Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

otatli adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Onur Tatlı

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Litter quality and incidence and severity of footpad dermatitis in heat stressed broiler chickens fed supplemental zinc
Livestock Science

2023 Effect of nano-selenium and different stocking densities on performance, carcass yield, meat quality, and feathering score of broilers
Veterinary Journal of Ankara University

2022 Growth performance, carcass yield and characteristics, meat quality, serum biochemistry, jejunal histomorphometry, oxidative stability of liver and breast muscle, and immune response of broiler chickens fed natural antioxidant alone or in combination with Bacillus licheniformis
Archives Animal Breeding

2022 Effects of barrier perch access and early dietary protein and energy dilution on some welfare parameters, tibiotarsus measurements, fear and mobility level in broiler chickens
BRITISH POULTRY SCIENCE

2022 Carcase characteristics, meat quality, nutrient composition, serum biochemistry and oxidant/antioxidant status in white striping-affected broiler chickens fed diets based on maize-soybean meal
BRITISH POULTRY SCIENCE

2022 Impact of stocking density and dietary nano-zinc supplementation on stress indicators, immunity, and DNA damage in broiler chickens
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2021 Effect of high stocking density and dietary nano-zinc on growth performance, carcass yield, meat quality, feathering score, and footpad dermatitis in broiler chickens
Livestock Science

2021 Effects of barrier perch access and early dietary protein and energy dilution on some welfare parameters, tibiotarsus measurements, fear and mobility level in broiler chickens
British Poultry Science

2021 Effect of humate supplementation to feed and/or litter on performance, intestinal viscosity, litter quality, and occurrence of footpad dermatitis in broilers fed barley-based diets
Tropical Animal Health and Production

2021 Effect of dietary nano-selenium on stress indicators, immune response, and DNA damage in broiler subjected to different stocking density
European Poultry Science

2020 Effects of reducing dietary amino acid density and stocking density on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and occurrence of white striping in broiler chickens
Poultry Science
AHMET YAVUZ PEKEL ONUR TATLI ÖMER SEVİM EREN KUTER umair ahsan Ehsan khamseh GİZEM ATMACA BEKİR HAKAN KÖKSAL BÜLENT ÖZSOY ÖZCAN CENGİZ
2019 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve SpermKalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ÖMER SEVİM ONUR TATLI EREN KUTER Ehsan Karimiyan MEHMET KAYA SOLMAZ KARAARSLAN UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2019 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkisi
Journal of the Institute of Science and Technology
ONUR TATLI ÖMER SEVİM SOLMAZ KARAARSLAN EREN KUTER MEHMET KAYA Ehsan Karimiyan Khamseh UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density
Poultry Science
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI EREN KUTER Umair Ahsan GÜLŞEN GÜVEN ÖMER SEVİM Sacit Bilgili AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Dietary Supplementation of Different Levels of Phytogenic Feed Additive in Broiler Diets: The Dynamics of Growth Performance, Caecal Microbiota, and Intestinal Morphometry
Brazilian Journal of Poultry Science
umair ahsan EREN KUTER ifrah raza BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ MUSTAFA YILDIZ PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA ONUR TATLI ÖMER SEVİM
2018 Effect of dietary prebiotics supplementation on growth performance, relative carcass and organ yields, gut microbiome, and blood malondialdehyde level of broilers subjected to post-hatch feed and water restriction
European Poultry Science
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ UMAİR AHSAN ÖMER SEVİM ONUR TATLI DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK MURAT BOYACIOĞLU EREN KUTER PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA AHMET GÖKHAN ÖNOL
2017 Effect of dietary tannic acid supplementation in corn- or barley-based diets on growth performance, intestinal viscosity, litter quality, and incidence and severity of footpad dermatitis in broiler chickens
Livestock Science
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM SACİT F BİLGİLİ UMAIR AHSAN AHMET GÖKHAN ÖNOL
2017 Kanatlı yetiştiriciliğinde yeni nesil enzim ve nano mineral kullanımı
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi
ONUR TATLI AHMET GÖKHAN ÖNOL
2016 Sürüngenlerin beslenmesi
Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi
ONUR TATLI
2016 Kafes kuşlarının beslenmesi
Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi
ONUR TATLI AHMET GÖKHAN ÖNOL
2015 Effect of dietary probiotic and high stocking density on the performance carcass yield gut microflora and stress indicators of broilers
POULTRY SCIENCE
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM UMAIR AHSAN AKIN YAKAN PINAR ALKIM ULUTAŞ DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK AYKUT GÖKTÜRK ÜNER AHMET GÖKHAN ÖNOL
2013 Use of prebiotic supplementation to diet for reducing the negative effects of delayed feed access on growth rate in broiler chickens
INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ ÖMER SEVİM ONUR TATLI AYKUT GÖKTÜRK ÜNER DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK AHMET GÖKHAN ÖNOL
2012 The effects of simulated rain and sun exposure on the plasma disposition of ivermectin following pour on administration in heifers
JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS
CENGİZ GÖKBULUT SELİM SEKKİN DİLEK AKŞİT TÜLİN KARAGENÇ NURAN AYSUL ONUR TATLI MURAT BOYACIOĞLU
2012 Influence of dietary probiotic inclusion on growth performance blood parameters and intestinal microflora of male broiler chickens exposed to posthatch holding time
JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH
MEHMET DAŞKIRAN AHMET GÖKHAN ÖNOL ÖZCAN CENGİZ HÜMEYRA ÜNSAL SÜHEYLA TÜRKYILMAZ ONUR TATLI ÖMER SEVİM
2012 Influence of dietary enzyme supplementation of barley based diets on growth performance and footpad dermatitis in broiler chickens exposed to early high moisture litter
JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL AHMET GÖKHAN ÖNOL ONUR TATLI ÖMER SEVİM HAMDİ AVCI BİLGİLİ SACİT F
2012 Influence of dietary organic acid blend supplementation and interaction with delayed feed access after hatch on broiler growth performance and intestinal health
VETERINARNI MEDICINA
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM HAMDİ AVCI ERKMEN TUĞRUL EPİKMEN DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK MURAT BOYACIOĞLU AYKUT GÖKTÜRK ÜNER AHMET GÖKHAN ÖNOL
2009 Effects of dietary methionine levels and L carnitine supplementation on performance and egg quality parameters of layers
JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES
MEHMET DAŞKIRAN AHMET GÖKHAN ÖNOL ÖZCAN CENGİZ ONUR TATLI MUSTAFA SARI
Uluslararası Tam metin bildiri
25.06.2023 Nano Selenyum ve Yerleşim Sıklığının Etlik Piliçlerde Stres Göstergeleri, Bağışıklık ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi / Ege 8. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.03.2021 Growth Performance, Carcass Yield and Characteristics, and Breast Meat Quality of Broiler Chickens Fed Supplemental Herbal Blend Alone or in Combination with Bacillus licheniformis / International Congress of Biological and Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
29.01.2020 Effects of reducing dietary amino acid density and stockingdensity on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and occurrence of white striping in broiler chickens / 2020 International Poultry Scientific Forum

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve Sperm Kalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.04.2017 Kuluçkadan çıkım sonrasında bekletilen etlik piliçlerin rasyonlarına prebiyotik katkısının büyüme performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri / 4th International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2017 Kuluçkadan Çıkım Sonrasında Bekletilen Etlik Piliçlerin Rasyonlarına Prebiyotik Katkısının Büyüme Performansı ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri / 4th International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
Yüksek Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Rasyonlarına Probiyotik Katkısının Performans Bağırsak Florası Karkas Randımanı ve Stress Parametreleri Üzerine Etkisi / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Kuluçkadan Çıkım Sonrası Yem ve Suya Ulaşımı Geciktirilen Etlik Civcivlerin Rasyonlarına Organik Asit Karışımı Eklenmesinin Büyüme Performansı ve Bağırsak Sağlığına Etkileri / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
İnorganik veya Organik Çinko Kapsayan Etlik Piliç Rasyonlarına Tannik Asit Katılmasının Performans ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkisi / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi

Ulusal Poster
Mineral fosfor kaynağı içermeyen etlik civciv rasyonunda fitaz katkısı etkinliğinin belirlenmesi / V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Poster
Kuluçkadan çıkış sonrası bekletilen erkek broylerlerin rasyonlarına probiyotik katılmasının performans bazı karkas ve kan parametreleri üzerine etkileri / V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Farklı düzeylerde metiyonin içeren yumurta tavuğu rasyonlarına L karnitin katılmasının geç yumurtlama dönemindeki yumurta tavuklarının performans ve yumurta kalitesi üzerine etkileri / III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Effects of dietary tannic acid supplementation on alleviating footpad dermatitis in broiler chickens / 26th International Poultry Science Symposium of the Polish Branch of World's Poultry Science Association. Science to Practice - Practice to Science

Uluslararası Poster
Influence of dietary enzyme supplementation of barley based diets on growth performance and footpad dermatitis in broiler chickens exposed to early high moisture litter / 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

Uluslararası Poster
Effects of dietary probiotic supplementation and post hatching holding time on intestinal pH and microflora of male broilers / Poultry Science Association, Joint Annual Meeting

Uluslararası Özet bildiri
Effects of dietary available phosphorus level and phytase and organic acid supplementation on performance and egg quality characteristics of layers fed corn soybean meal based diet / 14th World Veterinary Poultry Congress

2016 Çiftlik Hayvanlarının Yemleri ve Beslenmesi , Kitap Tercümesi , Tümü,
ALP MÜJDAT,KOCABAĞLI NEŞE,ÖNOL AHMET GÖKHAN,DEMİREL GÜLCAN,CENGİZ ÖZCAN,PEKEL AHMET YAVUZ,KÖKSAL BEKİR HAKAN,TATLI ONUR,SEVİM ÖMER
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.,Alp Müjdat, Kocabağlı Neşe
978-605320-450-3