Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yasan.bilge.sair adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Yaşan Bilge Şair

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Association of dementia-related delusional disorder and psychosis intermittent hyponatraemia and polydipsia (PIP) syndrome: a case report
Wiley

2022 Obsessive-Compulsive Disorder in Patients with Mild Cognitive Impairment: A Comparative Study with Healthy Older Adults
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

2022 Autistic Traits and Obsessive-Compulsive Disorder in Patients with Migraine With or Without Aura
Psychiatry and Behavioral Sciences

2022 The Clinical Features of Victims and Offenders Admitted to the Forensic Psychiatry Outpatient Clinic: A Single-center Retrospective Analysis
MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL

2021 The mediation role of schizotypal traits in the relationship between childhood trauma and earlier onset of panic disorder
Psychosis

2021 Differentiating Mild Forms of Cognitive Impairment and Dementia: Where Other Tests Fail, Verbal Memory Assessment May Prove Critical
Meandros Medical And Dental Journal

2021 The relation of major depression, OCD, personality disorders and affective temperaments with Temporal lobe epilepsy
Epilepsy Research
AHMET ŞAİR YAŞAN BİLGE ŞAİR LEVENT SEVİNÇOK ALİ AKYOL İrem Saraçoğlu
2020 Affective temperaments and lifetime major depression in female migraine patients
Women & Health
AHMET ŞAİR YAŞAN BİLGE ŞAİR LEVENT SEVİNÇOK ALİ AKYOL
2020 The relationship between expressed emotion and temperament traits in caregivers of schizophrenic patients
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
ÇAĞDAŞ ÖYKÜ MEMİŞ BİLGE DOĞAN müge bulut YAŞAN BİLGE ŞAİR LEVENT SEVİNÇOK
2020 The Relationship Between Expressed Emotion and Temperament Traits in Caregivers of Schizophrenic Patients
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
ÇAĞDAŞ ÖYKÜ MEMİŞ BİLGE DOĞAN MÜGE BULUT YAŞAN BİLGE ŞAİR LEVENT SEVİNÇOK
2019 The affective temperament traits and pregnancy-related depression in mothers may constitute risk factors for their children with attention deficit and hyperactivity disorder
Journal of Obstetrics and Gynaecology
YAŞAN BİLGE ŞAİR LEVENT SEVİNÇOK AYŞE KUTLU DOĞA SEVİNÇOK BURCU ÇAKALOZ
2018 Remission of obsessive-compulsive symptoms following temporoparietal haemorrhage: a case report
psychiatry and clinical psychopharmachology
AHMET ŞAİR YAŞAN BİLGE ŞAİR ELİF ÖZLEM CANAZLAR LEVENT SEVİNÇOK
2016 Persistent Depression as a Novel Diagnostic Category: Results from the Menderes Depression Study
Noropsikiyatri Arsivi-Archives of Neuropsychiatry
SALİHA ILDIRLI İBRAHİM FERHAN DEREBOY YAŞAN BİLGE ŞAİR
2013 Is there a relationship between age at menarche and clinical and temperamental characteristics in bipolar disorder?
Annals of Clinical Psychiatry
SERMİN KESEBİR YAŞAN BİLGE ŞAİR BAŞAK ÜNÜBOL ELİF TATLIDİL YAYLACI
2013 Depresif ucun sınıflandırılmasında kimlik ve mizaç özellikleri
Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry
YAŞAN BİLGE ŞAİR İBRAHİM FERHAN DEREBOY SERMİN KESEBİR
Uluslararası Özet bildiri
29.10.2023 Evaluation Of The Reports Of The Cases Who Applied To The Psychiatry Clinic Of Aydin Adnan Menderes University Hospital For The Determination Of Disability / 14th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

Ulusal Özet bildiri
07.11.2021 ŞİZOFRENİ, BİPOLAR BOZUKLUK VE MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK ALEVLENME DÖNEMLERİNDE İNFLAMATUAR MARKIRLARIN KARŞILAŞTIRILMASI / 6. Psikiyatri Zirvesi ve 13. Anksiyete Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Adli psikiyatri polikliniğine başvuran olguların, mizaç özellikleri, dürtüsellik, anksiyete ve depresyon şiddeti yönünden karşılaştırması: retrospektif bir çalışma / 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Psikotik bulgu olan ve olmayan bipolar bozukluk hastalarında eozinofil düzeylerinin incelenmesi / 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Bariatrik cerrahi sonrası gelişen kumar oynama bozukluğu / 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
13.08.2019 Personality disorders and their effects in migrainous women / 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

Uluslararası Özet bildiri
Melanopsin gene polymorphism in seasonal depression and bipolar disorder / 12 th International Congress on Psychopharmacology & 8 th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology

Uluslararası Özet bildiri
23.04.2021 Vitamin B12 Düzeylerinin Majör Depresif, Manik ve Psikotik Ataklarda Karşılaştırması / 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress

Ulusal Tam metin bildiri
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BAĞLANMA VE KİŞİLİK BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ / 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.04.2019 Travma sonrası epilepsi tanısı alan bir hastada fetişizm olgusu / 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Thalamic Cystic Lesion with Somatic Delusions: a case report / 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Psikotik bulgulu olan olmayan duygudurum bozuklu olgular arasında bir karşılaştırma / 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Ek tanılı olan ve olmayan duygudurum bozuklukları arasında bir karşılaştırma / 44. Psikiyatri Kongresi