Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

iyavas adu.edu.tr

Doç.Dr.
İLKAY YAVAŞ

Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Pr.

CV (PDF)


2022 Heavy Metal Toxicity in Plants: An Overview on Tolerance Mechanisms and Management Strategies
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2022 Recent Progress on Melatonin-Induced Salinity Tolerance in Plants: An Overview
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2022 A BREEDING STUDY TO DEVELOP EARLY MATURING SOYBEAN CROSSES SUITABLE FOR DOUBLE CROPPING
TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS

2021 The Positive Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Wheat Growth and Physiology under Drought Conditions
European Journal of Science and Technology

2021 Bitkilerin Abiyotik Stres Koşullarıyla Başa Çıkmasına Yardımcı Strigolaktonlar
European Journal of Science and Technology

2021 The Effect of Nanoparticle Applications on Plants under Some Stress Conditions
Turkish Journal of Range and Forage Science

2021 The Effect of Silicon and The Status of Phenolic Compounds On The Germination of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) Under Temperature Stress
ISPEC Journal of Agr. Sciences

2020 Glycine Betaine Accumulation, Significance and Interests for Heavy Metal Tolerance in Plants
Plants-Basel
Shafaqat Ali Zohaib Abbas Mahmoud F Seleiman Muhammad Rizwan İLKAY YAVAŞ Bushra Ahmed Alhammad Ashwag Shami Mirza Hasanuzzaman Dimitris Kalderis
2020 Bitkilerde Abiyotik Stres Koşullarında Selenyum Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
İLKAY YAVAŞ Volkan Mehmet Çınar AYDIN ÜNAY
2020 Reaktif Azot Türlerinin (RNS) Üretimi, Fonksiyonu ve StresKoşullarındaki Durumu
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi
İLKAY YAVAŞ Volkan Mehmet Çınar AYDIN ÜNAY
2020 Application of Floating Aquatic Plants in Phytoremediation of Heavy Metals Polluted Water: A Review
Sustainability
Shafaqat Ali Zohaib Abbas Muhammad Rizwan Ihsan Elahi Zaheer İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY Mohammed M Abdel Daim May Bin Jumah Mirza Hasanuzzaman Dimitris Kalderis
2020 Effect of Salinity on Growth and SomePhotosynthetic Pigments of Improved Population in Puccinellia ciliata (Poaceae)
Current Journal of Applied Science and Technology
İLKAY YAVAŞ YELDA EMEK AYDIN ÜNAY
2020 Çevresel Stres Koşullarına Maruz Kalan Bitkilerde Fotosentez veFitohormon Seviyelerindeki Değişiklikler
Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi
İLKAY YAVAŞ EMRE İLKER
2020 Physiologic and Seed Yield Responses of Different Alkali Grass(Puccinellia ciliata) Populations to Salinity Stress
European Journal of Science and Technology
İLKAY YAVAŞ Volkan Mehmet Çınar AYDIN ÜNAY
2020 UV-B Radiations and Secondary Metabolites
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY Shafaqat Ali Zohaib Abbas
2019 Promoting effect of foliar silicon on steviol glycoside contents of Stevia rebaudiana Bertoni under salt stress
International Journal of Secondary Metabolite
İLKAY YAVAŞ FATİH MEHMET YILMAZ AYDIN ÜNAY
2018 Bitkilerde Sinyal Molekülü Hidrojen Sülfür (H2S)
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2018 The Effects of Olive Mill Wastewater in Four Adsorbents on Germination Characteristics of Wheat (Triticum aestivum L.)
Fresenius Environmental Bulletein
İLKAY YAVAŞ
2018 PERFORMANCE OF SOME WHEAT GENOTYPES AT GERMINATION STAGE
Fresenius Environmental Bulletin
İLKAY YAVAŞ
2018 Küresel İklim Değişikliğinin Fotosentez Üzerine Etkileri
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2018 Baklagillerde Kök, Nodül Oluşumu ve Azot Fiksasyonu Üzerine Bazı Küresel İklim Değişikliği Parametrelerinin Etkisi
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2018 IMPACTS OF OLIVE-MILL WASTEWATER ON THEGROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI (Özeti kongrede sunulan makalenin tam metni yayınlanmıştır)
Fresenius Environmental Bulletin
İLKAY YAVAŞ YELDA EMEK MİTHAT EVRİM DEMİR AYDIN ÜNAY
2017 The Evaluation of Alkali Grass (Puccinellia ciliata Bor) Populations in Aydin Province of Turkey
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY SERAP ŞİMŞEK
2017 The Role of Silicon under Biotic and Abiotic Stress Conditions
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2017 The effects of olive wastewater on the early growth of faba bean and Rhizobium nodulation
Legume Research An International Journal
İLKAY YAVAŞ ÜMİT ÖZYILMAZ AYDIN ÜNAY EVREN BARIŞ KAYHAN
2017 Investigation of some chemical and biochemical properties of locally grown Lavandula stoechas cariensis
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
MURAT UYGUN NURİ KİLİMCİ SEÇİL KÜÇÜK KAYA İLKAY YAVAŞ
2017 THE EFFECTS OF PLANT DENSITY ON YIELD AND FATTY ACID COMPOSITION OF CORN OIL
Fresenius Environmental Bulletin
YAKUP ONUR KOCA ASLI YORULMAZ İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2016 Effects of Zinc and Salicylic Acid on Wheat under Drought Stress
Journal of Animal and Plant Sciences
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2016 Effect of maize legume intercropping on crop productiviy and soil compaction
Anadolu Journal of Agricultural Sciences
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2016 Su Taşkınına Maruz Kalan Bitkilerde Kök Gelişimi veHormonal Değişiklikler
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2016 Evaluation of Physiological Growth Parameters of Maize in Maize Legume Intercropping System
Journal of Animal and Plant Sciences
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2016 The Applications to Increase Drought Tolerance of Plants
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
İLKAY YAVAŞ HÜSEYİN NAİL AKGÜL AYDIN ÜNAY
2015 Response of Maize to Temperature Carbon Dioxide and Irrigation Levels under the Conditions of Greenhouse
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2015 Organik Tarım ve Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Ticari Firmaların Potansiyeli
Tralleis Elektronik Dergisi
İLKAY YAVAŞ HÜSEYİN NAİL AKGÜL
2012 The Waterlogging Tolerance of Wheat Varieties in Western of Turkey
The Scientific World Journal
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY MEHMET AYDIN
2011 EVALUATION OF SOME PROPERTIES FOR DROUGHT RESISTANCE IN BREAD WHEAT (Doktora tezinden üretilmiştir)
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2011 Su Birikmesinin Bitki ve Toprak Üzerine Etkisi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY SERAP ŞİMŞEK
2009 Combining ability for fiber quality parameters and within boll yield components in intraspecific and interspecific cotton populations
Spanish Journal of Agricultural Research
HÜSEYİN BAŞAL AYDIN ÜNAY ÖNER CANAVAR İLKAY YAVAŞ
2009 Pamukta farklı üretim tekniklerinin ve büyüme düzenleyicisi pix in verim ve erkencilik üzerine etkisi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
İBRAHİM YALÇIN İLKAY YAVAŞ NURETTİN TOPUZ AYDIN ÜNAY
2009 İKİNCİ ÜRÜN MISIRDA SIRTA EKİM YÖNTEMİNİN YGULANABİLİRLİGİNİN BELİRLENMESİ
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
İBRAHİM YALÇIN NURETTİN TOPUZ İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2009 Determining Relationships among Agronomic Characteristics and Seed Yield in Pea Pisum sativum L
Journal of Plant Environmental Sciences

2008 NATURAL CROSSING AND ISOLATION DISTANCE BETWEEN COTTON GENOTYPES IN TURKEY
Scientia Agricola
Taner Bozbek Nedim Özbek Volkan Sezener OKTAY ERDOĞAN İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2007 Influence of variety and mineral N-fertilizationon yield and brewing quality of spring barley(Hordeum vulgare L.) in Western Turkey (Y. Lisans Tezinden üretilmiştir)
Archives of Agronomy and Soil Science
OSMAN EREKUL Frank Ellmer İLKAY YAVAŞ FERİDE ÖNCAN SÜMER
2006 Influence of First Irrigation Time on Yield and Quality of Different Cotton Varieties
Asian Journal of Plant Sciences
Nedim Özbek Volkan Sezener İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2006 Evaluation of Cotton Variety Yield Trials under Mediterrenean Conditions in Turkey
Asian Journal of Plant Sciences
Volkan Sezener Taner Bozbek AYDIN ÜNAY İLKAY YAVAŞ
2006 The Effects of Verticillium Wilt Verticillium dahlie kleb on Cotton Yield and Fiber quality
Asian Journal of Plant Sciences
OKTAY ERDOĞAN Volkan Sezener Nedim Özbek Taner Bozbek İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2006 VarietyxEnvironment Interaction in Cotton Yield Trials
International Journal of Agricultural Research
Volkan Sezener Nedim Özbek OKTAY ERDOĞAN Taner Bozbek İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
2006 A Clustering Study on Selection of Parents Cotton Breeding
Asian Journal Plant Sciences
Volkan Sezener Yüksel Kabakçı İLKAY YAVAŞ AYDIN ÜNAY
Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2022 Forage Legumes under Drought and Salinity Conditions / 2nd International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
07.02.2022 EGE, GÜNEYDOĞU, DOĞU VE İÇ ANADOLU BÖLGELERİNDE TIBBİ BİTKİLER ÜZERİNE ETNOBOTANİK ÇALIŞMALAR / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.03.2022 BAZI BİYOSİTİMULANTLARIN BİTKİLER ÜZERİNE ETKİSİ VE STRES KOŞULLARINDAKİ ROLÜ / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.07.2021 Bazı Tıbbi Bitki Uçucu Yağlarının Fitokimyasal Profilleri Ve Antifitoviral Aktiviteleri / 3. Uluslararası Gıda, Tarım & Veteriner Bilimleri Kongresi.

Uluslararası Tam metin bildiri
04.05.2021 Değişen Bazı İklim Koşullarına C3 ve C4 Bitkilerinin Tepkisi / Uluslararası İklim Değişikliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2021 UÇUÇU YAĞLARIN ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ / 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 KANOLADA ERKEN FİDE GELİŞİMİ DÖNEMİNDE BAZI YAPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN VE HORMESİSİN ETKİSİ (BRASSİCA NAPUS SSP. OLEİFERA L.) / 2. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 ASPİRDE (Carthamus tinctorius L.) FARKLI ÇEŞİT VE ÇİNKO DOZ UYGULAMALARININ VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 AĞIR METAL STRESİNDE TIBBİ – AROMATİK VE SÜS BİTKİLERİNİN KULLANILMASI / 1. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2019 EKSTREM SICAKLIKLARIN BİTKİLERDE ÇİÇEKLENME ve TOZLAYICI BÖCEKLER ÜZERİNE ETKİSİ / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Tam metin bildiri
31.05.2019 Ekstrem Sıcaklıkların Bitkilerde Çiçeklenme ve Tozlayıcı Böcekler Üzerine Etkisi / International Congress on Agriculture and Forestry Research

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2018 Tuz Stresi Koşullarında Baklanın Antioksidan Aktivitesi ÜzerineYapraktan Silikon Uygulamasının Etkisi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2018 Effects of Oil-mill Wastewater on the Morphological and Physiological Properties of Stevia rebaudiana grown in different growth medium (özet metni kongre kitapçığında yayınlanmıştır) / International Congress and Expo on Agriculture Horticulture

Uluslararası Özet bildiri
20.07.2018 Effects of Silicon Application on Growth and Some Physiological Characteristics of Salt-Stressed Faba Bean (Özet metni kongre kitapçığında yayınlanmıştır) / 11th Annual International Symposium on Agricultural Research

Ulusal Tam metin bildiri
25.06.2016 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeyleri ve Eğitim Öğretimden Beklentileri / III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
06.06.2016 Socio Economic Profiles and Education Expectation of the Students at Koçarli Vocational School / 5 th International Vocational Symposium

Ulusal Özet bildiri
10.01.2017 Kuraklık ve Su Taşkını Koşullarında Çinko Etkinliğinin Değerlendirilmesi / 3. Ulusal Tarım Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
11.09.2005 İLERİ EKMEKLİK BUĞDAY HATLARINDA VERİM VEBAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ / Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
The Positive Effects of Organic Agriculture on Climate Change / Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi

2023 Plant Stress Responses and Defense Mechanisms , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Plant secondary metabolites and abiotic stress tolerance: overview and implications
Rahman Attiqa, Albadrani Ghadeer M., Waraich Ejaz Ahmad, Awan Tahir Hussain, YAVAŞ İLKAY, Hussain Saddam, Hussain Saddam
Intech-Open Access Publisher,Hussain, Saddam
978-1-80356-957-4 Erişim Linki
2023 INTERNATIONAL RESEARCH IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BIOCHAR APPLICATION UNDER HEAVY METAL STRESSES: OVERVIEW AND IMPLICATIONS
YAVAŞ İLKAY, ul DİN Kaleem, HUSSAIN SADDAM
Platanus Yayın Grubu,Ismet DASDEMIR, Atılla ATIK
978-625-6971-39-4 Erişim Linki
2023 INTERNATIONAL RESEARCH IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Role of Wood Vinegar in Plant Growth Regulation and Abiotic Stress Tolerance:An Overview
YAVAŞ İLKAY, RAHMAN Attiqa, HUSSAIN SADDAM
Platanus Yayın Grubu,Ismet DASDEMIR; Atılla ATIK
978-625-6971-39-4 Erişim Linki
2022 New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BIOCHAR APPLICATION AND DROUGHT STRESS TOLERANCE IN PLANTS: OVERVIEW AND IMPLICATIONS
YAVAŞ İLKAY, SÜRMEN MUSTAFA, Kara Emre, HUSSAIN SADDAM
Duvar Yayınları,Ersoy, Nilda
978-625-8261-58-5 Erişim Linki
2022 INDUSTRIAL PLANTS: Economics, Production, Agricultural, Utilization and Other Aspects , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SEED PRIMING IN SOME INDUSTRIAL PLANTS
YAVAŞ İLKAY, İLKER EMRE
IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE,Sıdıka Ekren
978-625-8007-73-2 Erişim Linki
2022 INDUSTRIAL PLANTS: Economics, Production, Agricultural, Utilization and Other Aspects , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BLACK GOLD (BIOCHAR) FOR WHITE GOLD (COTTON): IMPLICATIONS AND PROSPECTS
YAVAŞ İLKAY, HUSSAIN SADDAM
IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE,Sıdıka Ekren
978-625-6380-33-2 Erişim Linki
2022 RESILIENT AGRICULTURE WITH THE HELP OF CROP DIVERSIFICATION , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),RESPONSES OF C3 AND C4 GRASSES TO ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO GLOBAL CLIMATE CHANGE
YAVAŞ İLKAY, KARA EMRE, SÜRMEN MUSTAFA
IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE,Döndü Bilgin, Feyza
978-625-8323-39-9 Erişim Linki
2021 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS: Economics Production Agricultural Ultilization and Other Aspects , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DROUGHT-MEDIATED CHANGES IN GROWTH, PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF MEDICINAL PLANTS
YAVAŞ İLKAY
IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE,Ekren Sıdıka
978-625-8007-73-2 Erişim Linki
2021 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS: Economics Production Agricultural Utilization and Other Aspects , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EFFECT OF SALINITY ON MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MEDICINAL PLANTS
YAVAŞ İLKAY, İLKER EMRE
IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE,Ekren Sıdıka
978-625-8007-73-2 Erişim Linki