Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cumalioksuz adu.edu.tr

Prof.Dr.
Cumali Öksüz

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Positive Discourse Scale in Teaching: Validity and Reliability Study
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

2022 The Effects of Student Mathematics Diaries on Achievement, Motivation and Metacognitive Awareness: Mixed Methods Design
International Journal for Mathematics Teaching and Learning

2022 The Review Of The Effects Of Realistic Mathematics Education On Students' Academic Achievement In Turkey: A Meta-Analysis Study
International Journal of Contemporary Educational Research

2021 Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study
Journal of Innovative Research in Teacher Education

2021 Validity And Reliability Study Of The Geometric Shapes Achievement Test For 4th Grade
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd)

2020 The Analysis Of Teachers’ Questıons In Prımary School Mathematıcs Classes Accordıng To Revısed Bloom’s Taxonomy
International Journal of Education Technology and Scientific Researches

2019 5. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenler ve Dörtgenler Konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ Hüseyin Başışık
2018 Olumlu söylem ortamının matematik başarısına etkisi
OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
GALİP GENÇ ALİ RIZA ERDEM CUMALİ ÖKSÜZ
2018 Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
GALİP GENÇ ALİ RIZA ERDEM CUMALİ ÖKSÜZ
2018 Olumlu Söylem Ortamının Matematik Başarısına Etkisi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2016 Dinamik Matematik Yazılımı ile 5 Sınıf Çokgenler veDörtgenler Konularının Öğretilmesi
Kastamonu Eğitim Dergisi
Galip Genç CUMALİ ÖKSÜZ
2016 İlkokul 4 Sınıflarda Matematik Tarihi Kullanımının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
ilköğretim Online
Ezgi Ersoy CUMALİ ÖKSÜZ
2016 Matematik Öğretiminde İşlem Sırasının Kavratılmasında Yeni BirYaklaşım Mnemoni
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
SANEM UÇA CUMALİ ÖKSÜZ
2016 EFFECT OF TEACHING STRATEGY IN SOLVINGOF CONTEXTUAL PROBLEMS ON STUDENTS SUCCESS
Eğitimde Kuram ve Uygulama
FERAT ÖNAL CUMALİ ÖKSÜZ
2015 Investigating pre service teachers perceptions on the use of WebQuest in instruction
International Journal of Academic Research
CUMALİ ÖKSÜZ
2015 PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS MOTIVATION SCALE
European Scientific Journal
EZGİ ERSOY CUMALİ ÖKSÜZ
2015 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Ders Dışı Matematik Etkinliklerine İlişkin Uyguladıkları Geribildirimlerin Etkisi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
GÜLÇİN ERAZ CUMALİ ÖKSÜZ
2015 EXAMINING PRIMARY SCHOOL STUDENTS LEVELS OF MATHEMATICS MOTIVATION
European Scientific Journal
CUMALİ ÖKSÜZ
2015 İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ
2013 İlköğretimde Teknoloji Kullanımı Teknoloji Gözlem Protokolü Sonuçları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ
2011 Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ SANEM UÇA
2010 İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde WebQuest Kullanımı Bir Video Örnek Olay Çalışması
E-journal of New World Science Academy
CUMALİ ÖKSÜZ SANEM UÇA
2010 WebQuest Kullanımına İlişkin Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ SANEM UÇA
2010 İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyini Belirleme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ ŞERİFE AK
2010 İlköğretim Yedinci Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Nokta Doğru ve Düzlem Konularındaki Kavram Yanılgıları
İlköğretim Online
CUMALİ ÖKSÜZ
2009 Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ ŞERİFE AK
2009 İşlem Sırasının Kavratılması
İlköğretim Online
CUMALİ ÖKSÜZ
2009 İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
CUMALİ ÖKSÜZ ŞERİFE AK SANEM UÇA
2009 Designing multimedia videocases to improve mathematics teaching with technology technology integration into mathematics education Project
Procedia Social and Behavioral Sciences
CUMALİ ÖKSÜZ SANEM UÇA Galip Genç
2009 Association of Domain Specific Knowledge and Analytical Ability with Insight Problem Solving in Mathematics
" International Journal of Pedagogies and Learning
CUMALİ ÖKSÜZ
2007 Middle school Children s Understanding of Algebraic Fractions as Quotients
International Online Journal of Science and Mathematics Education
CUMALİ ÖKSÜZ Middleton James
2007 Children s understanding of Equality and the Equal Symbol
International Journal for Mathematics Teaching and Learning
CUMALİ ÖKSÜZ
Uluslararası Tam metin bildiri
26.09.2022 Siber güvenlik eğitimlerinin planlanmasında kurumlararası işbirliğinin önemi / 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
26.09.2022 Tıp eğitiminde dönüştürülmüş öğrenme ortamının tasarlanması: klinik beceriler dersi / 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
Yükseköğretim kurumlarında küresel salgın sonrası uzaktan eğitim destek hizmetlerinin yürütülmesi: ADÜZEM örneği / 5th International Open & Distance Learning Conference- IODL 2022

Uluslararası Özet bildiri
Ortak dersleri yürüten öğretim elemanlarının küresel salgın öncesi ve sonrası uzaktan eğitime ilişkin görüşleri: ADÜ örneği / 5th International Open & Distance Learning Conference- IODL 2022

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2022 Ortak Dersleri Yürüten Öğretim Elemanlarının Küresel Salgın Öncesi ve Sonrası Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri: ADÜ Örneği / Anadolu Üniversitesi 5th International Open & Distance Learning Conference (IODL 2022)

Uluslararası Özet bildiri
29.09.2022 Yükseköğretim Kurumlarında Küresel Salgın Sonrası Uzaktan eğitim Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi: ADÜZEM Örneği / Anadolu Üniversitesi 5th International Open & Distance Learning Conference (IODL 2022)

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2022 Siber Güvenlik Eğitimlerinin Planlanmasında Kurumlararası İşbirliğinin Önemi / 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2022)

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2022 Tıp Eğitiminde Dönüştürülmüş Öğrenme Ortamının Tasarlanması: Klinik Beceriler Dersi / 15th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2022)

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2019 4. Sınıf ondalık sayılar konusu ile ilgili başarı testi geliştirilmesi / 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2018 The Examination of the Teacher’s Questions Asked in Mathematics Lessons According to Bloom Taxonomy’s Cognitive Domain / International Learning, Teaching and Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
23.05.2018 5. SINIF ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER KONUSU İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ / VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Matematiksel Yetenek Testi (MYT)’nin gelişimi ve psikometrik özellikleri / Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.Yüzyılda Öğretmen yetiştirme / ERTE Congress

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 İlkokul Matematik Derslerinde Bilmece Kullanımının Öğrencilerin Başarı, Tutum Ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi / I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 İlkokul Matematik Motivasyon Ölçeği / I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
16.09.2017 İLKOKUL 4. SINIFLARDA MATEMATİK TARİHİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ / I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2017 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretimde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı Üzerine Görüşleri / 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2017 Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılmasının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi / 5. Uluslararası Öğretim teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2013 İlköğretim 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin Toplamsal İlişkiler İçeren Rasyonel Cebirsel Denklemleri İlişkisel Olarak Çözebilme Yeterlikleri / XII. Ulusal SInıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal 
Eğitim liderliği / 6. ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
Öğretmen Adaylarının Öğretimde WebQuest Kullanımına Yönelik Algılarının İncelenmesi / 10th International Computer Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanım Düzeyleri / 10th International Computer Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2016 Olumlu söylem ortamının matematik başarısına etkisi / 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2016 Öğretmen adaylarının öğretimde webquest kullanımına yönelik algılarının incelenmesi / 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2016 Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde teknoloji kullanım düzeyleri / 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Sözlü Bildiri
Middle School Children s Understanding of Variable when Constructing Algebraic Fractions / Paper to be presented at AERA Annual Conference , San Francisco, California

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Integrative Learning Design Framework Lessons from Technology / Paper presented at AERA Annual Conference , San Diego, CA

Uluslararası Sözlü Bildiri
Using Classroom Video and Observational Protocols as Data driven Tools for the Improvement of One s Own Teaching / Presentation is made at Science Teaching Conference, Tucson, AZ

Uluslararası Sözlü Bildiri
Gifted and Nongifted Students intuitive Models of Multiplication and Division / Paper presented at AERA Annual Conference, San Diego, CA

Uluslararası Sözlü Bildiri
Early grade children understanding of Equality and Equal Symbol / Paper presented at AERA 2003 Annual Conference , Chicago, Illinois.

Uluslararası Sözlü Bildiri
A video Festival demonstration at the / SITE 2003 Annual conference, Albuquerque, New Mexico

Uluslararası Sözlü Bildiri
Developing and Evaluating Online Teacher Videocases for Learning Technology Integration / Paper presented at AERA 2003 Annual Conference , Chicago, Illinois

Uluslararası Sözlü Bildiri
What are the misconceptions in Equal symbol How to overcome it / Arizona Educational Research Association Annual Conference Tempe, Arizona

Uluslararası Sözlü Bildiri
A Multimedia Database to Improve Teaching With Technology The Best Practices Digital Video Project / Proposal for a Video Demonstration at the AECT Annual Conference Dallas, Texas

Uluslararası Sözlü Bildiri
Improving Teaching with Technology The Best Practices Digital Video Project / American Educational Research(AERA)Paper presented at the 2002 Conference (New Orleans

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Best Pratices Project Bulding a Multimedia Database on Techology and Teaching / Association for Educational Communication and Technology (AECT) Paper Presented at The 2001 Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Multiplication Division Strategies Misconceptions Transsition from Whole Numbers to Rational Numbers / Arizona Educational Research Association Annual Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Fourth Grade Children s Understanding of Equality Equal Symbol / Arizona Educational Research Association Annual Conference

Ulusal Sözlü Bildiri
Matematik Öğretiminde WebQuest Kullanımına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi / 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal Sözlü Bildiri
İlköğretim Yedinci Sınıf Üstün Yetenekli Öğrencilerin Nokta Doğru Doğru Parçası Işın ve Düzlem Konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi / 2. Ulusal Üstün Yetenekliler Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Digital Videocases for Preservice Teacher Education Lessons Learned / AERA Annual Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Children s Conceptualization of Reducing Process in Fractions and Algebraic Fractions / AERA Annual Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Children s Understanding of Algebraic Fractions as Quotients / AERA Annual Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Middle school Children s Understanding of Algebraic Fractions as Quotients / IAERA Annual Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Technology Use in elemantary School Classrooms / 1st International Conference on Arts, Social Sciences & Technology

Uluslararası Tam metin bildiri
Developing Digital Video Resources to Improve Teaching with Technology The PT3 / Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2002

Uluslararası Tam metin bildiri
Teacher Videocases for Learning How to Integrate Technology / Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2003

Uluslararası Tam metin bildiri
Digitizing Classroom Video Technical Considerations in Video Editing / Proceedings of E-Learn 2003

Uluslararası Tam metin bildiri
Developing and Researching Videocases for Teacher Education / Proceedings of E-Learn 2003

Uluslararası Tam metin bildiri
Developing a Videocase for Educators Major Aspects and Some Basic Considerations / E-Learn 2003

Uluslararası Tam metin bildiri
Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Teknolojinin Öğretime Entegrasyonu Matematik Dersi Örnek Olay İncelemesi / 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
Stages of Developing Teacher Videocases for Learning Technology Integration Technology Integration Into Mathematics Education Project / International Educational Technology Conference

Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2012 Birleştirilmiş Sınıflarda Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay Matematik Dersi Örneği / XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
22.05.2013 Matematik Dersinde Video Örnek Olay İncelemesi WebQuest Kullanımı Örneği / XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
22.05.2013 ilköğretim 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin Toplamsal İlişkiler İçeren Rasyonel Cebirsel Denklemleri İlişkisel Olarak Çözebilme Yeterlikleri / XII. Ulusal SInıf Öğretmenliği Sempozyumu

2022 Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TIP EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ EĞİTSEL VİDEO TASARIMI: BİR ÖNERİ
GÖKDAŞ İBRAHİM, TATLI AYŞENUR, AK ŞERİFE, TORUN FULYA, ÖKSÜZ CUMALİ, SARICA YUNUS, AYVAZ ÇETİN
PEGEM AKADEMİ,Prof. Dr. Aytekin İŞMAN - Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
978-625-6357-24-2
2020 Egitim Teknolojileri Okumaları 2020 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Acil Uzaktan Eğitimde Destek Hizmetleri
TORUN FULYA, ÖKSÜZ CUMALİ, AK ŞERİFE, GÖKDAŞ İBRAHİM
Pegem,ODABAŞI Hatice Ferhan, AKKOYUNLU Buket, İŞMAN Aytekin
978-625-7228-62-6
2016 Okul Deneyimi , Ders Kitabı , Tümü,
ÖKSÜZ CUMALİ,UÇA SANEM
Eğiten Kitap,
978-605-9254-37-3
2016 Erken çocuklukta Matematik , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Erken Matematik Kavramları: Eşleştirme, sınıflandırma, karşılaştırma, sıralama veya dizme
ÖKSÜZ CUMALİ
Pearson (Eğiten),Serap Erdoğan
978-605-9254-40-3
2015 Large Scale Studies in Mathematics Education , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Longitudinal Study of the Development of Rational Number Concepts and Strategies in the Middle Grades
Middleton james ,Brandon Helding,Megowan Romanowicz Colleen ,Yang Yanyun,YANIK HÜSEYİN BAHADIR,Kim Ahyoung,ÖKSÜZ CUMALİ
Springer International Publishing,James A. Middleton,Jinfa Cai, Stephen Hwang
978-3-319-07715-4 Erişim Linki
2014 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Görsel İşitsel medya Teknolojileri ve öğretimde Uygulamaları
ŞAHİN HARUN
Lisans Yayınılık,ŞAHİN, HARUN
9786054350421
2012 Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı , Ders Kitabı , Tümü,
ÖKSÜZ CUMALİ
Lisans Yayıncılık,Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin
978-605-5044-26-8
2010 Bilgisayarla Geometri Öğretimi İlköğretim 4 Ve 5 Sınıf , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖKSÜZ CUMALİ,GENÇ GALİP
İhtiyaç Yayıncılık,
978-605-4359-20-2