Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

esra.angin adu.edu.tr

Doç.Dr.
Duriye Esra Angın

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Akıl ve Zeka Oyunlarının Okul Öncesi Dönem Çocukların Dikkat ve Görsel Algı Düzeylerine Etkisini İncelenmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2023 Covid-19 Pandemisinde "Topluma Hizmet Uygulamaları" Dersinden Yansıyanlar
International Academic Social Resources Journal

2022 Examining the Mediating Role of Altruism in the Relationship between Empathic Tendencies, the Nature Relatedness, and Environmental Consciousness
Center for Educational Policy Studies Journal

2021 48-72 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin Ebeveynlik Yetkinliği ile Çocuklarını Besleme Tarzı Arasındaki İlişki
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

2021 Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hikaye Kitaplarında Yer Alan Beslenme Kavramlarının İncelenmesi
e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

2021 Development of the Preschool Teacher Nutrition Education Self-Efficacy Scale: Validity and Reliability Study
International Journal of Eurasian Education and Culture

2021 An Evaluation of Activity Books in Terms of Outcomes and Learning Processes Related to Food and Nutrition
Journal of Theoretical Educational Science
Gülşah İnalcık DURİYE ESRA ANGIN
2020 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Mediterranean Journal of Educational Research
Nudar Yurtsever DURİYE ESRA ANGIN
2019 Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanına İlişkin Algıları
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN HATİCE ÖZENOĞLU
2019 Dinnertime Math Conversations between Preschoolers and Their Parents
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
MAİDE ORÇAN KAÇAN DURİYE ESRA ANGIN Bilge Cerezci
2018 Pre-School Teachers’Classroom Management Competency and The Factors Affecting Their Understanding of Discipline
Eurasian Journal of Educational Research
SEMA SOYDAN DEVLET ALAKOÇ PİRPİR AYŞE ÖZTÜRK SAMUR DURİYE ESRA ANGIN
2017 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Hikaye Kitaplarında Yer Verilen Kavram ve Becerilerin Analizi
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN SEMA SOYDAN
2017 Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN HATİCE ÖZENOĞLU KİREMİT
2017 The Effects of Dora the Explorer on Preschool Children's Spatial Concept Acquisition and Spatial Ability
European Scientific Journal
DURİYE ESRA ANGIN
2016 Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60-71 Aylık Çocuklar için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN RAMAZAN ARI MEHMET ENGİN DENİZ ERDAL HAMARTA
2015 Erken Çocukluk Dönemi Aktif Paydaşları için Bir Beslenme Rehberi
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN NAZAN AKTAŞ MUHAMMET ALİ CEBİRBAY
2014 Proje Temelli Eğitim Programının 60-71 Aylık Çocukların Kavram Gelişimine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
DURİYE ESRA ANGIN RAMAZAN ARI
2012 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Kaygı Türlerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
ESRA DERELİ İMAN DURİYE ESRA ANGIN ÖZLEM KARAKUŞ
2011 The Preschool Education Web Sites and Nutrition Education Activities: An Assessment by Prospective Teachers
Scientific Research and Essays
NAZAN AKTAŞ DURİYE ESRA ANGIN ÖZLEM KARAKUŞ
2011 La Educación nutricional y los servicios de alimentación en las institucionesde educación preescolar en España y Turquía
Spanish Journal of Community Nutrition
NAZAN AKTAŞ DURİYE ESRA ANGIN
2009 Evaluation of Depression with Respect to Different Social Skill Levels: A Turkish study
Social Behavior and Personality

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Öğretmeni ve Okul Öncesi Eğitimine Bakış Açıları / International Education Congress 2022

Uluslararası Özet bildiri
Covid-19 Pandemisinde “Topluma Hizmet Uygulamaları” Dersinden Yansıyanlar / Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-EYFOR XIII

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hikaye Kitaplarında Yer Alan Beslenme Kavramlarının İncelenmesi / International IV. Child Development Congress

Uluslararası Özet bildiri
Qualitative Assessment of Teachers Opinion on the Early Childhood Nutrition Education / Society for Nutrition Education and Behavior 2013 Annual Conference

Uluslararası Özet bildiri
The Vegetable Project: An Experience in Kindergarten / 4th Intenational Congress of Educational Research Education for Active Ageing and Active Citizenship

Uluslararası Tam metin bildiri
The Permanence of Nutrition Education on the Knowledge and Behaviour of Early Childhood / 8th Annual Conference on Education

Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on the Visual Perception Behavior of 60-71 Month Children in Low Socio-Economic Grounds Who Attend and Do Not Attend Preschool (Konya City Sample) / 9th International Conference on Education

Uluslararası Özet bildiri
48-72 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin, Ebeveynlik Yetkinliği ile Çocuklarını Besleme Tarzı Arasındaki İlişki / 12th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Beslenme Eğitimine İlişkin Öz Yeterliklerinin İncelenmesi / 5. UlusIararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gıda ve Beslenme Okuryazarlığının İncelenmesi / 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019)

Uluslararası Özet bildiri
27.06.2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi İyi Uygulama Örneği:Aydın Çocuk Ve Gençlik Kütüphanesi Projesi / V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi İyi Uygulama Örneği: Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Projesi / V. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Dönem Çocuklari İle Ebeveynlerinin Akşam Yemeği Vaktinde Yaptikları Matematiksel Konuşmalar / International Congress on Science and Education

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklarin Kavram Gelişimlerini Destekleme Yeterliliği / International Congress on Science and Education

Uluslararası Özet bildiri
Öğretmenlerin Çocuk Sevme Eğilimleri ile Çocukların Okul, Öğretmen ve Akademik Yeterlikleri Üzerine Bir Araştırma / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
05.06.2017 Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri / 8th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
Farklı Programlara Göre Eğitim Alan 61-72 Aylık Çocukların Toplama ve Çıkarma Becerilerinin İncelenmesi / 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Hikaye Kitaplarında Yer Verilen Kavram ve Becerilerin Analizi / 8th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri / 8th International Congress on New Trends in Education

Uluslararası Özet bildiri
Zorlu Durumlar Testi Geliştirilmiş Versiyonu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Bir Rasch Analizi Uygulaması / 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
An Examination of Quantitative Reasoning Skills of 61 72 Months old Children with Different Cognitive Speed / The VII Conference on Childhood Studies

Uluslararası Özet bildiri
A Nutrition Guide for Early Childhood Active Stakeholders / 4. International Preschool Education Conference

Uluslararası Özet bildiri
Erken Çocukluk Döneminde Beslenme Eğitimi / 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
66-72 Aylık Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluk Düzeylerini Yordayıcı Bazı Değişkenler / 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Gender Based Equity or Not: A Phenomenological Analysis of Nutritional Practices in Family / 1. Uluslararası Kadın Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ve Disiplin Anlayışlarını Etkileyen Etmenler / IIIrd International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
60-72 Aylık Çocukların Sosyal Becerileri Anne Baba Öğretmen Değerlendirmesi / 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranış Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma / 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Bina Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Eğitimde Yeni Yönelimler “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Aile İletişimine İlişkin Algıları / Eğitimde Yeni Yönelimler “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Milk and Dairy Products Implementation of the Project Approach with Six Year Old Children / 20th International Congress of Nutrition

Uluslararası Özet bildiri
Nutgecs A Nutrition Guide for Early Childhood Active Stakeholders Presentation of an Eu Projects Outcome / 20th International Congress of Nutrition

Uluslararası Özet bildiri
The vegetable project an experience in kindergarten / 4th IntenationalCongress of Educational Research Education for Active Ageing and Active Citizenship

Uluslararası Özet bildiri
A Nutrition Guide for Early Childhood Active Stakeholders: A LLP LDV Partnership Project / 8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Last Restructuring of Turkish Teacher Education: A Review of the Literature / Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks

Uluslararası Özet bildiri
Factors That Affect the Problem Solving Skills of Preschool Teacher Candidates: Academic Achievement and Types of Anxiety / International Conference on Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and Networks

Uluslararası Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Durumu ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki / Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Anne Babaların Okul Öncesi Eğitim Kurumu Seçimlerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma / Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
6 Yaş Çocuklarına Uygulanan Beslenme Eğitimi Programının Çocukların Beslenme Konusundaki Bilgi ve Davranışlarına Etkisi / 1. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı(Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi)

Uluslararası Tam metin bildiri
Zihin ve İşitme Engelli Çocukların Ailelerinin Kaygı Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması / 1. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı (Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi)

2022 Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okul Öncesi Dönemde Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı
ANGIN DURİYE ESRA, AKTAŞ NAZAN, ÖNER PENBE MERVE
Türkiye Klinikleri,Aktaş Nazan
978-625-401-879-4 Erişim Linki
2022 Eğitim Araştırmaları ve Değerlendirmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okul Öncesi Öğretmenlerinin Proje Yaklaşımına İlişkin Görüşleri ile Planlama ve Uygulama Becerilerinin Belirlenmesi
DÖRTERLER YURDANUR, ANGIN DURİYE ESRA
İksad Yayınevi,Akgün Abuzer, Duruk Ümit
978-625-8213-58-4 Erişim Linki
2022 Çocuk Gelişimi ve Eğitiminden Yansımalar: Seçme Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar
ANGIN DURİYE ESRA, ORÇAN KAÇAN MAİDE
HEDEF CS Basın Yayın,Kayılı Gökhan, Kuşcu Özden, Tepeli Kezban
978-625-7965-53-8
2021 Research & Reviews in Educational Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF ORIENTEERING EDUCATION ON CONCEPT DEVELOPMENT OF 60-71 MONTHS CHILDREN
Kara Beyza, ANGIN DURİYE ESRA
Gece Kitaplığı,Zahal Onur, Yahşi Ömer
978-625-7342-76-6 Erişim Linki
2020 Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi Çocuğun Keşif Yolculuğu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım ve Proje Örnekleri
ANGIN DURİYE ESRA
Nobel Akademik Yyaıncılık,Gonca Uludağ
978-605-033-232-2
2020 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
ANGIN DURİYE ESRA
Eğiten Kitap,Elif YILMAZ
9786257083881
2019 BESLENME EĞİTİMİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Beslenme Eğitimi Etkinlik Örnekleri
ANGIN DURİYE ESRA, AKTAŞ NAZAN, AKDEVELİOĞLU YASEMİN, RAKICIOĞLU NESLİŞAH, ŞANLIER NEVİN, NİŞANCI KILINÇ FATMA, KESKİNER AYBÜKE AFRA, ÖZYALÇIN BÜŞRA, Dal Ezgi Sinem, Akman Günseli, ÖZMEN TUĞBA
HEDEF CS Basın Yayın,Şanlıer Nevin, Akdevelioğlu Yasemin
978-605-9877-98-5
2018 Educational Sciences Research in theGlobalizing World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Examining Addition and Subtraction Skills of 61-72 MonthOld Children Having Education with Different Programs
ANGIN DURİYE ESRA,SOYDAN SEMA
Irina KOLEVAHandan Asude BAŞALMümin TUFANEmin ATASOY,Irina KOLEVAHandan Asude BAŞALMümin TUFANEmin ATASOY
978-954-07-4527-5 Erişim Linki
2018 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri Özel Eğitim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Özel Eğitimde Temel Kavramlar
ANGIN DURİYE ESRA
Hedef Cs,Aral Neriman, Gürsoy Figen
978-605-9877-78-7
2018 Educational Policy and Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Research On Teachers’ Liking Of Children And Children’s Feelings About School, Opinions AboutTeacher And Perceptions About Their Academic Skills
ÖZTÜRK SAMUR AYŞE,İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea
978 - 83 - 65688 - 35 - 4
2016 Current Advances in Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),An Examination of Quantitative Reasoning Skills of 61-72 Months-old Children with Different Cognitive Tempo
İNAL KIZILTEPE GÖZDE,ANGIN DURİYE ESRA,ÖZTÜRK SAMUR AYŞE
St.Kliment Ohridski University Press,Emin Atasoy, Iwona Jazdzewska, Recep Efe, Hülya Yaldır
2016 Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL OLGUNLUK DÜZEYLERİNİ YORDAYICI BAZI DEĞİŞKENLER
ALAKOÇ PİRPİR DEVLET,SOYDAN SEMA,ANGIN DURİYE ESRA
PEGEM AKADEMİ,DEMİREL ÖZCAN, DİNÇER SERKAN
2016 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BİLİŞSEL GELİŞİM
ANGIN DURİYE ESRA
EĞİTEN KİTAP,EMEL ARSLAN
978-605-4757-99-2
2008 Change and Challenge in Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Study of the Visual Perception Behaviour of 60-71Month Children from Low Socio-economic Backgroundswho Attend and do not Attend Preschool (Konya CitySample)
ANGIN DURİYE ESRA,ARAL NERİMAN
ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH,Leslie Stuart Woodcock
978-960-6672-35-4
2006 Research on Education , , Bölüm(ler),
ANGIN DURİYE ESRA
ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH,
960-6672-09-3