Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

zbozkan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
ZEYNEP BOZKAN

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Evaluation of Normal Tear Volume and Intraocular Pressure in Saanen Goats at Different Periods
International Journal of Veterinary and Animal Research

2022 Measuring the Effects of Detomidine and Medetomidine Alone and in Combination with Ketamine on Tear Production and Intraocular Pressure in Common Buzzards (Buteo buteo)
Journal of Avian Medicine and Surgery

2021 Ratlarda osteoartrit tedavisinde mikrokırık tekniği ve eklem içi sodyum hiyalüronat enjeksiyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Comparison of Anesthetic Efficacy of Intranasal Administration of Medetomidine / Ketamine and Diazepam / Ketamine Combinations in New Zealand White Rabbits
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Determination of Tear Volume and Intraocular Pressure in Saanen Goat and Sakiz Sheep in Similar Environmental Conditions
International Journal of Veterinary and Animal Research

2021 The effect Chia seeds (Salvia hispanica l.) on ultrasonographic echogenicity of gastrointestinal tract in cats
Turkish Journal of Veterinary Research

2020 Surgical Treatment of Prolapse of the Third Eyelid Gland in Dogs using Modified Morgan Pocket Technique
Indian Journal of Animal Research
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR OSMAN BULUT ALİ BELGE
2020 Treatment of Ventral Hip Luxation in a Puppy
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2019 Schirmer’s Test I and Determination of Intraocular Pressure in Healthy Common Buzzards (Buteo buteo)
Acta Scientiae Veterinariae
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN OSMAN BULUT Eser ÇAKMAKÇI ALİ BELGE
2019 Osteochondrodysplasia in a 9-Year-Old Scottish Fold Cat
VCOT Open

2019 Comparison of the Efficacy of Amniotic Membrane Transplantation, Topical Water-Based Propolis Extract, Corticosteroid and Antibiotic Use in Different Combinations on Subacute Corneal Alkali Burns in Rabbits
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
ZEYNEP BOZKAN ALİ BELGE MURAT SARIERLER RECAİ TUNCA RAHİME YAYGINGÜL EMRAH İPEK
2019 Treatment of Proximal Tibial Fracture of a Calf by Using Linear External Fixator
Turkish Journal of Veterinary Research
ALİ GÜLAYDIN MURAT SARIERLER ZEYNEP BOZKAN
2019 Influence of Anesthesia on Grading of Canine Hip Dysplasia
Topics in Companion Animal Medicine
ZEYNEP BOZKAN MURAT SARIERLER
2019 Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017)
Kocatepe Veterinary Journal
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR ALİ BELGE
2018 Use of Vitamin C for Premedication Prior to Medetomidine–Ketamine Anesthesia in New Zealand White Rabbits
Kocatepe Veteriner Dergisi
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN OSMAN BULUT ALİ BELGE
2017 Radiographic examination of hip joint geometry in healthy Sivas Kangal dogs
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
MURAT SARIERLER ZEYNEP BOZKAN TATLI İBRAHİM AKIN RAHİME YAYGINGÜL onur derincegoz
2017 Radiographic examination of hip joint geometry in healthy Sivas Kangal dogs
Turkish Journal of Veterınary and Animal Sciences
MURAT SARIERLER ZEYNEP BOZKAN TATLI İBRAHİM AKIN RAHİME YAYGINGÜL Onur Özgün Derincegöz
2016 Kırık İyileşmesinin Biyolojisi ve Moleküler Yönleri
Türkiye Klinikleri Veterinary Sciences-Surgery - Special Topics
ZEYNEP BOZKAN TATLI ALİ BELGE
2016 Aural Abscess in a Red Eared Slider Turtle Trachemys scripta elegans
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ZEYNEP BOZKAN TATLI ZEYNEP BİLGEN ŞEN ALİ GÜLAYDIN
2016 Deri ve Derialtı Doku Tümörleri
Türkiye Klinikleri Veterinary Sciences - Surgery - Special Topics
ZEYNEP BOZKAN TATLI ALİ BELGE
2016 Buzağılarda Lateral Patellar Lukzasyon Tedavisinde Patellar Antirotasyonel Dikiş Tekniğinin Etkinliği
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
ALİ BELGE RAHİME YAYGINGÜL MURAT SARIERLER ZEYNEP BOZKAN TATLI ONUR ÖZGÜN DERİNCEGÖZ NUH KILIÇ
2015 Unilateral dorsal lumbar abdominal hernia in a cat
Revue de médecine vétérinaire
ZEYNEP BOZKAN TATLI CAHİT GÜRSEL BELLEK EŞREF DENİZ AVCI ZEYNEP BİLGEN ŞEN MURAT SARIERLER
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlı Hayvanların Değerlendirilmesi:120 Olgu (2000-2013)
Animal Health, Production and Hygiene
İBRAHİM AKIN RAHİME YAYGINGÜL ONUR OZGUN DERİNCEGOZ ZEYNEP BOZKAN TATLI ZEYNEP BİLGEN ŞEN CAHİT GÜRSEL BELLEK OSMAN BULUT MURAT SARIERLER ALİ BELGE NUH KILIÇ
2014 Osteoarthritis Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
ZEYNEP BOZKAN TATLI MURAT SARIERLER
2014 The Treatment of Coxofemoral Luxation by Modified Synthetic Capsule Technique in Dogs 6 Cases
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
ALİ BELGE ZEYNEP BOZKAN TATLI MURAT SARIERLER RAHİME YAYGINGÜL
2013 Masticatory Muscle Myopathy in a Dog
Animal Health, Production and Hygiene
MURAT SARIERLER ZEYNEP BOZKAN TATLI BAHAR BAYRAKTAR
Uluslararası Özet bildiri
04.03.2023 Yeni Zelanda Tavşanlarda Medetomidine-Ketamin Anestezisi Öncesi Preanestezik Olarak Vitamin C Kullanılması / I. Uluslararası MAKÜVET Uygulamalı Eğitim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2018 Bir Köpekte Akut Travma Sonrası Karşılaşılan Eşzamanlı Dalak ve İdrar Kesesi Rupturu Olgusu / İkinci Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TUVECCA Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2018 Kedilerde Travmatik Diyafram Fıtkı. 15 Olgu (2016-2017) / İkinci Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TUVECCA Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.11.2006 Bir Devede Rektum Prolapsusu Olgusu / 10. Ulusal Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.11.2006 Bir Atta Özefagus Fistülü Olgusu / 10. Ulusal Cerrahi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2020 Sağlıklı Şahinlerde (Buteo Buteo) Schırmer-I Gözyaşı Testi ve Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.12.2022 Egzotik ve Yabani Kuşlarda Sık Rastlanan Deri ve Derialtı Doku Problemleri / 10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Travmalı Bir Kukumavda (Athene Noctua) Retina Dekolmanı ve Tedavi Sonuçarı / 9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.03.2021 Veteriner Hekimlik Alanında Eğitim, Araştırma ve Tedavi Amaçlı 3d Baskı Çalışmaları / Xth International Biomechanics Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.11.2020 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Yapılan Ortez-Protez Çalışmaları / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 Adnan Menderes Üniversitesi (Adü) Veteriner Fakültesi Cerrahi Büyük Hayvan Kliniğine Getirilen Develerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 408 Olgu (2000-2017) / III. Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
03.11.2019 Saanen Keçisi ve Sakız Koyununda Normal Göz Yaşı Miktarı ve Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi / 4. Ulusal Koyun - 1. Uluslararası Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2019 Adnan Menderes Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 964 Olgu (2014-2018) / KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2018 Bir köpekte unilateral nefrektomi ve sistotomi ilesağaltılan ürolithiasis ve nefrolithiasis olgusu / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.11.2018 Kedilerde kornea sekesterlerinin sağaltımında yüzeysel keratektomi sonrası amniyon greft uygulamasının etkinliğinin araştırılması / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2018 Alaca Baykuşlarda (Strix Aluco) Fakoemülsifikasyon ile Katarakt Cerrahisi: 4 Olgu / XVI. Ulusal, II. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2018 Tavşanlarda Korneanın Subakut Alkali Yanıklarında Amniyotik Membran Transplantasyonu, Topikal Su Bazlı Propolis Ekstraktı, Kortikosteriod ve Antibiyotiğin Farklı Kombinasyonlarda Kullanımının Etkinliğinin Karşılaştırılması / XVI. Ulusal, II. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 Dental Disease and Disorders in Camels / I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
06.11.2016 Yavru Bir Köpekte Ventral Kalça Lukzasyonunun Sağaltımı / 11. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.11.2016 Bir Kedide Osteokondrodisplazi / 11. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.05.2015 Bir Bayağı Şahin de Buteo Buteo Proksimal Humerus Kırığının Sığır Kortikal Kemik Pini ile Sağaltımı / I. Yaban Hayvanları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.05.2015 Bir Kızıl Şahin de Buteo Rufinus Pododermatitis Olgusu / I. Yaban Hayvanları Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2014 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen kanatlıların genel değerlendirilmesi:120 olgu (2000-2013) / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2014 Develerde ramus mandibula kırıklarının serklaj teli ile sağaltımı 7 olgu / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2014 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen buzağıların genel değerlendirilmesi: 1410 olgu (2005-2013) / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2014 Bir kedide unilateral dorsal lumbar hernia abdominalis / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2014 Bir kırmızı yanaklı su kaplumbağasında Trachemys scripta elegans kulak apsesi / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Bir Atta Özefagus Fistülü Olgusu / X.ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ

Ulusal Poster
Bir Devede Rektum Prolapsusu / X.ULUSAL VETERİNER CERRAHİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
29.06.2008 Bir Devede Mandibula Kırığı Olgusu / 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.06.2008 Tek Hörgüçlü Bir Devede Üveitis Anterior Olgusu / 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.06.2008 Bir Katırda Transversal Dil Kesiği Olgusu / 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.10.2013 Köpeklerde Kalça Displazisinin Derecelendirilmesinde Anestezinin Etkisi / 2. Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.06.2008 Köpeklerde Kalça Çıkıklarının Modifiye Margaret Terrance Yöntemi ile Sağaltımı / 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

2023 EGZOTİK HAYVANLARDA GENEL KLİNİK YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuşlarda Klinik Muayene
BOZKAN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Zeynep BOZKAN, Zeynep BİLGEN, Büşra KİBAR KURT
978-625-7564-98-4
2023 EGZOTİK HAYVANLARDA GENEL KLİNİK YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Egzotik Evcil Hayvanlarda Anamnez
BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP, KİBAR KURT BÜŞRA
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Zeynep BOZKAN, Zeynep BİLGEN, Büşra KİBAR KURT
978-625-7564-98-4
2022 VETERİNER GENEL CERRAHİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Postoperatif Bakım
BELGE ALİ, YAYGINGÜL RAHİME, BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN
978-625-7564-88-5
2022 VETERİNER GENEL CERRAHİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hasta, Operasyon Ekibi ve Operasyon Salonunun Hazırlanması
BELGE ALİ, YAYGINGÜL RAHİME, BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN
978-625-7564-88-5