Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

selcen.oncu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Selcen Öncü

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Push and pull factors of why medical students want to leave Türkiye: a countrywide multicenter study
Teaching and Learning in Medicine

2022 Peritoneal dialysis related peritonitis; a single center results
Rev Nefrol Dial Traspl

2022 Sağlık Bilimleri Lisans Eğitiminde Anatomi Dersi Kapsamında Anatomik Maketlerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilgi ve Tutumları
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim
Tıp Eğitimi Dünyası

2021 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları
Tıp Eğitimi Dünyası

2021 Asistan Hekimlerin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi ve Tutumları
Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Pandemi Döneminde Eğitim
Tıp Eğitimi Dünyası
SELCEN ÖNCÜ
2020 Healthcare Students’ Levels of Compassion and Attitudes towards Older People: A Cross-sectional Descriptive Study
International Journal of Caring Sciences
RAHŞAN ÇEVİK AKYIL AYŞEGÜL KAHRAMAN NİHAL TAŞKIRAN MUSA ŞAMİL AKYIL SELCEN ÖNCÜ GÜLENGÜN TÜRK
2020 Are Vocational School Of Health Services Students Ready For Interprofessional Education?
Tıp Eğitimi Dünyası
FUNDA İFAKAT TENGİZ ESİN ERGÖNÜL NİLÜFER YILMAZ SELCEN ÖNCÜ EBRU KALYONCU ATİLA AKKOÇLU İLGİ ŞEMİN
2012 Program analysis descriptive analysis of Ege University faculty of medicine curriculum through one block
Procedia - Social and Behavioral Sciences

2012 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E Öğrenme Uygulaması
Tıp Eğitimi Dünyası

2011 Tetanus seroepidemiology and factors influencing immunity status among farmers of advanced age
Health Policy

2006 Prevalence and risk factors of HEV infection in pregnant women
Med Sci Monit

2005 Slime Oluşumu ve Bunun Rol Oynadığı Bakteri Adheransında Muhtemel Anahtar Molekül Siyalik Asid
Klimik Dergisi

2005 Rubella seroprevalance and risk factors in 16 27 year old nursing and midwifery students
Turkish Journal of Public Health

2005 Hepatitis A and B seropositivity among medical students Health Policy
Health Policy

2004 Sağlık çalışanları ve öğrencilerinde anti HAV IgG prevalansı
Viral Hepatit Dergisi

2004 Neuraminidase produces dose dependent decrease of slime production and adherence of slime forming coagulase negative staphylococci
Arch Med Res

2004 Effect of preventive applications on prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus infections in West Turkey
Saudi Med J

2004 Elimination of intraluminal colonization by antibiotic lock in catheters
Tohoku J Exp Med

2003 Escherichia coli bind to urinary bladder epithelium through nonspecific sialic acid mediated adherence
FEMS Immunol Med Microbiol

2003 Anthrax an overview
Med Sci Monit,

Ulusal Poster
Aydın bölgesinde HBV ve HCV infeksiyon sıklığının 10 yıllık analizi / XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Ulusal Poster
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ASYO Hemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Rubella Seroprevalansı ve Risk Faktörleri / IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Poster
Antibiyotik kilit yöntemi ile kateter içi kolonizasyonunun eliminasyonu / XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal Poster
Slime oluşumu ve slime ın rol oynadığı bakteri adheransında muhtemel anahtar molekül Sialik asit / XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
02.06.2010 İnsan Bilimlerinde Tıp ya da Tıp Kültür Sanat Adnan Menderes Deneyimi / VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Poster
50 yaş ve üzeri çiftçilerde tetanoz bağışıklık durumunun belirlenmesi / 3. Çevre Hekimliği Kongresi

Ulusal Poster
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimi / Topluma Dayalı Tıp Eğitimi – Eğitim Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Poster
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E Öğrenme Uygulaması / VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2012

Ulusal Poster
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bologna Sürecine İlişkin Algıları Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği / VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2012

Uluslararası Özet bildiri
04.12.2022 Türkiye'deki Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyerlerini Yurtdışında Sürdürme Eğilimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler: 39 Tıp Fakültesinde Çok Merkezli Bir Araştırma / 6. ULUSLARARASI 24. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Poster
Antibiotic prescribing habits of physicians in a primary health care center / ICCAID The Second International Congressof Central Asia Infectious Diseases,2008&The ESGAP-ICCAID Post-graduate Education Course

Ulusal Özet bildiri
14.10.2020 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları / XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrimiçi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.03.2016 Klinik Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesinde CIPP Modeli Örneği / IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 ASİSTAN HEKİMLERİN AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2019 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.05.2018 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel Ölçme ve Değerlendirme Kursu / UTEK 2018

Ulusal Özet bildiri
23.03.2016 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mesleklerarası Eğitime Hazır Mı? / IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2018 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Tutumları / Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Temel Ölçme veDeğerlendirme Kursu / 10. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 Eğitim Değerlendirmede E-Geri BildirimUygulaması / X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 Hekim Adaylarının “İYİ HEKİM” Algıları / X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.03.2017 Bir Soru Bankasının Hikayesi / Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
20.07.2017 Brain Drain as an Obstacle of Health Sector Development in Africa / 34th FIMA Scientific Congres, Congress on Health in Africa

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2015 Do Students of Vocational School of Health Sciences Ready for Interprofessional Education in Turkey / International Conference on Medical Education 2015

Ulusal Özet bildiri
23.03.2016 Klinik beceri eğitiminin değerlendirilmesinde CIPP Modeli örneği / UTEK 2016: IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.03.2016 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Eğitim Motivasyon Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / UTEK 2016: IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.04.2012 Survey on opinions of medical residents on scientific research in University of Adnan Menderes Faculty of Medicine / FEBS Workshop on Biochemistry and Molecular Biology Education

Ulusal Poster
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Öğrencileri Mesleklerarası Eğitime Hazır mı / Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Poster
21.03.2016 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mesleklerarası Eğitime Hazır Mı / IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2015 Do Students of Vocational School of Health Sciences Ready for Interprofessional Education in Turkey / International Conference on Medical Education

Ulusal Poster
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E Öğrenme Uygulaması 3 / VIII. Uusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.05.2013 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E Öğrenme Uygulaması 2 / Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Poster
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bologna Sürecine İlişkin Algıları Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği / VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.05.2012 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E Öğrenme Uygulaması / VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2015 Do Health Care Students Ready for Interprofessional Education in Turkey / International Conference on Medical Education (ICME)