Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2020 Matrix regenerating agent (RGTA) plays a prominent role in treating persistent epithelial defects
Journal of EuCornea
TOLGA KOCATÜRK MUSTAFA ALEMDAR ÖZGE KEY HARUN ÇAKMAK José L Güell
2020 Biomechanical properties of the cornea following intravitreal ranibizumab injection
Graefe’xxs Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
SİNAN BEKMEZ HARUN ÇAKMAK TOLGA KOCATÜRK FULDEN CANTAŞ SEMA DÜNDAR
2020 The role of microRNAs in corneal neovascularization and its relation to VEGF
Cutaneous and Ocular Toxicology
MİMBAY YAŞAR HARUN ÇAKMAK SEMA DÜNDAR SEDA ÖRENAY BOYACIOĞLU METİN ÇALIŞKAN KEMAL ERGİN
2020 Imaging Methods in Retinal Artery Occlusion
Güncel Retina Dergisi
SİNAN BEKMEZ HARUN ÇAKMAK
2020 Deneysel Alerjik Konjonktivit Modelinde Çörek Otu Bileşenlerinden Timokinon’un Etkisi
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
TOLGA KOCATÜRK AYŞE İPEK AKYÜZ ÜNSAL CEREN GÜNEL BUKET DEMİRCİ İBRAHİM METEOĞLU HARUN ÇAKMAK İMRAN KURT ÖMÜRLÜ
2018 Glokomlu Gözlerde Kornea Biyomekanik Özelliklerinin Oküler Cevap Analizörü İle Karşılaştırılması
Journal of Glaucoma and Cataract
SİNAN BEKMEZ TOLGA KOCATÜRK HARUN ÇAKMAK MERVE CENGİZ SEMA DÜNDAR
2018 Effect of Pycnogenol® on an Experimental Rat Model of Allergic Conjunctivitis
Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
AYŞE İPEK AKYÜZ ÜNSAL TOLGA KOCATÜRK CEREN GÜNEL İBRAHİM METEOĞLU İMRAN KURT ÖMÜRLÜ HARUN ÇAKMAK BUKET DEMİRCİ
2018 Effects of sunitinib and bevacizumab on VEGF and miRNA levels on corneal neovascularization
Cutaneous and Ocular Toxicology
HARUN ÇAKMAK ESRA GÖKMEN GÖKAY BOZKURT TOLGA KOCATÜRK KEMAL ERGİN
2018 Effects of Topical Thymoquinone in an Experimental Dry Eye Model
Turkish Journal of Ophthalmology
TOLGA KOCATÜRK EROL ERKAN İBRAHİM METEOĞLU mehmet ekici ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL İRFAN YAVAŞOĞLU HARUN ÇAKMAK VOLKAN DAYANIR MUHARREM BALKAYA
2018 Ophthalmic adverse effects of nasal decongestants on an experimental rat model
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
AYŞE İPEK AKYÜZ ÜNSAL YEŞİM BAŞAL SÜMBÜL SERAP BİRİNCİOĞLU TOLGA KOCATÜRK HARUN ÇAKMAK ALPARSLAN ÜNSAL NUKET ÖZKAVRUK ELİYATKIN GİZEM ÇAKIRÖZ ÖZDEN YÜKSELEN BUKET DEMİRCİ
2018 Effect of Pycnogenol® on an experimental rat model of allergic conjunctivitis.
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol
AYŞE İPEK AKYÜZ ÜNSAL TOLGA KOCATÜRK CEREN GÜNEL İBRAHİM METEOĞLU İMRAN KURT ÖMÜRLÜ HARUN ÇAKMAK BUKET DEMİRCİ
2018 Ophthalmic adverse effects of nasal decongestants on an experimental rat model
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
AYŞE İPEK AKYÜZ ÜNSAL YEŞİM BAŞAL SÜMBÜL SERAP BİRİNCİOĞLU TOLGA KOCATÜRK HARUN ÇAKMAK ALPARSLAN ÜNSAL Gizem Çakıröz Nüket Eliyatkın Özden Yükselen BUKET DEMİRCİ
2017 Yaş tip (Neovasküler)nyaşa bağlı makula dejenerasyonunda Anti-VEGF tedavisi sonrası sistemik sorunlar ve geografik atrofi
Güncel Retina
HARUN ÇAKMAK SEMA DÜNDAR
2017 Yaş Tip (Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGFTedavisi Sonrası Sistemik Sorunlar ve Geografik Atrof
Güncel Retina
HARUN ÇAKMAK SEMA DÜNDAR
2017 Diyabette Son Çalışmalar
Retina Vitreus
SEMA DÜNDAR HARUN ÇAKMAK
2017 Diyabette Son Calismalar
Retina Vitreus
SEMA DÜNDAR HARUN ÇAKMAK
2017 Diurnal blood pressure parameters in normal tension glaucoma, primary open angle glaucoma, and healthy subjects
The Anatolian Journal of Cardiology
TOLGA KOCATÜRK ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ GÖKHAN EVREN EVLİÇOĞLU İMRAN KURT ÖMÜRLÜ HARUN ÇAKMAK UFUK ERYILMAZ VOLKAN DAYANIR
2016 Ocular Toxicity after High Dose Cefuroxime Injection into the Anterior Chamber
Meandros Medical and Dental Journal

2016 The influence of monocular vision on the plantar pressure distribution
Clinical Biomechanics
ELİF AYDIN HARUN ÇAKMAK TOLGA KOCATÜRK MÜRÜVVET EROĞLU EROL ERKAN İMRAN KURT ÖMÜRLÜ
2016 The effect of methimazole induced postnatal hypothyroidism on the retinal maturation and on the Sirtuin 2 level
Cutaneous and Ocular Toxicology
TOLGA KOCATÜRK KEMAL ERGİN GÖKHAN CESUR GÖKHAN EVREN EVLİÇOĞLU HARUN ÇAKMAK
2016 The effects of topical everolimus and sunitinib on corneal neovascularization
Cutaneous and Ocular Toxicology

2015 Surgically Induced Corneal Astigmatism Following Intravitreal Ranibizumab Injection
The Open Ophthalmology Journal
TOLGA KOCATÜRK EROL ERKAN SAİT EĞRİLMEZ HARUN ÇAKMAK SEMA DÜNDAR VOLKAN DAYANIR
2015 Long Term Results of Visual Field Progression Analysis in Open Angle Glaucoma Patients Under Treatment
The Open Ophthalmology Journal
TOLGA KOCATÜRK SİNAN BEKMEZ MERVE KATRANCI HARUN ÇAKMAK VOLKAN DAYANIR
2015 Ocular Biometric Characteristics During the Menstrual Cycle
Clinical Ophthalmology

2015 Optik Düşük Koherens Reflektometri ve Kontakt Ultrasonik Pakimetre ile Ölçülen Merkezi Kornea Kalınlığı Verilerinin Değerlendirilmesi
Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi

2015 CHOROIDAL NEOVASCULAR MEMBRANE ASSOCIATED WITH SILDENAFIL
Nobel Medicus

2015 Surgically Induced Corneal Astigmatism Following Cataract Surgery
Open Journal of Ophthalmology

2015 Comparison of pre treatment and post treatment use of selenium in retinal ischemia reperfusion injury
International Journal of Ophthalmology

2015 The temperament and character personality profile of the glaucoma patient
BMC Ophthalmology
HARUN ÇAKMAK VESİLE ALTINYAZAR SUZAN GÜVEN YILMAZ İMRAN KURT ÖMÜRLÜ TOLGA KOCATÜRK ALPER YAZICI CUMALİ DEĞİRMENCİ SEMA DÜNDAR HALİL ATEŞ
2015 Chronic Tubulointerstitial Nephritis Associated with Multiple Retinal Pigment Epithelial Detachment Case Report
Türkiye Klinikleri Journal of Case Report
HARUN ÇAKMAK TOLGA KOCATÜRK SEMA DÜNDAR
2015 Parkinson hastalığında gözyaşı ozmolaritesi kırılma zamanı ve schirmer değerleri
Türk Oftalmoloji Dergisi

2015 Diabetik Makula Ödeminde Anti VEGF lerin yeri
Retina Vitreus

2015 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu bir olguda OKT bulguları
Retina-Vitreus

2015 Change in tear film characteristics in visual display terminal users
European Journal of Ophthalmology

2015 Combined eye gel containing sodium hyaluronate and xanthan gum for the treatment of the corneal epithelial defect after pterygium surgery
Clinical Ophthalmology
TOLGA KOCATÜRK ATAMAN GENÇGÖNÜL FARUK BALICA MEHMET ÖZBAĞÇIVAN HARUN ÇAKMAK
2014 Perioperative Intracameral Cocktail Combination Vs Topical Treatment in Cataract Surgery
Journal of Clinical and Analytical Medicine

2014 Comparison of surgically induced astigmatism in patients with horizontal rectus muscle recession
International Journal of Ophthalmology

2014 The effects of diazepam on blood pressure levels in cataract surgery
Saudi Medical Journal

2014 Intracameral recombinant tissue plasminogen activator r tPA for refractory toxic anterior segment syndrome
British Journal of Ophthalmology

2014 Glokom Drenaj İmplantı Cerrahisi Sonrası Endoftalmi
Türk Oftalmoloji Dergisi

2014 Oküler Travma Olmaksızın Görülen Ardışık İki Aspergillus Fumigatus Keratiti Olgusunda Vorikonazol Tedavisi
Glokom Katarakt

2014 The ocular biometric differences of diabetic patients
European Journal of Ophthalmology

2014 Anti VEGF Ajanlar ve Göz Hastalıklarındaki Kullanım Alanları
Selçuk Tıp Dergisi
HARUN ÇAKMAK MÜJDAT KARABULUT TOLGA KOCATÜRK
2014 A Vitamini Tedavisinin Kuru Göz Hastalığına Olan Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty

2013 Short Term Topical Bevacizumab in the Treatment of Stable Corneal Neovascularization
American Journal of Ophthalmology

2013 Heparin Treatment for Allergic Conjunctivitis in the Experimental Balb c Model
Ophthalmic Research

2013 Psödoeksfoliyatif Glokomun İlerlemesi ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Glokom Katarakt

2013 Glokomda Ex press shunt implantasyon cerrahisinin göz içi basıncına etkisi
Glokom Katarakt

2013 Ischemic Changes in a Case of Unilateral Pseudoexfoliation Syndrome
Journal of Clinical and Analytical Medicine

2013 Retinal Artery Occlusion Treatment with Hyperbaric Oxygen
Journal of Clinical and Analytical Medicine

2013 Akut Zonal Gizli Dış Retinopati
Retina-Vitreus

2013 The Relationship between Neovascular Age Related Macular Degeneration and Erectile Dysfunction
Journal of Ophthalmology

2013 Comparison of Endolaser Dacryocystorhinostomy and External Dacryocyctorhinostomy Results
Medicine Science | International Medical Journal

2013 Tick Infestation on the Upper Eyelid
Journal of Clinical and Analytical Medicine

2012 Farelerde Deneysel Alerjik Konjonktivit Modeli Oluşturulması
Türk Oftalmoloji Dergisi

2012 Yelpaze Tekniği ile Küçük Kesiden Göz İçi Lens Değişimi
Glokom Katarakt

2008 Current state of the one eye trial of glaucoma medications response
Clinical & Experimental Ophthalmology

2008 The one eye trial and fellow eye response to prostaglandin analogues
Clinical & Experimental Ophthalmology

2008 Medical control of intraocular pressure with brinzolamide 1 after phacoemulsification
Canadian Journal of Ophthalmology / Journal Canadien d'Ophtalmologie

2007 Fibrotic superior oblique and superior rectus muscles with an accessory tissue band
Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus

Trabekülektomi Komplikasyonları
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty
TOLGA KOCATÜRK SİNAN BEKMEZ HARUN ÇAKMAK VOLKAN DAYANIR
Korneal perforasyonu ve doku kaybında siyanoakrilat uygulanması
MN Oftalmoloji

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2020 Optical Coherence Tomography Angiography of the Foveal Avascular Zone in Pseudoexfoliation Glaucoma / 14th EGS Congress 2020

Ulusal Özet bildiri
24.10.2017 Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Akut Vitreo-maküler Traksiyon Gelişimi (Poster Sunum) / TOD 2017 51. Türk Ulusal Oftalmoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.11.2019 Atipik Duane Sendromunda Klinik Yaklaşım – Konvansiyonel Yöntemler Geçerli Mi? (Sözlü Sunum) / Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.03.2019 Correlation of optic coherence tomography findings and ophthalmic artery resistivity index: combined results of randomized controlled clinical trials / world glaucoma congress

Uluslararası Özet bildiri
23.09.2018 Retinal Nerve Fiber Layer Thickness In Diabetic Patients / 18. Euretina Congress

Ulusal Özet bildiri
18.11.2018 korneal neovaskülarizasyonlarda mikro-RNA ların rolü ve VEGF ile ilişkisi / TOD 52. Ulusal Kongresi

Uluslararası 
“Correlation of ganglion cell complex and ophthalmic artery resistivity index inpseudoexfoliation syndrome: Preliminary results” / European Glaucoma Society, 13 EGS Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
19.05.2018 CORRELATION OF GANGLION CELL COMPLEX AND OPHTHALMIC ARTERYRESISTIVITY INDEX IN PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME:PRELIMINARY RESULTS / 13th EGS Congress

Ulusal Özet bildiri
18.11.2018 Korneal Neovaskülarizasyonda mikro-RNA ların rolü ve VEGF ile ilişkisi / Türk Oftalmoloji Derneği 52.Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2017 Comparison Of Clinical Examination, Fundus Photography And Optical Coherence Tomography Findings İn Diabetic Retinopathy Screening / Euretina meeting

Uluslararası Özet bildiri
13.08.2017 Ganglion cell layer thickness in / ASRS Meeting

Uluslararası Özet bildiri
27.04.2017 HYPERBARIC OXYGEN THERAPY OF CILIORETINAL ARTERY OCCLUSION IN THE LATE PERIOD / FLOREtina 2017

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2017 THE CORNEAL BIOMECHANIC DIFFERENCES OF DIABETIC PATIENTS / World Glaucoma Congress 7th

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2017 DIURNAL BLOOD PRESSURE PARAMETERS IN NORMAL TENSION GLAUCOMA,PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA, AND HEALTHY SUBJECTS / World Glaucoma Congress 7th

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2017 COMPARISON OF CORNEAL BIOMECHANICAL PROPERTIES IN GLAUCOMA PATIENTS USING OCULAR RESPONSE ANALYZER / World Glaucoma Congress 7th

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 Diurnal Blood Pressure Parameters In Normal Tension Glaucoma, Primary Open-Angle Glaucoma, And HealthySubjects / 7th WORLD GLAUCOMA CONGRESSHELSINKI

Uluslararası Poster
Effects of Sunitinib and Bevacuzimab on VEGFR 2 VEGF A and miRNA levels on experimentally induced corneal neovascularization / American Academy of Ophthalmology

Ulusal Poster
Glokom birimimizde takipli hastaların korneal biyomekanik özelliklerinin oküler cevap analizörü cihazı ile karşılaştırılması / Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi

Ulusal Poster
Kontakt lens kullanımının Oküler Cevap Analizörü ölçüm sonuçlarına etkileri / Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi

Ulusal Poster
Siliyoretinal Arter Tıkanıklığında Geç Dönem Hiperbarik Oksijen Tedavisi / Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Korneal Neovaskülarizasyonda Sunitinib ve Bevacuzimab ın VEGFR 2 VEGF A ve miRNA düzeylerine etkileri / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Ulusal Poster
İntravitreal Enjeksiyon Yapılan Hastalarda Korneal Biyomekanik Özellikler / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Ulusal Sözlü Bildiri
Rat Allerjik Konjonktivit Modelinde Pyenogenol Adlı Maddenin Etkisi / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Ulusal Poster
Deneysel Allerjik Rino konjonktivit Modelinde Timokinonun Etkisi / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Ulusal Poster
D Vitamini Eksikliği Bulunan Hastaların Korneal Biyomekanik Farklılıkları İlk Sonuçlar / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Ulusal Poster
Psödoeksfoliasyon Birikiminin Hertel Ölçümlerine Olan Etkisi / TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2015 Combined eye gel containing sodium hyaluronate and xanthan gum for the treatment of corneal epithelium defect after pterygium surgery / XXXIII Congress of the ESCRS

Uluslararası Poster
16.09.2015 Corneal Biomechanical Parameters and Intraocular Pressure Measurements with Ocular Response Analyzer with and without contact lens Initial results / 45th ECLSO Congress

Ulusal Poster
Optik düşük koherans reflektometre ve kontakt ultrasonik pekimetre ile ölçülen santral kornea kalınlığı verilerinin psödoeksfoliasyon sendromlu psödoeksfoliasyon glokomlu primer açık açılı glokomlu ve sağlıklı bireylerde karşılaştırılması / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Primer açık açılı glokom tanısı ile izlenen hasta grubunda progresyon analizi / Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Vogt Koyanagi Harada Sendromlu bir olguda OKT bulguları / Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Akut zonal gizli dış retinopati Acute zonal occult outer retinopathy AZOOR olgusu / Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Fakoemülsifikasyon sonrası kullanılan 1 lik Brinzolamidin göz içi basıncını düşürmede etkinliği / Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Uluslararası Tam metin bildiri
Congenital Fibrosis of Superior Oblique and Superior Rectus Muscles with an Accessory Band Tissue / 30th European Strabismological Association Meeting, Killarney, Co.Kerry, Ireland

Uluslararası Poster
20.02.2015 Surgically Induced corneal astigmatism following intravitreal ranibizumab injection / 19 th European Society of Cataract and Refractive Surgeons Winter Meeting, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Poster
20.02.2015 Diurnal Blood Pressure Paramaters in Patients with and without Glaucoma / 19 th European Society of Cataract and Refractive Surgeons Winter Meeting, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Poster
20.02.2015 The Effect of Methimazole Induced postnatal hypothyroidism on the retinal maturation / 19 th European Society of Cataract and Refractive Surgeons Winter Meeting, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Poster
Perioperative eye protection in supine position / 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology (SEEOS), and 3rd Congress of Macedonian Ophthalmologist Ohrid, Macedonia

Uluslararası Poster
Three combined methods of perioperative eye protection in thyroidectomy / 10th Congress of South East European Society of Ophthalmology (SEEOS) and 3rd Congress of Macedonian Ophthalmologist Ohrid, Macedonia

Uluslararası Poster
Association of optical coherence tomography findings with visual acuity and glycemic control in diabetic macular edema / 13th EURETINA Congres, Hamburg, Germany

Uluslararası Poster
The Effect of Intravitreal Triamcinolone Acetonide on Retinal Expressions of Vegf Endothelin 1 Icam 1 E Selectin and Pecam in Diabetic Rats / The 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 5th Mediterranean Retina Meeting, Harbiye Military Museum, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Poster
Results Of Primary Vitrectomy Operations in Our Patients With Rhegmatogenous Retinal Detachment / The 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 5th Mediterranean Retina Meeting, Harbiye Military Museum, İstanbul, Türkiye

Uluslararası Poster
Frosted Branch Angiitis Associated with Microscopic Polyangiitis / The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy) Anterior Segment, Retina, Glaucoma, İstanbul, Türkiye

Ulusal Sözlü Bildiri
Retinal İskemi Reperfüzyon Hasarında IR Selenyumun Koruyucu Etkisinin IR öncesi ve sonrasında kullanımının karşılaştırılması / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Sözlü Bildiri
Tripan Mavisi ve Kapsül Germe Halkasının Katarakt Cerrahisi Sonrası Göziçi Basıncına Etkisi / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Korneal Neovaskülarizasyonda Topikal Everolimus ve Sunitinib Malate nin Etkinliği / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Deneysel Allerjik Konjonktivit Modelinde Topikal 0 05 Siklosporin A ve 0 1 Deksametazon Etkilerinin Karşılaştırılması / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası cerrahiye bağlı astigmatizma / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Psödoeksfoliyatif glokomda oftalmik arter kan akım parametreleri / Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Sözlü Bildiri
Heparin Treatment for Allergic Conjunctivitis in the Experimental Balb c Model / Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Sözlü Bildiri
Neovasküler Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu İle Erektil Disfonksiyon Arasındaki İlişki / Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Oküler Travma Olmaksızın Görülen Ardışık İki Aspergillus Fumigatus Keratiti Olgusunda Vorikonazol Tedavisi / Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Korneal Yara Yeri Sızıntısında Otolog Serum Kullanımı / Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Endolaser dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu sonuçlarımız / Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Sözlü Bildiri
Duane retraksiyon sendromunda sınıflamaya yeni bir bakış / Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Neovasküler Glokomda T flux seton cerrahisi / Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

Ulusal Poster
Lens ön kapsülünde pigmentsiz opak çizgi Yeni bir anatomik varyasyon / Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye

2014 Çocukluk Çağı Glokomlarının Tanı ve Tedavi Algoritması , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILMAZ SUZAN GÜVEN,ÖZTAŞ ZAFER,ÇAKMAK HARUN
Derman Tıbbi Yayıncılık,Suzan Güven YILMAZ
978-605-5121-08-2
2008 Üveit El Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üveit Ön Segment Komplikasyonları
DAYANIR VOLKAN,ÇAKMAK HARUN
Güneş Tıp Kitapevi,Pınar AYDIN, Levent AKDUMAN
9789752771666