Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

osevim adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Sevim

Veteriner Fakültesi
Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Impact of stocking density and dietary nano-zinc supplementation on stress indicators, immunity, and DNA damage in broiler chickens
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2023 Litter quality and incidence and severity of footpad dermatitis in heat stressed broiler chickens fed supplemental zinc
Livestock Science

2023 Effect of nano-selenium and high stocking density on performance, carcass yield, meat quality and feathering score of broilers
Veterinary Journal of Ankara University

2022 Carcase characteristics, meat quality, nutrient composition, serum biochemistry and oxidant/antioxidant status in white striping-affected broiler chickens fed diets based on maize-soybean meal
British Poultry Science

2022 Growth performance, carcass yield and characteristics, meat quality, serum biochemistry, jejunal histomorphometry, oxidative stability of liver and breast muscle, and immune response of broiler chickens fed natural antioxidant alone or in combination with Bacillus licheniformis
Archives Animal Breeding

2021 Effect of high stocking density and dietary nano-zinc on growth performance, carcass yield, meat quality, feathering score, and footpad dermatitis in broiler chickens
Livestock Science

2021 Effect of dietary nano-selenium on stress indicators, immune response, and DNA damage in broiler subjected to different stocking density
European Poultry Science

2021 Effect of humate supplementation to feed and/or litter on performance, intestinal viscosity, litter quality, and occurrence of footpad dermatitis in broilers fed barley-based diets
Tropical Animal Health and Production

2020 Effects of reducing dietary amino acid density and stocking density on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and occurrence of white striping in broiler chickens
Poultry Science
AHMET YAVUZ PEKEL ONUR TATLI ÖMER SEVİM EREN KUTER umair ahsan Ehsan khamseh GİZEM ATMACA BEKİR HAKAN KÖKSAL BÜLENT ÖZSOY ÖZCAN CENGİZ
2020 https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.08.077
POULTRY SCIENCE
AHMET YAVUZ PEKEL ONUR TATLI ÖMER SEVİM EREN KUTER umair ahsan Ehsan khamseh GİZEM ATMACA BEKİR HAKAN KÖKSAL BÜLENT ÖZSOY ÖZCAN CENGİZ
2020 Effects of reducing dietary amino acid density and stocking density on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and occurrence of white striping in broiler chickens
Poultry Science
AHMET YAVUZ PEKEL ONUR TATLI ÖMER SEVİM EREN KUTER UMAIR AHSAN Ehsan Karimiyan Khamseh GİZEM ATMACA BEKİR HAKAN KÖKSAL BÜLENT ÖZSOY ÖZCAN CENGİZ
2019 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve SpermKalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ÖMER SEVİM ONUR TATLI EREN KUTER Ehsan Karimiyan MEHMET KAYA SOLMAZ KARAARSLAN UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2019 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkisi
Journal of the Institute of Science and Technology
ONUR TATLI ÖMER SEVİM SOLMAZ KARAARSLAN EREN KUTER MEHMET KAYA Ehsan Karimiyan Khamseh UĞUR UÇAN BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2019 Supplemental Slow-Release Urea and Non-Structural Carbohydrates: Effect on Digestibility and Some Rumen Parameters of Sheep and Goats
Journal of Animal and Plant Sciences
ÖMER SEVİM AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density
Poultry Science
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI EREN KUTER Umair Ahsan GÜLŞEN GÜVEN ÖMER SEVİM SACİT F BİLGİLİ AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Supplemental boric acid does not prevent the development of footpad dermatitis in broilers subjected to high stocking density
Poultry Science
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI EREN KUTER Umair Ahsan GÜLŞEN GÜVEN ÖMER SEVİM Sacit Bilgili AHMET GÖKHAN ÖNOL
2018 Dietary Supplementation of Different Levels of Phytogenic Feed Additive in Broiler Diets: The Dynamics of Growth Performance, Caecal Microbiota, and Intestinal Morphometry
Brazilian Journal of Poultry Science
umair ahsan EREN KUTER ifrah raza BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ MUSTAFA YILDIZ PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA ONUR TATLI ÖMER SEVİM
2018 Effect of dietary prebiotics supplementation on growth performance, relative carcass and organ yields, gut microbiome, and blood malondialdehyde level of broilers subjected to post-hatch feed and water restriction
European Poultry Science
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ UMAİR AHSAN ÖMER SEVİM ONUR TATLI DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK MURAT BOYACIOĞLU EREN KUTER PELİN KOÇAK KIZANLIK MEHMET KAYA AHMET GÖKHAN ÖNOL
2017 Kanatlı Yetiştiriciliğinde Bitkisel Ekstraktlar, Esans Yağlar ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖMER SEVİM ceren kaplan
2017 Effect of dietary tannic acid supplementation in corn- or barley-based diets on growth performance, intestinal viscosity, litter quality, and incidence and severity of footpad dermatitis in broiler chickens
Livestock Science
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM SACİT F BİLGİLİ UMAIR AHSAN AHMET GÖKHAN ÖNOL
2015 Effect of dietary probiotic and high stocking density on the performance carcass yield gut microflora and stress indicators of broilers
POULTRY SCIENCE
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM UMAİR AHSAN AYKUT GÖKTÜRK ÜNER PINAR ALKIM ULUTAŞ DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK AKIN YAKAN AHMET GÖKHAN ÖNOL
2014 Keçi rasyonlarında farklı düzeylerde meşe yaprağı kullanılmasının sindirilebilirlik ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi
ANIMAL HEALTH PRODUCTION AND HYGIENE
ÖMER SEVİM MUSTAFA SARI
2013 Use of prebiotic supplementation to diet for reducing the negative effects of delayed feed access on growth rate in broiler chickens
INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE
BEKİR HAKAN KÖKSAL ÖZCAN CENGİZ ÖMER SEVİM ONUR TATLI AYKUT GÖKTÜRK ÜNER DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK AHMET GÖKHAN ÖNOL
2012 Influence of dietary enzyme supplementation of barley based diets on growth performance and footpad dermatitis in broiler chickens exposed to early high moisture litter
JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL AHMET GÖKHAN ÖNOL ONUR TATLI ÖMER SEVİM HAMDİ AVCI BİLGİLİ SACİT
2012 Influence of dietary probiotic inclusion on growth performance blood parameters and intestinal microflora of male broiler chickens exposed to posthatch holding time
JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH
MEHMET DAŞKIRAN AHMET GÖKHAN ÖNOL ÖZCAN CENGİZ HÜMEYRA ÜNSAL SÜHEYLA TÜRKYILMAZ ONUR TATLI ÖMER SEVİM
2012 Influence of dietary organic acid blend supplementation and interaction with delayed feed access after hatch on broiler growth performance and intestinal health
VETERINARNI MEDICINA
ÖZCAN CENGİZ BEKİR HAKAN KÖKSAL ONUR TATLI ÖMER SEVİM HAMDİ AVCI ERKMEN TUĞRUL EPİKMEN DEVRİM BEYAZ SADIK BÜYÜKYÖRÜK MURAT BOYACIOĞLU AYKUT GÖKTÜRK ÜNER AHMET GÖKHAN ÖNOL
2008 Influence of excessive lysine and or methionine supplementation on growth performance and carcass traits in broiler chicks
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
ÖZCAN CENGİZ AHMET GÖKHAN ÖNOL ÖMER SEVİM MELTEM ÖZTÜRK AYDIN MUSTAFA SARI MEHMET DAŞIRAN
Uluslararası Tam metin bildiri
27.06.2023 NANO SELENYUM VE YERLEŞİM SIKLIĞININ ETLİK PİLİÇLERDE STRES GÖSTERGELERİ, BAĞIŞIKLIK VE DNA HASARI ÜZERİNE ETKİSİ / Ege 8. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.03.2021 Growth Performance, Carcass Yield and Characteristics, and Breast Meat Quality of Broiler Chickens Fed Supplemental Herbal Blend Alone or in Combination with Bacillus licheniformis / International Congress on Biological and Health Sciences

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2020 ETLİK PİLİÇ RASYONLARINA BÜTİRİK ASİT TUZLARI KATILMASININ PERFORMANS VE BAĞIRSAK MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ / The 3rd International Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
29.01.2020 Effects of reducing dietary amino acid density and stockingdensity on growth performance, carcass characteristics, meat quality, and occurrence of white striping in broiler chickens / 2020 International Poultry Scientific Forum

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve Sperm Kalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri / 2. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.04.2017 Kuluçkadan çıkım sonrasında bekletilen etlik piliçlerin rasyonlarına prebiyotik katkısının büyüme performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri / 4th International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2017 Kuluçkadan Çıkım Sonrasında Bekletilen Etlik Piliçlerin Rasyonlarına Prebiyotik Katkısının Büyüme Performansı ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri / 4th International Poultry Meat Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Yüksek yerleşim sıklığında barındırılan etlik piliçlerin rasyonlarında kullanılan borik asitin performans altlık kalitesi ve ayak tabanı yangısına etkisi / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Yüksek yerleşim sıklığında yetiştirilen etlik piliçlerin rasyonlarına probiyotik katkısının performans bağırsak florası karkas randımanı ve stress parametreleri üzerine etkisi / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Influence of dietary organic acid blend supplementation and interaction with delayed feed access after hatch on broiler growth performance and intestinal health / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Fıstık samanının besin madde bileşimi ile koyun ve keçilerde tüketilebilirliği / 1. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
28.07.2007 Arjinin Lizin ve Arjinin Metyonin oranları uygun olan broyler rasyonlarına aşırı düzeyde Lizin ve veya Metiyonin ilavesinin performans ve karkas üzerine etkileri / IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2009 Keçi rasyonlarında farklı düzeylerde meşe yaprağı kullanılmasının sindirilebilirlik ile bazı rumen ve kan parametreleri üzerine etkisi / V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2009 Kuluçkadan çıkış sonrası bekletilen erkek broylerlerin rasyonlarına probiyotik katılmasının performans bazı karkas ve kan parametreleri üzerine etkileri / V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.07.2010 Effects of dietary probiotic supplementation and posthatching holding time on intestinal pH and microflora of male broilers / Poultry Science Association, Joint Annual Meeting

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2013 Influence of dietary enzyme supplementation of barley based diets on growth performance and footpad dermatitis in broiler chickens exposed to early high moisture litter / 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2014 Dietary zinc supplementation does not ameliorate footpad dermatitis in broilers reared under heat stress / 26th International Poultry Science Symposium of the Polish Branch of World's Poultry Science Association.

2016 Çiftlik Hayvanlarını Yemleri ve Beslenmesi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Rasyon Düzenleme
ALP MÜJDAT, KOCABAĞLI NEŞE, ÖNOL AHMET GÖKHAN, DEMİREL GÜLCAN, CENGİZ ÖZCAN, PEKEL AHMET YAVUZ, KÖKSAL BEKİR HAKAN, SEVİM ÖMER, TATLI ONUR
Nobel,Müjdat Alp, Neşe Kocabağlı
978-605-320-450-3
2016 Çiftlik Hayvanlarının Yemleri ve Beslenmesi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Besin Maddeleri: Metabolizmaları ve Yemleme Standartları
ALP MÜJDAT,KOCABAĞLI NEŞE,ÖNOL AHMET GÖKHAN,DEMİREL GÜLCAN,CENGİZ ÖZCAN,PEKEL AHMET YAVUZ,KÖKSAL BEKİR HAKAN,TATLI ONUR,SEVİM ÖMER
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.,Alp Müjdat, Kocabağlı Neşe
978-605-320-450-3