Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aozden adu.edu.tr

Prof.Dr.
Altuğ Özden

Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Türk Tarımında Hayvansal Üretim Etkinliği: 2000 Yılı Sonrası Araştırmaların Genel Değerlendirmesi
Tarim Ekonomisi Dergisi

2022 Patates Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi: İzmir'in Ödemiş İlçesi Örneği
Tarim Ekonomisi Dergisi

2022 Pamuk Üreticilerinin İklim Değişikliği ve Tarım Sigortasına Yönelik Algılarının İncelenmesi: Aydın İli Örneği
Tarim Ekonomisi Dergisi

2021 İncir İşleme Tesislerinde Teknik Etkinlik ve Kalite Etkinliği Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2020 IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTION: BALKAN COUNTRIES IN 2050
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY
OSMAN ORKAN ÖZER ALTUĞ ÖZDEN MUSTAFA KAN
2019 Cross-Country Comparison of Efficiency in the Olive Oil Sector: Italy-Turkey
Tarım Ekonomisi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN Maurizio Prosperi Armando Ursitti Rafaela Dios Palomares
2019 Environmental and Production Efficiency Calculations in Turkish Agriculture
Journal of Environmental Protection and Ecology
ALTUĞ ÖZDEN OSMAN ORKAN ÖZER
2017 Türk Tarımında Bitkisel Üretim Etkinliği: 2000 Yılı Sonrası Araştırmaların Genel Değerlendirmesi
Tarım Ekonomisi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN
2017 Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi
Tarım Ekonomisi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN NURÇİN ÇINAR
2016 Is the olive oil an Efficient sector A meta Frontier Analysis Considering the Ownership Structure
New Medit
ALTUĞ ÖZDEN Rafaela Dios Palomares
2016 Gelir Gruplarına Göre Ülkelerin Tarımsal Üretim Etkinliklerinin Analizi Meta Sınır Yaklaşımı
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi - JOTAF
ALTUĞ ÖZDEN
2016 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği nin Tarımsal Yayım ve Eğitim Faaliyet Çalışmalarının Analizi Aydın İli Örneği
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi - JOTAF
OSMAN ORKAN ÖZER ALTUĞ ÖZDEN
2016 Veri Zarflama Analizi ile Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Performans Düzeylerinin Belirlenmesi
Tarım Ekonomisi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN
2016 Kiraz Üretim İşletmelerinde Etkinlik Analizleri Çanakkale İli Lapseki İlçesi Örneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN Eda Öncü
2016 İzmir de Bamya Üretiminde Girdi Kullanım Etkinliğinin Analizi
Tarım Ekonomisi Dergisi
ÖZGE ULU SAİT ENGİNDENİZ ALTUĞ ÖZDEN
2016 Investigation of Tractor Dealer Profile in Aydın Province
Journal of Biology, Agriculture and Healthcare
AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU ALTUĞ ÖZDEN ZAFER KORKMAZ
2016 Measuring Environmental Efficiency in the EU Agricultural Sector Considering Desirable and Undesirable Outputs
Fresenius Environmental Bulletin
ALTUĞ ÖZDEN
2015 Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler Bir Genel Denge Analizi
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
OSMAN ORKAN ÖZER ALTUĞ ÖZDEN
2015 Food Production and Pesticide Use A Dilemma in Agriculture
Fresenius Environmental Bulletin
GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN
2015 Environmental Quality and Technical Efficiency in Olive Oil Industry A Metafrontier Comparison Between Turkey and Spain
Fresenius Environmental Bulletin
ALTUĞ ÖZDEN RAFAELA DIOS PALOMARES
2014 The Analysis of Competitive Power of Eu States and Candidate States in Foreign Trade of Dairy Products
Advances in Applied Agricultural Science
OSMAN ORKAN ÖZER GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN
2014 Total Factor Productivity Growth in Turkish Agriculture 1992 2012
Bulgarian Journal of Agricultural Science
ALTUĞ ÖZDEN
2014 Efficiency Analysis On Cattle Fattening in Turkey
Veterinarija Ir Zootechnika
ALTUĞ ÖZDEN GÖKSEL ARMAĞAN
2013 Yeşil Devrim Ne Kadar Yeşil
Tarım Haber- TMMO Ziraat Müh. Odası Aydın Şubesi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN
2013 Ege Bölgesi Yaş Meyve Ve Sebze İhracatçılarının Bireysel Farklılıklarının İncelenmesi
Tarım Ekonomisi Dergisi
OSMAN ORKAN ÖZER ALTUĞ ÖZDEN
2013 Çalışan Perspektifinden Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Aydın İli Örneği
Tarım Ekonomisi Dergisi
ZEKİ OYMAK ALTUĞ ÖZDEN
2012 Performance Analysis in Turkish Food Industry
African Journal of Business Management
ALTUĞ ÖZDEN HÜSEYİN ŞENKAYAS
2011 Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Parametrik Etkinlik Ölçümü İzmir İli Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
NURSEL KOYUBENBE ALTUĞ ÖZDEN
2010 Efficiency and total factor productivity of crop production at NUTS1 level in Turkey Malmquist index approach
Quality Quantity
GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN Selim BEKÇİOĞLU
2009 Food safety at the dairy farm level knowledge practices and attitudes of farmers
Milchwissenschaft (milk Science International)
GÖKSEL ARMAĞAN ATAKAN KOÇ ALTUĞ ÖZDEN
2007 Determinations of Total Factor Productivity with Cobb Douglas Production Function in Agriculture the Case of Aydin Turkey
Journal of Applied Sciences
GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN
2005 Aydın İli Tarım İşletmelerinde Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi
Tarım Ekonomisi Dergisi
ALTUĞ ÖZDEN GÖKSEL ARMAĞAN
Ulusal Sözlü Bildiri
15.09.2004 Avrupa Birliği ve Türkiye de Süt Sektörü Verimliliklerinin Karşılaştırılması / Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
15.09.2004 Aydın İlinde Süt İşleme Sanayinin Durumu / Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
12.09.2006 Aydın Yöresinde Zeytinyağı İşletmelerinin İhracat Performanslarının Belirlenmesi ve İhracata Yönelik Öneriler / Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
24.06.2008 Türkiye de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Tarımsal Yayım İhtiyaçları ve Üreticilerin Örgütlenme İle İlgili Düşünceleri / Türkite VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
21.09.2010 Türkiye de Meyve Suyu Sanayinde Verimlilik ve Rekabet Gücünün İncelenmesi / Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
01.09.2012 Türkiye de Kırsal ve Kentsel Yoksulluğun Karşılaştırılması 2002 2009 / Türkiye X. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
01.09.2012 Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Bir Bilgisayar Yazılımı DEAP 2 1 / Türkiye X. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
01.09.2012 Türkiye Tarımında NUTS 1 Bölgeleri Açısından Etkinlik Karşılaştırması 2000 2010 / Türkiye X. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
01.09.2012 Türkiye Tarım Ürünleri Dış Ticaretin Yoğunlaşma Kapsamında İncelenmesi / Türkiye X. Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
20.08.2009 Entrepreneurial Attitudes and Behaviours in Small Scale Dairy Farms in Turkey / EAAE-IAAE Seminar ‘Small Farms: decline or persistence’ University of Kent, Canterbury, UK

Ulusal Özet bildiri
06.09.2023 Kahve Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Aydın İli Efeler İlçesi Örneği / 15. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
17.09.2021 Tarımda Etkinlik ve İşletme Büyüklüğü İlişkisi / XIV. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2019 IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTION: BALKAN COUNTRIES IN 2050 / Conclusions of the International Workshop on “Environmental Engineering and Sustainable Development”

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2019 ENVIRONMENTAL AND PRODUCTION EFFICIENCY CALCULATIONS IN TURKISH AGRICULTURE / Conclusions of the International Workshop on “Environmental Engineering and Sustainable Development”

Ulusal Özet bildiri
02.11.2018 Türkı·ye’nı·n Pamuk Üretı·mı· İçı·n Bı·r Öngörü Modelı·: Var Yaklaşımı. / XIII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
10.05.2016 Bolu Ovası Sulama Birliğinin Yapısı Sorunları ve Üyelerin Sulama Ücretleriyleİlgili Görüşleri / Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
10.05.2016 Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Bir Bilgisayar Programı Frontier V4 1 / Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
10.05.2016 Ege Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarındaki Daralma ve Nedenleri Üzerine Bir Analiz / Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
11.05.2016 Decision making analysis of cotton producers via Edinburgh scale / International Scientific Days 2016-THE AGRI-FOOD VALUE CHAIN: Challenges for Natural Resources Management and Society

Ulusal Sözlü Bildiri
10.05.2016 İşletme Etkinliği Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım / Türkiye XII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Cost management strategy for energy use in agriculture EU sample / International Scientific Days 2016-THE AGRI-FOOD VALUE CHAIN: Challenges for Natural Resources Management and Society

Uluslararası Sözlü Bildiri
01.05.2016 Firm Efficiency Measurement for Various Technology Groups / International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-IBANESS Conference Series

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2015 Eficiencia Ambiental Técnica y de Calidad en la industria del aceite de oliva Una comparación metafrontera entre Turquía y España / X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍ AAGRARIA (AEEA)

Ulusal Poster
21.09.2010 Günümüzde Etkinlik Kavramı ve Ölçüm Metotları / Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
25.08.2014 Türkiye Tarımını Konu Alan Etkinlik ve Verimlilik Çalışmalarının İncelenmesi / Türkiye XI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Poster
25.08.2014 Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri 2007 2013 / Türkiye XI. Tarım Ekonomisi Kongresi

2019 İşletme ve Yönetim Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarımsal Dış Ticaret Firmaları İçin Girişimcilik Mitleri ve İşletme Performansı İlişkisi
ÇINAR GÖKHAN,ARMAĞAN GÖKSEL,ÖZDEN ALTUĞ
Akademisyen,Mustafa Fedai ÇAVUŞ
987-605-258-321-0