Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

onur.kartal adu.edu.tr

Doç.Dr.
Onur Kartal

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Biopolitics of the Zombie Corpses: Collectivity, Contagion, and Alterity
Problemos

2019 Ken Loach Sineması: İkilikler, Bölünme ve Umuda Dair
kampfplatz Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
ONUR KARTAL
2018 Ete Kemiğe Bürünen Hayalet: Marx ve Foucault
Birikim
ONUR KARTAL
2018 Biyopolitik Distopya: Yorgos Lanthimos Sinemasından ”İnsan” Manzaraları
Cogito
ONUR KARTAL
2018 Ontological and Ethico-Political Readings of Nietzsche: Deleuze versus Heidegger
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
ONUR KARTAL
2018 Hannah Arendt’in Doğarlık Kavrayışı ve Siyaset Felsefesi İçin Yeni Bir Hareket Alanı
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
ONUR KARTAL
2011 Açılımın İmkanını Başkasının Önceliğinde Aramak
Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi
ONUR KARTAL
2010 Post-Yapısalcılığın Mirasından Yeni Bir Başkaldırı Fikrinin Doğuşu: Çokluk
Felsefelogos
ONUR KARTAL
2010 Krizin Fenomenolojisi, Fenomenolojinin Krizi
Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi
ONUR KARTAL
Ulusal Tam metin bildiri
Yaşamla Ölüm Arasında: Giorgio Agamben ve Roberto Esposito / TTB Ali Özyurt Felsefe Sempozyumu: Pandemi, Tıp ve Politika

Ulusal Tam metin bildiri
Radikal Başkalık: Emmanuel Levinas ve Frantz Fanon / 10. İzmir Felsefe Günleri-Tanıma ve Tanınma: Ben ve Öteki

Uluslararası Özet bildiri
13.05.2009 Post-yapısalcı Siyaset Felsefesinin Mirası ve Yeni Başkaldırı İmkanları / Kocaeli Üniversitesi 7. Uluslararası Felsefe Günleri

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.2011 Biyo-Siyaset Tartışmalarını Platon ve Aristoteles Üzerinden Okumak / Antik Yunan’xxda Felsefe ve Çağımıza Etkileri

Ulusal Tam metin bildiri
15.07.2010 İktidarın Bireyin Yaşamı Üzerinde Kurduğu Tahakkümde Hukukun Rolü / Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IV

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2018 Maurice Merleau-Pont: Body, Phenomenology and Politics / The Second Annual Meeting and International Conference: The Crisis: Future Prospects on Politics, Culture and Governance

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2018 From Ethics of Vulnerability to Politics of Homo Sacer: Emmanuel Levinas, Frantz Fanon and Giorgio Agamben / Dimensions of Vulnerability

Uluslararası Özet bildiri
26.05.2017 Cinema and Philosophy: Biopolitical Thoughts on Zombie Representations / CRIPT 2017 ANNUAL CONFERENCE Political Theory and Cultural Studies: Other Voices and New Perspectives

Ulusal 
Transendental Fenomenolojide Başkalık Momenti / Husserl

Ulusal Tam metin bildiri
12.05.2017 Bağışıklık ve Bulaşıcılık İkileminde Yeni Bir Toplumsal Yaşam Ufku Roberto Esposito / İzmir Felsefe Günleri: Farklılıkların Mekanı Kent

Ulusal 
Kantçı Projede Bir Geri Adım Foucault nun Aydınlanma Analizi / Immanuel Kant: Şimdi ve Burada

2019 Yaşayan Ölüler: Sinema, Biyopolitika ve Felsefe , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
KARTAL ONUR
İthaki Yayınları,Ünal, Erkal
978-605-7762-08-5
2018 Perdeye Yansıyan Kavga: Yılmaz Güney’den Emin Alper’e Politik Sinema , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sinema, Felsefe ve Politika: Yerin Altından Perdeye Taşanlar
KARTAL ONUR
Phoenix Yayınları,Şenel, Burcu Kartal, Onur
978-605-9801-89-8
2018 Communitas: Topluluğun Kökeni ve Kaderi , Kitap Tercümesi , Tümü,
KARTAL ONUR
İletişim Yayınları,Bora, Tanıl
978-975-05-2356-4
2018 Biyopolitika Cilt 2 Foucault dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Immunitas, Communitas, Bios: Roberto Esposito
KARTAL ONUR
NotaBene,Kartal, Onur
978-605-9679-48-0
2018 Biyopolitika Cilt 2 Foucault dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Olumlayıcı Bir Biyopolitikaya Doğru
KARTAL ONUR
NotaBene Yayınları,Kartal, Onur
978-605-9679-48-0
2017 Biyopolitika Cilt 1: Platon’xxdan Arendt’xxe Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Vakit Nakit Değildir: Marx, Değer ve Biyopolitika
KARTAL ONUR
NotaBene,Kartal, Onur
978-605-9679-28-2
2017 Biyopolitika Cilt 1: Platon’xxdan Arendt’xxe Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Nietzsche ve Biyopolitika: Biyopolitik Bir Düşünür Olarak Dört Nietzsche Okuması
KARTAL ONUR
NotaBene,Kartal, Onur
978-605-9679-28-2
2017 Biyopolitika Cilt 1: Platon’xxdan Arendt’xxe Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Dirimselden Toplumsala: Canguilhem ve Foucault-Dirimsel ve Toplumsal Normlar Üzerine Düşünceler
KARTAL ONUR
NotaBene,Onur Kartal
978-605-9679-28-2
2017 Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları: 27. Kitap Hegel , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hegel’xxin Siyaset Felsefesinde İrtifa Kaybı: Bilincin Mikropolitik Serüveninden Aklın Makropolitik Düzeneğine
KARTAL ONUR
Çizgi Kitabevi,Türkyılmaz, Çetin
978-605-196-078-4
2017 Başkasının Politikası-Husserl, Heidegger, Levinas , Bilimsel Kitap , Tümü,
KARTAL ONUR
İletişim Yayınları,Bora, Tanıl
978-975-05-2187-4
2017 Biyopolitika Cilt 1 Platon dan Arendt Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Hıristiyanlık ve Biyopolitika Üzerine: Foucault’xxya Dair Eleştirel Bir Tartışma
KARTAL ONUR
NotaBene Yayınları,Kartal, Onur
978-605-9679-28-2
2017 Biyopolitika Cilt 1 Platon dan Arendt Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Platon’xxun Devlet Irkçılığı: Biyopolitikanın Tarihini Yeniden Okumak
KARTAL ONUR
Notabene Yayınları,Onur Kartal
978-605-9679-28-2
2016 Özne Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları 24. Kitap Platon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Platon’xxun Devlet’xxi: Ranciere ve Badiou
KARTAL ONUR
Çizgi Kitabevi,Akar, Birdal
978-605-9706-64-3
2016 Biypolitika Cilt 1 Platon dan Arendt e Biyopolitikanın Felsefi Kökenleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Biyopolitikanın İzini Felsefe Tarihinde Sürmek
KARTAL ONUR
NotaBene Yayınları,Kartal, Onur
978-605-9679-28-2
2013 Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır! , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tıp Asla Sadece Tıp Değildir: ”Normun Ötesine Geçebilmek”
KARTAL ONUR,ELBEK OSMAN
Hayy Kitap,Elbek, Osman
978-605-5181-33-8
2013 Siyaset Felsefesi Tarihi Platon dan i ek e , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Giorgio Agamben
KARTAL ONUR
DoğuBatı Yayınları,Tunçel, Ahu Gülenç,Kurtul
978-605-5063-03-0
2013 Yeni Kültürel Çalışmalar Kuramdaki Serüvenler , Kitap Tercümesi , Tümü,
KARTAL ONUR
Say Yayınları,Hall, Gary Birchall Claire
978-605-02-0208-3
2010 Postyapısalcılık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Şizofreni Deneyimi ve Göçebe Yaşam Biçimleri Üzerinden Bir Devrimci-Oluş İmkanının İzini Sürmek
KARTAL ONUR
Phoenix Yayınları,Öztürk, Armağan
978-605-5738-49-5
2009 Felsefe Ansiklopedisi 6 , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),William Klaas Frankena
KARTAL ONUR
Ebabil Yayıncılık,Cevizci, Ahmet
978-9944-446-55-6
2009 Felsefe Ansiklopedisi 6 , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Pavel Aleksandrovich Florenski
KARTAL ONUR
Ebabil Yayıncılık,Cevizci, Ahmet
978-9944-446-55-6