Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2023 Kadro Hareketi ve Kadrocuların Sanat Anlayışı (1932-1935)
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

2023 1930’lu Yılların Kültür Ortamına Müzikal Bir Bakış: Musiki Dergisi (1931)
Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi (Online)

2023 1960'lı Yıllarda Müzik Alanında Sendikal Bir Örgütlenme; Türk Müziği Sanatçıları Sendikası ve Müzik-iş Gazetesi (1968)
Tarih ve Gelecek

2021 II. DU¨NYA SAVAS¸I YILLARINDA AHMED ADNAN SAYGUN’UN KALEMI·NDEN HALKEVI· MU¨ZI·K RAPORLARI (1939-1945)
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

2020 Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İktidar-Muhalefet İlişkisi Kapsamında Müzik Politikaları(1946-1950)
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

2020 Demokrat Parti'nin Muhalefet Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapılan
Journal of Turkish Research Institute

2019 UNDERSTANDING THE WORLD WAR II THROUGH MUSIC: MUSIC POLICIES IN THE WAR PERIOD (1939-1945)
Idil Journal of Art and Language
DİLŞEN İNCE ERDOĞAN ESRA ÇETİN
Uluslararası Tam metin bildiri
22.08.2023 Adana Halkevi Müzik Faaliyetleri (1933-1951) / 3. International Congress On Contemporary Scientific Research

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2023 Çok Partili Dönemde "Milli Musiki" Tartışmalarında Taraf Bir Bürokrat: TBMM Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars (1945-1950) / 4. International Cappadocia Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
13.02.2023 İnönü Dönemi Milli Eğitim Şuralarında Güzel Sanatlar ve Müzikle İlgili Alınan Kararlar (1938-1950) / 9. UluslararasıMardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.03.2018 ÇOKSESLİ MÜZİĞİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA BİLİNMEYEN BİR MİHENK TAŞI: JANDARMA BANDOSU / ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’xxDE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
ADNAN MENDERES’İN MUHALEFET YILLARINDA TBMM’DE YAPILAN MÜZİK TARTIŞMALARI / ULUSLARARASI TÜRK SİYASİ HAYATINDA ADNAN MENDERES SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2016 Milli Kimliği Müzikle Kurmak Gürbüz Çocuklar Ordusu Müzik Faaliyetleri / Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk Sempozyumu

2023 Uşak'ın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Hatırası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyet Dönemi Ankara Devlet Konservatuvarı Derleme Gezileri ve Muzaffer Sarısözen'in Kaleminden Derlenen Uşak Türküleri (1937-1952)
ÇETİN ESRA
Nobel Bilimsel Eserler,Tutsak Sadiye, Çolak Filiz, Metin Barış, Duran Mehmet Önder, Erdoğan Serkan
978-625-398-568-4
2022 Asırlık Çınar Celal Bayar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar'ın Meclis Açılış Konuşmalarında Kültür ve Müzik Üzerine Söylemleri (1950-1960)
ÇETİN ESRA
Berikan Yayınevi,Gülmez Nurettin, Bilgi Nejdet
978-625-8365-90-0
2022 Zaferin 100. Yıl Dönümünde Milli Mücadele'ye Yeni Bakışlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Milli Mücadele Yıllarında Garp Cephesinde Bir Musiki Muallimi: İsmail Zühtü Bey (Kuşçuoğlu)
ÇETİN ESRA
Sonçağ Akademi Yayınları,İdem Tekin, Sarıyar Sezan Canan
978-625-8227-39-0
2022 Türk-Ermeni İlişkileri Dünü, Bugünü ve Yarını , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Osmanlı Müzik Kültürü Öğesi Olarak Ermeni Müziği ve Ermeni Besteciler
ÇETİN ESRA, İNCE ERDOĞAN DİLŞEN
Nobel Yayınevi,Beyoğlu, Süleyman Gürbüz, Arslan
978-605-73657-2-9
2021 Cumhuriyet Dönemi Hükumetlerinin Kültür Politikalarında Müziğin Yeri ve Önemi (1938-1980) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇETİN ESRA
Nobel Akademik Yayıncılık,
978-625-433-071-1
2021 Kuruluşundan Darbeye Demokrat Parti (1946-1960) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demokrat Parti Döneminde Kültür ve Sanat
ÇETİN ESRA
Yeditepe Yayınevi,Dilşen İnce Erdoğan, İsmail Hakkı Demircioğlu, Serpil Seda Şimşek
978-625-7477-86-4 (Tk) 978-625-7477-89-5 (3.C)
2021 Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türkiye'de Müzik Algısı ve Müzik Dergileri (1946-1950) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇETİN ESRA
Gazi Kitabevi,Dilşen İnce Erdoğan
978-625-8494-75-4
2019 XIX. YÜZYIL ERMENİ MÜZİSYENLERİN KLASİK OSMANLI MÜZİĞİNE KATKILARI , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇETİN ESRA,İNCE ERDOĞAN DİLŞEN
Gece Akademi,TÜRKAN, Coşkun
978-605-7852-21-2
2019 XIX. Yüzyıl Ermeni Müzisyenlerin Klasik Osmanlı Müziğine Katkıları , Bilimsel Kitap , Tümü,
İNCE ERDOĞAN DİLŞEN,ÇETİN ESRA
Gece Akademi,Çoşkun Türkan
978-605-7852-21-2
2018 Miras ve Değişim Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Jandarma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çoksesliliğin Yayagınlaştırılmasında Bilinmeyen Bir Mihenk Taşı: Jandarma Bandosu
ÇETİN ESRA
Berikan Yayınevi,Demircioğlu İsmail Hakkı, Özcan Ahmet, Yiğit Yücel
978-605-7501-52-3
2016 Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk I-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Milli Kimliği Müzikle Kurmak:Gürbüz Çocuklar Ordusu Müzik Faaliyetleri
ÇETİN ESRA
Uğur Ofset,Prof. Dr. Osman KÖSE
978-605-65683-7-4