Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
UĞUR PARIN

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim DalıHakemli , ŞÜKRÜ KIRKAN, UĞUR PARIN , The Detection of Brucella spp and Leptospira spp in Cattle by Multiplex Polymerase Chain Reaction mPCR,Animal Health, Prod. and Hyg.,,2012
Hakemli , ŞÜKRÜ KIRKAN, SERAP SAVAŞAN, GÖKSEL ERBAŞ, UĞUR PARIN , Prevalence of Rickettsia rickettsii infection in dogs from the urban and rural areas of western Turkey,Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,,2013
Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,KIRKAN ŞÜKRÜ,GÜLTEKİN MEHMET,PARIN UĞUR , Florfenicol Therapy During Natural Mannheimia haemolytica Infection inSakiz Sheep,Acta Scientiae Veterinariae,1,2011
Hakemli , Serin Ilker , Ceylan Ahmet , Kirkan Sukru , Parin Ugur , Preputial Bacterial Flora and Antibiotic Susceptibility in WrestlingDromedary Bulls in Aydin Region of Turkey,Journal of Animal and Veterinary Advances,1,2010
Hakemli , SERİN GÜNEŞ,PARIN UĞUR , Recurrent vaginal discharge causing by retained foetal bones in a bitch a case report,Veterinarni Medicina,1,2009
Hakemli , KIRKAN ŞÜKRÜ,KAYA OSMAN,TEKBIYIK SERTEN,PARIN UĞUR , Detection of Coxiella burnetii in cattle by PCR,TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES,1,2008
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE , Detection of Candida species by nested PCR method in one-humped camels (Camelus dromedarius),Tropical Animal Health and Production,10,2017
Hakemli , KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,PARIN UĞUR,ÖRTLEK ONUR,BALIKÇI CANBERK,GÜLTEKİN MEHMET,KARADEMİR ÜMİT,AKIN İBRAHİM , Submandibular and parotid abscess due to Nocardia sp. and therapy withdanofloxacin in sheep,J HELLENIC VET MED SOC,3,2017
Hakemli , SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER , Determination of Virulence Factors of Staphylococci Isolated fromBovine Mastitis,Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,1,2017
Hakemli , TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,PARIN UĞUR,ORYAŞIN ERMAN,BOZDOĞAN BÜLENT , Virulence Genes, Antimicrobial Resistance and Clonality ofEscherichia coli O157: H7 Isolated from Mastitic Bovine Milk,Israel Journal of Veterinary Medicine,3,2017
Hakemli , SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER , The Determination of Virulence Factors among Fish Originated Enterococci,Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi,12,2016
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,GÜRPINAR SAADET,KIRKAN ŞÜKRÜ , Antimicrobial resistance of Vibrio Listonella anguillarumisolated from rainbow trouts Oncorhynchus mykiss,Indian Journal of Animal Research,,2017
Hakemli , DERİNCEGÖZ ZÜMRÜT,PARIN UĞUR , Kedi ve Köpeklerde Deri Lezyonlarından Dermatofit Etkenlerinin İzolasyonu,Animal Health Prod and Hyg,,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ , Prototekal Mastitisler,Animal Health, Production and Hygiene,4,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KARADEMİR ÜMİT,KIRKAN ŞÜKRÜ , FOKLARDA GÖRÜLENBAKTERIYEL HASTALIKLAR VE TEDAVISI,Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Farmakoloji veToksikoloji,,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,UÇAN NEŞE,ÖZTÜRK MEHMET,KAYA OSMAN , Distribution of Antibiotic Resistance Genes in Enterococcus spp Isolated from Mastitis Bovine Milk,Acta Veterinaria-Beograd,8,2016
Hakemli , PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,KIRKAN ŞÜKRÜ,GÜRPINAR SAADET , INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUBSP PISCICIDA STRAINS IN SEA BASS DICENTRARHUS LABRAX AND GILTHEAD SEA BREAM SPARUS AURATA,International Journal of Recent Scientific Research,5,2016
Hakemli , BOZKURT MEHMET,BİNTAŞ E,KIRKAN ŞÜKRÜ,KÜÇÜKYILMAZ KAMİL,AKŞİT HASAN,ERBAŞ GÖKSEL,ÇABUK METİN,AKŞİT DİLEK,PARIN UĞUR,EGE GÖKHAN,KOÇER B,SEYREK KAMİL,TÜZÜN A E , Comparative evaluation of dietary supplementation with mannan oligosaccharide and oregano essential oil in forced molted and fully fed laying hens between 82 and 106 weeks of age,Poultry Science,5,2016
Hakemli , ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE , Identification of bacterial pathogens that cause urinary tractinfections and detection of their antibiotic susceptibility,Indian Journal of Animal Research,8,2016
Hakemli , BOYACIOĞLU MURAT,KUM CAVİT,KIRKAN ŞÜKRÜ,SEKKİN SELİM,PARIN UĞUR,KARADEMİR ÜMİT,AKAR FERDA , Comparison of in vitro and in vivo antibacterial efficacy for the control of Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout Oncorhynchus mykiss fry the first genotypical evidence in West Aegean region of Turkey,TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES,1,2015
Hakemli , ÖZAVCI VOLKAN,PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ,BALAT GAMZE , Isolation and Antimicrobial Susceptibility of Pasteurella multocida from Snow Geese,Animal Health, Prod. and Hyg.,,2014
Hakemli , URAL KEREM,KIRKAN ŞÜKRÜ,ALIÇ URAL DENİZ,ERBAŞ GÖKSEL,GÜLTEKİN MEHMET,PARIN UĞUR,BALIKÇI CANBERK , Florfenicol Therapy During Naturally Occuring Corynebacterium pseudotuberculosis Infectionin Sheep and Goats in Aydin Turkey,Animal Health Prod and Hyg,,2014
Hakemli , URAL KEREM,KIRKAN ŞÜKRÜ,AKIN İBRAHİM,PARIN UĞUR,GÜLTEKİN MEHMET,DURAN GÖKHAN,ULUTAŞ BÜLENT , Forelimb Lameness in Merino and Akkaraman Sheep Associated withNaturally Occuring Brucella melitensis Infection,Animal Health Prod and Hyg,,2013
Hakemli , PARIN UĞUR,KAYA OSMAN , Detection of Coxiella burnetii prevalence in bovine ovine and caprine herds,Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,,2015
Ulusal
Poster
PARIN UĞUR,KAYA OSMAN
Sığır Koyun ve Keçi Sürülerinde Coxiella burnetii Yayılımının Saptanması
X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
NERİMAN AYDIN, BERNA GÜLTEKİN, ŞÜKRÜ KIRKAN, M Eyigör, M Aksoy, U Parın
Risk Grubu İnsanlarda Kedi ve Köpeklerde Bartonella henselae Seroprevalansı
X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
ŞÜKRÜ KIRKAN, SERAP SAVAŞAN, GÖKSEL ERBAŞ, UĞUR PARIN
Türkiye nin Batısındaki Kırsal ve Kentsel Alanlarda Bulunan Köpeklerde Rickettsia ricketsii Enfeksiyonunun Prevalansı
X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi
Ulusal
Sözlü Bildiri
UĞUR PARIN, ŞÜKRÜ KIRKAN
Sığırlarda Brucella ve Leptospira Türlerinin Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu mPZR ile Tanımlanması
IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,KAYA OSMAN,TEKBIYIK SERTEN,PARIN UĞUR
Detection of Coxiella burnetii in Cattle by PCR
IV International Symposium of Livestock Production
Uluslararası
Poster
İLKER SERİN, AHMET CEYLAN, ŞÜKRÜ KIRKAN, UĞUR PARIN
Bacterial Flora And Antibiotic Susceptibility of Camel Prepuce
IV International Symposium of Livestock Production
Uluslararası
Özet bildiri
SAVAŞAN SERAP,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,ÇİFTCİ ALPER
The determination of virulence factors among fish originated enterococci
7th International Veterinary Congress
04.09.2017
Ulusal
Poster
BOZKURT MEHMET,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,ÇABUK METİN,PARIN UĞUR,EGE GÖKHAN,KOÇER BAHATTİN,ÇÖVEN FETHİYE
ZORLAMALI TÜY DÖKTÜRÜLEN VE DÖKTÜRÜLMEYEN İLERİ YAŞTAKİ YUMURTACI TAVUKLARIN YEMLERİNE PREBİYOTİK VE KEKİK YAĞI İLAVESİNİN BAĞIŞIKLIK VE BAĞIRSAK MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİLERİ
XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
Uluslararası
Sözlü Bildiri
PARIN UĞUR,DERİNCEGÖZ ZÜMRÜT
ISOLATION OF DERMATOPHYTE AGENTS FROM CATS AND DOGS WITH SKIN LESIONS
2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Ulusal
Sözlü Bildiri
ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE,KIRKAN ŞÜKRÜ
Tek Hörgüçlü Develerde Camelus dromedarıus Candida Türlerinin Nested PCR ile Araştırılması
XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Ulusal
Tam metin bildiri
PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE,KIRKAN ŞÜKRÜ
Tek Hörgüçlü Develerde Camelus dromedarıus Kene Kökenli Zoonotik Bakterilerin Varlığının Araştırılması
XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Uluslararası
Sözlü Bildiri
PARIN UĞUR,VURUCU MURAT
DETERMINATION OF PREVALENCE OF CANINE LYME DISEASE WITH ELISA
3RD INTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP CONGRESS
Uluslararası
Sözlü Bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,GÜRPINAR SAADET
ANTIBACTERIAL EFFICACIES OF VIBRIO ANGUILLARUM STRAINS ISOLATED FROM RAINBOW TROUTS ONCORHYNCHUS MYKISS
3RD INTERNATIONAL CONGRESS VETISTANBUL GROUP CONGRESS
Ulusal
Poster
PARIN UĞUR,ÖRTLEK ONUR,BALIKÇI CANBERK,GÜLTEKİN MEHMET,KARADEMİR ÜMİT,AKIN İBRAHİM,KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM
Submandibular ve Parotid Apseli Koyunlarda Nocardia sp Varlığının Araştırılması
11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Ulusal
Poster
KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE,GÜLTEKİN MEHMET,BALIKÇI CANBERK
Canine Visceral Leishmaniasis ile İlişkili Kutanöz Lezyonlardan Diğer İnfeksiyöz Patojenlerin İdentifikasyonu
11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Ulusal
Poster
KIRKAN ŞÜKRÜ,URAL KEREM,PARIN UĞUR,ERBAŞ GÖKSEL,YÜKSEL HAFİZE TUĞBA,BALAT GAMZE,ERİNÇ SALİHA MELDA,GÜLTEKİN MEHMET
İdrar Yolu İnfeksiyonlarına Neden olan Bakteriyel Patojenlerin İdentifikasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Belirlenmesi
11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
Ulusal
Poster
ERBAŞ GÖKSEL,KAYA OSMAN,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,PARIN UĞUR,UÇAN NEŞE,ÖZTÜRK MEHMET
Mastitisli Sığır Sütlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin ve Antibiyotik Direnç Genlerinin Dağılımı
XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)
08.09.2014
Ulusal
Poster
KIRKAN ŞÜKRÜ,SAVAŞAN SERAP,PARIN UĞUR,UÇAN NEŞE,GÜRPINAR SAADET
Yavru Levrek ve Çipuralardan İzole Edilen Photobacterium Damselae Subsp Piscicida Suşlarının Invitro Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi
XI. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)
08.09.2014
Ulusal
Poster
URAL KEREM,KIRKAN ŞÜKRÜ,AKIN İBRAHİM,PARIN UĞUR,GÜLTEKİN MEHMET,DURAN GÖKHAN,ULUTAŞ BÜLENT
Merinos ve Akkaraman Koyunlarında Doğal Brucella melitensis Enfeksiyonuna Bağlı Ön Bacak Topallığı
XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
08.09.2014
Ulusal
Poster
URAL KEREM,KIRKAN ŞÜKRÜ,AKIN İBRAHİM,PARIN UĞUR,GÜLTEKİN MEHMET,DURAN GÖKHAN,ULUTAŞ BÜLENT
Aydın Türkiye de Koyun ve Keçilerde Doğal Oluşan Corynebacterium pseudotuberculosis Enfeksiyonunda Florfenikol Sağaltımı
XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
08.09.2014
Ulusal
Poster
BOYACIOĞLU MURAT,KUM CAVİT,KIRKAN ŞÜKRÜ,SEKKİN SELİM,PARIN UĞUR
Gökkuşağı Alabalığı Yavrularında Flavobacterium psychrophilum Kontrolü İçin Antibakteriyel Etkinliğin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Karşılaştırılması Türkiye nin Batı Ege Bölgesindeki İlk Genotipik Kanıt
XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
08.09.2014
Ulusal
Sözlü Bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,SAVAŞAN SERAP,PARIN UĞUR,UÇAN NEŞE,GÜRPINAR SAADET,ÖZAVCI VOLKAN
Subklinik Mastitisli Saanen Keçilerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus İzolatlarının Antimikrobiyel Dirençlerinin Belirlenmesi
XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
Ulusal
Sözlü Bildiri
KIRKAN ŞÜKRÜ,PARIN UĞUR,SAVAŞAN SERAP,ERBAŞ GÖKSEL,DENİZ DEHA ALİ
Köpeklerde Kene Kaynaklı Bazı Zoonotik İnfeksiyonların PCR ile Tanısı
XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)
Livestock Science , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bacterial Tick-Borne Diseases of Livestock Animals,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL,PARIN UĞUR,SELİM SEKKİN,INTECH OPEN2017,http://dx.doi.org/10.5772/66122 Erişim Linki