Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

fulya.apak adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Fulya Kaya Apak

Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi Pr.

CV (PDF)


2023 Population Dynamics of the Greenhouse Whitefly [Trialeurodes vaporariorum (Westwood) Aleyrodidae, Hemiptera] in Broccoli Greenhouse in Malatya, Turkey
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2022 Doğayı Korumak İçin Erken Çocukluk Döneminde Doğa Bilinci ve Önemi
Tralleis Elektronik Dergisi

2022 Malatya İli Kuru Kayısı Depolarındaki Zararlı Türlerin Belirlenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2021 Population Dynamics of Olive Fly (Bactrocera oleae (Gmelin)) (Diptera: Tephritidae) and Its Damage in Aydın Province
Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi

2021 Pest Species Determined in Apricot Orchards in Malatya Province, Turkey
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
FULYA KAYA APAK
2021 Ruta graveolens L. Uçucu Yağının Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) Larva ve Erginleri Üzerine Fumigant Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2017 Detection and Molecular Characterization of two ‘Candidatus Phytoplasma Trifolii’ Isolates Infecting Peppers at the Same Ecological Niche
International Journal of Agriculture and Biology
HATİCE DİĞDEM OKSAL FULYA KAYA APAK ERÇİN OKSAL NİHAT TURSUN HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU
2016 Natural Enemies and Population Dynamics of the Blackmargined Aphid (Monellia caryella (Fitch) Aphididae, Hemiptera) on Pecan Trees in Aydın, Turkey
Journal of the Entomological Research Society
FULYA KAYA APAK TÜLİN AKŞİT
2013 Erik üzerinde Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe, 1834) (Hemiptera: Coccidae)' nin biyolojik özellikleri, bulaşma oranı ve bazı insektisitlerin etkileri
Türkiye Entomoloji Dergisi
TÜLİN AKŞİT FULYA KAYA APAK
2013 Determination of an adequate attractant and its concentration in mass-trapping of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) by a hand-made trap
IOBC-WPRS Bulletin
HÜSEYİN BAŞPINAR YUSUF KARSAVURAN NEVİN BAŞPINAR TÜRKAN KOÇLU FULYA KAYA APAK PINAR GÜNEYİ
2007 Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Kök-ur Nematodları (Meloidogyne spp)' na Dayanıklılıklarının Araştırılması
Türkiye Entomoloji Dergisi
FULYA KAYA APAK GALİP KAŞKAVALCI HÜSEYİN BAŞPINAR
Uluslararası Özet bildiri
07.05.2013 Determination of an adequate attractant and its concentration in mass-trapping of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) by a hand made trap type / IOBC WPRS Integrated Control in Citrus Fruit Crops Adana, Turkey

Uluslararası Tam metin bildiri
17.02.2022 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE SORUN OLAN ZARARLILAR / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
17.02.2022 Ruta graveolens L. Uçucu Yağının Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) Larva ve Erginleri Üzerine Repellent Etkisi / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
12.11.2020 Essential Oils, Plant Extracts and Using to Control Insects. / 3rd International Congress on Agriculture, Environment and Healty

Ulusal Özet bildiri
03.02.2014 Aydın ve İzmir İlleri Meyve Bahçelerinde Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)' nın Savaşımında Besin Çekici Tuzakların Kullanılma Olanaklarının Araştırılması / Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
03.02.2014 Aydın İli Zeytin Alanlarında Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmel) (Diptera: Tephritidae)' ne Karşı Mücadelede Kitlesel Tuzaklama Uygulamalarının Etkisi / Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
02.04.2013 Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera: Tephritidae) ile Mücadelede Kitlesel Tuzaklama Çalışmaları / I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.06.2011 Akdeniz Meyve Sineği nin Kitlesel Tuzaklanmasında Tuzak Yüksekliği,Tuzak Yönü ve Sarı Rengin Etkisi / Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.06.2011 Akdeniz Meyve Sineği, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ile Mücadelede Bazı Cezbedicilerin Kitlesel Tuzaklamada Etkileri / Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.07.2009 Bazı Cezbedicilerin Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae)' ye Karşı Etkililikleri / Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.05.2013 Determination of an adequate attractant and its concentration in mass trapping of Ceratitis capitata Wiedemann Diptera Tephritidae by a hand made trap / IOBC/WPRS Working Group

Uluslararası Özet bildiri
17.09.2006 Investigations on the Resistance of Some Processing Tomato Varieties to Root-Knot Nematodes (Meloidogyne spp.) / VIII the European Congress of Entomology

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2020 Plants and Human / 3rd International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
31.05.2018 Ekstrem Sıcaklıkların Bitkilerde Çiçeklenme ve Tozlayıcı Böcekler Üzerine Etkisi / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 Detection and molecular characterization of two ‘Candidatus Phytoplasma trifolii’ isolates infecting peppers at the same ecological niche / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Ulusal Özet bildiri
05.09.2016 Cezbedici Besin İçeren Bir Tuzak Düzeneği. / Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 An Uncultured Bacterium Associated With Infection in Brassica Oleracea Italica in Malatya Province / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 Determination and Population Fluctuation of Insects In Sweet Corn Fields, Malatya, Turkey / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 Population Dynamics of The Trialeurodes Vaporariorum (Westw.) (Aleyrodidae, Hemiptera) on Broccoli Under Greenhouse Condition, in Malatya, Turkey. / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2017 The Population Fluctuation of Insects in Bean Fields, Malatya, Turkey. / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 The Population Fluctuation of Insects in Sunflower Fields, Malatya, Turkey / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2017 The Efficacy of Some Attractant and its Concentration for Bactrocera oleae Control / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2017 The Population Fluctuation of Insects in Irrigated and Rainfed Conditions Melon Fields, Malatya, Turkey. / 3rd International Conference on Innovations in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences

Ulusal Özet bildiri
20.05.2015 Sağlıklı Bitkisel Ürünler ve Biyolojik Mücadele / Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi‘ 2015

Ulusal Özet bildiri
28.04.2015 Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Bitki Ekstraktlarının Kullanımı / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.04.2015 The efficacy of some pesticides to Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) in olive orchards / International Conference on Biopesticides 7