Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

edereli adu.edu.tr

Prof.Dr.
Evrim Dereli Fidan

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Impact of litter on femur and tibial morphology, bone biomechanics, and leg health parameters in broiler chickens
Animal Bioscience

2023 The Effect of Cold Water and Stocking Density on Oxidative Metabolism in Broiler Chickens During Hot Dry Season
Van Veterinary Journal

2023 The Effect of Drinking Water Temperature and Stocking Density on Broiler Performance, Meat Quality and Some Behavioral Traits at High Ambient Temperature.
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2022 A study on behavior and welfare characteristics of Holstein cattle in manure and sand beddings in free-stall barns
VETERINARY JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY

2022 Effect of Light Intensity and Perch on Fear and Stress Reactions and Some Meat Quality Characteristics in Broilers
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2022 Effects of barrier perch access and early dietary protein and energy dilution on some welfare parameters, tibiotarsus measurements, fear and mobility level in broiler chickens
British Poultry Science

2022 Effect of light intensity on the tear production, central corneal thickness, and intraocular pressure in broiler chickens
Veterinary Ophthalmology

2021 Effect of Perch Cooling and Litter Thickness on Leg Health and Bone Characteristics in Broilers
Journal of Agricultural Science and Technology

2021 The Effect of Drinking Water Temperature and Stocking Density on Some Welfare Parameters of Broilers Reared at High Ambient Temperature
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2020 The effects of perch cooling on performance, carcass, and meat quality characteristics and behaviour of broilers reared at high temperatures with different litter thicknesses
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL MEHMET KAYA
2020 The Effect of Perch Cooling and Perch Height on Some Bone Strength Parameters in Broilers Reared in Summer
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL EVRİM DERELİ FİDAN SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA FİGEN SEVİL KİLİMCİ
2020 The Effects of Perch Cooling on Behavior, Welfare Criteria, Performance, and Litter Quality of Broilers Reared at High Temperatures with Different Litter Thicknesses
Brazilian Journal of Poultry Science
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KAYA AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ
2019 Relationship in broiler breast meat quality and some blood parameters: Implications of different colours clothes and visual human contact
Iranian Journal of Applied Animal Science
EVRİM DERELİ FİDAN
2019 Kovan ve Marketlerden Alınan Ballardaki Antioksidan Aktivite ve Hidroksimetilfurfural (HMF) Düzeylerinin Karşılaştırılması
GIDA/The Journal of Food
SERAP ÜNÜBOL AYPAK Aslıhan İNCİ Sema BAKIRCI EVRİM DERELİ FİDAN MERT SOYSAL
2019 Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Elektro Şok Uygulamasının Hayvan Refahı ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri
Animal Health, Production and Hygiene
ERDİ ZİYA OKUR EVRİM DERELİ FİDAN
2019 Ticari yumurtacı tavuklarda zorlamalı tüy dökümü programları
Animal Health, Production and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN
2018 Phenotypic correlations in broiler breast meat quality and some welfare criteria: Implications of photoperiod length and light intensity
Iranian Journal of Applied Animal Science
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SERAP ÜNÜBOL AYPAK FİGEN SEVİL KİLİMCİ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2018 Avrupa Birliği Kriterlerine Uyum Sürecinde Türkiye’de Yumurtacı Tavuk Refahına Yönelik Mevzuatlara Genel Bir Bakış
Animal Health, Producrion and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN
2017 Effect of photoperiod length and light intensity on some welfare criteria, carcass, and meat quality characteristics in broilers
Revista Brasileira de Zootecnia
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SERAP ÜNÜBOL AYPAK FİGEN SEVİL KİLİMCİ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2017 Effects of Photoperiod Length and Light Intensity on Performance Carcass Characteristics and Heterophil to Lymphocyte Ratio inBroilers
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SOLMAZ KARAARSLAN MEHMET KAYA
2016 Comparative Analysis of Serum Mineral Levels and Parasite Load in Goats Naturally Infected with Gastrointestinal Nematodes
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERAP ÜNÜBOL AYPAK SÜLEYMAN AYPAK HÜSEYİN VOYVODA GÜLŞEN GÜVEN EVRİM DERELİ FİDAN GAMZE TOSUN MEHMET GÜLTEKİN EMRAH ŞİMŞEK ASUDE GÜLÇE GÜLER
2015 Effect of preslaughter shackling on stress meat quality traits and glycolytic potential in broilers
Journal of Agricultural Science and Technology
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL SERAP ÜNÜBOL AYPAK SOLMAZ KARAARSLAN
2015 Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurtaların askorbik asit solüsyonuna daldırma işleminin embriyo ve kuluçka özellikleri ile civciv çıkış ağırlığına etkisi
Animal Health, Production and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL MEHMET KAYA
2015 Effects of noise and light intensities on stress and fear reactions in broilers
Indian Journal of Animal Sciences
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL
2014 The effects of preslaughter shackling on some stress parameters fear and behavioural traits in broilers
Veterinarija Ir Zootechnika
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL SERAP ÜNÜBOL AYPAK SOLMAZ KARAARSLAN
2014 Effect of differently coloured clothes on fear and stress responses some meat quality traits and performance in broilers
Italian Journal of Animal Science
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ SERAP ÜNÜBOL AYPAK
2014 Effects of early feed restriction on some performance and reproductive parameters in Japanese Quail Coturnix coturnix japonica
International Journal of Poultry Science
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KAYA
2013 Cage position and density effect on some welfare criteria in Denizli chicken
Indian Journal of Animal Sciences
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL
2013 Effects of different force molting methods on post molt performance egg quality traits and heterophil lymphocyte ratio in Denizli chickens
Animal Health, Production and Hygiene
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU AHMET NAZLIGÜL EVRİM DERELİ FİDAN
2012 The Effects of Different Storage and Fumigation Lengths on Hatchability and Hatching Weight in Japanese Quails Coturnix coturnix japonica
Journal of Animal and Veterinary Advances
EVRİM DERELİ FİDAN MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL
2012 Türkiye de çiftlik hayvanları ile ilgili refah uygulamaları
Animal Health, Production and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN
2012 Denizli ırkı tavuklarda kafes pozisyonu ve yoğunluğunun bazı verim özellikleri üzerine etkileri
Animal Health, Production and Hygiene
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL
2011 Japon bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica farklı ışık kaynaklarının büyüme dönemi performansına etkisi
Kocatepe Veteriner Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL
2011 Akut Gürültünün Etlik Piliçlerde Korku ve Bazı Stres Göstergeleri Üzerine Etkileri
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL EVRİM DERELİ FİDAN PINAR ALKIM ULUTAŞ
2010 Sexing of newly hatched chicks using DNA isolated from chorio allantoic membrane samples by polymerase chain reaction in Denizli chicken
British Poultry Science
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ LEVENT KARAGENÇ EVRİM DERELİ FİDAN
2010 Effect of human factor on fear and stress reactions and some performance parameters in broiler chickens
International Journal of Poultry Science
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL MUHARREM BALKAYA EVRİM DERELİ FİDAN
2009 Japon bıldırcınlarında Coturnix coturnix japonica ışık kaynağının bazı verim özelliklerine etkisi
Kocatepe Veteriner Dergisi
EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL
2008 Effect of cage stocking density on growth and carcass characteristics of Japanese quail
Indian Veterinary Journal
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU EVRİM DERELİ FİDAN
2007 Broylerlerde yaz mevsiminde erken dönem sıcak ve yem çekme uygulamasının vücut sıcaklığı ve bazı performans parametreleri üzerine etkileri
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ EVRİM DERELİ FİDAN
2007 Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
HAYRİYE DEĞER ORAL TOPLU EVRİM DERELİ FİDAN AHMET NAZLIGÜL
2006 The effect of physical contant on pre slaughter stress and fear reactions in broiler chickens
International Journal of Poultry Science
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ EVRİM DERELİ FİDAN
2006 Effects of different feed withdrawals on performance and fecal contamination of carcass in broiler chickens
International Journal of Poultry Science
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ AHMET NAZLIGÜL SÜHEYLA TÜRKYILMAZ EVRİM DERELİ FİDAN
2005 Denizli tavuklarında bazı yumurta özellikleri ile yumurtaların kuluçka işlemi sırasındaki ağırlık kaybı üzerine bir araştırma
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ EVRİM DERELİ FİDAN TAYFUN ŞAHİN
2005 Effects of shell thickness, shell porosity, shape index and egg weight loss on hatchability in Japanese Quail Coturnix coturnix japonica
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET KENAN TÜRKYILMAZ EVRİM DERELİ FİDAN TAYFUN ŞAHİN
Uluslararası Tam metin bildiri
28.03.2023 COLD PERCH AND LITTER DEPTH’S IMPACT ON THE BROILER TIBIAL BONE BIOMECHANICAL PROPERTIES / ASES V. INTERNATIONAL HEALTH, ENGINEERING AND SCIENCES CONFERENCE

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2022 Effect of monochromatic led light colour on growth performance in broiler chicken / 5nd International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2022 Effects of perch cooling and litter thickness on leg health and bone characteristics in broilers / 5nd International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2021 Yüksek çevre sıcaklığında yetiştirilen etlik piliçlerde içme suyu soğutulması ve yerleşim sıklığının bazı refah parametreleri üzerine etkisiv / 4nd International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2019 Ticari yumurtacı tavuklarda zorlamalı tüy dökümü programları / 2nd HASAT International Agriculture and Forest Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2019 Süt sığırı yetiştiriciliğinde damızlık boğa seçimi ve boğa kataloglarının değerlendirilmesi / 2nd HASAT International Agriculture and Forest Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
28.11.2019 The accession process of Turkey to European Union an overview of legislation on the protection of layers in Turkey (Avrupa Birliği kriterlerine uyum sürecinde Türkiye’de yumurtacı tavuk refahına yönelik mevzuatlara genel bir bakış). / 2nd International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
04.09.2018 Effect of different colours clothes on fear and stress responses, some meat quality traits and performance in broilers / International Poultry Science Congress of WPSA’2018

Uluslararası Tam metin bildiri
04.09.2018 Effects of photoperiod length and light ıntensity on performance and some carcass characteristics in broilers / International Poultry Science Congress of WPSA’2018

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2018 The investigation of decreasing serum irisin levels in experimental myocardial infarction induced rats / 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 Aydın ilinde direkt kovanlardan alınan ballar ile marketlerde satışa sunulan balların hidroksimetilfurfural (HMF) düzeylerinin karşılaştırılması / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2017 Effect of photoperiod length and light intensity on some welfare criteria, carcass, and meat quality characteristics in broilers / 3rd International Agriculture Congress and 3rd International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2017 Effect of different colours human clothes on heterophil to lymphocyte ratio and some performance traits in broilers / 3rd International Agriculture Congress and 3rd International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Ulusal Özet bildiri
01.06.2016 Broylerlerde uygulanan çeşitli ses ve ışık uyarılarının stres ve korku üzerine etkileri / VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.05.2014 Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurtaların askorbik asit solüsyonuna daldırma işleminin embriyo ve kuluçka özellikleri ile civciv çıkış ağırlığına etkisi / V. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.05.2014 Etlik piliçlerde kesim öncesi askıda bekletme süresinin stres et kalite özellikleri ve glikolitik potansiyel üzerine etkileri / V. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.06.2014 Trichostrolglylidae ile doğal enfekte keçilerde parazit yükü ile mineral düzeylerinin karşılaştırmalı analizi / 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2012 Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurtaların depolama ve fumigasyon sürelerinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri / Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2012 Akut gürültünün etlik piliçlerde korku ve bazı stres göstergeleri üzerine etkileri / IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2012 Denizli tavuklarında kafes pozisyonu ve yoğunluğunun bazı refah kriterleri üzerine etkisi / IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.07.2010 İnsan faktörünün broylerlerin korku ve stres reaksiyonları ile bazı performans değerleri üzerine etkileri / III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.07.2010 Japon bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica farklı ışık kaynaklarının büyüme dönemi performans özelliklerine etkileri / III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
02.12.2015 Effects of early feed restriction on some performance and reproductive parameters in japanese quail Coturnix coturnix japonica / 3rd International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
02.12.2015 The effects of preslaughter shackling on some stress parameters fear and behavioural traits in broilers / 3rd International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
11.09.2012 Welfare applications related to Livestocks in Turkey / Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi