Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gyildirim adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
İsmail Gökçe Yıldırım

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Conformational characteristics in Arabian and Thoroughbred horses
Animal Health Production and Hygiene

2014 Electrical stimulation of lumbar spinal nerve roots in dogs
Vet Res Commun

2012 Effect of triple pelvic osteotomy on the proximal femoral geometry in dysplastic dogs
Research in Veterinary Science

2012 Craniometric measurements and some anatomical characteristics of the cranium in Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus, Hermann 1779)
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2011 The intercondylar fossa indices of male and female dog femora
Vet Comp Orthop Traumatol

2011 İNGİLİZ ATLARINDA SAKATLIK NEDENLERİNE ANATOMİK YAKLAŞIMLAR
Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi

2011 Geometry of the femoral condyles in dogs
Vet Res Commun

2009 Ultrasonographic examination of the carpal canal in dogs
Journal Of Veterinary Science

2008 The elecrophysiological bulbocavernosus reflex test in female dogs: Its technique and applicability
Research In Veterinary Science

Uluslararası Özet bildiri
Anatomical Approaches to Horse Conformation / XII. Ulusal / III. Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Köpek pelvis radyografilerinde simetrinin morfometrik yöntemlerle değerlendirilmesi. / IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.03.2009 Ultrasonographic examination of the carpal canal in dogs / V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.11.2010 Triple Pelvik Osteotomi’nin proksimal femur geometrisine etkisi. / V. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2011 İngiliz atlarında sakatlıkların anatomik hazırlayıcıları. / VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.10.2011 Köpeklerde condilus femoris geometrisi / VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı plastinasyon çalışmaları / VI. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
İngiliz ve Arap atlarında solea ungulaenin morfometrik yöntemlerle incelenmesi. / VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Arap ve İngiliz Atlarında Genel Vücut Yapılarının Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesi. / VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi

2022 Koyunculuk Rehberi , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILDIRIM İSMAİL GÖKÇE
Nobeltıp Kitabevleri Tic. ltd. şti.,
978-605-335-721-6
2016 Atlarda Vücut Yapısının Önemi , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILDIRIM İSMAİL GÖKÇE
Nobeltıp Kitabevleri Tic. ltd. şti.,
978-605-335-194-8
2014 Atlarda Vücut Yapısının Değerlendirilmesi. Neden Bazı Atlar Daha Başarılıdır? , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILDIRIM İSMAİL GÖKÇE
Nobeltıp Kitabevleri Tic. ltd. şti.,
978-605-335-044-6