Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sdaydin adu.edu.tr

Prof.Dr.
SERPİL DEMİRAĞ

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Cervical Cancer and HPV Vaccination: From the Female Health Care Workers’ Perception
Scription Publishers The Journal of Psychology and Personality Disorders

2022 Traditional and Complementary Medicine use: Fibromyalgic Patients
Journal of psychology and personality disorders

2022 HBsAg Seroprevalance and Affecting Factors in Patients Attending Emergency Department
Current Research in Emergency Medicine

2019 The Impact of the Medical Education on Students’ Knowledge, Opinion and Attitude to Organ Donation and Transplantation
Ankara Medical Journal
mikail yılmaz SERPİL DEMİRAĞ
2019 Traditional and ComplementaryMedicine: Where are we?
Journal of Physical Fitness, Medicine Treatment in Sports (JPFMTS)
SERPİL DEMİRAĞ
2018 The Effects of Eating Habits and Physical Activity on Obesity
Medical Journal of Clinical Trials Case Studies
Süleyman Çiftçi SERPİL DEMİRAĞ A Arıkan
2017 Trichomonas vaginalis İzolatlarında PZR-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) Yöntemi ile Genotiplerin Belirlenmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ ERDOĞAN MALATYALI SEMA ERTUĞ HATİCE ERTABAKLAR
2017 Psychological Intimidation at Workplace (Mobbing)
Journal of Psychology Psychotherapy
SERPİL DEMİRAĞ SÜLEYMAN ÇİFTÇİ
2017 İlaç Kullanımının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Yeri
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi
KAMİL VARLIK EREL ÖZLEM EREL SERPİL DEMİRAĞ
2017 Factors for preferring OTC drugs in Aydin, Turkey
Trends in Medicine
AYŞEN AKCAN SERPİL DEMİRAĞ
2015 Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
ayşen akcan AYFER GEMALMAZ üner bayram ali GÜZEL DİŞCİGİL mehmet aydın şahin nur şeyda OKAY BAŞAK SERPİL DEMİRAĞ
2015 Kronik hastalıklar ve yaşam kalitesi
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2015 Obezitede reçete dışı ilaçlar
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel
SERPİL DEMİRAĞ
2014 Aile hekimliği pratiğinde yasal sorunlar genel bir bakış
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2014 Bitkiler kimin tarafında birinci basamakta sağlıklı beslenme ve bitkisel tıp
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği
SERPİL DEMİRAĞ
2013 Herbal medicine and cancer prevention myth or not
OA Alternative Medicine

2012 Knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among medical students in Turkey
BMC Complementary and Alternative Medicine
h akan GÜLDAL İZBIRAK KC Kaspar SERPİL DEMİRAĞ N DEMİRCAN PG BUCAKTEPE C OZER HA ŞAHİN CA KAYA O HAYRAN
2011 Homicide and suicide in the elderly data from Aydin
Turk J Geriatrics 2011;14(4):306-310

2011 Aydın da bozulmuş cesetlerdeki travmatik bulguların değerlendirilmesi
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17(4):340-343

2011 Which predicts the cardiovascular risk best in elderly metabolic syndrome patients ATP III or IDF
Turk J Med Sci 2011;41(1):125-129

2011 Birinci Basamakta Kronik Ağrı ve Yönetimi
Turkiye Klinikleri Aile Hekimliği
SERPİL DEMİRAĞ
2011 Antiparaziter Aşı Çalışmalarıı
türkiye klinikleri
SERPİL DEMİRAĞ
2010 Suicides in Turkey between 1996 2005 general perspective
Am J Forensic Med Pathol
Mahmut Asırdizer MEHMET SUNAY YAVUZ SERPİL DEMİRAĞ M Gökhan Dizdar
2010 Risk reduction in patients Can primary and secondary prevention affect the coronary risk groups
Middle East J Fam Med

2009 Do regional risk factors affect cruide suicidal mortality rates in Turkey
Adli Tıp Dergisi 2009;23(2):1-10

2009 Kişisel bakış açısı önemli mi? Geriatride yaşam kalitesi kavramı. geriatri ve geriatrik Nöropsikiyatri 2009:Özel sayı
8. ulusal geriatri kongresi
SERPİL DEMİRAĞ
2009 Çocuk istismarı 2: Çocuk istismarı ve şiddeti: nasıl tanınır? Nasıl korunur?
Aile Hekimliği Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2009 Çocuk istismarı-1:Türkiyede çocuk olmak: yasalar ne kadar koruyor
Aile Hekimliği Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2009 Hekimlik ve Yasalar 2: Tıbbi uygulama hataları(malpraktis)
Aile Hekimliği Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2009 Hekimlik ve yasalar 1: hekimin yetki ve sorumlulukları
Aile Hekimliği Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2008 What influences herbal medicine use Prevalence and related factors
Turk J Med Sci 2008;38(5):455-63

2008 Reproductive Sexual Health Knowledge Opinions And Attitudes Of University Students
Middle East J Fam Med 2008;6(1):17-22

2008 Prevalence of the Metabolic Syndrome in a Rural Turkish Population Comparison and Concordance of Two Diagnostic Criteria
Turk J Med Sci

2008 What Influences Herbal Medicine Use? - Prevalence and Related Factors
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
SERPİL DEMİRAĞ ao bozkaya m mazicioğlu AYFER GEMALMAZ
2008 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Aile hekimliği Aktüel Bilim Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2007 What do Residents Know About Patient s Right Informed Concent and Euthanasia
ME-JAA
AYFER GEMALMAZ SERPİL DEMİRAĞ
2007 Habitual Tea Drinking and Bone Mineral Density in Postmenopausal Turkish Women: Investigation of Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey (IPPOT Study)
International Journal for Vitamin and Nutrition Research
ismail hamdi kara SERPİL DEMİRAĞ AYFER GEMALMAZ ZEKERİYA AKTÜRK hakan yaman NAFİZ BOZDEMİR karanfil sitmapinar ilknur sencar OKAY BAŞAK MELAHAT AKDENİZ hakan ışıldar erhan burgut sevgi ozcan ünal akça
2007 Complementary Alternative Medicine Use in Primary Care
Research J Med Sci 2007;1(1):21-25

2007 Role of education on the attitudes of nurses to human deficiency virus (HIV)/Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) patients in Isparta, Turkey
ME-JN
SERPİL DEMİRAĞ T Yavuz S Yavuz C Ağalar F Ağalar
2007 Domestic violence experiences of university students
TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE
AYFER GEMALMAZ SERPİL DEMİRAĞ
2007 Aile Planlaması 2
Türkiye Aile Hekimliği
SERPİL DEMİRAĞ
2007 Aile Planlaması 1
Türkiye Aile Hekimliği
SERPİL DEMİRAĞ
2007 Birinci basamakta psikiyatrik değerlendirme ölçeklerinin kullanımı
Türkiye aile hekimliği dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2007 Forensic cases and reports in primary health care
Turkish Journal of Family Practice
MEHMET SUNAY YAVUZ SERPİL DEMİRAĞ
2006 Domestic violence experiences of university students
Saudi Medical Journal
SERPİL DEMİRAĞ
2006 HEPATITIS A B C AND E PREVALANCE IN ANKARA BETWEEN 0 20 AGES AND RISK FACTORS
Calicut Medical Journal 2006; 4(2):e3

2005 Most common infections and antibiotic prescribing habits of residents experience of three university hospitals
Turk J Med Sci 2005; 35: 169-78

2005 Outcome measurement after lumbar disc surgery
Turkish Neurosurgery 2005; 15(1): 4-11

2005 Students perceptions of their undergraduate medical education
Saudi Med J 2005; (9): 1484-1486

2005 Domestic violence experiences among medical students in 2 universities
Saudi Med J 2006;27:125-127

2005 Total quality management for Turkish primary care current status and suggestions
MEJFM 2005; (9): 12-14

2005 Quality of Life in the elderly after coronary bypass surgery
Int Heart J 2006;47: 59-65

2005 Patient satisfaction at the 18th month of a two-day quadruple helicobacter pylori eradication therapy MEJFM
MEJFM
SERPİL DEMİRAĞ
2004 Aile doktorluğunda temel epidemiyolojik ve istatistiksel kavramlar -Aile doktorları için kurs notları-1. aşama içinde
sağlık bakanlığı
SERPİL DEMİRAĞ
2004 Hasta hekim görüşmesi aile doktorları için kurs notları 1. aşama içinde
Sağlık Bakanlığı
SERPİL DEMİRAĞ
2004 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde adli olgu ve raporlar
Türkiye aile hekimliği dergisi
MEHMET SUNAY YAVUZ SERPİL DEMİRAĞ
2003 Aile hekimliğinde oral ülserlerle yaklaşım
Türkiye aile hekimliği dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2003 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi
Türkiye aile hekimliği dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2003 Zehirlenme olgularının profili
Toksikoloji Dergisi
MEHMET SUNAY YAVUZ SERPİL DEMİRAĞ
2003 Askeri Tıp Akademisi öğrencilerinin tıp eğitimine birinci basamak sağlık hizmetleri açısından yaklaşımı
Tıp Eğitimi Dünyası
SERPİL DEMİRAĞ özkömür eşber
2002 Editöre Mektup 2
Geriatri

2002 65 Yaş üstü hastalarda koroner bypass operasyonlarının yaşam kaliteleri üzerine erken dönem etkisinin SF 36 testi ile tespiti
Geriatri 2002; 5(2): 64-67

2002 Hastalar hekimleri değerlendiriyor EUROPEP ölçeği
DEU Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 16(3):153- 160

2002 Klinik Mikrobiyoloji ve İnf. Hast. kliniğimizde yatan hastalarda sigara-infeksiyon ilişkisi
Klimik Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ
2002 Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuran çocuklarda parsak parazitleri sıklığı
Klimik Dergi
SERPİL DEMİRAĞ Güler Yaylı
2002 Uzmanlık öğrencilerinin poliklinikte antibiyotik kullanımına yaklaşımları
Klimik Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ Güler Yaylı Onur Kaya
2000 Isparta’da anne sütü verme eğilimi ve bırakma nedenleri
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ Gülşen Olgun
2000 Helicobacter pylori eradikasyonunda kısa süreli uygulanan dörtlü tedavinin etkinliği
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ tankut köseoğlu faruk çetin
2000 Anne sütü verme eğiliminin yaş, eğitim durumu ve sosyo ekonomik düzeye göre dağılımı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ Gülşen Olgun
Uluslararası Özet bildiri
28.04.2019 Klinik liderlik / 18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2018 Diyabetik Ayak Hastalarının Yakınlarındaki Bakım Yükü: Bir Hastane Örneği. / 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2018 The Impact of the Medical Education on Students’ Knowledge, Opinion and Attitude to Organ/Tissue Donation-Transplantation / 22nd WONCA World Conference of Family Doctors (WONCA)

Ulusal Özet bildiri
03.06.2018 Residents’ Social Media Use And Related Factors. / International Mediterranean Family Medicine Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2018 Burden of Diabetic Foot Patients’ Caregivers: Isn’t it too much? / International Mediterranean Family Medicine Congres

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 Eğitim Değerlendirmede E-Geri BildirimUygulaması / X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.03.2017 Bir Soru Bankasının Hikayesi / Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017

Uluslararası 
Eraly diagnosis and detection / symposium of to date information in lung and pleuralcancers

Ulusal 
Kronik hasta yönetimi / 12. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Çocuk ihmali ve istismarı / 9. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Kişisel bakış açısı önemlimi :geriatride yaşam kalitesi kavramı / 8. ulusal geriatri kongresi

Ulusal 
Old problem, big problem / bıd 1 st annual congress and expo of molecular diagnostics

Ulusal 
Ateroskleroz, Tromboz ve Önlenmesi / 4. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Topluma dayalı tıp görüşmesi / VII. aile hekimliği kongresi

Ulusal 
yaşlanan toplum ve yaşlı sağlığı / VI. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Aile hekimliği yönünden 1. basamakta kullanılan psikiyatrik ölçekler / V. Ulusal aile hekimliği kongresi

Uluslararası 
Akılcı Antibiyotik kullanımı Davetli moderatör. / 1. ulusal aile hekimliği günleri

Uluslararası 
Examination of refugee deaths in aydın / 4. mediterranean academy of forensic sciences meeting

Uluslararası 
Examination of refugee deaths in aydın / 4. mediterranean academy of forensic sciences meeting

Uluslararası 
Perceptions of medical students about the family medicine and primary health care services / 17th Wonca Europe

Uluslararası 
Stop domestic violence:international research workshop for identifying and responding workshop / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Stop domestic violence:international research workshop for identifying and responding workshop / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Nurses: the bridge between doctors and patients in complementary and alternative medicine / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Osteoporosis screening in nursing home residents / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Contraception choices of nurses in Turkey:does education affect attitudes / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Quality of life in the elderly data from a nursing home / 19. Woncaworld conferance

Uluslararası 
Breastfeeding attitudes of nurses and midwives in turkey / 19. woncaworld conferanca

Uluslararası 
Brief educational invervention improves primary care physcians knuvledge of menopause / Woncaworld conferans

Uluslararası 
Antenatal care and related factors in womwn who delivered in aydın maternity hospital / 19. woncaworld conferance

Uluslararası 
Antenatal care and related factors in womwn who delivered in aydın maternity hospital / 19. woncaworld conferance

Uluslararası 
A study on AIDS related knowledge attitude and behaviour of the university students in Turkey / 19. Woncaworld Conferanca

Uluslararası 
Quality of life and related factors in osteoporosis / Woncaeurope

Uluslararası 
Factors related to ontraceptive choices / Woncaeurope

Uluslararası 
Factors related to ontraceptive choices / Woncaeurope

Uluslararası 
Smoke-related cancers in turkey and developed countries. / The first regional meeting of the asian pasific organization for cancer prevention

Uluslararası 
Opinions of students on medical education and primary care in turk Wonca Europe 2003 9th europen society of general practice / family medicine regional conferance

Uluslararası 
antibiotic prescribing attitudes of residents / Europen general practice research workshop

Uluslararası 
Medical students:perspectivies on primary care in TURKEY / Wonca Europe

Uluslararası 
Can total Quality Management impact the primary healthcare in Turkey / Wonce Europe

Uluslararası 
Can total Quality Management impact the primary healthcare in Turkey / Wonce Europe

Uluslararası 
Patiets evaluate family practice / Turkey results of EUROPEP EQUIP 2002

Uluslararası 
Patiets evaluate family practice / Turkey results of EUROPEP EQUIP 2002

Uluslararası 
Asymptomatic bacteriuria an school children in a developing country. / 2nd Internadional Meeting on Antimicrobial chemotherapy in clinical practive pharmacotherapy

Uluslararası 
Patient satisfaction at the 18th month of a two-day guadruple helicobacter pylori eradication therapy. / 2nd International meeting on antimicrobial chemotherapy in clinical practive.Pharmacotherapy,

Uluslararası 
Functional status outcomes after cardiac surgery / International symposium on progress in cardiovascular surgery

Uluslararası 
The approach of the nurses to patients with AIDS / 1st International and 5th national nursing education congress

Uluslararası 
Usage of family planning methods among nurses and midwives in Isparta / 1st International and 5th National nursing education Cogress

Uluslararası 
Breastfeeding among nurses and midwives as a amternal attidude. / 1st International and 5th National Nursing Congress

Ulusal 
Kişisel bakış açısı önemlimi:geriatride yaşam kalitesi kavramı / 8. ulusal geriatri kongresi

Ulusal 
Kabserde çevresel risk faktörleri / onkolojide yenilikler kursu

Ulusal 
Aile Hekimliği yönünden birinci basamakta kullanılan psikiyatrik ölçekler / V. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Enfeksiyöz ishallerde epidemiyoloji / Diyare günleri

Ulusal 
Menopozda herşey güzel olacak / Güz okulu

Ulusal 
Hasta-hekim görüşmesi / 1. aile hekimliği ve koruyucu hekimlik kongresi

Ulusal 
topluma dayalı tıp eğitimi / VII. uLUSAL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Ulusal 
Topluma dayalı tıp eğitimi / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal 
Topluma dayalı tıp eğitimi / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
17.05.2008 Yaşlı ölümleri / 8. adli bilimler kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2011 Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin aile hekimliğiyle ilgili düşünceleri / 3. uluslararası katılımlı Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2010 ADÜTF Aile hekimliği alan çalışması sağlık hizmetleriyle tanışma ve topluma uyum modülü-1. sınıf değerlendirme sonuçları / 6. ulusal tıp eğitimi kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2010 Sağlık hizmetleriyle tanışma ve yopluma uyum aile çalışma modülü-ADÜTF 2. sınıf değerlendirme sonuçları / 6. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2007 Yaşlılarda yaşam kalitesi:toplum ve huzurevi karşılaştırması / 2. sağlıkta yaşam kalitesi kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Aile sağlığı merkezlerine başvuranlarda diyabet bilgi düzeyi ve ilişkili faktörler / 12. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Bir il merkezinde ASM'lere başvuranlarda diyabet sıklığı komorbidite ve izlem durumu / 12. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Huzurevi yaşlılarında kronik hastalıklar:Kontrol komorbidite ve ilaç kullanımı / 12. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2013 Türkiye'de aile hekimliği uzmanlarına yapılan ve ulusal akademik ağ ve bilgi merkezinde yayınlanan çalışmaların analizi / 12. ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 Preliminer çalışma-TOHMAPO-Türkiye sonuçlarının değerlendirilmesi / VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 Üniversite hastanelerinde aile hekimliği polikliniği / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 Antropometrik ölçümler ve biyoelektrik empedans analiz sonuçlarının metabolik sendromla ilişkisi / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 Tıp eğitimi ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi programında alan eğitiminin yeri / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 Bir üniversite hastanesindeki uzmanlık öğrencilerinin hasta hakları, aydınlatışmış onam ve ötenazi konusunda bilgi ve düşünceleri / VII. Ulusal aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 ADÜ Tıp Fakültesi Umurlu Aile Hekimliği merkezinin iki yıllık hasta profili / VII. Ulusl aile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
26.05.2006 TAHMOPA- Aydın Sonuçları / VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
07.05.2004 Sağlık ölçülebilir mi:yaşam kalitesi / VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
07.05.2004 Bir grup tıp fakültesi öğrencisinin aile içi şiddet yaşantıları / VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.06.2002 Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin tıp eğitimi ve birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda görüşleri / Eğitim programı Geliştirme Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
01.06.2002 Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin tıp eğitimi ve birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda görüşleri / Eğitim programı Geliştirme Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
30.03.2002 Uzmanlık öğrencilerinde antibiyotik kullanımına yaklaşım:Çok merkezli bir çalışma / V. Ulusal ile hekimliği kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.03.2002 Dönem 4 ve 5 öğrencilerinin tıp eğitimi ve birinci basamak sağlık hizmetleri konusundaki görüşleri:Isparta ve Trabzon deneyimleri / V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.03.2002 Hasta hekimleri değerlendiriyor.EUROPEP ölçeği / V. Aile Hekimliğği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.03.2002 Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencilerinin tıp eğitimine birinci basamak sağlık hizmetleri açısından yaklaşımı / V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.10.2001 İki gün süreli dörtlü helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin etkinliği ve hasta memnuniyetinin araştırılması. / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
İki gün süreli dörtlü Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin etkinliği ve hasta memnuniyetinin araştırılması / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
İki gün süreli dörtlü Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin etkinliği ve hasta memnuniyetinin araştırılması / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
İki gün süreli dörtlü Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin etkinliği ve hasta memnuniyetinin araştırılması / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.2001 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan araştırma görevlilerinin poliklinikte antibiyotik kullanımlarına yaklaşımları / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
Hastanemiz infeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan hastalarda sigara infeksiyon ilişkisi / Klimik 2001

Ulusal Tam metin bildiri
Isparta Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezine başvuran çocukların barsak parazitleri yönünden retrospektif olarak değerlendirilmesi / Klimik 2001 Adana

Ulusal Tam metin bildiri
Kardiyak cerrahi geçiren hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi / XVII. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Lomber cerrahi uygulanan hastaların sağlık durumları ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi / Türk Nöroşirurji Derneği 14. Bilimsel Kongresi

Ulusal Özet bildiri
servikal vertebre patolojileri nedeniyle opere edilen hastaların postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi / bilimsel kongre

Ulusal Davetli konuşmacı
Enfeksiyöz İshallerde Epidemiyoloji / Diyare Günleri

Ulusal Davetli konuşmacı
Kronik hastalıklarda yaşam kalitesi / II. Haseki Günleri

Ulusal Davetli konuşmacı
Kanserde Çevresel risk faktörleri / Onkolojide Yenilikler Kursu

Uluslararası Davetli konuşmacı
Early Diagnosis and Detection / Symposium of To date information in lung and pleural cancers

Ulusal Davetli konuşmacı
Kişisel bakış açısı önemlimi geriatride yaşam kalitesi kavramı / 8. Ulusal Geriatri Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Menopozda Herşey Güzel Olacak / Güz Okulu

Uluslararası Davetli konuşmacı
Ateroskleroz Tromboz ve Önlenmesi / IV. Ulusal Aile Hekimliği Günleri

Ulusal Davetli konuşmacı
Topluma dayalı tıp eğitimi / VII. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Hasta hekim görüşmesi / 1. Aile Hekimliği ve Koruyucu Hekimlik Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Aile Hekimliği yönünden Birinci Basamakta kullanılan psikiyatrik ölçekler / V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

Uluslararası Davetli konuşmacı
Atherosclerosis Old Problem Big Problem / BID 1st Annual Congress and Expo of Molecular Diagnostics

Uluslararası Sözlü Bildiri
Breastfeeding attitudes of nurses and midwives in Turkey / WONCA WORLD

Uluslararası Poster
Factors related to contraceptive choices / WONCAEUROPE

2023 Hekimin Başucu Kitabı Örneklerle Reçete , Bilimsel Kitap , Tümü,
DİBEK BÜYÜKDİNÇ MELDA, ÖZLÜER YUNUS EMRE, ÇADIRCI DURSUN, KOÇAKOĞLU ŞENAY
Hipokrat Kitabevi,Demirağ Serpil
978-625-7399-96-8
2022 Hekimin Başucu Kitabı , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖZLÜER YUNUS EMRE, ÇADIRCI DURSUN, DİBEK BÜYÜKDİNÇ MELDA
Hipokrat Kitabevi,Demirağ Serpil
978-625-7399-55-5
2019 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Dünden bugüne, nerden nereye , Bilimsel Kitap , Tümü,
DEMİRAĞ SERPİL
Hİpokrat,Serpid DEmirağ
9786057874047
2019 Anksiyete bozuklukları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Current aile hekimliği tanı ve tedavi
DEMİRAĞ SERPİL
güneş tıp kitabevi,
9789752777309
2018 Aile Hekimliği , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Anksiyete ve Depresyon
DEMİRAĞ SERPİL
Güneş Tıp Kitabevi,Rakel KE, Rakel DE
9789752777408
2017 Hepatopankreatobiliyer hastada klinik muayene ve araştırma. Hapatopankreatobiliyer Cerrahi Ed. Polat C. , Bilimsel Kitap , Tümü,
DEMİRAĞ SERPİL
nobel yayınevi,
2017 Yaşlı istismaru ve ihmali , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aile hekimliği başucu kitabı içinde Ed. Ercan E.
DEMİRAĞ SERPİL
Selen Yayıncılık,
2017 Hematopez ve hematopoetik yetmezlik, Cecile Essentials of Medicine , Bilimsel Kitap , Tümü,
DEMİRAĞ SERPİL
Nobel Yayınevi,
2017 Aile Hekimliğinde Yasalar ve Yasal Konular , Bilimsel Kitap , Tümü,
DEMİRAĞ SERPİL
Akademi yayınevi,serpil demirağ, İlhami ünlüoğlu, ufuk katkıcı
978-605-86746-3-9
2012 Yeterliğe dayalı beceri değerlendirme araçları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),temel eğitim becerileri içinde
DEMİRAĞ SERPİL
adüsem yayınları,erdal beşer, pınar okyay
2011 Current Aile Hekimliği , , Bölüm(ler),
DEMİRAĞ SERPİL
Güneş,
978975277314-1
2010 Hepatopankreotikobiliyer Cerrahi , , Bölüm(ler),
DEMİRAĞ SERPİL
Nobel,
9789754207729