Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

belgin.buyukbuga adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Belgin Tarhan

Söke İşletme Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Leyla Erbil'in Politik Poetikası Üzerine Bir İnceleme
Fe Dergi

2023 Efsunlu Teolojik Yaşantıdan Pozitivist Dünyaya Türk Toplumu Tanpınar’ın Kurmaca Eserleri Üzerine Bir Çözümleme
Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi

2023 Dindar Yeni Orta Sınıfa Dair Bir İnceleme: Çatlak ile İki Şafak Arasında Filmlerinde Hane ve Dışarısı
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Tocqueville ve Arendt: Yumuşak Despotizmden Totalitarizme Modern Toplum ve Siyasal İktidar
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Siyasi Bir Roman Olarak Veba Geceleri: Ulus İnşası ve Ulusal Tarih Yazımı
Ankara Üniversitesi DTCF- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

2021 Mülkiyet, Adalet ve Devlet: Metin Erksan Üçlemesi Ekseninde Bir Tartışma
Liberal Düşünce Dergisi

2021 Tanpınar Anlatılarının Sosyolojik Çözümlemesi Üzerine: Pozitivist Dünya İnşasında Aydınlar
Muhafazakar Düşünce Dergisi

2021 'Kurucu Eylem Üzerine: Amerikan ve Fransız Devrimi Aracılığıyla Alexis de Tocqueville ile Hannah Arendt'te Modern Başlangıç Sorunu
Liberal Düşünce Dergisi

2020 Üç Devirde Bir Muhalif: Halide Edip Adıvar’ın Perspektifinden Türkiye’de Siyasi İktidar(lar) ve Demokrasi Sorunu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
BELGİN BÜYÜKBUĞA
2020 John Rawls ve Robert Nozick’in Adalet Teorilerinde “Hak Ediş”: Çılgın Dünya Filmi Aracılığıyla Bölüşüm Problemine Bir Bakış
SineFilozofi Dergisi
BELGİN BÜYÜKBUĞA
2018 Anarko Kapitalizm Üzerine İkinci İnceleme: Piyasa Anarşizminde Güvenlik ve Hukuk Hizmetleri
Liberal Düşünce Dergisi
BELGİN BÜYÜKBUĞA
2015 Anarko Kapitalizm Üzerine Birinci İnceleme Piyasa Anarşizmi Nedir
Liberal Düşünce Dergisi
BELGİN BÜYÜKBUĞA
2012 Karl Popper'da Totaliter Düşüncenin Kökenleri
Düşünen Siyaset

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2010 Adam Smith'in Ticari Toplum Tasavvuru: Eşitsizlik ve Modern Devletin Oluşumu / Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı

Ulusal Tam metin bildiri
29.05.2020 John Rawls ve Robert Nozickîn Adalet Teorilerinde "Hak Ediş": Çılgın Dünya Filmi Aracılığıyla Bölüşüm Problemine Bir Bakış / II. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Yazın Kadını Leyla Erbil'in Anlatılarında Türkiye Toplumu / Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2019 LAW NO. 6771 ON THE AMENDMENT TO THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OFTURKEY IN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT PROCESS: PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM / 10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2017 SON ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ / INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
09.03.2021 Mülkiyet, Hukuk ve Adalet İlişkisinde Devletin Yeri: Metin Erksan’ın Üçlemesi Üzerinden Bir İnceleme / 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education

Uluslararası Özet bildiri
Bize Özgü İç Alem ile Batı’ya Özgü Dış Alemin Uymsuzluğu: Halide Edip Adıvar’da Batıcılığın Tezahürü / Innovation and Global Issiues in Social Sciences III

Uluslararası Özet bildiri
From Nationalist Grassroots to Center: Good Party / XV. European Conference on Social and Behavioral Science

Ulusal Özet bildiri
Hukuk Devlet İlişkisi Piyasa Anarşizmi Perspektifinden Bir Değerlendirme / Lİberal Düşünce Kongresi

2023 A Companion to Modern Turkey's Centiennial -Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Trajectory of Liberalism in Turkey: From the Ottoman Empire to Present
TARHAN BELGİN, YAMAN SEVAL, ŞAHİN BİCAN
Edinburg University Press,Alpaslan Özerdem ve Ahmet Erdi Öztürk
978 1 47449251 5
2021 Liberteryenizmin Felsefi Temelleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üçüncü Bölüm: Liberteryen Teoride Siyaset ve Devlet Dördüncü Bölüm: Devletler Arası İlişkiler ve Barış
YAMAN SEVAL, TARHAN BELGİN
Liberus Kitap,Seval Yaman Belgin Tarhan
978-625-7294-06-5
2020 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ALEXIS DE TOCQUEVILLE
TARHAN BELGİN
ORİON,BİCAN ŞAHİN, KEREM YAVAŞÇA
978-625-7294-06-5
2020 Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasal Düşünce , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),"Charles-Louis de Secondat de Montesquieu" ve "Alexis de Tocqueville"
TARHAN BELGİN
ORİON,BİCAN ŞAHİN KEREM YAVAŞÇA
978-625-7294-06-5
2020 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),From Nationalist Grassroots to Center: The Good Party
TARHAN AHMET BORA,BÜYÜKBUĞA BELGİN
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,DORCZAKRE ROMAN, LENART-GANSINIEC REGINA, RUGGIERO CHRISTIA, ICBAY MEHMET ALI
978 - 83 - 65688 - 32 - 3, 978 - 83 - 65688 - 33 – 0 (e-book) Erişim Linki
2019 Liberteryenizm ve Anarko-Kapitalizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gustave de Molinari: Serbest Piyasa Anarşizminin Laissez Faire’cı Öncüsü
TARHAN BELGİN
Divan Kitap,Coşkun Can Aktan Ahmet Taner
978-6054239-93-1 Erişim Linki
2010 Politik İktisat ve Adam Smith , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ticari Toplumun Ahlak Problemi: Adam Smith, Eşitsizlik ve Modern Devletin Oluşumu
TARHAN BELGİN
IJOPEC Yayınları,Hakan Kapucu, Murat Aydın, İsmail Şiriner
978 975 545 254-8