Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
HÜSEYİN NAİL AKGÜL

Köşk Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi Pr.

CV (PDF)


1996-2002 Lisans Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Pr.
2003-2006 Yüksek Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Anabilim Dalı
2009-2016 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri (Dr)
İngilizce 2005 Güz ÜDS 61