Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

asaribey adu.edu.tr

Prof.Dr.
Aysun Sarıbey Haykıran

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 H. 1261/M. 1845 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Karaosmanoğlu Yakup Paşa Yönetiminde Aydın Güzelhisarı
Near East Historical Rewiew
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2019 1831 Tarihli Nüfus Sayımında Aydın Güzelhisar Kazası Cami-i Atik Mahallesi
Yeni Fikir Ulıslararası Haklemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2019 XIX. Yüzyıl Ortalarında Aydın’da Ova ve Dağ Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Araplarkuyusu ve Danişmend Örneği
İzmir Araştırmaları Dergisi
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN MEHMET BAŞARAN
2019 XIX. Yüzyıl Ortalarında Umurlu’nun Demografik Yapısı
Tarih ve Gelecek Dergisi
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN MEHMET BAŞARAN
2017 19. Yüzyılda İzmir’de Kültürel Faaliyetler
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2017 19. Yüzyılda İzmir ’de Kültürel Faaliyetler
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2017 Tanzimat ve İskân: 1844 Nüfus Sayımında Aydın Sancağı’xxnda Aşiretler
Journal Of History School
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2017 19. Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Kuyucak ve Sultanhisar’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2016 Temettuat Defterlerine Göre XIX . Yüzyıl Ortalarında Koçarlı’nın Sosyo Ekonomik Yapısı
Tarih Okulu/Journal Of History School
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2015 H 1258 M 1842 43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme
Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi -Prof. Dr. Ergün Aybars Özel Sayısı-
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2015 H 1261 M 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire ye Gelen Müslim ve Gayrimüslimlerin Nitelik ve Nicelikleri
Journal of Turkish Studies
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2014 Aydın Vilayet Salnameleri nde Birgi
Tarih Okulu/Journal Of History School
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2012 Osmanlı İmparatorluğu nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza Kuşadası
History Studies International Journal Of History
CİHAN ÖZGÜN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2009 Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
Uluslararası Özet bildiri
Tanzimat Dönemi Nüfus Sayımlarında İzmir’xxde Çingeneler / Uluslararası İzmir Sempozyumu, Algı ve Değerler

Uluslararası Tam metin bildiri
19.12.2018 Tanzimat Dönemi’nde Tire’de Aşiretlerin İskânı ve Yerleşim Birimleri (Sarılar ve Kirenizli Örneği) / Uluslarası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
23.11.2017 1841 Nüfus Sayımında Karasu Kazası / Uluslararası Sakarya Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Balyanbolu Bey Köy’xxün Demografik Yapısına Dair Tespitler / Beydağ Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
1840 1841 Nüfus Sayımında Bodrum Mahalleleri / 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2014 II Abdülhamid Dönemi Torbalı Cami Kitabeleri / Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2013 Türk İtalyan Savaşında Kuşadası nın Bombalanması / Osmanlı Devletinin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları

Uluslararası Tam metin bildiri
07.12.2011 Aydın Vilayet Salnamelerine Göre XIX Yüzyılın Sonlarında Bergama Kazası / Uluslararası Bergama Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Sicill i Ahval Defterlerine Göre Tire Doğumlu Memurlar / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
H 1246 M 1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2014 XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası’xxndaki Çiftlikler Üzerine Bazı Değerlendirmeler / VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.06.2014 I ve II Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Karesi Milletvekili Vehbi Bey Bolak ve Faaliyetleri / Uluslararası Balıkesire Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu

2023 Türklerde Çevre ve Şehircilik, Medeniyetimizi Yaşatan İller , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AYDIN
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN, BAŞARAN MEHMET
T. C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Yusuf Küçükdağ; Koray Özcan; Caner Arabacı; M. Serhat Yenice
978-605-80613-4-7 Erişim Linki
2022 Manisa, Akademik Araştırmalar Işığında (Tarih&Felsefe) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),II. Abdülhamit Döneminde Saruhan Sancağı'nda Ormancılık Faaliyetleri
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Berikan Yayınevi,Akyol Hasan, Çankaya Aylin, Esendemir Mehmet
978-625-8365-97-9
2022 03059 Numaralı Tire Nüfus Defteri , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Akademisyen Kitabevi,
978-625-8125-03-0
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),19. Yüzyıl Sonlarında Nazilli Kazası'nda Orman Varlığı ve İdaresi
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Akademisyen Kitabevi,Akkurnaz,Sedat; Sepetçioğlu, Tuncay Ercan; Özver, Arzu
978-625-8299-03-8
2022 Atatürk Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Atatürk Dönemi Ormancılık Politikası
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Atatürk Araştırma Merkezi,
978-975-17-4677-1 Erişim Linki
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PROF. DR. Serap Yılmaz
SÜRGEVİL SABRİ, BAŞARAN MEHMET, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,AYSUN SARIBEY HAYKIRAN, OLCAY PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, HÜSEYİN ÜRETEN, TANJU DEMİR
978-605-73815-1-4
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz'a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Salnamelerde Menteşe Redif Taburu
KAYMAKÇI EDANUR, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,AYSUN SARIBEY HAYKIRAN, OLCAY PULLUKÇUOĞLU YAPUCU, TANJU DEMİR, HÜSEYİN ÜRETEN
978-605-73815-1-4
2020 İzmir: Search of the Past , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Copt in the Sanjak of Sigla According to the Censuses of Tanzimat Era
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Ege University Publications,Özgün Cihan
978-605-338-305-5
2019 Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi (Kurumlar-Uygulamalar) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Ekonomisinde Ormancılığın Yeri : XIX. Yüzyılda Aydın Vilayeti’xxnde Ormanlar ve Ormancılık Faaliyetleri
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Kronik Kitap,Bilgin Arif, Çağlar Burhan
978-605-7635-36-5
2019 19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 82,
978-975-8254-85-9
2018 Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Taşrasında Muhtarlık Teşkilatının Kuruluşu: Tire Kazası Örneği
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Gece Yayınları,Elvise Mehmet, Serbestoğlu İbrahim, Öcan Tuğrul
978-605-228-224-5
2018 19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Aydın Tuna Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.,Mehmet Akkaya
978-60566768-3-3
2018 Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÖZÇELİK ALİ
KİTAP YAYINEVİ LTD.,Bülend Tuna
978-605-105-182-6
2017 Osmanlı’xxdan Günümüze Eşkıyalık ve Terör , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Osmanlı İmparatorluğunun Son Zamanlarında Eşkıyanın Gölgesinde Bir Kaza: Kuşadası
ÖZGÜN CİHAN,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
İlkadım Belediyesi Kültür Yayınları,Köse Osman
9786056789106
2017 Mübadele Kitabı , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tasfiye Talepnamelerine Göre Kemalpaşa’ya İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Birimler
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÇETİN NECAT
Ege Üniversitesi Yayınları,Pullukçuoğlu Yapucu Olcay, Özgün Cihan, Aksan Yücel
978-605-338-213-3
2015 19 Yüzyıl Osmanlı Belgeleride Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Yenipazar Belediyesi Kültür Yayınları, Öztunç Matbaacılık,
978-975-00966
2014 Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Aydın Tarih Kent Tarihi Biblografyası
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Aydın Tuna Matbaacılık,Üreten Hüseyin, Başaran Mehmet, Güneş Günver
2012 Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Modernleşme Sürecinde Aydın’xxda Yönetim Olgusu
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET
Aydın Belediyesi Kültür Yayınları,Güneş Günver
978-605-86585
2010 Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),1844-1845 Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında İnebolu Karyesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayını, Lamineks Matbaa,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan
978-605-88180-0-2
2010 Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bozdoğan'da İdari Yapı
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Bozdoğan Belediyesi Kültür Yayını, Lamineks Matbaa,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan
978-605-88180-0-2
2006 Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,CAN AYTEN
Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
978-605-359-578-6