde Birincil Majör Koruma Önlemlerine İlişkin Sağlık eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Ulusal Cerrahi Kongresi'96
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hekim Hemşire ve Öğretmenlerin Sigara İçme Davranışı ve Buna İlişkin Özelliklerin İncelenmesi
I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
İstanbul İli Halkalı Sağlık Ocağına Bağlı İki Mahallede Yapılan 0 12 Aylık Bebek Beslenmesine İlişkin Annelerin Bilgi Düzeyi ve Alışkanlıklarının Araştırılması ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Meme Tümörlerinde İlk Defa Işın Tedavisine Alınan Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
The Indoor Threat The Relationship of Household Cleaning Substances
IFEH 12th World Congress on Environmental Health
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Reliability and validity of the Turkish versions of a Parkinson s disease questionnaire PDQ 39 and European quality of life EQ 5D
13th Congress of the European Federation of Neurological Societies
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
A Population Based Study on Awareness of Heart Attack In Turkey
2nd ınternational Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Multiple Causes For Delay In Arrival At Hospital In Acute Stroke Patients In Aydın Turkey
2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Dementia and Depression in Parkinson s Dİsease
11th International Congress Of Parkinson's Disease And Movement Disorders
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Beden İmajı ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Davranışları
4. Uluslararsı Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Aydın İl Merkezindeki 15 49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşire ve Öğretmenlerin Kendi Kendine Meme Muayenesi KKMM Bilgi Tutum ve Uygulamaları
3. Uluslararsı - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesine KKMM İlişkin Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi
3. Uluslararsı - 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştirme
2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastalarda Görülen Konuşma Bozukluklarında Hemşirenin Rolü
2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi Tututm ve Davranışlarına Eğitimin Etkisi
2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı
2. Uluslararası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi Bilgi Tutum ve Davranışları
2. Uluslararası ve 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Nurses Knowledge In Thrombolytic Treatment In Myocardial Infarction Patients
1st Conference of the European Federation of Critical Care Nursing Associations
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Uzman Hemşirenin Rolü Ve Önemi
1. Uluslararası ve 5. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu
Uluslararası
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
The Evaluation Of Education And Problems Concerning The Use Of Metered Dose Inhaler In Asthmatic Patients
European Respiratory Journal World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE
Diyabetli Bireylerin Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgilerinin Belirlenmesi
51. Ulusal Diyabet Kongresi
18.11.2015
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Akut İnme Tedavisi
51.Ulusal Nöroloji Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Bedensel ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Derecelendirilmesi Kazanılması ve Sürdürülmesi
Evde Bakım Sempozyumu
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
İnmeli Hastalarda Erken Rehabilitasyon ve Beslenme
17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
Ulusal
Davetli konuşmacı
BOYRAZ SAKİNE
Nöroyoğun Bakımda Profilaksi Gastrik DVT PTE Enfeksiyon
6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu
Ulusal
Sözlü Bildiri
BOYRAZ SAKİNE,DEMİRKIRAN FATMA
Aydın Merkezde Yaşayan 75 yaş ve üzeri yaşlıların yaşam koşulları ve sağlık durumları
17.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ROMATİZMAL HASTALIKLAR,BOYRAZ SAKİNE,PROF. DR. AYFER KARADAKOVAN PROF. DR. FATMA ETİ ASLAN,AKADEMİSYEN KİTABEVİ2017,978-605-9354-83-7
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DENGE STRES VE ADAPTASYON,BOYRAZ SAKİNE,ETİ ASLAN FATMA,AYGİN DİLEK,Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Prof. Dr. Fatma Eti ASLAN,AKADEMİSYEN YAYINEVİ2017,
YAŞLILIK VE YAŞLI SAĞLIĞIYaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller İçin , Ders Kitabı , Bölüm(ler),PARKİNSON VE HEMŞİRELİK BAKIMI,GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE,NAİLE BİLGİLİ, YETER KİRİŞ,VİZE YAYINCILIK2017,978-605-9278-21-8
YAŞLILIK VE YAŞLI SAĞLIĞIYaşlı Bakımı Alanında Hizmet Veren Profesyoneller İçin , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İNMELİ HASTA VE HEMŞİRELİK BAKIMI,BOYRAZ SAKİNE,GÖKÇE SERAP,NAİLE BİLGİLİ, YETER KİRİŞ,VİZE YAYINCILIK2017,978-605-9278-21-8
Evde Bakım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İnmeli Hastanın Evde Bakımı,BOYRAZ SAKİNE,GÖKÇE SERAP,Zuhal Bahar, Ayşe Beşer,Akademi Basın2017,978-605-82106-0-8
Fizyopatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kan ve Kanla İlişkili Bozukluklar,BOYRAZ SAKİNE,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun,Akademisyen Kitabevi2017,978-605-9354-41-7
Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hıçkırık,GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun,Akademisyen Yayınevi2016,978-605-9942-59-1
Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Epileptik Nöbet,GÖKÇE SERAP,BOYRAZ SAKİNE,Fatma Eti Aslan, Nermin Olgun,Akademisyen Kitabevi2016,978-605-9942-59-1
Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İç Hastalıkları Hemşireliği,BOYRAZ SAKİNE,GÜNEŞ ZEYNEP,Serap Gökçe,Fatma Demirkıran Sakine Memiş,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No:402015,978-975-8254-47-7
Hemşirelik Terimleri Sözlüğü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A,B,C,Ç ile başlayan sözcükler,BOYRAZ SAKİNE,Ayla Bayık Temel, Cengiz Yakıncı,Türk Dil Kurumu2015,978-975-16-3125-1
Onkoloji Hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Lösemi ve Myelodisplastik Sendrom,BOYRAZ SAKİNE,Doç. Dr. Gülbeyaz Can,Nobel Tıp Kitabevleri2015,978-605-335-068-2
İlk Yardım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bilinç Bozukluğuna Neden Olan Durumlarda İlk Yardım,SERAP GÖKÇE,BOYRAZ SAKİNE,Hicran Yıldız Emine Çatal,Lisans Yayıncılıkj2015,978-605-5044-59-6
Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sık Görülen Hareket Bozukluklarında Bakım,MEMİŞ SAKİNE,M.A. Topcuoğlu, Z. Durna, A.Karadakovan,Nobel Tıp Kitabevleri2014,13:978-975-420-963-1
Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Konuşma ve Yutma Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Yorumlanması ve Bakımı,MEMİŞ SAKİNE,M.A. Topcuoğlu, Z. Durna, A.Karadakovan,Nobel Tıp Kitabevleri2014,13:978-975-420-963-1
İç Hastalıkları Hemşireliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),,BOYRAZ SAKİNE,,Akademi Basım ve Yayıncılık2013,
Kronik Hastalıklar ve Bakım , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Parkinson Hastalığı ve Bakım,MEMİŞ SAKİNE,Zehra Durna,Nobel Tıp Kitabevleri2012,978-975-420-909-9
Parkinson Hastalığı , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.,2010,978-975-277-259-5
Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsensusu , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Nobel Tıp Kitabevleri2010,978-975-420-775-0
Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Adana Nobel Kitabevleri2010,978-605-397-055-2
Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Adana Nobel Kitabevleri2010,978-605-397-055-2
Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Romatizmal Hastalıklar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Romatizmal hastalıklar,MEMİŞ SAKİNE,,Adana Nobel Kitabevleri2010,978-605-397-055-2
Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Adana Nobel Kitabevleri2010,978-605-397-055-2
Parkinson Hastalığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Terminal Dönem Parkinson Hastalığı: Sorunlar ve Çözümler,BOYRAZ SAKİNE,,Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul2010,978-277-259-5
Sağlıklı Yaşlanmak ve Yaşamdan Zevk Almak Yaşlanmak Güzeldir , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Ablan Tanıtım2007,
Sağlıklı Yaşlanmak ve Yaşamdan Zevk Almak Yaşlanmak Güzeldir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı,BOYRAZ SAKİNE,,Ablan Tanıtım, Aydın2007,
Parkinson Hastalığı ile Yaşamak Hasta ve Yakınları İçin , , ,,MEMİŞ SAKİNE,,Yelken Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.2006,975-92061-2-9
Parkinson Hastalığı ile Yaşamak Doktorlar İçin , , ,,MEMİŞ SAKİNE,,Yelken Basım Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.2006,975-92061-3-7
Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi Yardımcı Ders Kitabı , , Bölüm(ler),,MEMİŞ SAKİNE,,Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi2004,975-8254-21-9
Akut İnmeli Hastalarda Hemşirelik Bakımı Uygulama Rehberi , , ,,MEMİŞ SAKİNE,,İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü2003,975-404-673-5
Hasta ve Yakınları İçin İnme El Kitabı , , ,,MEMİŞ SAKİNE,,İ.Ü. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü2003,975-404-672-7