Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cdereceli adu.edu.tr

Doç.Dr.
Çağatay Dereceli

Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluation of Health Services in Vocational School Students’ Enjoying Level of Physical Activities in Terms of Various Variables
AVES YAYINCILIK A.Ş.

2022 SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science)

2022 Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Temel Psikolojik İhtiyaçlarının ve Boş Zaman Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (Mediterranean Journal of Sport Science)

2021 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Mutluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Spor Eğitim Dergisi

2021 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid 19 Sürecinde Algıladıkları Stres Düzeylerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Spor Eğitim Dergisi

2021 Examining the Effects of Core Training Applied on Sport Climbers from Primary Schools
The Online Journal of Recreation and Sports

2020 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Türk Spor Bilimleri Dergisi
ÇAĞATAY DERECELİ
2020 İMAM HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM ALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN BEDENEĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ(BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ)
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ÇAĞATAY DERECELİ
2019 AN EXAMINATION OF MULTIDIMENSIONALSPORTSPERSONSHIP ORIENTATION LEVELS OFPROFESSIONAL ATHLETES
European Journal of Education Studies
ÇAĞATAY DERECELİ
2019 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ALGISI VE SORUMLULUK DUYGUSUNUN SPOR YAPMA DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ÇAĞATAY DERECELİ
2019 EXAMINATION OF THE LEVELS OF STATE ANXIETY OF THE REGISTERED ATHLETES AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMIES ACCORDING TO CERTAIN VARIABLES
European Journal Of Physıcal Educatıon And Sport Scıence
ÇAĞATAY DERECELİ TURHAN TOROS
2019 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yöneticilerinin Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerine Göre Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
GÜLSÜM BAŞTUĞ muhammet say ÇAĞATAY DERECELİ
2019 FUTBOL HAKEMLERİNİN DURUMLUK KAYGI VE GENEL ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
ÇAĞATAY DERECELİ TURHAN TOROS RABİA YILDIZ
2019 Investigation of Self-Efficacy Levels of Football Referees
Sakarya University Journal of Education
ÇAĞATAY DERECELİ HÜSEYİN ÜNLÜ MUSTAFA KAYIHAN ERBAŞ
2019 The Investigation of the Life Satisfaction and SelfEfficacy Level of Soccer Players Studying at PhysicalEducation Teaching Department
Türk Spor Bilimleri Dergisi
ÇAĞATAY DERECELİ TURHAN TOROS Rabia Yıldız
2019 Investigating the imagination levels of students playing tennis
Journal of Human Sciences
ÇAĞATAY DERECELİ
2019 An Examination of Concentration and Mental Toughness in Professional Basketball Players
Journal of Education and Training Studies
ÇAĞATAY DERECELİ
2017 ASSESSMENT OF TRAIT ANGER AND LEVEL OF ANGER EXPRESSION STYLES OF STUDENTS WHO STUDIED AT SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
EROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE
ÇAĞATAY DERECELİ HÜSEYİN KIRIMOĞLU MEHMET DALLI
2017 Examination of Studying Approaches of Students at School of Physical Education and Sports in Terms of Different Variables
Journal of Education and Training Studies
ÇAĞATAY DERECELİ
2017 HALI SAHALARDA FUTBOL OYNAYAN BİREYLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DENEYİM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
TURHAN TOROS ÇAĞATAY DERECELİ ALİ İLHAN BARUT
2017 Examination of the Burnout Levels of Basketball Players in Terms of Gender, Age and Experience
Journal of Education and Training Studies
TURHAN TOROS ÇAĞATAY DERECELİ ALİ İLHAN BARUT
2016 Eskrim Sporu Yapan ve Yapmayan 10-12 Yaş Arası Çocukların DikkatDüzeylerinin İncelenmesi
Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi
REŞAT KARTAL ÇAĞATAY DERECELİ ALPER KARTAL
2011 The effect of tai-chi on internal-external locus of control levels in primary school students with attention deficit hyperactivity disorder
Global Journal of Guidance and Counselling
ÇAĞATAY DERECELİ REMZİ FERUDUN DORAK ALİ TEKİN
2010 COMMUNICATION SKILLS AND EMPHATIC TENDENCY: PHYSICAL EDUCATION AND FINE ARTS STUDENTS
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Helath
EMRAH AYKORA ALİ TEKİN SELÇUK ÖZDAĞ ÇAĞATAY DERECELİ DAMLA UZUNKAYA
2010 İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
SÜLEYMAN CAN SELÇUK ÖZDAĞ SAVAŞ DUMAN HAKKI ULUCAN ÇAĞATAY DERECELİ İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU
2009 İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Spora Katılımları Bakımından İncelenmesi Ankara Elmadağ İlçesi Örneği
Erzurum Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
HÜSEYİN KIRIMOĞLU ABDURRAHMAN KEPOĞLU ÇAĞATAY DERECELİ NECMETTİN PARLAK ERDOĞAN TOZOĞLU
2008 Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre İncelenmesi
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
HÜSEYİN KIRIMOĞLU NECMETTİN PARLAK ÇAĞATAY DERECELİ ABDURRAHMAN KEPOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2011 Uç sporcuların atılganlık düzeyleri: Karşılaştırma / ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ Antalya

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi / 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
ÖĞRETMENLERİN DENETİM ODAKLARI İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ / 14th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2022 Sporda Psı·kolojı·k İhtı·yaçlar ve Sağlık / 9. INTERNATİONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDİCAL AND HEALT SCİENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
28.11.2021 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / 19. Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi / 17. Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Bireysel ve Takım Sporu Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Narsisizm Düzeylerinin İncelenmesi / 17. Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Effect of tai chi on internal-external locus of control level in primary school students with attention deficit and hyperactivity disorder / 4th World Conference on Educational Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Effect of tai chi on attention level in primary school students with attention deficit and hyperactivity disorder / 4th World Conference on Educational Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.04.2019 TAEKWONDO HAKEMLERİNE YÖNELİK YILDIRMA (MOBİNG) DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI / ”II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’

Uluslararası Tam metin bildiri
05.04.2019 OKULA YABANCILAŞMA: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
17.12.2018 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / 16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
18.07.2017 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’xx nda Eğitim Gören Öğrencilerin Spora Olan İlgi Düzeylerinin İncelenmesiVoleybol Örneği / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

2023 Eğitim Bilimleri Modern Değerlendirmeler ve Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA ETKİLİ İLETİŞİM
ERASLAN MERİÇ, DERECELİ EBRU, DERECELİ ÇAĞATAY
Livre de Lyon,
978-2-38236-575-5 Erişim Linki
2022 Disiplinlerarası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kavramlar Araştırmalar ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE SAĞLIK
DERECELİ ÇAĞATAY, DERECELİ EBRU, ERASLAN MERİÇ
LIVRE DE LYON,Prof. Dr. Nizami Duran Doç. Dr. Meriç Eraslan
978-2-38236-485-7 Erişim Linki
2022 SPOR-EĞİTİM-SAĞLIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIK
DERECELİ ÇAĞATAY, ERASLAN MERİÇ
EFEAKADEMİ YAYINLARI,Prof. Dr. Akın ÇELİK Doç. Dr. A. Bora ÖZKARA Dr. Samet ZENGİN
978-625-6954-18-2
2022 FİTNESS EGZERSİZİ YAPAN BİREYLERDE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR VE EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI , Bilimsel Kitap , Tümü,
KAŞKA Fetullah, DERECELİ ÇAĞATAY
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Murat ÖZMADEN
978-625-8109-52-8
2021 Elit ve Bölgesel Gelişim Ligi Futbolcularının Zihinsel Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması. , Bilimsel Kitap , Tümü,
ANGIN MURAT, DERECELİ ÇAĞATAY
DUVAR YAYINLARI,
978-625-7680-83-7
2020 Serbest ve Sonsuz Hücum Sistemleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDOĞAN BÜLENT, DERECELİ ÇAĞATAY
Sonçağ Yayınevi,Erdoğan BÜLENT
978-625-7838-51-1
2019 Basketbol , Bilimsel Kitap , Tümü,
DERECELİ ÇAĞATAY,ERDOĞAN BÜLENT
Sonçağ Akademi,
978-605-7851-62-8
2018 TAİ-CHİ DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
DERECELİ ÇAĞATAY
Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.,Çağatay DERECELİ
978-605-344-627-9
2011 Basketbol , Ders Kitabı , Tümü,
DERECELİ ÇAĞATAY,ÖZDAĞ SELÇUK
Yıldız Yayıncılık Saray Matbaacılık A.Ş,Çağatay DERECELİ
978-975-97844-4-7