Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
ŞULE TAŞ GÜLEN

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim DalıHakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,Özçiftçi Yılmaz Pakize , KOAH’da Nutrisyonel Durumun Değerlendirmesinde Mini Nutrisyonel Anketin Kullanılabilirliği ve Solunum Fonksiyon Parametreleriyle İlişkisi,Kocaeli Tıp Dergisi,8,2017
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,YAVAŞOĞLU İRFAN , MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA TALİDOMİDKULLANIMINA BAĞLI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM:OLGU SUNUMU,İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,2,2016
Hakemli , KARADAĞ FİSUN,TAŞ GÜLEN ŞULE,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,Kilicarslan Naciye,CEYLAN EMEL,KANLIOĞLU KUMAN NİLGÜN,ÇİLDAĞ ORHAN , Osteopontin as a marker of weight loss in lung cancer,Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation,8,2011
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,YAZICI ONUR,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , The Prognostic Value of Hematological Parameters in Patients with Pulmonary Embolism,Journal of Clinical and Analytical Medicine,5,2017
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,AK HAKAN,CEYLAN EMEL,YAYCIOĞLU SONER,METEOĞLU İBRAHİM,ÇİLDAĞ ORHAN , KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE ASEMPTOMATİK SEYREDEN SOLİTER PONS METASTAZI OLGU SUNUMU,Meandros Medical and Dental Journal,2,2009
Hakemli , CEYLAN EMEL,TAŞ GÜLEN ŞULE,KARADAĞ FİSUN,POLATLI MEHMET,ÇİLDAĞ ORHAN , Pulmonary Embolism in a Patient with Pernicious Anemia Effects of Inherited Thrombophilia and Acquired Risk Factors,Turkish Thoracic Journal,7,2009
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,KARADAĞ FİSUN,CEYLAN EMEL,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN , Correlates of Fatigue and Weakness in Advanced Lung Cancer Patients,Solunum,1,2012
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,KARADAĞ FİSUN,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,kılıçarslan naciye,CEYLAN EMEL,KANLIOĞLU KUMAN NİLGÜN,ÇİLDAĞ ORHAN , Adipokines and Systemic Inflammation in Weight Losing Lung Cancer Patients,Lung,6,2012
Hakemli , EROL SERHAT,OLGUN YILDIZELİ ŞEHNAZ,TAŞ GÜLEN ŞULE,oktay burcu,tunç pınar,terzioğlu kadriye , Long term oxygen therapy and factors affecting patient adherence,Cumhuriyet Medical Journal,9,2012
Hakemli , KARADAĞ FİSUN,TAŞ GÜLEN ŞULE,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN , Anemia and Systemic Inflammation in Advanced Non Small Cell Lung Cancer,Solunum,12,2013
Hakemli , KARAKAŞ SACİDE,BİLGİN MEHMET DİNÇER,POLATLI MEHMET,özlem serçin,TAŞ GÜLEN ŞULE , Anthropometric Methods in Evaluation ofChronic Obstructive Pulmonary Disease,COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM,5,2014
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE,DURUM YASEMİN,KARAMAN CAN ZAFER , Fire-eater’s pneumonia,Diagnostic and Interventional Radiology,5,2015
Hakemli , ERYILMAZ UFUK,TAŞ GÜLEN ŞULE,AKGÜLLÜ ÇAĞDAŞ,ALPEREN ESRA,ELBEK OSMAN , Ultrasound assisted catheter directed thrombolysis for pulmonary embolism,The Anatolian Journal of Cardiology,6,2015
Hakemli , SOY FATİH KEMAL,YAZICI HAŞMET,KULDUK ERKAN,DÜNDAR RIZA,TAŞ GÜLEN ŞULE,DOĞAN SEDAT,HABERAL CAN İLKNUR , The Effects of Dust Storms on Quality of Life of Allergic Patients With or Without Asthma,The Turkish Journal of Ear Nose and Throat,1,2016
Hakemli , TAŞ GÜLEN ŞULE , PULMONER TROMBOEMBOLİ TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ,Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Özel Dergisi,9,2016
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,ERYILMAZ UFUK,YILMAZ MUSTAFA,KARADAĞ FİSUN
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Ekokardiyografik Sol Ventriküler Fonksiyon Bozukluğu ve Sistemik İnflamasyon ile İlişkisi
TÜSAD 39. ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2017
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,YAZICI ONUR,SEYİTOĞLU NURAY,UÇAR HATİCE ARZU,ÇOKPINAR SALİH
AKCİĞER KANSERİ ÖN TANISIYLA YAPILAN FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ
12. klinik onkolojide güncel tedaviler sempozyumu
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,ERYILMAZ UFUK,YAZICI ONUR,POLATLI MEHMET,ELBEK OSMAN
KANAMA RİSKİ YÜKSEK, ORTA YÜKSEK VE YÜKSEK MORTALİTE RİSKLİ PULMONER EMBOLİDE USAT İYİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ OLABİLİR Mİ?
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi
Ulusal

TAŞ GÜLEN ŞULE
Göğüs Hastalıklarında İlginç Olgular
Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi aylık Eğitim Toplantısı
Ulusal

TAŞ GÜLEN ŞULE
PULMONER TROMBOEMBOLİ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Türk Toraks Derneği izmir Şubesi aylık eğitim toplantısı
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,ÖZÇİFTÇİ YILMAZ PAKİZE
KOAH’DA NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRMESİNDE MİNİ NUTRİSYONEL ANKETİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE SOLUNUM FONKSİYON PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ
2. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ
01.08.2017
Ulusal
Özet bildiri
CEYLAN EMEL,YAZICI ONUR,TAŞ GÜLEN ŞULE,ÇIMRIN DİLEK,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,KARADAĞ FİSUN,POLATLI MEHMET,ÇİLDAĞ ORHAN
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında BNP, Anjiotensin II ve Aldesteronun Ödem Patogenezindeki Rolü
TÜSAD solunum 2016
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,YILMAZ EYÜP MURAT,CARTI ERDEM BARIŞ
OPEREKOLON KANSERLİ HASTALARDA SİGARA VE SOLUNUM FONKSİYONLARININ HASTANE VE YOĞUNBAKIMDA KALIŞ SÜRESİNE ETKİSİ
XI. Medikal Onkoloji Günleri
Ulusal
Özet bildiri
YAZICI ONUR,TAŞ GÜLEN ŞULE
KOAH ALEVLENMESİNDE TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK PARAMETRELER
aydın iç hastalıkları günleri kuşadası aydın
Ulusal
Özet bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE
SİGARA KULLANIMININ ERKEN REVERSİBİLİTE TESTİNE ETKİSİ
Aydın İç Hastalıkları Günleri- Kuşadası-Aydın
Ulusal
Tam metin bildiri
TAŞ GÜLEN ŞULE,CEYLAN EMEL,YAZICI ONUR,ELBEK OSMAN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,KARADAĞ FİSUN
Yaşlı Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Solunum Fonksiyon Parametrelerine Etkisi
38. TÜSAD Ulusal Kongresi Çeşme-İzmir
Tuberculosis of the Central nervous system , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Medical Therapy,TAŞ GÜLEN ŞULE,TURGUT MEHMET,UYAR GÜLEÇ GÜLİZ,TURGUT AHMET TUNCAY,Akhaddar Ali,Mehmet Turgut, Ali Akhaddar, Ahmet T. Turgut, Ravindra K. Garg,Springer2017,