Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
SERDAR ÜNAL

Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim DalıHakemli , ÜNAL SERDAR , Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası,İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad),,
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar,Journal of Human Sciences,8,2017
Hakemli , ÜNAL SERDAR,BİNAY BERİVAN , Signs of the Feminization of Sociology in Turkey: Transformation of Gender Composition and Possible Scenarios,International Sociology,5,2017
Hakemli , ÜNAL SERDAR,BİNAY BERİVAN , Statistical Profile of the Sociology Discipline in Turkish Higher Education System from a Historical Perspective,Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,12,2016
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Türkiye'nin Beklenmedik Konukları: Öteki Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi,Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks),12,2014
Hakemli , Gülsen Demir, Kadir Şahin, Serdar Ünal , Hızlı Bir Gelişme ve Kalkınma Süreci İçinde Yer Alan Turizm Sektörünün Hâkim Olduğu Kuşadası nda Farklı İş Kollarında Çalışan Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme,Sosyoloji Araştırmaları Dergisi,4,2007
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Sosyal Mekansal Siyasal Kümelenme Biçimi Olarak İzmir Kentinde Balkan (Rumeli) Kimliği,Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (TODAİ),7,2012
Hakemli , ÜNAL SERDAR , Kimliğin Tarihsel ve Kültürel Ortak İnşası: Türkiye de Balkan (Rumeli) Göçmenleri,Milli Folklor,8,2012
Uluslararası
Özet bildiri
ÜNAL SERDAR,DELİBAŞ KAYHAN
The Displaced People of the Middle East in Turkey: An Evaluation of Changing Attitudes towards Syrian Refugees
ESA, 13th Conference of the European Sociological Association
Uluslararası
Özet bildiri
ÜNAL SERDAR
Youth in the Digital Community: Confirmatory Information Search and the Sociological Dynamics of the Opinion Polarization
XIV. ECSBS (European Conference on Social and Behavioral Sciences), IASSR
01.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÜNAL SERDAR
Sociological Debates on the Search for Identity and Meaning of Young Generations in the Age of Doubt
XIV. ECSBS (European Conference on Social and Behavioral Sciences), IASSR
01.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÜNAL SERDAR
Young People’s Political Interaction on Social Network Sites: Its Impact on Democracy and Civic Engagement
3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER
20.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÜNAL SERDAR
International Student Migration and Cultural Diversity: A Statistical Evaluation on Turkey’s Capacity in the Middle East
3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, ICSER
20.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÜNAL SERDAR
The Conditions of Living with Different Cultural Identities: Is a Common Social Life Possible?
2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD
15.06.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÜNAL SERDAR
Foreign Immigrant and Refugee Issue in Turkey: If the Guests Become Neighbors?
VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR
12.12.2015 Erişim Linki
Ulusal
Tam metin bildiri
BİNAY BERİVAN,ÜNAL SERDAR
Sosyolog Araştırmacının Kültürel Arka Planının Sosyolojik Bilgi Üretimi ve Pratikleri Üzerine Etkisi
VIII.Ulusal Sosyoloji Kongresi
11.09.2017 Erişim Linki
Ulusal
Tam metin bildiri
DELİBAŞ KAYHAN,ÜNAL SERDAR
Türkiye de Seküler ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal ve Siyasal Kutuplaşmalar
VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
12.12.2013 Erişim Linki
Ulusal
Tam metin bildiri
ÜNAL SERDAR,DEMİR GÜLSEN
Göç Kimlik ve Aidiyet Bağlamında Türkiye de Balkan Göçmenleri
VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi
01.01.2010
People's Movements in the 21st Century - Risks, Challenges and Benefits , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The New Actors of International Migration: A Comparative Analysis of Foreign Students’ Experiences in a Medium-Sized City in Turkey,ÜNAL SERDAR,Ingrid Muenstermann,InTech2017,978-953-51-2923-3 Erişim Linki
Sosyolojik Araştırma Pratiği Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi , Kitap Tercümesi , Tümü,,ÜNAL SERDAR,Levent Ünsaldı,Heretik2013,978-605-86008-6-7
Ege de Bir Köy Çomakdağ Kızılağaç Üzerine Sosyal ve Kültürel Bir Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Tümü,,DEMİR GÜLSEN, ÜNAL SERDAR,,Milas Kaymakamlığı Kültür Yayınları2005,975-585-508-4