Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

haticeerol adu.edu.tr

Prof.Dr.
Hatice Erol

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

CV (PDF)


1989-1993 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Pr.
1994-1997 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)
1998-2005 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (Dr)
İngilizce 2009 Güz KPDS 68