Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yascoskun adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin Coşkun Erdoğan

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 Otomotiv Sektöründe Dupont Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi: BIST Örneği
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 A DUPONT ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF JANTSA ENTERPRISE TRADING IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE: 2013-2021 PERIOD
Euroasia Journal of Social Sciences Humanities

2018 The investigation of investor behaviors in terms of behavioral finance and investor psychology:The case of Sultanhisar district
Prizren Social Science Journal
YASEMİN COŞKUN
2018 FINANCIAL DECISIONS, TAX EFFECT AND INVESTMENT PERFORMANCE
Prizren Social Science Journal
YASEMİN COŞKUN Selim Bekçioğlu
2018 Yatırımcı Davranışlarının Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi:Nazilli Örneği
Journal of Current Researches on Social Sciences
YASEMİN COŞKUN SEZGİN DEMİR İbrahim İşık
2017 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYEİLİŞKİN TUTUMLARI: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖRNEĞİ
Mesleki Bilimler Dergisi
YASEMİN COŞKUN MÜMİN ESER Zehra Burdur
2017 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİMELEMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYLERİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Mesleki Bilimler Dergisi
MÜMİN ESER YASEMİN COŞKUN Ebru Emine Yılmaz ŞEBNEM NALAN AKAROĞLU
2017 The Effects of Trading and Financial Openness on Economic Growth: Turkey Case
Journal of Strategic Research in Social Science
SEZGİN DEMİR Hüseyin Tuğberk Tıraş YASEMİN COŞKUN
2016 Aydın li Yatırımcı Profilinin Yıllar tibariyleGelişiminin Türkiye Genel Yatırımcı Profilinin GelişimiyleKarşılaştırılmas
Giresun Üniversitesi Dktisadi ve Ddari Bilimler Dergisi
YASEMİN COŞKUN UMUT TOLGA GÜMÜŞ
2016 Identifying the Components of Economic Awareness in Developing Countries Turkey Sample
Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE)
SEZGİN DEMİR YASEMİN COŞKUN
2016 IS FINANCIAL STABILITY EFFECTIVE ON INVESTMENTDECISIONS IN EMERGING MARKETS
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
SEZGİN DEMİR YASEMİN COŞKUN
2015 The Effects of International Integration on Cost of Equity Application of Turkey s Tourism Sector
Muhasebe ve Finansman Dergisi
SEZGİN DEMİR YASEMİN COŞKUN KADERLİ
2013 SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN BANKA KÖKENLİ ARACI KURUMLARIN ETKİNLİK PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ
DAYANIŞMA DERGİSİ, İZMİR SMMMO
YASEMİN COŞKUN ÖZLEM FEDAİ DENİŞ
2005 İzmir Ticaret Borsasının Zayıf Etkin Şekilde Test Edilmesi
ADÜ ZİRAAT FAKULTESİ DERGİSİ
Selim Bekçioğlu Mustafa ÖZTÜRK YASEMİN COŞKUN
Uluslararası Özet bildiri
28.03.2023 Finansal Performans Değerlendirmesi Üzerine Bir Uygulama: BIST’te İşlem Gören Otomotiv Şirketlerinde Dupont Analizi / GELİŞİM–UWE 2022: 6. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
17.10.2023 Covid 19 Pandemi Öncesi ve Sonrası Dönem İçin Dupont Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Şirketlerine Bir Uygulama / ANATOLIA Uluslararası Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2022 Davranışsal Finans Perspektifi ile Hisse Senedi Yatırımcılarının BES’e Yaklaşımı: Aydın Örneği / 16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN JANTSA İŞLETMESİ’NİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DUPONT ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ: 2013-2021 DÖNEMİ / VII. ULUSLARARASI AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2018 YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN İNCELENMESİ: NAZİLLİ ÖRNEĞİ / 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2017 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kopya Çekmeyeİlişkin Tutumları:Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği / ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2017 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININÖRGÜTSEL STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA / ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 The Effects of Trading and Financial Openness on Economic Growth The Turkey Case. / 7th International Conference ofStrategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 What depend on the Mutual Fund’s Performance Investment?, Gambling? / 7th International Conference ofStrategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2017 Aydın İli Sultanhisar İlçesi İncir Üreticilerinin Profili / UMYOS 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2017 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluklarının Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile Sınanması: Nazilli Meslek Yüksekokulu Üzerine Bir Değerlendirme / UMYOS 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2017 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnsani Değerlerinin İnsani Değerler Ölçeği ile Sınanması: Nazilli Meslek Yüksekokulu Üzerine Bir Değerlendirme / UMYOS 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
12.05.2016 Is Fnancial Stability Effective On Investment Decisions In Emerging Markets / ICAFR’xx16 3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.10.2016 Determination Of The Components of Economic Awareness in Developing Countries The Case Of Turkey / ICOSRESSE 2016 International Conference of Strategic Research in Social Science and Education

Uluslararası Tam metin bildiri
08.07.2016 Meslek Yüksekokullarında Zaman Yönetimi Becerisi Nazilli Meslek Yüksekokulu Üzerine Bir Değerlendirme / UMYOS 2016 5 th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
08.07.2016 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Nazilli MYO Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma / UMYOS 2016 5th International Vocational Schools Symposium

Ulusal Özet bildiri
28.04.2015 Borsa İstanbul daki Gıda Sektörü Firmalarının Finansal Performanslarının ve Yatırım Yapılabilirliklerinin Analizi / İç Anadolu Bölgesi 2.Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.04.2015 Türkiye de Kestane Üretiminin Ekonomik Önemi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.04.2015 Türkiye de İncir Üretiminin Ekonomik Önemi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
22.05.2014 Aydın İli Sultanhisar İlçesi Çilek Tarımında Tarımsal Destek ve Teşviklerin Etkinliği / I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi Bülent Ecevit Üniversitesi

Ulusal Tam metin bildiri
07.05.2015 Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma / II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi(MESTEK)

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2014 ULUSLAR ARASI ENTEGRASYONUN SERMAYE MALİYETİ VE FİRMA DEĞERLEME MODELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TURİZM SEKTÖRÜ UYGULAMASI / 9th ınternational conference:New Perspectives in Tourism and Hospitality Management 25-27 September 2014, burhaniye, Turkey

Ulusal Tam metin bildiri
14.05.2007 İş Plânlarının Girişimcilikteki Önemi / 4. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU, BERGAMA 14-16 MAYIS 2007

2021 GÜNCEL FİNANSAL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DAVRANIŞSAL FİNANS VE GÜNCEL DAVRANIŞSAL YATIRIMCI KİŞİLİK TÜRLERİ
COŞKUN ERDOĞAN YASEMİN
EFEAKADEMİ YAYINLARI,ASLAN ÖMER FARUK, ERDEN BAHATTİN
978-625-7450-67-6 Erişim Linki
2021 Güncel Değerlendirmelerle Bankacılık Dünyasından Seçmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bankacılığın Görünmeyen Yüzü: Davranışsal Finans
COŞKUN ERDOĞAN YASEMİN
Gazi Kitabevi,Yetiz Filiz
978-625-7588-11-9
2018 The Progress of Financial Markets In Balkan Countries Theory and Practice , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEHAVIORAL FINANCE AND INVESTOR PSYCHOLOGY
COŞKUN YASEMİN
SHOQATA E SHKENCËTARËVE DHE INTELEKTUALEVE TË KOSOVËSSHIKSH PUBLISHING LIBRARY,Luan Vardari
978-9951-8974-0-2
2018 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA (İMKB) İŞLEM GÖREN GIDA SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE ÖZSERMAYE KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
COŞKUN YASEMİN
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,YASEMİN COŞKUN
978-605-258-090-5
2018 FİNANSAL YATIRIMLARDA MODEL OLUŞTURMA , Bilimsel Kitap , Tümü,
COŞKUN YASEMİN
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,YASEMİN COŞKUN
978-605-258-088-2
2017 Academic Studies About Cominication, Business and Economics , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),WHAT DEPEND ON THE MUTUAL FUND’S PERFORMANCE INVESTMENT? GAMBLING?
DEMİR SEZGİN,COŞKUN YASEMİN
SRA Academic Publishing,Nezihe TÜFEKÇİ
978-605-67769-8-4 Erişim Linki