Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

esinacar adu.edu.tr

Prof.Dr.
Esin Acar Yürekli

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Effect of an aged simulation suit on nursing student's attitudes and empathy
European Geriatric Medicine
DİLEK SARI NİHAL TAŞKIRAN EBRU BAYSAL ESİN ACAR RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2019 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları ve Empatik Yaklaşım Becerileri (Attitudes of Nursing Students towards Elderly People and Empathic Approach Skills)
SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi /
EBRU BAYSAL DİLEK SARI NİHAL TAŞKIRAN ESİN ACAR RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2019 Ağır zihinsel engelli bir öğrenciye saat kavramını nasıl öğretebiliriz? (How can we teach the hour concept to a student who has mentally disabled?)
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute)
ESİN ACAR Ayşenur Alkoç Sayan NESRİN ÖZSOY
2019 Bir sınıf öğretmeninin öğrencilerine sunduğu öğrenme fırsatlarının incelenmesi (Investigation of the learning opportunities provided by a classroom teacher to her students)
HAYEF: Journal of Education
AYLİN HİĞDE ESİN ACAR
2018 Astronomiyi Öğrenelim - Uzayı Keşfedelim Kampı Öğrencilerin Astronomi Hakkındaki Kavramsal Bilgilerini Değiştirdi Mi?
Kastamonu Eğitim Dergisi
HİLAL AKTAMIŞ ESİN ACAR EMRAH HİĞDE
2018 Use of Inversion Strategies for the Solution of Concrete and SymbolicArithmetic Problems
İnternational Online Journal of Educational Sciences
ESİN ACAR ÖZGE YİĞİT UYSAL
2018 Matematik Öğrenme Güçlüğüne Sahip İlkokul Öğrencisinin Sınıf Ortamında İncelenmesi
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (The Western Anatolia Journal of Educational Sciences -WAJES)
ESİN ACAR AYLİN HİĞDE
2018 İlkokul Öğrencilerinin Devam Ettiği Okul Sonrası Eğitim Programlarının Okul Yöneticileri ve Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Online
ESİN ACAR RUKEN AKAR VURAL
2015 A Summer Camp Experience of Primary Student Let s Learn Astronomy Explore the Space Summer Camp
Asia-Pacific Forum on Sci-ence Learning and Teaching
HİLAL AKTAMIŞ ESİN ACAR GÜL ÜNAL ÇOBAN
2015 Building a constructivist social learning environment through talk in the mathematics classroom
Interational Journal of Human Sciences
ESİN ACAR
2014 Professional Development of Elementary School Teachers Through Their Work and Understanding
European Scientific Journal
ESİN ACAR
2014 Öğretmenlerin Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçe Diline Uyarlanması ve İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Uyarlama ve Çapraz Geçerlilik Çalışması
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ESİN ACAR
2013 Exploring the role of the city as a learning environment for heritage education
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
GÖKÇE ŞİMŞEK ESİN ACAR NURDAN ATALAN ÇAYIREZMEZ AYŞE ELİTOK KESİCİ
2013 İlkokul 2 sınıf matematik dersi kapsamında verilen ev ödevlerinin incelenmesi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
ESİN ACAR Ezgi Ersoy Nurdan Eser RUKEN AKAR VURAL
2013 İlköğretim Düzeyinde Matematik Yeterliliği İçin Gerekli Dört Temel Prensipten Birisi Tersine Çevirme Prensibi Nedir Neden Önemlidir Stratejileri Nelerdir
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ESİN ACAR
2013 Toplamsal ifadeler içeren problemlerin çözümündeki tersine çevirme prensibi uygulamaları
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi
ÖZGE YİĞİT ESİN ACAR
2012 Hidden Curriculum Contributing to Social Production Reproduction in a Math Classroom
International Online Journal of Educational Sciences
ESİN ACAR
2012 What does the literature tell us about children with mathematical difficulties and teachers attitudes or instruction practices
Educational Policy Analysis and Strategic Research
ESİN ACAR
2012 Elementary Math Teachers Classroom Performance from the View Points of Elementary School Students
Procedia-Social and Behavioral Sciences
ESİN ACAR NESRİN ÖZSOY AYŞEN YILMAZ
2010 Yenilenen Programların Uygulanmasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ÖMER CEM KARACAOĞLU ESİN ACAR
2010 The relationship between self regulation strategies and prospective elementary school teachers academic achievement in mathematics teaching course
Procedia-Social and Behavioral Sciences
ESİN ACAR HİLAL AKTAMIŞ
2010 The effect of laboratory practices in science teaching course on development of prospective science teachers self regulation skills
Procedia-Social and Behavioral Sciences
HİLAL AKTAMIŞ ESİN ACAR
Uluslararası Özet bildiri
30.10.0223 Matematiksel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Problem Çözme Sürecinde Kullandıkları Zihinden İşlem Stratejileri / 11. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2023)

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2022 2. Sınıf Matematik Programındaki 'Zaman Ölçme' Konusunun Programlı Öğretim Basamakları ile Öğretimi Uygulaması / International Education Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2019 Personal Writing Activity: The Relationship between Students’ Visual Memory and the Oldest Childhood Recollections / 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2016 Sınıfta Matematiksel Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bir Öğrenci / 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası 
Effect of an aged simulation suit on nursing students’xx attitudes and empathy towards older adults: A mixed-methods study. / 22nd World Congress on Nursing Education and Patient Safety

Uluslararası Özet bildiri
Sürece Yönelik Değerlendirme Modelleri Portfolyo / Proje / X. International Education Management Forum

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2019 The review of theory and practice studies about education in out of school times (Okul Saatleri Dışındaki Eğitime Yönelik Teorik ve Uygulama Çalışmalarının Derlenmesi) / International Education Management Forum (Education in the Light of Science and Values)

Uluslararası Özet bildiri
Personal Writing Activity: The Relationship between Students’xx Visual Memory and the Oldest Childhood Recollections. / VI. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
Examination of classroom environment created by twoteachers and the students’ social emotional skills / 7th International Congress on Curriculum and Instruction

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2019 İlkokul öğretmenlerinin kendi görüşleri doğrultusunda öğretmen yeterliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesi “Determining the primary school teachers’ status of having teacher competencies in accordance with their opinions” / 2nd International Primary Education Congress

Uluslararası Özet bildiri
Kadınların Premenapozal Dönemde Yaşadığı Ruhsal Deneyimlerin İncelenmesi / I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2018 How Does Illiteracy be Reflected to Adult Women’s Lives? / 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The relationship between parents’ social problem solving skills and parental adjustment / The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 ”Düşüncelerimizi Keşfedelim: Ne Biliyorum Nasıl Uyguluyorum? ” Yaz Bilim Okulu Uygulaması / ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Üniversite Öğrencileri Arasında Polikistik Over Sendromu Yaygınlığı / 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2017 Bilim Okulunda Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Etkinlikleri / 5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2017 Drama use in comprehensive after-school programs / The 10th Multidisciplinary Academic Conference

Uluslararası Özet bildiri
15.08.2017 Where Do Children Spend Their Afterschool Time And How? / European Conference on Educational Research

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IV. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IVth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Matematiksel öğrenme güçlüğüne sahip çocuk toplama ve çıkarma işlemlerini nasıl yapar? / IV. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
İlkokul Öğrencilerinin Devam Ettiği Okul Sonrası Eğitim Programlarına Yönelik Olarak Okul Yöneticileri ve Anne Babalar Neler Düşünüyor / 4th International Conference on Curriculum and Instruction

Ulusal Özet bildiri
Ortaokul Öğrencilerinin Dünya ve Evren Hakkındaki Bilgilerine Astronomiyi Öğrenelim Uzayı Keşfedelim Kampının Etkisinin incelenmesi / 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Sınıfta Matematiksel Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bir Öğrenci / Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Preservice Elementary Teachers Self Efficacy Toward the Web Pedagogical Content Knowledge / International Computer and Instructional Technologies Symposium

Ulusal Özet bildiri
Bir matematik sınıfında konuşma yoluyla yapılandırmacı öğrenme çevresi Oluşturma / XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Yaratıcı Etkinlik Geliştirme ve Kullanma Çalışmalarının Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerine Etkisi / XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Bildiri Özetleri Kitabı

Uluslararası Tam metin bildiri
Social Production as a Context in Curricula / 13th. World Conference of Curriculum and Instruction (WCCI) / Procedings for WCCI 13 th World Conference in Education on “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation”

Uluslararası Sözlü Bildiri
Creating a Supportive Classroom Environment with the Textbooks for the Social Productivity in Turkish Society / The European Conference on Educational Research

Uluslararası Sözlü Bildiri
Creating Achievement Differences in an Elementary Math Classroom / The European Conference on Educational Research

Uluslararası Sözlü Bildiri
Social production and reproduction in an elementary mathclassroom by the contribution of hidden curriculum / The European Conference on Educational Research

Uluslararası Sözlü Bildiri
A study Intended for Understanding and Enhancing Primary School Children s Vegetable Comsumption / The European Conference on Educational Research

Uluslararası Sözlü Bildiri
2nd 4th Grade Students mental processes of application The Inversion Principle on Solving the Problems Including Additive and Multiplicative Expressions / The European Conference on Educational Research

Uluslararası Özet bildiri
Computer Literacy of Pre Service Elementary Teachers International Computer and Instructional Technologies Symposium / International Computer and Instructional Technologies Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
The effect of laboratory practices in science teaching course on development of prospective science teachers self regulation skills / World Conference on Educational Sciences / Procedia-Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
The relationship between self regulation strategies and prospective elementary school teachers academic achievement in mathematics teaching course / World Conference on Educational Sciences / Procedia-Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
Elementary Math Teachers Classroom Performance from the View Points of Elementary School Students / World Conference on Educational Sciences / Procedia-Social and Behavioral Sciences

2023 Eğitimin Okul Sonrası Öğrenme Ortamları ile Desteklenmesi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ACAR ESİN
Pegem Akademi,ACAR ESİN
978-625-6890-00-8
2022 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Proje ve Portfolyo Değerlendirme
ACAR ESİN
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık,Baştürk, Savaş
78-605-133-907-8
2021 Supporting Education with Afterschool Learning Environments (Out-of-School Learning at After School Hours-Turkey Case) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ACAR ESİN
PETER LANG,
978-3-631-85168-5 E-ISBN:978-3-631-85170-8 Erişim Linki
2019 Eğitim Araştırmaları-2019 (Educational Research-2019) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Okul Saatleri Dışındaki Eğitim Programlarına Yönelik Teori ve Uygulama Çalışmaları
ACAR ESİN
EYUDER EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE UZMANLARI DERNEĞİ YAYINLARI,Erkan KIRAL, Emine BABAOĞLAN ÇELİK, Adem ÇİLEK
978-975-2490-34-5 Erişim Linki
2017 Sınıf Yönetimi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Eğitimde Bireysel Farklılıklar
ACAR ESİN
Lisans Yayıncılık,İlhan Günbayı
978-605-5044-92-3
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması Raporu 2011 , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
HATİPOĞLU ATAKAN,ACAR ESİN,AKAR VURAL RUKEN
İtimat Ofset,
978-605-030-037-6
2014 Chaos Complexity and Leadership Springer Proceedings in Complexity , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The importance of school administrators’ cultural leadership in chaos atmosphere
TEYFUR. M, ACAR. E
Springer Science Business Media Dordrecht,S. Banerjee / Ş. Ş. Erçetin
DOI 10.1007/978-94-007-7362-2_33
2014 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Proje ve Portfolyo Değerlendirme
ACAR ESİN
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık,Savaş BAŞTÜRK
978-605-133-907-8
2013 Öğretim İlke ve Yöntemleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),İçeriğin Öğretim İçin Düzenlenmesi
ACAR ESİN
Vize Yayıncılık,Savaş Baştürk
978-605-4551-55-2
2012 Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sınıf Yönetimi
ACAR ESİN
ADUSEM Yayınları,Beşer, E. & Okyay, P
978-605-4597-06-2
2012 Discussions About Leadership in Different Fields , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Leadership in Teaching and Management in Classroom Settings
ACAR ESİN
iUniverse, Bloomington, IN,Erçetin, Ş.Ş
978-1-4759-5549-1