Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hureten adu.edu.tr

Prof.Dr.
HÜSEYİN ÜRETEN

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Antik Yunandan Yaşayan Sözlerde Kadın
ANASAY

2023 Amorgoslu Semonidesin Yedinci Fragmanında Kadın Kimliğinin Kurgulanması
History Studies Uluslararası Hakemli Dergi

2022 Caligula ve Dönemine Farklı Bir Bakış Açısı
History Studies Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

2022 Eskibatı (Hellas ve Roma)'da Veba
Tarih ve Gelecek Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi

2022 Caesar Üzerine: Bithynia Kraliçesi Mi Yoksa Her Daim Caesar Mı?
History Studies Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

2021 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Eski Mezopotamya'nın Siyasi Tarihi (Editörler: L. Gürkan GÖKÇEK, Ercüment YILDIRIM, Okay PEKŞEN), Değişim Yayınları, İstanbul 2020, 382 s., ISBN: 978-605-20-8370-3
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

2020 Antik Hellen ve Roma Toplumlarında Büyü ve Kehanet
Tarih ve Gelecek Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi
Ozan SÜLÜN HÜSEYİN ÜRETEN
2020 Eski Batıda (Hellas) Kölelik
ANASAY
Ekin Ulaş ÇELİK HÜSEYİN ÜRETEN
2020 Ephesos Antik Kentinde İmparatorluk Kültü ve Kült Yapıları
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi: Doç. Dr. İlknur Mangır Karagöz Armağanı
Gülseren ALKIŞ YAZICI HÜSEYİN ÜRETEN
2020 Ephesos Kenti Tanrı(ça) ve Kültleri
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Gülseren ALKIŞ YAZICI HÜSEYİN ÜRETEN
2020 Eskibatıda (Hellas) Genelev Kültürü ve Fahişelik
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi
Ekin Ulaş ÇELİK HÜSEYİN ÜRETEN
2019 Sorularla Eskiçağ (Eskibatı) Tarihinde Yöntem Sorunu
OANNES Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2019 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Ayşe Nur TEKMEN vd, Doğu ve Batı Mitolojileri (Editörler: Esra KÖKDEMİR, Ayşe Gül FİDAN), Delta Kültür Yayınevi, Ankara 2018, 206 s., ISBN: 978-605-226-757-8
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi
AYŞE NUR TEKMEN H, Derya CAN Işıl Bayar BRAVO MELEK ERDEM MÜRÜVVET ÖZLEM PARER HÜSEYİN ÜRETEN İnci İnce ERDOĞDU LEYLA MURAT Murat ÖZCAN ALİ GÜVELOĞLU DERYA YILMAZ Mariia TALİANOVA EREN
2019 Antik Dönem Küçük Menderes Irmak Tanrıları
Tireden Yansımalar
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, GAIUS PLINIUS SECUNDUS, Doğa Tarihi (I. ve II. Kitap), Latinceden Çevirenİnanç Pastırmacı, Say Yayınları, İstanbul 2017, 256 s., ISBN 978-605-02-0555-8
Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Çiğdem DÜRÜŞKEN, Latince Deyişler ya da Yaşamın Renkleri, Homer Kitabevi ve Yayıncılık Ltd. Şt., İstanbul 2004, 304 s., ISBN: 975-8293-54-2
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi,Serap GÜR KALAYCIOĞULLARI, Klasik Dönem Yazarlarında Roma Kadınının Tasviri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2017, 294 s., ISBN: 978-975-533-878-1.
Tarih Kritik
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, APOLLODOROS, Bibliotheka: Yunan Mitolojisi, Sunuş, Ekler ve Notlar James George Frazer, Çeviri Nur Nirven, İstanbul 2017, 604 s., ISBN: 978-605-9460-19-4
Seleucia: Olba Kazı Serisi VIII
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi, Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ, Yrd. Doç. Dr. Cemil BÜLBÜL, Eskiçağda Göçler, EKİN Basım Yayın Dağtım, Bursa 2014, XV311 sayfa, ISBN: 978-605-32706-5-2.
Göç Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Ayşen ETİ SİNA, İlkçağ Tarih Yazımının Öncüleri: Batı Anadolulu Logographoslar, Editör: Hüseyin Üreten, Doruk Yayımcılık, Ankara 2017, 197 s., ISBN: 978-975-553-513-5.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2018 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, MONTESQUIEU, Romalıların Yükselişi ve Çöküşü, Çeviri: Ahmet Saki, Köprü Yayınları, İstanbul 2014, 185 s., ISBN: 978-605-63784-5-4.
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Kevser TAŞDÖNER, Anadolu da Roma Eyaletleri: Augustus Dönemi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2017, 216 s., ISBN: 978-605-9521-01-7
Tarih ve Gelecek Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 Kaystros (Küçük Menderes) Havzasının Az Bilinen Kenti: Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 KitapTanıtımı ve Değerlendirmesi Nuran ŞAHİN, Antik Dönemde Anadolu da Kadın, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2013, 346 sayfa, res., ISBN: 978-975-483-979-1
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 Antik Yunan Mitolojisinde Theseus ve Atina Şenlikleri
İzmir Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN Bahar Kıran Güzel
2017 1. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, 20-22 Kasım 2017, Kuşadası - Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Ebru MANDACI, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Kadın, Tulpars Yayınları, Ankara 2016, X, 140 s, ISBN 978-605-9238-39-7.
Tarih ve Gelecek Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2017 Antik Lydia Bölgesinde Bir Kent ve Neokorosluğu: Philadelpheia
Tarih ve Gelecek Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi
ÖMER GÜNGÖRMÜŞ HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi III Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu 08 10 Ekim 2015 Bildiri Kitabı Editörler Doç Dr Asım Çoban Prof Dr Hasan Babacan Prof Dr Mustafa Çolak Dr İbrahim Serbestoğlu Öğr Gör Ahmet Sağlam Edge Akademi Yayınevi 2015 657 sayfa ISBN 978 605 4559 09 1
Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi David MAGIE Anadolu da Romalılar 5 Batı Anadolu nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar Çevirenler Nezih Başgelen Ömer Çapar Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2015 IV 196 s
Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Tmolosta Saklı Kutsal Bir Kent Dioshieron Bir Grup Sikkenin Yansımasında Roma Dönemi Yunan Dinsel İnançları
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Wolfgang BLUMEL Riet van BREMEN Jain Mathieu CARBON Milas Yazıtları Rehberi Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2015 105 sayfa
Seleucia Olba Kazısı Serisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Esma REYHAN Tülin B CENGİZ Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı El Kitabı Grafiker Yayınları Ankara 2015 341 sayfa
Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School
HÜSEYİN ÜRETEN
2016 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Alper CAN Eskiçağ Rehberi Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2011 633 sayfa
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri
HÜSEYİN ÜRETEN
2015 A New Funerary Inscription For A Physician From Merzifon NW of Amaseia
Epigraphica Anatolica
HÜSEYİN ÜRETEN HASAN MALAY
2015 Antik Yunan Mitolojisinden Servet i Funun Edebiyatına Prometheus
The Journal of Academic Social Science
HÜSEYİN ÜRETEN H Yasemin MUMCU
2014 Tralleis Augustus Neokratı
Tarih Okulu Dergisi /Journal of History School
HÜSEYİN ÜRETEN
2014 Mitolojinin ve Tarihin Simgesi Manisa Müzesindeki Marsyas Heykeli
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2013 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi A Muhibbe DARGA Anadolu da Kadın On Bin Yıldır Eş Anne Tüccar Kraliçe Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2013 375 sayfa 1 Harita
Seleucia Olba Kazısı Serisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2013 Manisa Müzesi ndeki Marsyas Heykeli nin İkonografik Çözümlemesi ve Apameia Üzerine Bir araştırma
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2012 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Adem IŞIK Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 253 sayfa
Karadeniz Araştırmaları : Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2012 Menderes Magnesia sı ve Artemis Neokoros Onuru
The Journal of Academic Social Science Studies
HÜSEYİN ÜRETEN
2012 Magnesia ad Maeandrum ve Artemis Leukophryene Hellenistik Dönem Kraliyet Mektuplarının Katkılarına Bir Bakış
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2012 Amasya Müzesinde Sergilenen İki Buluntu Işığında Roma Döneminde Amaseia Neyi Biliyoruz Neyi Bilmiyoruz
Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri
HÜSEYİN ÜRETEN
2012 Amasya Müzesi nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Amaseia
Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi

2011 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Ayşen SİNA Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi TİYDEM Ankara 2011 222 sayfa
Uluslararası Hakemli Disiplinlerarası Tarih Okulu Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2011 Eski Anadolu da Arı ve Bal
History Studies Uluslararası Tarih Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2011 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Ekrem MEMİŞ Eskiçağda Yaşanmış Büyük Aşklar Antik ve Klasik Kaynaklara Göre Kadın Erkek İlişkileri Ekin Basım Yayın Bursa 2006 221 sayfa
Uluslararası Hakemli Disiplinlerarası Tarih Dergisi Tarih Okulu
HÜSEYİN ÜRETEN
2010 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Mehmet Ali KAYA Septimius Severus Roma nın Afrikalı İmparatoru Arkeoloji Sanat Yayınları İstanbul 2008 342 sayfa
Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2009 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Oğuz TEKİN Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş İletişim Yayınları İstanbul 351 sayfa
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2009 Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Fik MEIJER Çeviren Gürkan ERGİN İmparatorlar Yataklarında Ölmezler Homer Kitabevi İstanbul 2006 192 sayfa
Tarih İncelemeleri Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2008 Aydın ın Antikçağ Festivalleri
Aydın Aydın tarih ve Kültür Dergisi

2008 Kraliçe Puduhepa
Aktüel Arkeoloji

2008 Eskiçağ Aydın Tralleis Tarihi
Aktüel Arkeoloji

2008 Antikçağ Anadolusunda Bir Kültür Merkezi Pergamon Kraliyet Kütüphanesi
Türk Kütüphaneciliği
HÜSEYİN ÜRETEN
2008 Eskiçağ da Karia Bölgesi Depremleri
Eski Avrasya Arkeoloji ve Tarih Dergisi

2007 Athymbros Nysa Kentinin Kahraman Ktistes i
Toplumsal Tarih

2007 Tanrıça Leto Lydia Sikkeleri Üzerinde
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2006 Mamurt Kale de Meter Aspordene Kültü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

2005 Roma Dönemi ne Kadar Tralleis Tarihi ve Attaloslar İle İlişkileri
Tarih Araştırmaları Dergisi

2005 Bir Grup Sikkenin Işığında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri
Journal of Arts and Science

2005 Onursal Amaçlı Kütüphane Celsus
Türk Kütüphaneciliği
HÜSEYİN ÜRETEN
2005 Labraunda Labranda Kutsal Alanında Hekatomnid Gücün Sergilenmesi Çeviri
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

2005 Pergamon ve Zeus Tropaios Kültü
Arkeoloji ve Sanat

2004 Kyzikos lu Bir Kadın Euergetes Kraliçe Apollonis
Tarih Araştırmaları Dergisi

2004 Çine Çayı Efsanesi ve Düşündürdükleri
Toplumsal Tarih

2004 Ücretli Askerler Yazıtı ve Pergamon Bergama Krallığı nda Ordu Sistemi
Polis Dergisi Çanakkale Destanı Özel Sayısı

2004 Hellenistik Dönem Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi
HÜSEYİN ÜRETEN
2003 Hellenistik Dönem de Pergamon da Görev Yapmış Olan Gymnasiarkhos ların Onurlandırılması
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.12.2022 Hellenistik Dönem Kraliyet Yazışmaları Işığında Sardeislilerin Seleukoslar İle İlişkileri / Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa Sempozyumu - II (21-22-23 Eylül 2022)

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2022 Nazilli ve Çevresinin Eskiçağ Tarihi / Kurtuluşunun 100. Yılında (5 Eylül 1922-5 Eylül 2022) Geçmişten Geleceğe Nazilli

Uluslararası Tam metin bildiri
05.01.2010 Hierapolis Pamukkale ve Laodiceia Goncalı Eskihisar Kentlerinde Tanrı Krallar Attaloslar / Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
14.01.2010 Antik Grek Dünyasının Philanthropos İnsansever Kadınları / 2.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
22.01.2012 Mamurt Kale Philetairos ve Kent Dışı Philetairos Vakfı / Uluslararası Bergama Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Lydianın Kentleşmesinde Pergamon Krallarının Katkısı / Uluslararası Geçmişten Günümüze Manisa: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Semouzyumu

Uluslararası Özet bildiri
Roma İmparatorluğuna Yön Veren Bir Darbe: Et tu Brute! (Sen de mi Brutus!) / 27 Mayıs 1960tan 15 Temmuz 2016ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Darbe Sempozyumu (28 Mayıs 2018)

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Antik Dönem Küçük Menderes Irmağı Havzası ve Irmak Tanrıları / Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu (7-8 Mayıs 2018)

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2018 Hatırat Yazıcılığının Öncüleri: Ksenophon ve Caesar / Osmanlıdan Cumhuriyete Hatırat Uluslararası Sempozyumu (25 - 27 Nisan 2018)

Ulusal Özet bildiri
Hemşehrimiz Herodotos ve Eseri Hakkında Ne(leri) Biliyor Ya Da Ne(leri) Bilmiyoruz? / Hemşehrimiz Herodot

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2017 Atina da Demokrasi Deneyimleri ve Antik Dönem Düşünürlerinin Görüşleri / 27 Mayıs 1960 dan 15 Temmuz 2016 ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Darbe Sempozyumu (26-27-28 Mayıs 2017)

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2017 Remarks on imperial cult of Lydian Philadelphia based on classical textual sources / Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity (8th century B.C.-6th century A.D.).An international symposium (May 17-18, 2017 / Turkey)

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2017 Antikçağın Göçmenleri Metoikoslar / VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç (17-19 ŞUbat 2017)

Uluslararası Özet bildiri
Turgutlu da Bir Antik Kent Troketta Ne Biliyoruz Ya Da Ne Bilmiyoruz / Uluslararası Turgutlu Sempozyumu (17-19 Kasım 2016)

Ulusal Tam metin bildiri
Kaystros Küçük Menderes Havzası nın Az Bilinen Kenti Palaiapolis Beydağ ve Yakın Çevresinin Tarihi / Beydağ Araştırmaları Sempozyumu (28-29 Nisan 2016)

Ulusal Sözlü Bildiri
Antik Dönem Batı Anadolu Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği / Geçmişten Günümüze Anadolu Kütüphaneleri

Uluslararası Tam metin bildiri
Yazılı ve Yazısız Kaynaklar Işığında Eski Atina da Çocuk ve Eğitim / IV. Uluslararası Canik Sempozyumu : Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir (15-17 Mayıs 2015)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2015 Antikçağda İki Kent İki Kişilik Amaseialı Strabon ve Nysalı Pythodoris / III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (08-10 Ekim 2015)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2015 Antik Kaynaklarda Amaseia da Roma İmparatorluk Kültü ve Neokoros Unvanı / III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (08-10 Ekim 2015)

Uluslararası Tam metin bildiri
Tmolos ta Saklı Kutsal Bir Kent Dioshieron Bir Grup Sikkenin Işığında / Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası BİRGİ Sempozyumu

Uluslararası Poster
04.09.2014 Kyniska A Woman s Portrait From Ancient Olympia / IAPESGW: International Gender and Sport Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
Manisa Müzesi ndeki Marsyas Heykeli nin Düşündürdükleri / IV. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali: Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyumu

2023 Studies on the history and archaeology of Lydia from the Early Lydian period to Late Antiquite: Etudes sur l'histoire et l'archeologie de Lydie de la periode proto-lydienne a la fin de L'Antiquite , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Remarks on the imperial cult of Lydian Philadelphia based on classical literary sources
ÜRETEN HÜSEYİN, GÜNGÖRMÜŞ ÖMER
Presses Universitaires de Franche-Comte,LAFLI, Ergun, LABARRIE, Guy
978-2-84867-953-2
2022 Manisa: Akademik Araştırmalar Işığında (Tarih & Felsefe) 1. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hellenistik Dönem Kraliyet Yazışmaları Işığında Sardeislilerin Seleukoslar İle İlişkileri
ÜRETEN HÜSEYİN
Berikan Yayınevi,AKYOL, Hasan, ÇANKAYA, Aylin; ESENDEMİR, Mehmet
978-625-8365-97-9
2022 Mastaura Antik Kenti: Disiplinler Arası Çalışmalarla , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İmparator I. Philippus Dönemi Mastaura Basımı Sikkeler
ÜRETEN HÜSEYİN
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,AKKURNAZ, Sedat; ÖZVER, Arzu; KALKAN, Aytekin
978-605-396-566-4
2022 Mastaura Antik Kenti: Disiplinler Arası Çalışmalarla , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),III. Gordianus'un Mastaura'daki Sikkeleri
ÜRETEN HÜSEYİN
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,AKKURNAZ, Sedat; ÖZVER, Arzu; KALKAN, Aytekin
978-605-396-566-4
2022 Eski Mezopotamya'nın Kültür Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Syria/Suriye Örneğinde Mezopotamya'da Romalılaş(tır)ma
ÜRETEN HÜSEYİN
Değişim Yayınları,L. Gürkan GÖKÇEK, Ercüment YILDIRIM, Okay PEKŞEN
978-625-8466-28-7
2022 Geçmişten Geleceğe Nazilli: Kurtuluşunun 100. Yılında , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli ve Çevresinin Eskiçağ Tarihi
ÜRETEN HÜSEYİN
Akademisyen,Sedat Akkurnaz, Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Arzu Özver
978-625-8299-03-8
2022 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt 1: Hatırat (Kökler, Kaynaklar ve Metodik Yaklaşımlar) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hatırat Yazıcılığının Öncüleri: Ksenophon ve Caesar
ÜRETEN HÜSEYİN
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu,GÜMÜŞ, Musa
978-975-17-5072-3
2021 Eskiçağda Savaş ve Diplomasi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hellenistik Dönem Mektup Diplomasisine Bir Örnek: Antigonos Monophtalmos ve MÖ 311 Barışı
ÜRETEN HÜSEYİN
Ege Yayınları,MASALCI ŞAHİN, Gülgünay, DOĞAN, Alican
978-625-8056-11-2
2021 Anadolu'nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ritüel ve İktidar: Pergamon'da İmparator Traianus'un Tanrılaştırılması
ÜRETEN HÜSEYİN
Değişim Yayınları,GÖKÇEK, L. Gürkan, YILDIRIM, Ercüment, PEKŞEN, Okay
978-625-846-60-10
2021 Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Harpasa Antik Kentinin Tanrı ve Kültleri Üzerine Bir Araştırma
ÜRETEN HÜSEYİN
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,AKKURNAZ, Sedat, ÇORBACIOĞLU, Yusuf
978-605-396-532-9
2021 Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Orthosia Antik Kenti
ÜRETEN HÜSEYİN, AKKURNAZ SEDAT
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,AKKURNAZ, Sedat, ÇORBACIOĞLU, Yusuf
978-605-396-532-9
2021 Eskiçağ Mezopotamya - Mısır Tarihi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Mezopotamyada Hellen ve Roma Dönemleri (Ünite 7)
ÜRETEN HÜSEYİN
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi,ÇİĞDEM, Süleyman
978-625-7931-74-8 Erişim Linki
2020 Eski Mezopotamyanın Siyasi Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hellenistik Dönemde Mezopotamyanın Siyasal Görüntüsü
ÜRETEN HÜSEYİN
Değişim,L. Gürkan GÖKÇEK, Ercüment YILDIRIM, Okay PEKŞEN
9786052083703
2020 Doğu ve Batı Mitolojileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Roma Mitolojisi
TEKMEN AYŞE NUR,CAN H Derya,ÜRETEN HÜSEYİN,BRAVO Işıl Bayar,ERDEM MELEK,PARER MÜRÜVVET ÖZLEM,GÜVELOĞLU ALİ,ERDOĞDU İnci İnce,MURAT KARAKURT LEYLA,ÖZCAN Murat,YILMAZ DERYA,TALİANOVA EREN Mariia,FİDAN Ayşe Gül
Delta Kültür Yayınevi,Dr. Öğr. Üyesi Esra KÖKDEMİR, Arş. Gör. Ayşe Gül FİDAN
9786052267578
2019 Dünden Bugüne Dünya Destanları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Roma Destanları
ÜRETEN HÜSEYİN
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Görkem KÖKDEMİR, Ayşe Gül FİDAN
978-605-9636-90-2
2019 Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalıya Sunulan Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Parthenostan Gynaikosa Geçiş Ritüeli ve Mitolojik Bir Figür Olarak Daphne
ÜRETEN HÜSEYİN
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Aydın Erön - Emre Erdan
978-605-9636-704
2019 Doğu ve Batı Mitolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Roma Mitolojisi
ÜRETEN HÜSEYİN
Delta Kültür Yayınevi,Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN, Prof. Dr. H. Derya CAN, Prof. Dr. Işıl Bayar BRAVO, Prof. Dr. Melek ERDEM, Prof. Dr. Özlem PARER, Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN, Doç. Dr. İnci İnce ERDOĞDU, Doç. Dr. Leyla MURAT, Doç. Dr. Murat ÖZCAN. Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜVELOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ, Yab. Uzm. Maria TALİANOVA EREN
97860522675778
2018 Doğu ve Batı Mitolojileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hitit Mitolojisi
MURAT KARAKURT LEYLA
Delta Kültür Yayınevi,Esra KÖKDEMİR, Ayşe Gül FİDAN
9786052267578
2018 Özel Oturumlar ve Akademik Bildiriler: Uluslararası Darbe II Sempozyumu (28 Mayıs 2018) - 27 Mayıs 1960dan 15 Temmuz 2016ya Darbeler ve Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Roma İmparatorluğuna Yön Veren Bir Darbe: Et Tu Brute! (Sen De Mi Brutus!)
ÜRETEN HÜSEYİN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN
978-975-8254-78-1
2018 Geçmişten Günümüze Manisa: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi Cilt I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lydianın Kentleşmesinde Pergamon Krallarının Katkısı
ÜRETEN HÜSEYİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Muzaffer TEPEKAYA, Zafer ATAR
978-975-8628-75-9 Erişim Linki
2018 Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu Bildiriler Cilt 1: Eski Çağlarda Küçük Menderes Havzası/TİRE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Dönem Küçük Menderes Irmağı Havzası ve Irmak Tanrıları
ÜRETEN HÜSEYİN
Tire Belediyesi Kültür Yayınları,Murat SANUS, Ali ÖZÇELİK
978-605-82925-8-1
2018 Anadolunun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Kaynaklar Işığında Roma Dönemi Batı Anadolusunun İktisadi Durumu
ÜRETEN HÜSEYİN
Değişim,GÖKÇEN, L. Gürkan, YILDIRIM Ercüment, PEKŞEN Okay
978-605-208-321-5
2018 Uluslararası Turgutlu Sempozyumu Bildirileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turgutluda (Lydia) Bir Antik Kent ”Troketta” Ne Biliyor Ya Da Ne Bilmiyoruz?
ÜRETEN HÜSEYİN
Turgutlu Belediyesi Yayınları,Muzaffer TEPEKAYA, Zafer ATAR, Ferhat BERBER, İlker M. ÇAĞLAR
978-975-96442-4-6
2018 Kardeşim Quintusa Mektuplar (I.II - I.IV) , Kitap Tercümesi , Tümü,
ÜRETEN HÜSEYİN
Lambert Academic Publishing,Deniz Altun
978-613-7-42415-5
2017 İlkçağ Tarih Yazımının Öncüleri: Batı Anadolulu Logographoslar , Bilimsel Kitap , Tümü,
SİNA AYŞEN
Doruk Yayıncılık,ÜRETEN, Hüseyin
9789755537023
2017 Geçmişten Günümüze Göç I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Metoikoslar: Antikçağın Göçmenleri
ÜRETEN HÜSEYİN
Canik Belediyesi Kültür Yayınları,Prof. Dr. Osman Köse
978-605-81912-1-1
2017 Hellenistik Dönemde Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÜRETEN HÜSEYİN
LAP LAMBERT Academic Publishing,Ludmila Ceban
978-3-330-08731-6
2016 Kardeşim Quintusa Mektuplar (I.1.1-I.1.46) , Kitap Tercümesi , Tümü,
ÜRETEN HÜSEYİN
Hel Yayınları,Suna Güler-Hökenek
9786054734498
2016 Tralleis Augustus Neokratı , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÜRETEN HÜSEYİN
Hel Yayınları,Ayşen Eti Sina
978-605-4734-51-1
2015 Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk II , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Yazılı ve Yazısız Kaynaklar Işığında Eski Atina da Çocuk ve Eğitim
ÜRETEN HÜSEYİN
Canik Belediyesi Kültür Yayınları,Prof. Dr. Osman KÖSE
978-605-65683-7-4
2015 Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Antik Yunan Mitolojisi'nden Servet-i Funun Edebiyatına Prometheus
ÜRETEN HÜSEYİN,MUMCU HANİFE YASEMİN
Kesit Yayınları,Özcan Bayrak
9786059100502
2012 Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Dönemde Aydın ve Çevresindeki Kentler
ÜRETEN HÜSEYİN
Özyurt Matbaacılık,Nuri Aktakka
978-605-359-578-6
2012 Ömer Çapara Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eskibatı (Eski Yunan) Kültüründe İncir
ÜRETEN HÜSEYİN
Hel Yayıncılık,Turgut Yiğit, Mehmet Ali Kaya, Ayşen Sina
978-605-4734-00-9
2011 Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu Bildiriler Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Pergamon Kenti'nde Zaman Ölçer Bir Su Saati
ÜRETEN HÜSEYİN
Karabük Valiliği,Prof. Dr. Ahmet Gürbüz
2011 Uluslararası Bergama Sempozyumu Bildiriler I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mamurt Kale: Philetairos ve Kent Dışı Philetairos Vakfı
ÜRETEN HÜSEYİN
Bergama Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,Yrd.Doç. Engin Önen, Prof. Dr. Mustafa Mutluer, Nail Çetin
978-605-62152-9-2
2010 2 Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Grek Dünyasının Philanthropos (İnsan Sever) Kadınları
ÜRETEN HÜSEYİN
Adnan Menderes Üniversitesi,Yrd. Doç. Dr. Özlem Akkaynak, Yrd. Doç. Dr. İrade Abbasova
978-975-825-4392
2009 Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,
ÖZKAN ŞEBNEM,ÜRETEN HÜSEYİN
Ebabil,Ahmet Cevizci
9789944446556
2007 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hierapolis (Pamukkale) ve Laodiceia (Goncalı-Eskihisar) Kentlerinde Tanrı Krallar: Attaloslar
ÜRETEN HÜSEYİN
Fakülte Kitabevi,Prof.Dr. Ayfer Özçelik, Yrd.Doç.Dr.M. Yaşar Ertaş, Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kılıç, Yrd. Doç.Dr. Yasemin Avcı, Yrd.Doç.Dr. Süleyman İnan, Arş.Gör. Selim Parlaz
978-975-6992-18-0
2006 Buldan Sempozyumu Bildirileri Cilt II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tripolis Antik Kent Tarihi ve İnanç Coğrafyası: Tanrıça Leto Örneği”
ÜRETEN HÜSEYİN
Buldan Belediyesi,İ. Ertugrul, T. Tok
975