Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Öğr.Gör.
MUAZZEZ ŞAHBAZ

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim DalıHakemli , ŞAHBAZ MUAZZEZ,TEL AYDIN HATİCE , Evde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu ile ev kazaları arasındaki ilişkinin incelenmesi,Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi,3,2006
Hakemli , TÜRK GÜLENGÜN,TUĞRUL EMEL,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Determination Of Nursing Diagnoses Used by Students in the First Clinical Practice,International Journal Of Nursing Knowledge,,2017
Hakemli , DENAT YILDIZ,GÜROL ARSLAN GÜLŞAH,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Change in students perception of profession during nursing education in Turkey A longitudinal study,International Journal of Human Sciences,,2016
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ŞAHBAZ MUAZZEZ,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,YEŞİLFİDAN DUYGU , The Views Of A Group Of Nursing Students On Nursing Informatics And Computer Use,Jurnal Medical Brasovean,1,2016
Hakemli , ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi,Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi,6,2013
Hakemli , GÜNEŞ ZEYNEP,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL,GÜNEŞ HAKKI , Prevalence And Risk Factors For Excessive Daytime of Sleepiness in Rural Western Anotolia Turkey The Rol of Obesity and Metabolic Syndrome,The Southeast Asian Journal Of Tropcal Medicine and Public Health,5,2012
Hakemli , BULUT SÜREYYA,TÜRK GÜLENGÜN,ŞAHBAZ MUAZZEZ , Hemşirelerin hasta düşmelerini önlemeye yönelik uygulamalarının belirlenmesi,Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,,2013
Uluslararası
Özet bildiri
ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL
HEMŞİRELERİN HASTA TESLİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALARI VE DÜŞÜNCELERİ
Kongre
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ŞAHBAZ MUAZZEZ,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,YEŞİLFİDAN DUYGU
THE VİEWS OF A GROUP OF NURSİNG STUDENTS ON NURSİNG INFORMATİCS AND COMPUTER USE
Annual International Conference on Nursing
01.01.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
GÜNEŞ ZEYNEP,GÜNEŞ HAKKI,TUĞRUL EMEL,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Batı Anadolu Kırsalında Yaş Gruplarına Göre Beden Kitle İndeksi Vücut Yağ Dağılımı ve Bel Çevresi Kalınığı ve Obesite Abdominal Obesite Vücut Yağ Dağılımını Etkileyen Yaşam Stili Faktörleri
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Poster
ŞAHBAZ MUAZZEZ,GÜNEŞ ZEYNEP,TUĞRUL EMEL,GÜNEŞ HAKKI
Kırsal Kesimde Metabolik Sendrom Prevelansı ve Yaşam Kalitesi
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
GÜNEŞ ZEYNEP,TUĞRUL EMEL,ŞAHBAZ MUAZZEZ,GÜNEŞ HAKKI
Gündüz Uykululuk Durumu ve Metabolik Sendrom Bileşenleri Arasındaki İlişki
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Poster
TÜRK GÜLENGÜN,BOĞA TÜLAY,ŞAHBAZ MUAZZEZ,PEKÇETİN GÜLSÜN,KAYA FİSUN
Timpanik Membran Temporal ve Aksiller Bölgeden Ölçülen Vücur Sıcakığı Değerlerinin Karşılaştırılması
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Poster
GEZER NURDAN,ŞAHBAZ MUAZZEZ,YÜKSEL RÜVEYDA,ŞENOCAK SÜLEYMAN ÜMİT,PAZAR GÜLŞAH
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Adli Hemşirelik ve Adli Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
ŞAHBAZ MUAZZEZ,ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,UZUN ÖZLEM,MUTLU FATMA,OKYAY NAZLI
15 49 Yaş Arası Kadınların Şiddet Görme Durumları
III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Ulusal
Poster
TUĞRUL EMEL,TÜRK GÜLENGÜN,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Öğrencilerin İlk Klinik Uygulamada Hemşirelik Tanılarını Kullanma Durumları
1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Ulusal
Poster
TÜRK GÜLENGÜN,DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL,BULUT SÜREYYA,GÜNEŞ ZEYNEP,GÖKÇE SERAP
İlk Klinik Uygulamada Yapılan Becerilerin Öğrenim Rehberlerine Uygunluğu
1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Ulusal
Poster
DENAT YILDIZ,TÜRK GÜLENGÜN,TUĞRUL EMEL,ŞAHBAZ MUAZZEZ,BULUT SÜREYYA
Öğrenim Rehberleri ile Yapılan Beceri Eğitiminde Öğrencilerin OSCE Başarılarının İncelenmesi
1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi
Ulusal
Poster
BULUT SÜREYYA,TÜRK GÜLENGÜN,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Hemşirelerin Hasta Düşmelerini Önlemeye Yönelik Uygulamalarının Belirlenmesi
1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi
Ulusal
Poster
AKYEL HATİCE,ŞAHBAZ MUAZZEZ,KURT ÇİĞDEM,ARI DİLEK,EDA MORKOÇ,GÜLTEN BAYDAR,NİLAY AŞIK,GEZER NURDAN
Savaşın İnsan Üzerine Olumsuz Etkileri
9. Uuslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Ulusal
Poster
BAYDAR GÜLTEN,DAĞLAR TUĞBA ,GEZER NURDAN,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Aydın İli Merkezinde İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeyleri
1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu
Ulusal
Poster
ADANA FİLİZ,ARSLANTAŞ HÜLYA,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı
Ulusal
Poster
ARSLANTAŞ HÜLYA,ADANA FİLİZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı
Ulusal
Poster
DENAT YILDIZ,GÜROL ARSLAN GÜLŞAH,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Hemşirelik Birinci Sınıfta Verilen Eğitimin Mesleği Algılamaya Etkisi
12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHBAZ MUAZZEZ,GÜNEŞ ZEYNEP
The Breast Self Examination of Medical Staff Employed in Preventive Health Services and Their Knowledge About Breast Cancer Risk Faktors
1st. International Congress on Nursing Education, Research&Practice
Uluslararası
Poster
ŞAHBAZ MUAZZEZ,TEL AYDIN HATİCE
Evde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam İle Ev Kazaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
3. Uluslararası -10. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
ÖZDEN DİLEK,ŞAHBAZ MUAZZEZ
Kolostomi Komplikasyonları ve Hemşirelik Bakımı
1. Ulusal Stomaterapi Kongresi ve Kursu
Uluslararası
Poster
ŞAHBAZ MUAZZEZ,ÖZER ÜSTÜNDAĞ ŞENAY,ULUSOY HATİCE
Determiniation Of The Risk Factors Which May Cause Hospital Infections In The Infection Clinic University Of Cumhuriyet Hospital
1st. International Nursing Management Conference
hemşirelik bakımında temel beceriler , Ders Kitabı , Bölüm(ler),enfeksiyon kontrolü uygulamaları,DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL,gülengün türk, yıldız denat,akademi basım2017,978-605-83287-9-2
HEMŞİRELİK BECERİ ÖĞRENİM REHBERLERİ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),HEMŞİRELİK ESASLARI,TÜRK GÜLENGÜN,DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL,Doç. Dr. Fatma DEMİRKIRAN, Doç. Dr. Sakine MEMİŞ,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI2015,