Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2023 Molecularly Imprinted Polymer-Based Sensors for Protein Detection
POLYMERS

2022 Nucleobase-Interaction-Directed Biomimetic Supramolecular Self-Assembly
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH

2020 Urea-Based Imprinted Polymer Hosts with Switchable Anion Preference
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Sudhirkumar Shinde Anil Incel Mona Mansour Gustaf D Olsson Ian A Nicholls CEM ESEN Javier Urraca Börje Sellergren
2019 Design and preparation of imprinted surface plasmon resonance (SPR) nanosensor for detection of Zn(II) ions
Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry
Mitra Jalilzadeh DUYGU ÇİMEN Erdoğan Özgür CEM ESEN ADİL DENİZLİ
2019 Recent advances on core–shell magnetic molecularly imprinted polymers for biomacromolecules
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
Mehmet Dinc CEM ESEN Boris Mizaikoff
2019 Molecularly Imprinted Polymers in Electrochemical and Optical Sensors
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY
Omar S Ahmad Thomas S Bedwell CEM ESEN Alvaro Garcia Cruz Sergey A Piletsky
2019 Highly Efficient Abiotic Assay Formats for Methyl Parathion: Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticle Assay as an Alternative to Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
ANALYTICAL CHEMISTRY
CEM ESEN Joanna Czulak Todd Cowen Elena Piletska Sergey A Piletsky
2016 Does size matter? Study of performance of pseudo-ELISAs based on molecularly imprinted polymer nanoparticles prepared for analytes of different sizes
ANALYST
Cesar Caceres Francesco Canfarotta Iva Chianella Eduardo Pereira Ewa Moczko CEM ESEN Antonio Guerreiro Elena Piletska Mike J Whitcombe Sergey A Piletsky
2014 Poly(hydroxyethyl methacrylate-co-methacryloylglutamic acid) nanospheres for adsorption of Cd2 ions from aqueous solutions
JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH
CEM ESEN Hilal Raziye Şenay Esra Feyzioglu SİNAN AKGÖL
2013 A Novel and Selective Methylene Blue Imprinted Polymer Modified Carbon Paste Electrode
ELECTROANALYSIS
MERT SOYSAL Mihrican Muti CEM ESEN Kubra Gencdag Alican Aslan KADRİYE ARZUM ERDEM GÜRSAN ALİ ERSİN KARAGÖZLER
2009 Highly selective ion imprinted particles for solid phase extraction of Pb2 ions
Materials Science and Engineering: C
CEM ESEN AYŞE MÜGE ANDAÇ ÖZDİL NİLAY BERELİ RIDVAN SAY Emür Henden ADİL DENİZLİ
2008 Application of Microwave Assisted Digestion to Trace Heavy Metal Determination in Sea Sediment Sample
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
CEM ESEN AHMET BALCI
2008 Batch Removal of Lead Ions From Aquatic Solutions by 2 hydroxyethyl Methacrylate Nanobeads Carrying Cibacron Blue F3GA
Analele Universitatii din Oradea Fascicula Chimie
SİNAN AKGÖL M Emin Çorman Nevra Öztürk CEM ESEN ADİL DENİZLİ
Uluslararası Özet bildiri
29.09.2016 Poly hydroxyethyl methacrylate co methacryloylglutamic acid Nanospheres for Adsorption of Cd2 Ions From Aqueous Solutions / 10th Aegean Analytical Chemistry Days

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2016 Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Protein Diagnosis / 10th Aegean Analytical Chemistry Days

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2016 MIPs Targeting Oxyanions Fundamentals to Applications / The 9th International Conference on Molecular Imprinting

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2016 Optimization of the Peak Capacity of Reversed Phase Nano-LC Analysis of Peptide Mixtures / HPLC2016 44th International Symposium Exhibit onHigh Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques

Ulusal Tam metin bildiri
20.09.2000 Bir alabalık işletmesinden deşarj edilen suyun kimyasal değişimi / Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
10.09.2010 Yatağan Termik Santralı civarındaki yeraltı sularının fizikokimyasal açıdan incelenmesi / XIV. Ulusal Kimya Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2004 Use of 4 2 Pridylazo Resorcinol PAR on Amberlite XAD 7 for The Determination of Cu II Fe III Ni II Co II Zn II Pb II by means of Flow Injection on line Preconcentration FAAS System / 4th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2004)

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2004 The Investigation of Factors Affecting the Extraction of Heavy Metals From Environmental Samples / 4th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2004)

Ulusal Özet bildiri
02.09.2004 Akışa Enjeksiyon Hat Üstü Önderiştirme Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yöntemi ile Kurşun II ve Çinko II Tayini / II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2005 Pb II Baskılanmış p HEMA MAC Mikrokürelerin Hazırlanması / I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.07.2007 Sulu Çözeltiden Kurşun II İyonlarının Uzaklaştırılması için Pb II İyon Baskılı Polimerik Partiküller / X. Ulusal Spektroskopi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2008 Selective Recognition of Lead II Using Ion Imprinted Polymer / 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2008)

Ulusal Özet bildiri
08.06.2009 Removal of Cadmium Ions From Aqueous Media Using Nanoparticles / 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı

Ulusal Özet bildiri
08.06.2009 Molecular Recognition Based Iron Removal via Imprinted Nanoparticles / 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
09.08.2010 MIPs targeting post translationally modified protein fragments / 6th International Meeting on Molecular Imprinting (MIP 2010)

Ulusal Özet bildiri
27.06.2011 Kobalt II iyonu baskılanmış polimerik partiküllerin sentezi / Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2011 MIPs targeting oxyanions from fundamental to applications / Graduate Student Symposium on Molecular Imprinting 2011

Ulusal Özet bildiri
03.09.2012 Fosfotirozin baskılanmış polimerik reseptör sentezi ve kromatografik uygulaması / VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.08.2012 MIPs Displaying pH Dependent Specific Binding of Sulphate or Phosphate / 7th Conference on Molecularly Imprinted Polymers-Science and Technology

Uluslararası Özet bildiri
27.08.2012 Imprinting via Placeholder Approach for the Recognition of Larger Phosphorylated Protein Fragments / 7th International Conference on Molecularly Imprinted Polymers-Science and Technology

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2012 A Novel Ion Imprinted Polymer for Selective Recognition of Cobalt II ions in Aqueous Media / 8th Aegean Analytical Chemistry Days

Ulusal Özet bildiri
04.09.2014 Hızlı ve yüksek kapasitede Fe3 iyonu adsorpsiyonu için iyon baskılanmış poli HEMA MAGA nanopartiküller / 8. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.04.2015 Seçici Hidroklorotiazid Tayini için Moleküler Baskılanmış Polimer / 15. Ulusal Kromatografi Kongresi

2021 Biosensors for Virus Detection , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fluorescence biosensors for virus detection
ESEN CEM, Shinde Sudhirkumar
IOP Publishing Ltd,Denizli Adil, Saylan Yeşeren
978-0-7503-3865-3 Erişim Linki
2021 Plasmonic Sensors and their Applications , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Surface Plasmon Resonance Sensors Based on Molecularly Imprinted Polymers
ESEN CEM, Piletsky Sergey A
WILEY-VCH,Denizli Adil
9783527348473 Erişim Linki
2018 Affinity Chromatography and Related Techniques , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles: Solid-Phase Synthesis and MINA Assays
ESEN CEM,Piletsky Sergey A
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Kukla Kırtasiye Bilgisayar ve Malzeme Tic. Ltd. Şti.,Ziad El Rassi, Adil Denizli
978-975-491-466-5