Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ogokdal adu.edu.tr

Prof.Dr.
Özdal Gökdal

Çine Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Organik Tarım Pr.

CV (PDF)


2023 Milk yield, udder, and growth traits of Hair goats and their crossbreeds managed under extensive conditions
South African Journal of Animal Science

2021 Lambs identify their mothers' bleats but not a picture of her face
Journal of Veterinary Behavior

2021 THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN TURKEY: CHALLENGES, AND COMPARISON WITH THE COOPERATIVES IN AGRICULTURALLY DEVELOPED COUNTRIES
Black Sea Journal of Agriculture
SENEM ÖZGİRGİN OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2020 Teke Etkisinin Kullanımında Yeni Yaklaşımlar
Black Sea Journal of Agriculture
ÖZDAL GÖKDAL
2020 Short-term treatment with deslorelin implants to improve the bucks' ability to stimulate cyclic activity during the late non-breeding season
Small Ruminant Research
Julia Giriboni ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR GÜNEŞ ERDOĞAN Julian Santiago-Moreno Rodolfo Ungerfeld
2019 Evaluation of Individual Growth Performance of Goat Kids by Using Multilevel Models
International Journal of Scientific and Technological Research
SUNA AKKOL ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2019 Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesinde Çine Myo Örneği
Mesleki Bilimler Dergisi
ALİ KEMALİ ÖZUĞUR HAFİZE AYLA SARI ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2019 Daily administration of a GnRH analogue enhances sperm qualityin bucks during the non-breeding season
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE
Julia Giriboni ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN ENGİN YARALI Julian Santiago Moreno Rodolfo Ungerfeld
2019 Öğrencilerin Balık Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesinde Çine Myo Örneği
Mesleki Bilimler Dergisi
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2018 Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması
Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
ENGİN YARALI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri
MAKÜ FEBED
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri
MAKÜ FEBED
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2017 Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
HASAN ÇELİKYÜREK ÖZDAL GÖKDAL HAYDAR BALCI
2017 The effects of individual weaning based on birth weight on growth performance and milk yield in dairy goats
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
ÖZDAL GÖKDAL ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY VADULLAH EREN
2016 Teke etkisi Buck effect
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL Rodolfo Ungerfeld
2016 Some production traits and phenotypic relationships between udder and production traits of Hair goats
Indian Journal of Animal Research
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2015 Süt verim yönlü keçilerde sütten kesim zamanı üzerine bir değerlendirme
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL
2015 Küçükbaş hayvanlarda uygulanan yetiştirme programları
Agrotime
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2015 Keçi ıslahında melezlemeden yararlanma ilkeleri
Agrotime
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2015 Türkiye de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin durumu II Hayvan sayıları üretim miktarları üretim deseni ve işletmelerin özellikleri
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL
2015 Türkiye de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin durumu I Yetiştirilen genotipler ve ülkesel çapta uygulanan eşgüdümlü projeler
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL
2014 Kuzu büyütme
Agrotime
AYHAN YILMAZ ÖZDAL GÖKDAL
2014 Çiftlik hayvanlarının numaralanması ve kayıt altına alınması
Agrotime
FERDA KARAKUŞ ÖZDAL GÖKDAL
2014 Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde üremenin denetlenmesi amacıyla kullanılan hormonal yöntemler 2 Diğer Yöntemlerin Kullanımı
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2014 Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde üremenin denetlenmesi amacıyla kullanılan hormonal yöntemler 1 Amaçlar ve İntravaginal Sünger Kullanımı
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2014 Koyun ve keçilerde üreme aktivitesi ve kızgınlığın doğal yöntemlerle denetimi Reproductive activities and control of oestrus with natural methods in sheep and goats
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2013 Almanya da sürdürülebilir tarım alanında mesleki eğitim 2 Vocational training in sustainable agricultural area in Germany 2
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL
2013 Retinoic Acid RA Determines the Fate of Spermatogonia
Iranian Journal of Applied Animal Science
AYHAN YILMAZ ÖZDAL GÖKDAL
2013 Almanya da sürdürülebilir tarım alanında mesleki eğitim 1 Vocational training in sustainable agricultural area in Germany 1
Agrotime
ÖZDAL GÖKDAL
2013 Türkiye de yetiştirilen keçi genotipleri Goat genotypes that produced in Turkey
Agrotime
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL AYNUR KONYALI MAHMUT KESKİN
2013 Keçi sütünün insan beslenmesi açısından önemi ve Türkiye de ve dünyada keçi sütü üretimi The importance of goat s milk in terms of human nutrition and goat s milk production in Turkey and the world
Agrotime
ENGİN YARALI OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2013 Growth slaughter and carcass characteristics of Alpine x Hair Goat Saanen x Hair Goat and Hair Goat male kids fed with concentrate addition to grazing on rangeland
Small Ruminant Research
ÖZDAL GÖKDAL
2013 Yetiştirici Koşullarında Kıl Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri
Hayvansal Üretim
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR VADULLAH EREN
2013 The effects of additional organic copper and organic zinc trace minerals on accumulation and elimination levels in female kids
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
VADULLAH EREN ÖZDAL GÖKDAL HASAN AKŞİT OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR
2012 Keçi karkas ve et kalitesi Carcass and Meat Quality of Goat
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ENGİN YARALI OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL SEMRA KAYAARDI
2012 Türkiye de yetiştirilen keçi ırkları
Tarım Türk Dergisi
MAHMUT KESKİN OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL AYNUR KONYALI
2012 Koyun ve keçilerde immunokastrasyon Immunocastration in sheep and goats
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY HASAN ÜLKER AYHAN YILMAZ
2012 Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey
Tropical Animal Health and Production
MEHMET BİNGÖL ÖZDAL GÖKDAL TURGUT AYGÜN AYHAN YILMAZ İrfan Daşkıran
2012 Türkiye de keçi ıslahında melezlemeden yararlanma ilkeleri Principles of benefiting from the crossbreeding in goat improvement in Turkey
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2012 Fattening performance carcass and meat quality characteristics of Kıvırcık male lambs
Tropical Animal Health and Production
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY VADULLAH EREN SİBEL DEMİRCİOĞLU
2012 Keçi yetiştiriciliğinde verimliliği artırma yolları 2 Methods to improve efficiency in goat breeding 2
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY AYNUR KONYALI
2012 The effects of supplemental Vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs
Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ŞADİYE KUM AYHAN YILMAZ VADULLAH EREN
2011 Türkiye de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Kıl Keçisinin Et Üretimi
Tarım Türk Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2011 Türkiye de yetiştirilen keçi genotipleri Goat genotypes that produced in Turkey
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL MAHMUT KESKİN AYNUR KONYALI
2011 Keçi Yetiştiriciliğinde verimliliği artırma yolları 1 Methods to improve efficiency in goat breeding
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY AYNUR KONYALI
2011 İspanya ve Türkiye keçiciliğine bir bakış A glance at goat breeding in Spain and Turkey
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ENGİN YARALI ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2011 Organik Bakır ve Çinko nun Toklularda Canlı Ağırlık ile Bu Minerallerin Serum ve Yapağıdaki Düzeyleri Üzerine Etkisi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
VADULLAH EREN OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2011 Detection of Streptococcus agalactiae existence within milk samples of Hair goats grown in West Anatolia region
Agricultural Journal
DİLEK KESKİN OKAN ATAY ŞÜKRÜ KIRKAN ÖZDAL GÖKDAL Tekbıyık Serten
2011 Fattening performance carcass characteristics and meat quality traits in Hair goat Anatolian Black male kids
Journal of Animal and Veterinary Advances
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL SEMRA KAYAARDI VADULLAH EREN
2010 Aydın da Kıl keçi ıslahına yönelik bir çalışma Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi
Tarım Türk Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2010 The effects of immunological castration against GnRH with recombinant OL protein Ovalbumin LHRH 7 on carcass and meat quality characteristics histological appearance of testes and pituitary gland in Kıvırcık male lambs
Meat Science
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY HASAN ÜLKER SEMRA KAYAARDI MEHMET KANTER DeAvila David M John Jerry Reeves
2010 Umbilical artery doppler sonography in Saanen goat fetuses during singleton and multiple pregnancies
Theriogenology
GÜNEŞ ERDOĞAN ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY Tarımcılar T
2010 Reproductive characteristics and kid marketing weights of Hair goat flocks in rural conditions in Turkey
Cuban Journal of Agricultural Science
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2010 Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in the future
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
AYHAN YILMAZ ÖZDAL GÖKDAL
2009 Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
ELVAN OCAK MEHMET BİNGÖL ÖZDAL GÖKDAL
2009 GnRH or eCG Treatment Fails to Restore Reproductive Function in GnRH Immunized Ewes
Animal Reproduction Science
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY HASAN ÜLKER ENGİN YARALI İHSAN BÜLENT HELVA David M DeAvila John Jerry Reeves
2009 Effects of dietary vitamin E supplementation on fattening performance carcass characteristics and meat quality traits of Karya male lambs
Archiv Tierzucht
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN ŞEVKİ ÇETİNER Hakan Yıkılmaz
2009 Detection of Brucella melitensis in Milk of Hair Goat Capra hircus by Polymerase Chain Reaction PCR
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
DİLEK KESKİN OKAN ATAY ŞÜKRÜ KIRKAN ÖZDAL GÖKDAL Serten Tekbıyık OSMAN KAYA VADULLAH EREN
2007 Ultrasound Measurements of Eye Muscle Properties and Backfat Thickness in Kıvırcık Lambs
Journal of Biological Sciences
İBRAHİM CEMAL ORHAN KARACA TUFAN ALTIN ÖZDAL GÖKDAL MURAT YILMAZ ONUR YILMAZ
2006 Comparison of Feedlot Performance and Carcass Traits of Tail Docked Karakaş and Norduz Male Lambs
Indian Veterinary Journal
TURGUT AYGÜN MEHMET BİNGÖL ÖZDAL GÖKDAL
2006 The Effects of Docking on Fattening Performance and Carcass Characteristics in Fat tailed Norduz Male Lambs
Small Ruminant Research
MEHMET BİNGÖL TURGUT AYGÜN ÖZDAL GÖKDAL AYHAN YILMAZ
2006 The Growth Traits of Karakaş and Its Crosses Lambs F1 With Ile de France x Akkaraman G1 Under Unlimited Suckling Regime
Journal of Biological Sciences
ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÜLKER FERDA KARAKUŞ FIRAT CENGİZ
2005 Immunization against LHRH in ewes for suppressing reproductive functions and possibilities of using PMSG or LHRH in restoring reproductive functions in LHRH immunized ewes
Biotechnology in Animal Husbandry

2005 Some Factors Affecting Milk Production and Postpartum Body Weight of Fat tailed Norduz Ewes in Turkey
Journal Of Applied Animal Research
MEHMET BİNGÖL TURGUT AYGÜN ÖZDAL GÖKDAL AYHAN YILMAZ
2005 Testicular Development Ultrasonographic and Histological Appearance of Testis in Ram Lambs Immunized Against Recombinant LHRH Fusion Proteins
Animal Reproduction Science
HASAN ÜLKER MEHMET KANTER ÖZDAL GÖKDAL TURGUT AYGÜN FERDA KARAKUŞ MEHMET EMİN SAKARYA David M DeAvila John Jerry Reeves
2005 Controlling Reproduction in Karakaş Ewes in Rural Conditions and Growth Characteristics of Their Lambs
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÜLKER FERDA KARAKUŞ Yücel Aşkın
2005 Türkiye de Kasaplık Hayvanlara İlişkin Standartlar ve Kasaplık Hayvan Üretim ve Pazarlama Sorunları
Standard
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2004 Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
HASAN ÜLKER ÖZDAL GÖKDAL TURGUT AYGÜN FERDA KARAKUŞ
2004 Growth Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Karakaş and Crossbred Lambs F1 Ile de France x Akkaraman G1 x Karakaş Under Rural Farm Conditions in Turkey
South African Journal of Animal Science
ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÜLKER FERDA KARAKUŞ FIRAT CENGİZ Cüneyt Temur Hasan Handil
2004 Spermatogonial Transplantasyon ve Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanımı
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
HASAN ÜLKER ORHAN KARACA SİNAN BAŞ ÖZDAL GÖKDAL
2003 Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Ram Lambs Immunized Against Recombinant LHRH Fusion Proteins at 10 Weeks of Ages
Small Ruminant Research
HASAN ÜLKER ÖZDAL GÖKDAL TURGUT AYGÜN FERDA KARAKUŞ David M DeAvila John Jerry Reeves
2003 The Effects of Docking on Performance and Carcass Characteristics of Male Karakaş Lambs
South African Journal of Animal Science
ÖZDAL GÖKDAL TURGUT AYGÜN MEHMET BİNGÖL FERDA KARAKUŞ
2002 The Effect of Immunization Against LHRH on Body Growth and Carcass Characteristics in Karakaş Ram Lambs
Small Ruminant Research
HASAN ÜLKER ÖZDAL GÖKDAL Cüneyt Temur CEMAL BUDAĞ MEHMET MURAT OTO David M DeAvila John Jerry Reeves
2001 The Effects of Recombinant LHRH Fusion Proteins on Testicular Development and Histology in Ram Lambs
Deutsche tierärztliche Wochenschrif
HASAN ÜLKER MEHMET KANTER ÖZDAL GÖKDAL David M DeAvila John Jerry Reeves
2000 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÜLKER MEHMET MURAT OTO Temur Cüneyt CEMAL BUDAĞ
1999 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Kuzularının Sütten Kesim Dönemine Kadarki Büyüme Gelişme Özellikleri ile Vücut Ölçüleri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÜLKER MEHMET MURAT OTO Cüneyt Temur CEMAL BUDAĞ
1998 Farklı Sürelerde Sütten Kesilen ve Meraya Ek Olarak Kesif Yemle Beslenen Karakaş Kuzularının Besi Gücü ve Karkas Özellikleri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
TURGUT AYGÜN MURAT DEMİREL ÖZDAL GÖKDAL HASAN ÇELİKYÜREK AŞKIN KOR
1996 Koyunlarda Üremenin Denetiminde Melatonin İmplantların Kullanım Olanakları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL SİNAN BAŞ
Uluslararası Özet bildiri
29.06.2022 MANYGOATS – A network to promote open and reproducible research on goat behaviour and welfare / UFAW International Conference: Advancing Animal Welfare Science

Uluslararası Özet bildiri
13.03.2023 Gene and Hormone Immunocastration in Small Ruminants / 2nd international scientific conference: LIVESTOCK PRODUCTION: RECENT TRENDS AND FUTURE PROSPECTS

Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2019 Keçi Yetiştiriciliğinde “teke etkisi”nin kullanım olanakları (The possibilities using of buck effect in goat breeding). / Çukurova 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 The Current State O Agricultural Cooperatives in Turkey, ?ssues And Comparison With The Cooperatives in AgriculturallyDeveloped Countries / International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 Some ReproductiveCharacteristics of Hair Goat Flocks Under Extensive Conditions in Turkey / International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Balık Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Organik iz minerallerin erkek kuzularda bazı verim ve mineral düzeyleri ile testisin histolojik yapısı üzerine etkisi / İkinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi (2nd International Animal Nutrition Science Congress)

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2018 Doğum mevsiminin Kıvırcık erkek kuzularının ergenlik çağı özellikleri üzerine etkisi (The effect of birth season on the puberty characteristics of Kıvırcık male lambs) / Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.08.2018 Süt ineklerinin laktasyon başı beslenmesinde dikkat edilecek noktalar / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018)

Uluslararası Özet bildiri
07.08.2018 Organik iz mineraller ve süt ineklerinin beslenmesinde kullanımları / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018).

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 Live weight of Kıvırcık ewes and lambs at birth / International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2018 The Effects of Season on Testicular and Semen Characteristicsin Kıvırcık Rams / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2018)

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Live weight and reproductive characteristics of kıvırcık male lambs before and during puberty / International Confereence on Agrıculture, Forest, Food Science and Technologes

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2017 Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma / Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS 2017)

Ulusal Tam metin bildiri
13.05.2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri / 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK 2017)

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2017 Öğrencilerin Gevaş ve Başkale meslek yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini tercih nedenlerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma / International Vocational Science Symposium (IVSS’17)

Uluslararası Tam metin bildiri
27.10.2017 Erkek Oğlakların Testis İçi Sodyum Klorür Enjeksiyonuyla Kastrasyonu Olanakları / 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Rasyona Eklenen Organik Bakır ve Organik Çinko Gz Minerallerinin Saanen Oğlaklarında Birikim ve Atılma Düzeylerinin Belirlenmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Meslek Yüksekokulları Tarım ve Gıda Programı Öğrencilerinin Yapmış Oldukları Stajın Eğitimlerine Katkısının Değerlendirilmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Meslek Yüksekokulları Tarım ve Gıda Programı Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının Değerlendirilmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Using the Multilevel Growth Curve Analysis to Evaluate of GrowthPerformances of Hair Goat Kids / International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Live Weight and Reproductive Characteristics of Kıvırcık Male Lambs Before and During Puberty / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)

Uluslararası Tam metin bildiri
21.04.2017 The possibilities of using individual birth weights as weaning criteria in dairy goat farming / II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Using the Multilevel Growth Curve Analysis to Evaluate of Growth Performances of Hair Goat Kids / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 the possibilities of using individual birth weights as weaning criteria in dairy goat farming / ıcanas 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 meslek yüksekokulları tarım ve gıda programı öğrencilerinin yapmış oldukları stajın eğitimlerine katkısının değerlendirilmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 meslek yüksekokulları tarım ve gıda programı öğrencilerinin gelecek kaygılarının değerlendirilmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 Rasyona eklenen organik bakır ve organik çinko iz elementlerinin saanen oğlaklarında birikim ve atılma düzeylerinin belirlenmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Doğum öncesi ve laktasyonda rasyonda bulunan ayçiçeği yağının Saanen keçileri ve oğlaklarında konjuge linoleik asit düzeyi ile bazı performans değerleri üzerine etkisi / 1st Animal Nutrition Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Çine Meslek Yüksekokulu mezunlarının istihdam edilme durumlarının değerlendirilmesi / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Tarım ve gıda alanında mesleki eğitime ilişkin sorunlar Sektör beklentileri ve bazı öneriler / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Lise öğrencilerinin meslek yüksekokullarına bakışlarının değerlendirilmesi Aydın İli örneği / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2016 Öğrencilerin Çine Meslek Yüksekokulu gıda ve tarım programları tercih nedenleri / International Symposium on Post- Secondary Vocational Education and Training (ISVET 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2016 Çine Meslek Yüksekokulu gıda ve tarım programları son sınıf öğrencilerinin mesleki eğitim algılarındaki değişimlerin değerlendirilmesi / International Symposium on Post- Secondary Vocational Education and Training (ISVET 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2016 Oğlaklarda Sütten Kesim Ölçütleri / 1st Mediterranean Science and Engineering Congress

Ulusal Poster
Kavşit ve Yöresi Keçicilik Projesi ışığında keçi ıslahında melezlemeden yararlanma ilkeleri / 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
13.01.2015 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar / Türkiye Ziraat Mühendisliği 8.Teknik Kongresi

Uluslararası Poster
16.10.2014 Saanen Oğlaklarda Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri / Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
11.06.2014 Üreme Biyoteknolojileri / Koyun-Keçi Genetik Islah Çalıştayı

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2008 Goat Breeding in Turkey / The Newest Tendencies in Goatkeeping Conferences

Uluslararası Poster
05.10.2005 Immunization Against LHRH in Ewes for Suppressing Reproductive Functions and Possibilities of Using PMSG or LHRH in Restoring Reproductive Functions in LHRH Immunized Ewes / 8th International Symposium “ Modern Trends in Livestock Production”

Uluslararası Poster
The Growth and Reproductive Characteristics and Milk Yield of Karakaş Sheep in Rural Farm Conditions / 50thEAAP Meeting, Zurich, Switzerland

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2013 Yetiştirici koşullarında Alpin x Kıl keçi melezi F1 Saanen x Kıl keçi melezi F1 ve saf Kıl keçilerin kimi özelliklerinin karşılaştırılması / 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Çine İlçesi Kavşit Köyü nde yetiştirici sürülerinde Saanen x Kıl keçi ve Alpin x Kıl keçi melezlemeleriyle oluşturulan keçi sürülerinde oğlakların büyüme gelişme özellikleri / 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Öğretim ve Yüksekokul Olanakları İle İlgili Görüşleri / Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kongresi

Ulusal Poster
Keçi sütünün insan beslenmesi açısından önemi ve Türkiye de keçi sütü üretimi Süt Endüstrisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu / Süt Endüstrisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi / Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu (UMÇÖS) 2012, Özel Oturum I “Süt Hayvancılığı Eğitimi”

Ulusal Tam metin bildiri
Karakaş Kuzularında Büyümenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller ile Belirlenmesi / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana.

Ulusal Poster
14.09.2011 Norduz Keçilerinde Bazı Tanımlayıcı Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
Yetiştirici Koşullarında Keçilerde Kızgınlığın Senkronizasyonu ve Döl Verim Sonuçları / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana.

Ulusal Poster
14.09.2011 Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçilerin Meme Özellikleri ile Süt Verim Özelllikleri Arasındaki İlişkiler / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
Rasyona eklenen organik bakır ve organik çinko iz minerallerinin Saanen x Kıl Keçi F1 Alpin x Kıl Keçi F1 dişi oğlaklarında birikim ve atılma düzeylerinin belirlenmesi / VI.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), Samsun

Ulusal Özet bildiri
Tekil ve çoğul gebeliklerdeki Saanen keçi fetuslarının umbilikal arter Doppler sonografisi / IV. Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçilerin Kimi Verim Özellikleri / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
Keçi Karkas ve Et Kalitesi / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Poster
Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi Gelişmeler / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi / Süt Keçisi Yetiştiriciliği Paneli

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Alpin x Kıl Keçisi F1 Saanen x Kıl Keçisi F1 ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Karkas ve Et kalite Özellikleri / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Çine Yöresinde Yetiştirilen Kıl Keçi Sütlerinde Streptococcus agalactiae Saptanması / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Özet bildiri
Organik bakır ve çinko minerallerinin erkek kuzularda kullanımı ve biyoyararlılığının araştırılması / X.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Tür İçi ve Türler Arası Testis Doku Parçacıklarının Transplantasyonu ve Gelecekte Kullanım Olanakları / XVI.Biyoteknoloji Kongresi

Ulusal Poster
24.06.2009 Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçisi Sürülerinde Oğlaklama ve Büyütme Sonuçlarına Göre Döl Verim Özellikleri / 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2009 Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi / 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
03.12.2007 Çine Yöresinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Sütlerinin Brucella Melitensis Yönünden Taranması / 1. Ulusal Zoonoz Kongresi

Ulusal Poster
05.09.2007 Karya Tipi Erkek Kuzularda Rasyona İlave Edilen Vitamin E nin Eşeysel Davranış Testis Özellikleri ve Ergenlik Çağı Başlangıcı Üzerine Etkileri / V.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
05.09.2007 Kıvırcık İkiz Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri / V.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
05.09.2007 Kıl Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri / V.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
05.09.2007 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Verimi Canlı Ağırlıkları ve Vücut Ölçüleri / V.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
05.09.2007 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme Gelişme Özellikleri / V.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
19.04.2005 Erkek Kuzularda Rasyona Vitamin E İlavesinin Kimi Kesim Karkas ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri / Gıda Kongresi 2005

Ulusal Poster
01.09.2004 Kıvırcık ve Sakız Kıvırcık Melezi Kuzularda Göz Kası Ultrasonik Ölçüm Parametreleri / IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2004 Van İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlığı / IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
01.09.2004 Erkek Kuzularda Karkas Kompozisyonunun Tahmininde Ultrason Kullanımı Yaş ve Genotip Etkileri / IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2004 Aydın İli Çine İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları / IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
02.10.2003 Karakaş Koyunlarının Çeşitli Verim Özellikleri / GAP III. Tarım Kongresi

Ulusal Poster
14.10.2002 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Süt Verimi Canlı Ağırlıkları ve Vücut Ölçüleri / III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
14.10.2002 Spermatogonial Transplantasyon ve Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanımı / III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
14.10.2002 Köylü Koşullarında Yetiştirilen Karakaş Kuzularının Büyüme Gelişme Özellikleri / III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Poster
14.10.2002 İmmunolojik Kastrasyon ve Rekombinant GnRH Aşıları / III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.10.2002 GnRH ya Karşı Erken Yaşlarda İmmunize Edilen Erkek Kuzularda Büyüme Gelişme ve Eşeysel Özellikler / III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Uluslararası Poster
21.09.1999 Koçlarda Mevsimsel Üreme Aktivitesinin Yapay Işıklandırma ve Melatonin Uygulamalarıyla Denetimi Olanakları / Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi

Ulusal Poster
14.09.1998 Farklı Sürelerde Sütten Kesimin Karakaş Koyunlarında Süt Verimi ve Kuzularında Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkileri / Doğu Anadolu Tarım Kongresi

2020 Theory and Research in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF SUNFLOWER OIL ON SOME BLOOD METABOLITES AND MILK FAT CONJUGATED LINOLEIC ACID LEVEL IN SAANEN GOATS
EREN VADULLAH, GÖKDAL ÖZDAL
Gece Kitaplığı / Gece Publishing,Cem Evereklioğlu
978-625-7243-74-2 Erişim Linki