Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sipal adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Yusuf Ziya Şipal

Söke İşletme Fakültesi
Lojistik Yönetimi Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 6 Şubat 2023 Depreminin Afet Yönetim ve Deprem Lojistiği Açısından Değerlendirilmesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 Rusya - Ukrayna Jeopolitik Krizi Ve Karadeniz’de Türkiye Eksenli Ticari Denizcilik Faaliyetlerine Yansımaları
Journal of Communication, Sociology and History Studies (Jcosohis)

2022 Deniz Yoluyla İhracat, Baltık Kuru Yük Endeksi ve Ham Petrol Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği
Sü-leyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 Amerikan On Yıllık Tahvil Faizleri ile Ham Petrol Fiyatları Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
Ordu University

2019 İntermodal Yük Taşımacılığının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
TURAN-SAM
YUSUF ZİYA ŞİPAL YUSUF KADERLİ
2019 Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Camels Yöntemi ile İncelenmesi
TURAN-SAM
UMUT TOLGA GÜMÜŞ YUSUF KADERLİ YUSUF ZİYA ŞİPAL HAFİZE ÖZLÜ
2017 Derin Tutku Serbest Dalış
Yeni Deniz Mecmuası
YUSUF ZİYA ŞİPAL
2017 Gazi Umur Bey ve Karadan Yürüyen Gemiler
Yeni Deniz Mecmuası
YUSUF ZİYA ŞİPAL
Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 Eximbank Kredilerinin Türkiye de İhracat Faaliyetlerindeki Yeri ve Önemi / Cumhuriyet 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 2011 Yılından Günümüze Gemi Türü Bazında Türk Ticari Deniz Filosunun Yaş Ortalaması Analizi / CUMHURİYET 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
Ege Adaları ve Kıyılarımız Arasında Turistik Taşımacılık Faaliyeti, Midilli- Ayvalık Örneği / Türk Tarih Kurumu Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Güncel Verilerle Deniz Taşımacılığında Navlun Kaybı ve Türk Ekonomisindeki Yeri / VIII. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
TÜRKİYE DE TİCARİ DENİZ TAŞIMACILIĞI VE GEMİ FİYATLARINDA ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ NAVLUN FİYATLARINA YANSIMASI / IMUCO 2016 International Multidisciplinary Conference Antalya Turkey

Uluslararası Tam metin bildiri
TİCARİ TAŞIMACILIKTA KULLANILAN GEMİ FİYATLARI VE ÖRÜMCEK AĞI FİYAT DALGALANMALARI İLİŞKİSİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ / International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series- Plovdiv, BULGARIA

Ulusal Sözlü Bildiri
Bankalarda Yeni Şube Yapılanmaları ve Müşteri Tercihlerindeki Etkileri / Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Uluslararası Sözlü Bildiri
Ticari Bankalarda Mikro Krediler / VI. Uluslararası STK lar Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Ticari Banka Mevduatlarında Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi ve Enflasyon Adaletsizliği / Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

Uluslararası Sözlü Bildiri
Emlak Yönetimi Programı Öğrencilerinin Bilinçli Tercih Düzeylerinin Ölçülmesi / UMYOS II. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2015 Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türk Deniz Ticari Filosu / II. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu

2021 İktisat Alanında Seçilmiş Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lojistik Performans ve Dış Ticaret İlişkisi
YURDAKUL ŞİPAL ELİF MERYEM, ŞİPAL YUSUF ZİYA
Efe Akademi Yayınevi,Gökhan Sümer
9786257450638 Erişim Linki
2015 Türkiye de Bankacılık Sisteminin Genel Yapısı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
ŞİPAL YUSUF ZİYA
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi Müdürlüğü,
2010 Aydın İli Bankacılık ve Finansal Yapı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
ŞİPAL YUSUF ZİYA
Alter Yayıncılık,
978-605-5465-01-5
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bankacılığı Küreselleştiren Etmenler
ŞİPAL YUSUF ZİYA
Ezgi Yayınevi,Abdullah Özdemir
978-975-8606-79-5