Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

poyilmaz adu.edu.tr

Doç.Dr.
Pakize Özçiftci Yılmaz

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Sepsisli Hastalarda Transfüzyonu Belirlemede Şok İndekslerinin Rolü
Genel Tıp Dergisi

2021 The Effect of Video Information on Informed Consent and Anxiety in Bronchoscopy Procedure
Turkish Journal of Bioethics

2021 The effect of C Reactive Protein/Albumin ratio and Hematologic Parameters on Prediciting the Prognosis for Emergency Surgical Patients in Intensive Care
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery

2021 Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Experience in A Tertiary Intensive Care Unit
Meandros Medical and Dental Journal

2021 Evaluation of Pandemic Influenza A (H1N1) Pneumonia Patients Followed up in Intensive Care Unit from the Perspective of COVID-19
Archives of Clinical and Medical Case Reports

2020 Can Hematological Parameters Be Used For Predicting The Prognosis Of Ischemic Cerebrovascular Disease?
Ege Klinikleri Tıp Dergisi

2020 The Incıdence Of Swallowıng Dysfunctıon And Percutaneous Endoscopıc Gastrostomy In Patıents Followed Up Due To Cerebrovascular Dıseases In Intensıve Care Unıt
Ege Klinikleri Tıp Dergisi

2020 Sepsisli Hastaların Hemodinamik Destek İhtiyacı
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

2020 Could C-Reactive Protein/Prealbumin Ratio Predict The 48-Hour Mortality Of Intensive Care Patients? A etrospective, Observational Cohort
Ege Klinikleri Tıp Dergisi

2020 The effect of malnutrition on prognosis in surgical inpatients in the intensive care unit
Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan

2019 The relationship of shock index, modified shock index, and age shock index with mortality in the intensive care unit \nCare Unit
Annals of Medical Research

2019 The Relationship Between Positive Fluid Balance and Mortality in Septic Shock
Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists\u2019 Society

2019 Evaluation of Factors Affecting Mortality Rates and Survival in Cancer Patients Followed up in the Intensive Care Unit
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research

2017 Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyet Anketleri
Kocaeli Medical Journal

2017 Utility of Mini Nutritional Questionniare in Nutritional Assessment of COPD and Its Relationship Between Respiratory Function Parameters
Kocaeli Medical Journal

2016 Linezolid and dexamethasone experience in a serious case of listeria rhombencephalitis
Journal of Infection and Public Health

2016 Late congenital diaphragmatic hernia
The Annals of Eurasian Medicine

2014 Type 2 Mirizzi Syndrome: Case Report
Journal of Clinical and Analytical Medicine

Ulusal Tam metin bildiri
01.06.2022 ARDS'de İnhaler Antibiyotikler / 21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
19.05.2021 Barotrauma in COVID-19 patients admitted to an intensive care unit: Case series / 23rd INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM

Ulusal Özet bildiri
05.04.2015 GEÇ DÖNEM KONJENİTAL DİAFRAGMA HERNİSİ OLGUSU / TÜRK TORAKS DERNEĞİ 18. YILLIK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
04.04.2015 AĞIR BİR LİSTERİA ROMBENSEFALİTİ OLGUSUNDA LİNEZOLİD VE DEKSAMETAZON TEDAVİ DENEYİMİ / 5. EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 NADİR BİR TOKSİK HEPATİT NEDENİ: CASSİA SENNA / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 YOĞUN BAKIMDA TİP 2 MOUNİER - KUHN SENDROMU: OLGU SUNUMU / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.0016 YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN KANSER HASTALARINDA MORTALİTE ORANLARI VE SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNDE SEREBROVASKÜLER HASTALIK NEDENİYLE TAKİP EDİLEN HASTALARDA YUTMA FONKSİYON BOZUKLUĞU GÖRÜLME VE PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ AÇILMA SIKLIĞI / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 P - 220 - OLGU SUNUMU: HİPOTİROİDİ SEREBRAL İNFAKT İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR? / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 6-10 Nisan 2016, Belek, Antalya

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 P - 154 - GÜMÜŞ TRAKEOSTOMİ KANÜLÜNE BAĞLI GELİŞEN KONTAKT DERMATİT / 18. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 6-10 Nisan 2016, Belek, Antalya

Ulusal Tam metin bildiri
22.04.2018 SOLUNUM MEKANİKLERİ - SOLUNUM KAS FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
16.04.2017 KOAH’DA NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRMESİNDE MİNİ NUTRİSYONEL ANKETİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE SOLUNUM FONKSİYON PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ / 2. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2021 COVID-19’DA POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU (PRES): OLGU SUNUMU / 6. ULUSLARARASI HİPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2019 Case Report: Hidden Magic in Intensive Care / 22nd INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2019 Fulminant Liver Failure Following Single Dose Paracetamol Administration İn A Patient / 22nd INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2019 WEİL HASTALIĞI;ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN İKİ OLGU (Weil's Disease;Two Cases Progressing With Multiple Organ Failure ) / 2. ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
S6 - ORGANOFOSFAT TOKSİSİTESİ SONRASI İNTERMEDİATE SENDROM; OLGU SUNUMU / 21. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.12.2020 ÜÇÜNCÜ BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ DENEYİMLERİMİZ / 4. BOZYAKA MİDE KANSERİ CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
19.12.2020 Üçu¨ncu¨ Basamak Yoğun Bakımda Aspirasyon Pnömonisi Gelişen Olgularımız / 5.ULUSLARARASI HİPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.2016 Yoğun bakım hastalarında Prealbümin ve CRP birlikte mortaliteyi gösterir mi / 18.ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ

2023 YOĞUN BAKIM VE YAŞAM KALİTESİ 2023 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CERRAHİ OLGULARDA YOĞUN BAKIM SONRASI YAŞAM KALİTESİ
ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
TÜRKİYE KLİNİKLERİ,TOK AYDIN DEMET
978-625-401-967-8 Erişim Linki
2021 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SIVI VE ELEKTROLİT DENGESİ 2021 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MAGNEZYUM DENGESİ VE YÖNETİMİ
ŞAHİN ÖNGÜN, ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,Bayar Mustafa kemal
. Erişim Linki
2019 OLGULARLA YOĞUN BAKIM PROTOKOLLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KAFA TRAVMALI HASTALARIN YOĞUN BAKIMDA TAKİP VE TEDAVİ İLKELERİ
ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
NOBEL TIP KİTABEVİ,NİMET ŞENOĞLU
978-605-7578-04-4
2019 ZEHİRLENMELER AKIL NOTLARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ANTİBAKTERİYELLER, ANTİFUNGALLER VE ANTİVİRALLER
ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
GÜNEŞ TIP KİTABEVİ,HÜLYA ULUSOY
978-975-277-786-6
2018 NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİNDE NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,DİLEK ÖZCENGİZ, HÜLYA SUNGURTEKİN, ANTONİA M. ESQUİNAS
978-605-81614-3-6
2018 MEKANİK VENTİLASYON , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEKANİK VENTİLASYONUN FİZYOLOJİK ETKİLERİ
ÖZÇİFTCİ YILMAZ PAKİZE, KURT İBRAHİM
NOBEL TIP KİTABEVİ,DİLEK ÖZCENGİZ, ONUR ÖZLÜ
978-605-2369-2-9