Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ayorulmaz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Alper Yorulmaz

Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


1997-2001 Lisans Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Pr.
2002-2004 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak (Yl) (Tezli)
2010-2014 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak (Dr)
İngilizce 2002 Güz ÜDS 53.75