Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bgerincik adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Birsen Geçioğlu Erincik

Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Organik Tarım Pr.

CV (PDF)


2023 Potential of Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1) for horizontal transmission in the Cryphonectria parasitica population in Aydın Province/Türkiye
Australasian Plant Pathology

2021 Sıcaklığın Puccinia menthae Ürediosporlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2020 Mating types of Verticillium dahliae isolates from cotton in Aydin Province/Turkey
Journal of Plant Diseases and Protection
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK
2020 The potential diversity of vegetative compatibility types in the population of Cryphonectria parasitica in Turkey
Forest Pathology
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK ÖMER ERİNCİK SERAP AÇIKGÖZ
2018 Aydın İlinde Karpuz Fusarium Solgunluğu Hastalığının Yaygınlık ve Bulunma Oranı
ADÜ ZİRAAT DERGİSİ
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK Mustafa Timur Döken
2017 Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in the Aydın Province
The Journal of Turkish Phytopathology
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK Mustafa Timur Döken
2017 Vegetative Compatibility Groups of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in Aydın Province
The Journal of Turkish Phytopathology
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK Mustafa Timur Döken
2017 The Determination of Reaction of Some Watermelon Cultivars to the Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum
The Journal of Turkish Phytopathology
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK Mustafa Timur Döken
2017 Küresel Isınmanın Bitki Hastalıkları Üzerine Etkisi
Tralleis Tarım Bilimleri Dergisi
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK
2014 Karpuz Fungal Hastalıkları
Tarım Gündem

2009 The Reactions of Some Forest Tree Species And The Widely Grown Local Chestnut Genotypes of Aydın Province/ Turkey to Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, the Causal Agent of Chestnut Blight
ISHS Acta Horticulturae
BİRSEN GEÇİOĞLU ERİNCİK DÖKEN MUSTAFA TİMUR
Uluslararası Özet bildiri
27.10.2023 Aydın ilindeki Cryphonectria parasitica popülasyonu içerisinde Cryphonectria hipovirüs 1 (CHV1)’ in yatay taşınım potansiyeli / 6 . ULUSLARARASI TARIM ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2022 Recent changes in the population structure of Cryphonectria parasitica in Turkey / Hans Em Faculty of Forest Sciences Landscape Architecture and Environmental Engineering, International Scientific Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
18.05.2016 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve Eğitim-Öğretimden Beklentileri / 5th International Vocational Schools Symposium-Prizren

Ulusal Tam metin bildiri
28.04.2016 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve Eğitim-Öğretimden Beklentileri / 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi-Aydın

Uluslararası Özet bildiri
18.08.2020 Effect of Temperature on Urediospores Germination of Puccinia menthae / 4th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2020 Ege Bölgesi Cryphonectria parasitica populasyonlarında vejetatif uyum tiplerinin potansiyel çeşitliliği / 2. ULUSLARARASI GIDA, TARIM VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.03.2020 Aydın ilindeki pamuklardan elde edilen Verticillium dahliae izolatlarının mating tiplerinin belirlenmesi / 2. ULUSLARARASI GIDA, TARIM VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
13.04.2018 Prevalence and Incidence of Fusarium Wilt of Watermelon in the Aydın Province / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey)

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Reaction of some watermelon varieties to the races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum. / 15th MPU Congress-Plant Health Sustaining Mediterranean Ecosystems

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Races of Fusarium oxysporum f.sp. niveum in the Aydın Province,Turkey / 15th MPU Congress Plant Health Sustaining Mediterranean Ecosystems

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 Aydın İlinde Fusarium oxysporum f.sp. niveum’un (Fon) Vejetatif Uyum Grupları (VCG) / Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.09.2016 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeyleri ve Eğitim Öğretimden Beklentileri / UMYOS 5th International Vocational Schools Symposium

Ulusal Tam metin bildiri
25.06.2016 Koçarlı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Düzeyleri ve Eğitim Öğretimden Beklentileri / III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
06.06.2016 Socio Economic Profiles and Education Expectation of the Students at Koçarli Vocational School / 5 th International Vocational Symposium

Ulusal Tam metin bildiri
28.04.2016 KOÇARLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOEKONOMİK DÜZEYLERİ VE EĞİTİM ÖĞRETİMDEN BEKLENTİLERİ / 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
25.09.2008 The reactions of some Forest tree Species and Widely Grow Local Chestnut Genoptypes of Aydın Province Turkey to Cryphonectria parasitica Murrill Barr the causal agent of chestnut blight / IV. International Chestnut Symposium

Ulusal Özet bildiri
27.08.2007 Aydın Yöresi kestanelerinde bazı orman ağaçları ile yaygın olarak üretilen kestane genotiplerinin kestane kanseri etmeni Cryphonectria parasitica Murrill Barr a karşı reaksiyonları / Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri

2023 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kestane Kanserinin Etmeni Cryphonectria parasitica’nın Aydın İli Popülasyonlarında Vc/Mating Genotiplerinin Multiplex Pcr İle Ayrımı
GEÇİOĞLU ERİNCİK BİRSEN
PLATANUS PUBLISHING,Atik Atilla, Keskin Ahmet Haşim
978-625-6971-94-3 Erişim Linki
2023 Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Yenilikçi Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kestane Kanserinin Biyolojik Kontrolünde Cryphonectria parasitica’nın Vejetatif Uyum Gruplarının Önemi
GEÇİOĞLU ERİNCİK BİRSEN
Duvar Yayınları,ÇAVUŞ Vedat, ŞEN Gökhan
978-625-6585-04-1 Erişim Linki